Agenda archief

Cafe Brein

Café Brein Land van Cuijk is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.
 
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft
uit te leggen wat er aan de hand is.
 
https://www.syntein.nl/nieuws/CafeBrein2020/

 
Locatie
Zwaanstraat 7, Cuijk
Datum
Maandag 14 september 2020
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

POH-netwerk ouderenzorg

Ouderenzorg  “Wat moet er jaarlijks gedaan worden”. Hoe kan jij als POH daarbij helpen? 
Door Karin Roskes “wat moet er jaarlijks gedaan worden”.


Samenwwerken: Gast is Thea Martens en Cathelijne Verstraten voor vragen over het inschakelen van de welzijnscoach.
 
Locatie
Online sessie met zoom
Datum
Dinsdag 08 september 2020
16:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Symposium 'Moe van moeilijke patiënten'

Eerste Symposium over patiënten met complexe problematiek voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkmanagers in Nijmegen en omgeving

Werkplezier, werkdruk en kwaliteit van zorg
Wie werkt in een praktijk met veel achterstandsproblematiek weet uit ervaring dat de werkdruk altijd hoog is, en dat werkplezier en kwaliteit van de huisartsenzorg in het gedrang kunnen komen. Met dit symposium wil het fonds voor achterstandswijken in Nijmegen en omgeving (SAN) praktische handvatten geven om de zorg voor mensen met complexe problemen beter en prettiger te maken voor zowel huisarts, POH als ook patiënt. En zo bijdragen aan werk dat voldoening en energie geeft én blijft geven.

Verbinding en samenwerking
Goede samenwerking rondom mensen met complexe problemen biedt mogelijkheden om – ook al in een vroeg stadium - het beste te doen voor je patiënt. In de spreekkamer en in samenwerking met welzijnsvoorzieningen, sociaal (wijk)team en andere hulpverleners in de buurt. Elkaar kennen, weten wat de ander voor je kan doen, voorkomt stagnatie en frustratie en leidt tot meer werkplezier en kwaliteit en minder werkdruk voor iedereen.

SAN nodigt daarom ook werkers en vertegenwoordigers uit van het sociaal domein zoals sociaal wijkteams, welzijn, gezondheidsmakelaars GGD en betrokken ambtenaren van gemeentes. Hiermee willen we bijdragen aan betere verbindingen in de buurt.

Lessons learned van de Covid-19-pandemie      
Juist in deze pandemie verscherpen tegenstellingen en zijn de uitdagingen voor huisartsen en hun medewerkers in achterstandswijken nog groter. Waar relevant en zinvol zal hieraan in de presentaties en workshops aandacht worden geschonken: zowel ervaringen en cijfers over achterstand en complexe zorg in de afgelopen periode als adviezen voor de toekomstige coronaperiode.

Samenwerking
SAN organiseert het symposium in samenwerking met Maria van den Muijsenbergh (Huisarts en hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg bij het Radboudumc en bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen) en Judith Wolf (Hoogleraar maatschappelijke zorg bij het Radboudumc; en directeur van Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg).
 
SAN nodigt u van harte uit voor dit symposium!
Praktische informatie

Aanmelden
Stuur een mail naar SAN@edificare.nl.

Datum en tijd
woensdag 2 september 2020 van 15.30 – 20.30 uur.

Locatie
Multifunctioneel centrum  Maldensteijn, Kerkplein 8, 6581 AC Malden.

Voor wie?

 • Huisartsen, praktijkondersteuners Somatiek, GGz, GGz-Jeugd, Geriatrie en praktijkmanagers die in hun werk veel patiënten met complexe problematiek tegenkomen.
 • Medewerkers van welzijnsorganisaties, sociaal wijkteams, gezondheidsmakelaars, medewerkers zorggroepen en gemeenteambtenaren.

Accreditatie is aangevraagd.
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  
 
Programma Ook zo moe van je moeilijke patiënten?

16.30 uur            Inloop en ontvangst
16.00 uur            Start programma door dagvoorzitter Wim van Beurden (voorzitter SAN)

Plenair programma
16.10 uur            Persoons- en wijkgerichte zorg: goed voor iedereen -  Maria van den Muijsenbergh
Om de kerntaak, medisch generalist, voor mensen met complexe problematiek goed te kunnen uitvoeren zijn voorwaarden nodig. Bijvoorbeeld dat de huisarts in de ontmoetingsfase, de intake en anamnese zich opstelt als algemeen generalist gezondheid én welzijn. Ook lessons learned van de Covid-19-pandemie worden hierin meegenomen: aan de hand van input uit interviews met mensen die wonen in achterstandswijken én ook van huisartsen die werken in achterstandswijken.
Maria van den Muijsenbergh is huisarts en hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg bij het Radboudumc en bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.   
16.40 uur            Durf af te wijken - Oscar Boerboom (verpleegkundig specialist GGZ Oost-Brabant) en Ans Rasing (huisarts)
In de hulpverlening wordt veel met protocollen en standaarden gewerkt. Vaak sluiten die niet aan bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe kan het anders? Als voorbeeld het project ‘proeftuin de Ruwaard’ in Oss.
Oscar Boerboom is GGZ verpleegkundig specialist/MANP (vanuit de GGZ Oost-Brabant volledig inzetbaar in wijkgerichte interventies en samenwerking). Ans Rasing is huisarts in Oss.
17.10 uur            En nu aandacht voor de hulpverlener! Hoe houd je het ‘licht’ ook als de zorgvraag ‘zwaar’ is? - Karen Luiten
Wat doet het met je als je met ‘moeilijke’ patiënten voor ingewikkelde puzzels staat? Hoeveel begrip houden we dan voor de vraagsteller én voor onszelf? En wat betekent dat voor de dynamiek in de hulpverleningsrelatie? Wat doet de Coronapandemie daar in? We gaan op zoek naar meer speelruimte in de interactie.
Karen Luiten is oud-huisarts en coach voor huisartsen in Nijmegen en omgeving.
17.40 uur            Mededelingen over het vervolg van het symposium
17.45 uur            Pauze en buffet

Workshops
18.30 uur            Start workshops (4)

