BBL opleiding van start

Vrijdag 08 september 2023
24 Doktersassistenten in opleiding!
De eerste gezamenlijke inspanningen (Syntein en NEO Huisartsenzorg/team Dagzorg) op het gebied van arbeidsmarkt hebben z’n vruchten afgeworpen. Met trots kunnen we melden dat 24 studenten zijn gestart aan de BBL-opleiding tot doktersassistent aan het ROC in Nijmegen. Vier studenten hebben een leerwerkplek in het Syntein-gebied en 20 studenten in Dagzorg-gebied van NEO Huisartsenzorg. Een mooi (tussen)resultaat van project arbeidsmarktaanpak dat tot doel heeft de beschikbaarheid van doktersassistenten in de gehele regio te vergroten en de ervaren werkdruk bij de praktijken te verlagen.  
 
Op de foto de startende studenten met links vooraan Zeynep Önal-Elibol, coördinator leerwerkplekken en stages, werkzaam voor Syntein en NEO Huisartsenzorg.


Meerjarenstrategie
De personeelskrapte in de regio en de daarmee gepaard gaande hoge werkdruk, zijn al langer een probleem voor praktijken. De aanpak ervan kwam daarom ook - op wens van de huisartsen- hoog op de strategische meerjarenagenda '23-'26. Het kernteam arbeidsmarktaanpak (Syntein en NEO Huisartsenzorg) ontwikkelde daarop eerst een Programmaplan arbeidsmarktaanpak. De eerste stap binnen dit plan is het ‘project arbeidsmarktaanpak’ met als doel: meer doktersassistenten in de regio Nijmegen-Boxmeer en verlaging van de ervaren werkdruk in de praktijken.

Leerwerkplekken
Jarenlang was er geen BBL-opleiding voor doktersassistenten in Nijmegen. De tekorten aan doktersassistenten in de regio maakten het urgent deze opleiding weer aan te bieden. Meer  opleidingsmogelijkheden betekent immers meer doktersassistenten. Samen met ROC Nijmegen en het leerwerkloket Rijk van Nijmegen is het gelukt de opleiding weer op te starten.
Vanaf mei zijn praktijken geïnformeerd over voordelen van de BBL-opleidingen en de subsidiemogelijkheden. Een BBL-student combineert leren en werken immers en daarvoor zijn praktijken nodig als leerwerkplek. In de bijlage vind je een overzicht van de praktijken waar één of meerdere studenten worden opgeleid. We bedanken alle praktijken voor het vertrouwen dat ze hebben in de studenten en in de ondersteuning die we vanuit Syntein/NEO Huisartsenzorg bieden! En specifiek de praktijkmanagers en huisartsen die in het kernteam meegedacht hebben over deze dienstverlening en vooropliepen bij het aannemen van BBL-studenten.