Interventieboek Meer Tijd voor de Patient & Positieve Gezondheid

Maandag 27 februari 2023
Primeur: Interventieboek Positieve Gezondheid / Meer Tijd voor de Patiënt
Hoe implementeer je Positieve Gezondheid / Meer Tijd voor de Patiënt in de praktijk? In het interventieboek, samengesteld door Syntein, staan 20 interventies omschreven, aangevuld met ervaringen en tips van huisartsenpraktijken. De omschrijving van deze interventies kwam tot stand na twee jaar pilots in huisartsenpraktijken in de Noordelijke Maasvallei, het werkgebied van Syntein. Hiermee heeft de regio een primeur: een praktische “handleiding” ten aanzien van Positieve Gezondheid / Meer Tijd voor de Patiënt.

Na het omarmen van de filosofie en het gedachtengoed van Positieve Gezondheid bracht de regio deze al snel in de praktijk. Hierdoor hebben meerdere huisartsenpraktijken brede ervaring opgebouwd met de implementatie van verschillende interventies op verschillende niveaus (micro, meso en macro). Bovendien heeft de regio laten zien dat implementatie daadwerkelijk verschil maakt. Reden te meer om ervaringen te bundelen en te delen. Om zo Positieve Gezondheid / Meer Tijd voor de Patiënt gemeengoed te maken.

Je kunt het interventieboek hier downloaden.

Naast het delen van het interventieboek, geven medewerkers van Syntein ook graag antwoord op vragen over de implementatie van Positieve Gezondheid / Meer Tijd voor de Patiënt. Ze doen dit tijdens een online vragenuur waarvoor geïnteresseerden in kunnen tekenen. Data: 
  • 7 maart
  • 20 maart
  • 4 april
  • 24 april
Tijdstip: van 12.00 tot 13.00. Aanmelden kan via deze link.
 
Wil je meer ervaringsverhalen lezen, dan verwijzen we graag naar een aantal andere publicaties uit de regio, namelijk de publicaties ‘Beter Gezonder’ en ‘Positieve gezondheid in de praktijk ²‘. Ze zijn te vinden op de website van Syntein. Ook is hier de toolkit Positieve Gezondheid te vinden met praktische tools, video’s en tips voor het implementeren van Positieve Gezondheid bij huisartsenpraktijken.