 • Wat kan het sociaal domein voor mij betekenen– Marianne Dees (huisarts en onderzoeker Welzijn op Recept bij Radboudumc), Fenna Hendriks (Projectleider innovatie & ontwikkeling Bindkracht10), Maarten Bevers (welzijnscoach Bindkracht10) en …… (intercultureel consulent Bindkracht10) Eén op de vijf patiënten komt bij de huisarts met psychosociale problematiek. Zij zijn gebaat bij een niet-medische benadering. Wijkgerichte samenwerking tussen huisarts, welzijnscoach en intercultureel consulent helpt om de patiënt met zijn hulpvraag van het medische domein naar de nulde lijn over te dragen.
  Samenwerking zonder drempels en zonder wachtlijsten: Welzijn op Recept heeft laten zien dat dit kan. De huisarts of POH signaleert een welzijnshulpvraag en verbindt de patiënt rechtstreeks met de welzijnscoach of intercultureel consulent. Die begeleidt de patiënt naar het sociaal domein en koppelt het resultaat terug naar de verwijzer. Een fraai voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plaats, waarbij de druk van het spreekuur vermindert en de wijkbewoner passende zorg krijgt. In deze interactieve workshop nemen we u mee in de resultaten van de Nijmeegse pilot en vertalen we dit graag met u naar uw dagelijkse praktijk.
 • Krachtwerk, de kracht van niet-werken, van luisteren en aansluitenHolly Haylock is een krachtwerk trainer van Impuls met een passie voor de moeilijke cliënt en met name de ‘zorgwekkende zorgmijders’ Wat betekent krachtwerk? Wat is dat, werken uit de krachten van de patiënt? Wat zijn krachten eigenlijk?                                                                                                         Tijdens de Corona lockdown is een groot appel gedaan op de krachten van patiënten en cliënten; en uiteraard, van hulpverleners. In deze interactieve workshop aandacht voor de kern van krachtwerk, de visie en principes waaruit wordt gewerkt. Krachtwerk is een attitude, geen dogma. Hulpverleners en andere professionals werken vanuit de attitude en overtuiging dat de ander kan herstellen, en bijdraagt aan dit  herstelproces met zijn of haar eigen krachten. Als men vanuit de krachten werkt, zijn er geen moeilijke cliënten. Aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden, stellingen en dilemma’s, hopen we na afloop een antwoord te hebben op de vraag: “hoe om te gaan met moeilijke cliënten?”.
 • Zorg in eigen hand - ondersteuning zelfmanagement in de achterstandspraktijk – Hester van Bommel (adviseur Pharos)
Een workshop voor POH's over effectieve begeleiding van mensen met lage SES en chronische ziekten, met aandacht voor coachende vaardigheden en de materialen die Pharos heeft zoals de boekjes “COPD en Diabetes, wat kan ik zelf doen” voor laaggeletterden, de gesprekskaarten, begrijp je lichaam etc.
 • SOLK bij mensen met complexe problematiek, zoals migrantenMaria van den Muijsenbergh (huisarts en hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg bij het Radboudumc en bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen) en Laila Elghoul (triagiste huisartsenpost en trainingsactrice)
  Aan de hand van het verhaal van een patiënt – actrice Laila – een demonstratie hoe een gesprek met een patiënt met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten goed kan verlopen. 

20.00 uur            Plenaire afsluiting
20.30 uur            Drankje en napraten

Locatie
MFC Maldensteijn, Malden
Datum
Woensdag 02 september 2020
15:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken' (7 bijeenkomsten)

 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar          
Aanmelden en meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95
 
Wil je nu al stoppen?
Dan kan met persoonlijke telefonische en digitale begeleidingtrajecten. 
http://rookvrijookjij.nl/aanmelden-telefonische-coaching
 
Locatie
BiblioPlus Gennep
Datum
Dinsdag 01 september 2020
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken' (7 bijeenkomsten)

 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar     
Locatie: 
Universitair Gezondheidscentrum Heyendael 
Gerard van Swietenlaan 3
6525 HP Nijmegen

Wil je nu al stoppen?
Dan kan met persoonlijke telefonische en digitale begeleidingtrajecten. 
http://rookvrijookjij.nl/aanmelden-telefonische-coaching
 
Locatie
Nijmegen Heyendael Radboud zh
Datum
Maandag 31 augustus 2020
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

AFGELAST Eendaagse Syntein

DE EENDAAGSE IS VERPLAATST VAN 8 APRIL NAAR (ONDER VOORBEHOUD) 23 JUNI
TER VOORKOMING VAN VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS. 

(voorlopig) Programma nascholingsdag 

 
Thema: “Ik zie ik zie wat jij niet ziet”
Locatie: La Tertulia, Hantert 6 in St. Agatha
 
12:30 Ontvangst met koffie & thee
13.00 Welkom & opening
13.15 Openingsspel
13.30 Medicijnmannen & -vrouwen
14.45 Pauze & vervolg spel
15.15
 
 
 
 
 
Deelsessies ronde 1
 1. Deelsessie 1: Diabetesvaria
 2. Deelsessie 2: Schapen & slapen
 3. Deelsessie 3: Palliatieve zorg
 4. Deel sessie 4: De ouderenzorg is “hot”
16:15 Korte pauze
16:30 Deelsessies ronde 2
17.30 Buffet
18.30 Syntein (divers)
19.00 Oplossingsgericht werken, werkt? (plenair)
21:00 Afsluiting & aansluitend borrel
 
 
Datum
Dinsdag 23 juni 2020
12:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Certificeringstraject HaZo24

Bestemd voor huisartsen van praktijken Afferden, Maasoever, Haps en Gest en van der Linden,
 
Met dit bericht kondigen wij een kick-off bijeenkomst HaZo24 aan. Deze vindt plaats op woensdag 17 juni 2020 van 18.00 tot 20.00 uur, bij Syntein. 

Syntein start met de begeleiding van de derde, kleinere HaZo24 groep. Na de zomervakantie gaan de scholingsbijeenkomsten echt beginnen. We gaan vooralsnog uit van zeven bijeenkomsten van twee uur. Het tijdstip van deze bijeenkomsten is aan u te bepalen. Het kan ’s middags maar ook aan het begin van de avond, zoals bij de voorgaande groepen. Laat u het s.v.p. weten indien u een uitgesproken voorkeur heeft? We proberen zo maximaal aan uw wens tegemoet te komen.
 
