Palliatieve zorg in Castella

Vrijdag 26 november 2021
Mensen met een zorgvraag wonen steeds langer thuis. Sommige mensen hebben in de laatste maanden van hun leven 24 uur per dag zorg en ondersteuning nodig. Binnen Pantein Castella in Cuijk is sinds kort voor hen een speciale afdeling met appartementen beschikbaar. In een huiselijke omgeving ontvangen zij zorg, die gericht is op een zo goed mogelijke kwaliteit van leven en sterven.

Thuis
Iedere cliënt beschikt in Castella over een ruim, sfeervol gemeubileerd appartement. Stefanie Schellekens, specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg van Pantein vertelt: ”We vinden het belangrijk dat cliënten zich echt thuis voelen. Zij kunnen op ieder gewenst moment familieleden en vrienden ontvangen. En er kan bijvoorbeeld ook altijd iemand blijven slapen. Cliënten kunnen rekenen op veel kennis en ervaring op het gebied van palliatieve zorg. Dit is verlichtende zorg voor mensen die niet meer kunnen genezen. Ook begeleiden wij mensen bij de emotionele aspecten die bij deze levensfase horen. Hierbij betrekken we ook de mensen om hen heen. We helpen met de verwerking van alle emoties en de voorbereiding op het afscheid. Met goede zorg in een prettige omgeving proberen we de laatste periode van iemands leven zo fijn mogelijk te maken.”

De medisch specialist of huisarts beoordeelt of iemand in aanmerking komt voor verblijf op deze afdeling in Castella. Zorg in de laatste levensfase (palliatieve zorg) in een zorgcentrum wordt vergoed. Dit kan vanuit de Zorgverzekeringswet (ZVW) of vanuit een reeds bestaande WLZ-indicatie. Om in aanmerking te komen voor deze vergoeding dient uw behandeld huisarts en/of medisch specialist te beoordelen dat er sprake is van een laatste levensfase (3 maanden).

Het verschil tussen deze zorg op deze afdeling en het verblijf bij een hospice zoals de Cocon is dat Castella beschikt over 24 uurs verpleegkundige expertise.
 


Op de foto:  Stefanie Schellekens (specialist ouderengeneeskunde en kaderarts palliatieve zorg) in een van de appartementen voor palliatieve zorg in Castella.