De verantwoordelijkheid voor de implementatie van HaZo24 in de praktijk is belegd bij tenminste één van de maatschapsleden. Daarnaast bevelen wij aan één van de praktijkmedewerkers (assistente, POH of PM) aan te wijzen als kwaliteit coördinator. Voor de continuïteit zien wij het liefst dat deze huisarts en kwaliteitsmedewerker zo veel mogelijk aanwezig zijn bij de modulebijeenkomsten.
 Heeft u nog vragen? Mail dan naar m.stax@syntein.nl
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 17 juni 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Netwerkbijeenkomst Praktijkmanagers

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 11 juni 2020
15:00 uur
tot 17:00 uur

Cafe Brein

Café Brein Land van Cuijk is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.
 
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft
uit te leggen wat er aan de hand is.
 
https://www.syntein.nl/nieuws/CafeBrein2020/

 
Locatie
Zwaanstraat 7, Cuijk
Datum
Maandag 08 juni 2020
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

AFGELAST WEGENS CORONA-MAATREGELEN Basis Spirometrie

Deze (gratis) scholing is bedoeld voor DA en POH’s die spirometrie onderzoek uitvoeren.
Als voorbereiding krijgt men een geaccrediteerde e-learning over de basisprincipes van spirometrie toegestuurd. Klik hier voor het aanmeldformulier
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 16 april 2020
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

AFGELAST WEGENS CORONA-MAATREGELEN E-health (terugkomdag)

Inloop vanaf 17.30 uur.Trainer Marion Oehmen

Meer informatie https://www.praktijksteun.nl/scholing-ehealth
Opgeven voor donderdag 5 maart 2020 (Syntein in Boxmeer) via deze link: Meld je aan
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 april 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Webinar functionaliteiten

Een webinar voor POH’ers (GGZ en Somatiek) die versneld aan de slag willen met Minddistrict. We bespreken de eerste stappen in het platform, het videobellen en het inzetten van ehealth-modules.
Klik hier voor meer informatie 

Dit webinar wordt ook opgenomen, dus kan naderhand terug gekeken worden.
 
Locatie
n.v.t.
Datum
Woensdag 01 april 2020
09:30 uur
tot 10:15 uur
Lees verder ›

WORDT VERPLAATST Triage (middag en avondgroep)

DEZE SCHOLING WORDT VERPLAATST TER VOORKOMING VAN VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS. 

De deelnemers (middag en avondgroep) hebben inmiddels de informatie ontvangen ter voorbereiding. De scholing bestaat er drie dagdelen. 
G-praktijken 13.00 – 16.30 uur
NHG-praktijken : 17.00 – 20.30 uur
 
Datum
Donderdag 19 maart 2020
13:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstrainingen 'Stoppen met Roken'

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar
Op een locatie bij u in de buurt

Startdatum:  Dinsdag 17 maart, 19:00 – 20:30

Aanmelden en meer informatie: www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95
Locatie
BiblioPlus, Ellen Hoffmannplein 2, Gennep
Datum
Dinsdag 17 maart 2020
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

WORDT VERPLAATST Verslavingsproblematiek

DEZE SCHOLING WORDT VERPLAATST TER VOORKOMING VAN VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS. 

Inloop 17.30 uur
Trainer: Maaike van Irsel

Meer informatie https://www.praktijksteun.nl/scholing-verslavingsproblematiek
Opgeven voor dinsdag 17 maart 2020 (Syntein, in Boxmeer) | via deze link Meld je aan 
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 17 maart 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

(Spirometrie) Casuïstiekbespreking COPD en/of astma

Als voorbereiding krijgt men een geaccrediteerde e-learning met casus toegestuurd. Tevens wordt er gevraagd om vooraf casuïstiek te sturen zodat er een selectie gemaakt kan worden met onderwerpen voor de scholing. Klik hier voor de instructie “CareFusion versturen spirometrie”.

De  behoeftepeiling scholingen zal mede richting geven aan de invulling van de avond.  
De (gratis) scholing is bedoeld voor koppel van HA en POH-S.
Klik hier voor het aanmeldformulier

(ook op dinsdag 17 november  17.30 - 20.30 uur te volgen) 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 11 maart 2020
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

GGZ nascholing Acute Psychiatrie

Door Syntein in samenwerking met GGZ Oost-Brabant. Op basis van de scholingsbehoefte-inventarisatie huisartsen zijn er passende onderwerpen gekozen die deze avond behandeld worden. Zo wordt de Wet verplichte GGZ toegelicht en zal de samenwerking tussen de GGZ en de huisartsen, júist in de acute psychiatrie, worden besproken. Door middel van casuïstiek zal het een interactieve avond worden, waar eveneens voldoende ruimte is voor vragen en discussie.

Inloop vanaf 18.00 uur met soep en broodjes.
Avondvoorzitter Saskia Benthem, kaderhuisarts GGZ
 
Programma                     
18.00 uur Inloop met soep en broodjes
18.30 uur Opening
18.35 uur Korte inleiding door Cheraar Baars
(zorgmanager GGZ Oost-Brabant Land van Cuijk) met aandacht voor stand van zaken en ontwikkelingen binnen GGZ-Oost Brabant.
18.50 uur Uitleg Wet Verplichte GGZ door Take van der Hoek (psychiater)
19.20 uur Casuïstiek
19.50 uur Gezamenlijke nabespreking, discussie en vragen
20.20 uur Afsluiting
20.30 uur Einde
 
Geen kosten, accreditatie wordt aangevraagd
Aanmelden vóór 3 maart 2020 via deze link.   
 
 
Locatie
GGZ Oost-Brabant, Bilderbeekstraat 44, Boxmeer.
Datum
Dinsdag 10 maart 2020
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Cafe Brein

Café Brein Land van Cuijk is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.
 
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft
uit te leggen wat er aan de hand is.
 
https://www.syntein.nl/nieuws/CafeBrein2020/

 
Locatie
Zwaanstraat 7, Cuijk
Datum
Maandag 09 maart 2020
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

ALV

Alle huisartsen hebben persoonlijk een uitnodiging gehad. 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 05 maart 2020
18:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

E-health (dag 1)

Inloop vanaf 17.30 uur.Trainer Marion Oehmen

Meer informatie https://www.praktijksteun.nl/scholing-ehealth
Opgeven voor donderdag 5 maart 2020 (Syntein in Boxmeer) via deze link: Meld je aan
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 05 maart 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 20 februari 2020
15:00 uur
tot 20:30 uur

Triage (middag en avondgroep)

De deelnemers (middag en avondgroep) hebben inmiddels de informatie ontvangen ter voorbereiding. De scholing bestaat er drie dagdelen. 
 • Donderdag 23 januari
 • Donderdag 20 februari
 • Donderdag 19 maart
PG-praktijken 13.00 – 16.30 uur
NHG-praktijken : 17.00 – 20.30 uur
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 20 februari 2020
13:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken'

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
Zeven bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Aanmelden en meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl
info@rookvrijookjij.nl  
076 – 88 951 95

 
 
Locatie
BiblioPlus, Ellen Hoffmannplein 2, 6591 CP Gennep
Datum
Maandag 03 februari 2020
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken'

LET OP! 
De eerste bijeenkomst is op donderdag, de overige bijeenkomsten zijn op woensdagen

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
Zeven bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Aanmelden en meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl
info@rookvrijookjij.nl  
076 – 88 951 95


 
Locatie
BiblioPlus, de Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer
Datum
Donderdag 30 januari 2020
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Triage (middag en avondgroep)

De deelnemers (middag en avondgroep) hebben inmiddels de informatie ontvangen ter voorbereiding. De scholing bestaat er drie dagdelen. 
 • Donderdag 23 januari
 • Donderdag 20 februari
 • Donderdag 19 maart
PG-praktijken 13.00 – 16.30 uur
NHG-praktijken : 17.00 – 20.30 uur
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 23 januari 2020
13:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's (3e deel)

Met enige trots laten we jullie weten dat het gelukt is om de training van Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” naar de regio te halen.
Deze scholing is als eerste onder de aandacht gebracht bij de pilotpraktijken Positieve Gezondheid. Vanuit deze praktijken hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen.
 
Op ons verzoek wordt een expliciete combi gemaakt met het concept van Machteld en het “spinnenwebgesprek”. De training beslaat drie dagen en wordt verzorgd door de volgende docenten:
 
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voort positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteurs en trainers van Fredrike.
 
De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  13.00 – 20.00 uur op 29 oktober &  26 november 2019 & 21 januari 2020. Er ruimte voor ongeveer 20 personen (meer dan de helft van de plaatsen is al ingevuld).
Onze gedachte is om zoveel mogelijk huisartsen en POH’s deel te laten nemen. De kosten bedragen € 265,= per deelnemer, accreditatie wordt aangevraagd.

Wil je deze training Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” niet missen? Meld je dan snel aan want vol = vol.  Aanmelden kan via een reply email o.v.v. naam, functie en praktijknaam naar info@syntein.nl 
  
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 21 januari 2020
13:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Psychopathologie bij ouderen

Inloop vanaf 17.30 uur
Trainer Maud Bocken
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 16 januari 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Triage vanuit Positieve Gezondheid (3e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten die meedoen aan de pilot Positieve Gezondheid, hebben we samen met de NVDA de cursus Triage vanuit Positieve Gezondheid ontwikkeld en ingekocht. Het programma van de triagecursus, dus het werken met de NHG-triagewijzer, is hierbij gecombineerd met het concept Positieve Gezondheid. Na afloop van de cursus kan/kent de cursist:
 1. Werken met de NHG-Triagewijzer
 2. Het triagegesprek gestructureerd voeren
 3. Communicatieve vaardigheden inzetten om het triagegesprek effectief en efficiënt te laten verlopen
 4. Vitale functies beoordelen en handelen naar de bevindingen
 5. De definitie van en hulpmiddelen binnen positieve gezondheidszorg
 6. De mogelijkheden van Positieve Gezondheid
 7. Aspecten van Positieve Gezondheid toepassen bij telefonische triage
 8. Zelfmanagement van de patiënt versterken en oplossingsgerichte vragen stellen.
 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur en is telkens vanaf 17.00 uur gepland op:
 • Woensdag 18 september
 • Woensdag 23 oktober
 • Donderdag 28 november
 
Locatie volgt later (in ieder geval in deze regio).
 
De docent is wederom ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Dat is ook degene die vorige jaar de training van één dagdeel voor de assistenten over Positieve Gezondheid heeft verzorgd. De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd. Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.

 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 28 november 2019
17:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Leefstijlbehandeling voor POH-S & POH-GGZ

Datum
Donderdag 28 november 2019
16:30 uur
tot 18:30 uur

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn: 
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en klik op ‘Activiteiten’ (link: https://biblioplus.op-shop.nl/)
Locatie
Bibliotheek Bergen
Datum
Woensdag 27 november 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's (2e deel)

Met enige trots laten we jullie weten dat het gelukt is om de training van Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” naar de regio te halen.
Deze scholing is als eerste onder de aandacht gebracht bij de pilotpraktijken Positieve Gezondheid. Vanuit deze praktijken hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen.
 
Op ons verzoek wordt een expliciete combi gemaakt met het concept van Machteld en het “spinnenwebgesprek”. De training beslaat drie dagen en wordt verzorgd door de volgende docenten:
 
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied ban oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voort positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteurs en trainers van Fredrike.
 
De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  13.00 – 20.00 uur op 29 oktober &  26 november 2019 & 21 januari 2020. Er ruimte voor ongeveer 20 personen (meer dan de helft van de plaatsen is al ingevuld).
Onze gedachte is om zoveel mogelijk huisartsen en POH’s deel te laten nemen. De kosten bedragen € 265,= per deelnemer, accreditatie wordt aangevraagd.

Wil je deze training Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” niet missen? Meld je dan snel aan want vol = vol.  Aanmelden kan via een reply email o.v.v. naam, functie en praktijknaam naar info@syntein.nl 
  
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 26 november 2019
13:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Symposium Acute Ouderenzorg

Zorgprogramma: Ouderenzorg
Acute ouderenzorg: denken, doen of allebei? 

Ouderen willen de juiste zorg op de juiste plaats. Ook bij acute zorgvragen. Onze ‘zorgreflex’ is: direct handelen. Daarom lijkt een zorgvraag soms acuter dan hij is. Proactief inrichten van ouderenzorg kan deze reflex voorkomen. Samenwerken met de oudere in een zorg- en welzijnsnetwerk is een vereiste om aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van de oudere. Juist bij acute zorgvragen…

We nodigen je uit om onder leiding van zorgtrainer Jeroen de Blij op donderdag 21 november op een bijzondere en interactieve manier aan dit dilemma te werken. Samen met vakgenoten beleven we het spanningsveld tussen denken en doen en onderzoeken we of en hoe deze bij elkaar kunnen komen. 

Op een licht verteerbare en toch voedzame manier nemen we je letterlijk mee en ervaar je actief wat dit voor jou betekent. Wat dit inhoudt laten we nog even in het midden, we willen je graag "educatief" verrassen. Je kunt er van uitgaan dat er enthousiaste en deskundige sprekers zijn die je meenemen in de dilemma's tussen denken en doen.

Programma:

15:30 ontvangst met zoete en gezonde lekkernijen

16:00 start programma 

18:00 maaltijd bestaande uit soep, luxe broodjes en een warme snack

19:00 vervolg programma

20:30 afsluiting, een borrel op eigen gelegenheid behoort tot de mogelijkheden

Locatie:

Hotel van der Valk, Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen-Lent

Parkeren:

In de parkeergarage van het hotel

Accreditatie:

Accreditatie voor 3 uur wordt aangevraagd voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. De overige deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Kosten:

De kosten voor dit symposium zijn € 75,00

Uiterste inschrijfdatum:

dinsdag 29 oktober 2019

Op dit symposium zijn onze scholingsvoorwaarden van toepassing. Opgave voor dit symposium betekent automatisch dat je akkoord gaat met deze scholingsvoorwaarden.

Aanmelden: https://ocenijmegen.nl/scholingsagenda/symposium-acute-ouderenzorg-denken-doen-of-allebei-2019-11-21-1600

Locatie
Hotel Van der Valk, Nijmegen-Lent
Datum
Donderdag 21 november 2019
15:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Veiligheidscafé over Wet Verplichte GGZ

In gesprek over de Wet Verplichte GGZ. Genodigden: GGZ, sector V&V, huisartsen, politie, gemeenten en cliëntenraad.
Onderwerp: Wat houdt deze wet in voor de diverse partijen, wat mogen we van elkaar verwachten en hoe kunnen we hierin samenwerken?

Datum:             dinsdag 19 november 2019

Tijd:                12.00 uur – 13.30 uur, inclusief lunch

Locatie:           Kantine, Bilderbeekstraat 44, Boxmeer

Thema:            ‘Wet Verplichte GGZ is er voor jou en mij?’


Aanmelden graag via C.M.P. (Kitty) Lamers-Claassen,  cmp.lamers@ggzoostbrabant.nl

 

 

Locatie
GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg, Bilderbeekstraat 44, Boxmeer
Datum
Dinsdag 19 november 2019
12:00 uur
tot 13:30 uur
Lees verder ›

Terugkom bijeenkomst Hazo24

Groep 2019 - 2020
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 19 november 2019
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Masterclass masterclass casuïstiek bespreking spirometrie

Bedoeld voor duo huisarts en POH, inclusief casuïstiek


Module 3: “masterclass casuïstiek bespreking spirometrie" (na POH-overleg, 17.30 - 20.30 uur) 
Doel: geaccrediteerde scholing voor de huisarts en zijn praktijkondersteuner. Deze nascholing is een interactieve uitsluitend praktische bijeenkomst in de huisartspraktijk. De deelnemers dienen eigen anonieme patiënten casussen in. Samen met collega's worden deze casussen besproken onder leiding van een deskundige op het gebied van longfunctie onderzoek. Met deze nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctieonderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen volgens de relevante NHG-standaarden, LTA- en GOLD-richtlijnen. Het zal de cursist meer kennis en inzicht geven in de diagnostiek en behandeling van COPD in de praktijk.
 

 

Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 14 november 2019
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

BHV-workshop (nieuw & ervaren) voor bijv. doktersassistenten

Wat?
In een workshop van één dagdeel behandelen we onder meer: reanimatie, inzet AED, ernstige bloedingen & bewustzijnsstoornissen, gebruik van kleine blusmiddelen, communicatie en ontruiming. Wellicht beschikt het merendeel van de deelnemers over voorkennis ten aanzien van EHBO. Tijdens de workshop zal daarom de focus worden gelegd op onderwerpen waar de deelnemers minder bekend mee zijn. 
 
Voor wie?
Zowel nieuwe BHV’ers als ervaren BHV’ers uit de praktijk kunnen deelnemen aan de workshop. Voor de nieuwe BHV’ers geldt dat zij verplicht zijn voorafgaand aan de workshop een E-learning te volgen. Kortom; de workshop is een herhalingscursus voor de ervaren BHV’er en een praktisch vervolg op de E-learning voor de nieuwelingen. Na inschrijving, ontvangen de nieuwe BHV’ers een link van Veiligheidspiramide met inloggegevens. Je kunt dan direct starten met de E-learning. Na afloop krijgen alle deelnemers uiteraard een certificaat overhandigd. Zodra de E-learning & de workshop is doorlopen ontvangen de 'nieuwe BHV’ers' het certificaat.
 
Wanneer?
 • Woensdag 6 november 2019 of donderdag 14 november 2019
 Vanaf 17.00 uur ben je welkom voor een eenvoudige maaltijd, de start van de workshop is om 17.30 uur, het einde daarvan om ong. 21.00 uur . Kun je op beide data? Geef dat dan aan bij de datavoorkeuren op het aanmeldformulier, wij delen je vervolgens in op één van de data.
 
Waar?
De workshops vinden plaats bij Syntein, in de scholingsruimte (Bereklauw 1 te Boxmeer, 3e verdieping). Heb je een voorkeur voor een andere locatie, bijvoorbeeld bij de huisartsenpraktijk waar je werkzaam bent, laat het ons dan weten. Er is echter een aantal eisen dat gesteld wordt aan de locatie:
 • Locatie beschikt over 4 aaneengesloten vrije parkeerplaatsen (ten behoeve van de brandoefening)
 • Locatie beschikt over een ruimte geschikt voor minimaal 12 personen
 
Kosten
E-learning: € 50,00 excl. BTW
Workshop: € 75,00 excl. BTW
 
Als je voor de eerste keer een BHV scholing volgt, wordt er dus € 125,00 excl. BTW in rekening gebracht. Voor een herhaling wordt € 75,00 excl. BTW berekend. Je ontvangt een factuur.
 
Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven.
Let op: Er geldt een minimum van 10 personen en maximum van 12 personen per groep. Dat betekent dat de workshop niet doorgaat als er onvoldoende deelnemers zijn.
 
Heb je nog aanvullende vragen over de workshop? Bel of mail ons dan gerust!
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 14 november 2019
17:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerk (voorafgaand aan scholing masterclass spirometrie)

Vier keer per jaar komen de praktijkondersteuners en gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken, aangesloten bij Syntein, bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Na het netwerkoverleg vindt een scholing plaats, waarbij soms tevens doktersassistenten aansluiten. Inloop vanaf 14.30 uur. Opgeven via deze link
Datum
Donderdag 14 november 2019
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

EKC training Onderwijsontwikkeling voor huisartsen

 
Voor wie? Alle huisartsen in de regio die zich bezighouden met het organiseren of geven van onderwijs: de EKC, leden WDH-commissie en kaderhuisartsen 
Locatie? Hotel van der Valk, Rijksweg 1, Molenhoek
Waarvoor?  Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten (deze punten tellen ook als EKC punten voor EKC herregistratie bij het CHBB)
Prijs? Leden van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. € 85 per avond.
Niet leden van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. € 150 per avond.
In deze workshop wordt u als deelnemer meegenomen op reis langs oude en nieuwe leertheorieën en -praktijken. Na deze workshop heeft u inzicht in wat qua leren werkt en wat niet (meer). Na afloop weet u hoe u scholingactiviteiten (binnen de toetsgroep) mooi in balans kunt brengen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

-  Hoe leren volwassenen?
-  Wat betekent dit voor het ontwerpen van onderwijs?
-  Samen een opleidingsactiviteit ontwerpen

Inschrijven
Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar!
Schrijf hier in voor dinsdag 18 juni 2019
Schrijf hier in voor dinsdag 12 november 2019
Beide avonden zijn inhoudelijk hetzelfde. U kunt een keuze maken voor een avond. 

Kernteam Kwaliteitsbevordering LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
Locatie
Hotel van der Valk, Rijksweg 1, Molenhoek
Datum
Dinsdag 12 november 2019
19:00 uur
tot 22:00 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Ook jij?

Groepstraining “Rookvrij! Ook jij ?” in samenwerking met het Radboud UMC
Locatie
Gezondheidscentrum Heyendael
Datum
Maandag 11 november 2019
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn: 
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en klik op ‘Activiteiten’ (link: https://biblioplus.op-shop.nl/)
Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Donderdag 07 november 2019
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

BHV-workshop (nieuw & ervaren) voor bijv. doktersassistenten

Wat?
In een workshop van één dagdeel behandelen we onder meer: reanimatie, inzet AED, ernstige bloedingen & bewustzijnsstoornissen, gebruik van kleine blusmiddelen, communicatie en ontruiming. Wellicht beschikt het merendeel van de deelnemers over voorkennis ten aanzien van EHBO. Tijdens de workshop zal daarom de focus worden gelegd op onderwerpen waar de deelnemers minder bekend mee zijn. 
 
Voor wie?
Zowel nieuwe BHV’ers als ervaren BHV’ers uit de praktijk kunnen deelnemen aan de workshop. Voor de nieuwe BHV’ers geldt dat zij verplicht zijn voorafgaand aan de workshop een E-learning te volgen. Kortom; de workshop is een herhalingscursus voor de ervaren BHV’er en een praktisch vervolg op de E-learning voor de nieuwelingen. Na inschrijving, ontvangen de nieuwe BHV’ers een link van Veiligheidspiramide met inloggegevens. Je kunt dan direct starten met de E-learning. Na afloop krijgen alle deelnemers uiteraard een certificaat overhandigd. Zodra de E-learning & de workshop is doorlopen ontvangen de 'nieuwe BHV’ers' het certificaat.
 
Wanneer?
 • Woensdag 6 november 2019 of Donderdag 14 november 2019
 
Vanaf 17.00 uur ben je welkom voor een eenvoudige maaltijd, de start van de workshop is om 17.30 uur, het einde daarvan om ong. 21.00 uur . Kun je op beide data? Geef dat dan aan bij de datavoorkeuren op het aanmeldformulier, wij delen je vervolgens in op één van de data.
 
Waar?
De workshops vinden plaats bij Syntein, in de scholingsruimte (Bereklauw 1 te Boxmeer, 3e verdieping). Heb je een voorkeur voor een andere locatie, bijvoorbeeld bij de huisartsenpraktijk waar je werkzaam bent, laat het ons dan weten. Er is echter een aantal eisen dat gesteld wordt aan de locatie:
 • Locatie beschikt over 4 aaneengesloten vrije parkeerplaatsen (ten behoeve van de brandoefening)
 • Locatie beschikt over een ruimte geschikt voor minimaal 12 personen
 
Kosten
E-learning: € 50,00 excl. BTW
Workshop: € 75,00 excl. BTW
 
Als je voor de eerste keer een BHV scholing volgt, wordt er dus € 125,00 excl. BTW in rekening gebracht. Voor een herhaling wordt € 75,00 excl. BTW berekend. Je ontvangt een factuur.
 
Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven.
Let op: Er geldt een minimum van 10 personen en maximum van 12 personen per groep. Dat betekent dat de workshop niet doorgaat als er onvoldoende deelnemers zijn.
 
Heb je nog aanvullende vragen over de workshop? Bel of mail ons dan gerust!
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 06 november 2019
17:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Opvolgavond Langerhans 'GLP1-therapie'

Voor de deelnemers die eerder de Langerhans “Insulinetherapie in de eerste lijn” gevolgd hebben, is deze opvolgavond bedoeld: GLP1-therapie, demedicalisatie bij koolhydraatbeperking en meer”
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 05 november 2019
18:00 uur
tot 22:00 uur
Lees verder ›

Symposium Dementie Keten Team

10 jaar Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei
 
Een middag voor iedereen die in haar of zijn dagelijks leven en/of werk te maken heeft met mensen met dementie.
 
 
Symposium met als thema samenwerken
 
5 november 2019   13.30 – 17.00 uur
 
Myllesweerd, Kerkstraat 3, 5451 BM te Mill
 


Aanmelden vóór 31 oktober: ovkcuijk-mill@pantein.nl
 
Graag bij aanmelden aangeven of u wel of niet een professional bent.

Programma:
13.00 uur            Ontvangst met koffie/thee

13.30 uur            Welkom door Jan Bodewes, mantelzorger

13.45 uur            DKT 10 jaar gesprek over het DKT door ouderenverpleegkundigen en artsen

14.30 uur            Ethische dilemma’s bij dementie door Wendy vd Putten

15.15 uur            Pauze met een drankje en informatiemarkt

16.00 uur            Keuzeprogramma
1. Het levensverhaal
2. Omgaan met gedragsveranderingen
16.45 uur            Afsluiting door Peter Evers
 
17.00 uur            Informeel samen zijn met hapje en drankje
 
Het symposium is gratis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Locatie
Myllesweerd, Mill
Datum
Dinsdag 05 november 2019
13:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Tips & Tricks CGM Apotheek

Datum
Maandag 04 november 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur

Declareren & zo (voor diëtisten)

Het  declaratieproces wordt besproken: wat zijn de kritische punten, wanneer krijgen we openstaande regels en vooral hoe kunnen we dat voorkomen. Daarnaast is er ruimte voor allerlei vragen.
 
Aanmelden via info@syntein.nl 

 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 31 oktober 2019
17:00 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's (1e deel)

Met enige trots laten we jullie weten dat het gelukt is om de training van Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” naar de regio te halen.
Deze scholing is als eerste onder de aandacht gebracht bij huisartsen en POH’s van de pilotpraktijken Positieve Gezondheid. Vanuit deze praktijken hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen.
 
Op ons verzoek wordt een expliciete combi gemaakt met het concept van Machteld en het “spinnenwebgesprek”. De training beslaat drie dagen en wordt verzorgd door de volgende docenten:
 
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied ban oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voort positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteurs en trainers van Fredrike.
 
De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  13.00 – 20.00 uur op 29 oktober &  26 november 2019 & 21 januari 2020. Er ruimte voor ongeveer 20 personen (meer dan de helft van de plaatsen is al ingevuld).
Onze gedachte is om zoveel mogelijk huisartsen en POH’s deel te laten nemen. De kosten bedragen € 265,= per deelnemer, accreditatie wordt aangevraagd.

Wil je deze training Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” niet missen? Meld je dan snel aan want vol = vol.  Aanmelden kan via een reply email o.v.v. naam, functie en praktijknaam naar info@syntein.nl 
  
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 29 oktober 2019
13:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Begeleiding van oncologische patiënten

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl 

Trainer:            Harma Koelewijn- Pierik (Care for Cancer)
https://www.praktijksteun.nl/scholing-begeleiding-van-oncologische-patienten
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 24 oktober 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn: 
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
 
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en klik op ‘Activiteiten’ (link: https://biblioplus.op-shop.nl/)
Locatie
Bibliotheek Gennep
Datum
Woensdag 23 oktober 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Triage vanuit Positieve Gezondheid (2e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten die meedoen aan de pilot Positieve Gezondheid, hebben we samen met de NVDA de cursus Triage vanuit Positieve Gezondheid ontwikkeld en ingekocht. Het programma van de triagecursus, dus het werken met de NHG-triagewijzer, is hierbij gecombineerd met het concept Positieve Gezondheid. Na afloop van de cursus kan/kent de cursist:
 1. Werken met de NHG-Triagewijzer
 2. Het triagegesprek gestructureerd voeren
 3. Communicatieve vaardigheden inzetten om het triagegesprek effectief en efficiënt te laten verlopen
 4. Vitale functies beoordelen en handelen naar de bevindingen
 5. De definitie van en hulpmiddelen binnen positieve gezondheidszorg
 6. De mogelijkheden van Positieve Gezondheid
 7. Aspecten van Positieve Gezondheid toepassen bij telefonische triage
 8. Zelfmanagement van de patiënt versterken en oplossingsgerichte vragen stellen.
 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur en is telkens vanaf 17.00 uur gepland op:
 • Woensdag 18 september
 • Woensdag 23 oktober
 • Donderdag 28 november
 
Locatie volgt later (in ieder geval in deze regio).
 
De docent is wederom ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Dat is ook degene die vorige jaar de training van één dagdeel voor de assistenten over Positieve Gezondheid heeft verzorgd. De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd. Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.

 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 23 oktober 2019
17:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Triage in de dagpraktijk (2e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten hebben we de basistraining “Triage in de dagpraktijk” van de NHG ingekocht. De training is bedoeld voor praktijkassistentes met hun huisartsen en anderen die de telefoon aannemen in de huisartsenpraktijk (overdag).
Het doel van de training is om het triagegesprek te structureren en te voeren volgens de laatste richtlijn van het NHG, zodat het efficiënt verloopt en optimale veiligheid voor de patiënt bereikt wordt. Deelnemers oefenen het gespreksprotocol aan de hand van geluidsopnamen of casusbeschrijvingen van eigen gesprekken. Daarbij wordt de NHG-Triagewijzer doorgenomen, zodat duidelijk wordt hoe deze gebruikt kan worden en wanneer deze benodigd is voor de triage. De communicatie met de patiënt en een professionele triage staan centraal in deze training.
De medische inhoud komt zijdelings aan de orde.

Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Dagdeel 1. Het triagegesprek en de NHG-triagewijzer
•            Structuur van een standaard triage- en adviesgesprek.
•            Wat herken je van de gespreksstructuur in geluidsopnamen?
•            Snel ABCDE-veilig.
•            Gebruik van de NHG Triagewijzer.
•            Oefening: gespreksstructuur in triage aan de hand van voorbeeld casussen.
•            Welke mogelijkheden biedt de Triagewijzer nog meer.
•            Hoe kun je beginnen met de geprotocolleerde triage?
 
Dagdeel 2. ABCDE en het belang van goede triage
•            Integratie van de verschillende vaardigheden uit dagdeel 1.
•            Het uitvragen van levensbedreigende spoed (ABCDE), met voorbeelden.
•            Herhaling van de gespreksstructuur. 
•            Het belang van uniforme triage.
•            Bespreken van de belemmeringen en oefenen met de gespreksvoering en triage.
 
Dagdeel 3. Het invoeren van het triagesysteem
•            Omgaan met weerstand.
•            Samenwerking tussen huisarts en assistente bij de triage.
•            Overeenstemming over het geven van adviezen en de controle daarop.
•            Behoeften, afspraken en protocollen benodigd voor een gestructureerde triage.
•            Triage als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de praktijk.
•            Kwaliteitsborging van de triage op langere termijn.
 
De cursus bestaat uit drie dagdelen van ongeveer 3,5 uur van 13.00 – 16.30 uur en vindt plaats bij Syntein, Bereklauw 1 in Boxmeer en is gepland op: 
 • Woensdag 18 september 2019
 • Woensdag 23 oktober 2019
 • Donderdag 28 november 2019
 
De docent is ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Paul heeft eerder ook de training voor de assistenten van de Positieve Gezondheid-praktijken verzorgd.
De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd.

Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 23 oktober 2019
13:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Nascholing spiegeling, samen leren en ontwikkelen

Benut spiegelinformatie als input en leer van praktijkvariatie

De zorg is aan het veranderen, kwaliteitsdenken speelt een grote rol en patiënten vragen om zorg op maat, die past bij hun behoeften en doelen. Het werk van de zorgproffesional betreft daardoor meer dan alleen het gebruik van richtlijnen en (meetbare) indicatoren, waarbij medisch bewijs en normen veel informatie opleveren. De ruimte daarbinnen om op je eigen manier als zorgprofessional te werken is van groot belang, waarbij het belangrijk is om de basis op orde te houden. Je verleent als zorgprofessionals binnen je mogelijkheden de beste zorg : een grote meerwaarde voor de patiënt.

Bij het 'nieuwe' kwaliteitsdenken staat het (samen) leren centraal. Werken aan kwaliteit geeft meer voldoening als het lukt om zinvolle veranderingen in gang te zetten en tevreden patiënten te ontmoeten. Het komt ten goede aan het werkplezier.

De bijeenkomst is bedoeld voor kernteam chronische zorg, huisarts en POH. De bedoeling is het samen reflecteren en van elkaar leren te faciliteren. Binnen de praktijk en tussen de praktijken.  Praktijken die als koppel (POH en tenminste één huisarts) deelnemen krijgen een vergoeding van € 100,= Kaderhuisarts Patrick Schrömbges verzorgt de nascholing. 

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 22 oktober 2019
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn: 
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
 
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en klik op ‘Activiteiten’ (link: https://biblioplus.op-shop.nl/)
Locatie
Bibliotheek Sint Anthonis
Datum
Donderdag 10 oktober 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Start groepstraining 'Stoppen met roken'

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Aanmelden en meer informatie:  www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95
 
Locatie
Biblioplus Boxmeer, Raetsingel 1
Datum
Donderdag 10 oktober 2019
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

GGZ in huisartsenpraktijk

Datum: 10 oktober 2019
Tijdstip: 8.45 - 16.45 uur
Locatie: Congrescentrum Igluu, Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven 
Accreditatie: 6 punten NVvPO, V&VN, LV POH-GGZ, KNMG 
Prijs: € 195
Aanmelden
08.45 – 09.15 uur | Ontvangst en registratie
09.15 – 09.30 uur | Inleiding
09.30 – 10.15 uur | Plenaire opening: 
De kracht van de verbinding
Jeroen Kloet vertelt over zijn eigen psychische kwetsbaarheid. Over hoe belangrijk het is om als patiënt écht gehoord te worden, samen op zoek te gaan naar een weg naar herstel met een professionele nabijheid in plaats van professionele afstand. Een inspirerend betoog met een boodschap die u zal bijblijven.
Jeroen Kloet, psychiater en ervaringsprofessional
 
10.15 – 12.30 uur | Masterclass inclusief korte pauze (keuze 1 uit 3)
 
1. Verwerken en versterken
Een trauma, meervoudig of enkelvoudig, kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en beloop van klachten voor de patiënt. Vroege onderkenning en behandeling van trauma gerelateerde klachten is dan ook van belang. Hoe doet u dat en wat dan? In deze masterclass zoeken we de verdieping op. U leert hoe u in de huisartsenpraktijk aan de slag kunt gaan met trauma gerelateerde klachten en wanneer verwijzing op zijn plaats is.
Sprekersnaam volgt
 
2. Een in-KOP-per
Het KOP-model gaat uit van de individuele kenmerken van de persoon, die een cruciale rol kunnen spelen bij het ontstaan en instandhouding van klachten. Hoe kunt u het KOP-model effectief inzetten bij relatieproblemen en emotieregulatie klachten? Dat leggen we u uit aan de hand van herkenbare casuïstiek. Boek, na het volgen van deze masterclass, resultaten op korte termijn.
Nathalie Haeck, GZ-psycholoog en Els Heene, klinisch psycholoog
 
3. Angst de baas
Klachten van angst en paniek hebben soms als oorzaak het doormaken van een (lichamelijke) nare ziekte waarin angst reëel is geweest en soms is er ogenschijnlijk geen duidelijke reden voor. Wanneer de klachten toenemen en niet meer functioneel zijn, is hulp geboden. Hoe begeleidt u de patiënt om met niet meer angst en bezorgdheid te reageren dan functioneel is. Help de patiënt de angst de baas te zijn.
Sprekersnaam volgt
 
12.30 – 13.15 uur | Lunchpauze
13.15 – 14.30 uur | Workshopronde 1 (keuze 2 uit 4)

 
4. Opgelost
Oplossingsgericht werken is een methodische en gestructureerde manier van bevragen om de patiënt weer in zijn kracht te zetten en de kijk op zijn of haar problemen te veranderen. Klinkt bekend en eenvoudig, maar is dat ook zo? Na het volgen van deze workshop heeft u uw kennis over oplossingsgericht werken weer op scherp gezet.
Jeroen de Waard, trainer en gespecialiseerd in oplossingsgericht werken
 
5. Leef voluit
Psychische en lichamelijke klachten worden vaak als ingrijpend ervaren. Ze staan geluk in de weg. ‘Leef voluit’ is dan gemakkelijker gezegd dan gedaan. Acceptence en Commitment Therapy (ACT) is gebaseerd op het principe dat leed onlosmakelijk is verbonden met het leven. Hoe kunt u praktisch en concreet de patiënt begeleiden om nare omstandigheden meer te accepteren en aanvaarden. Tijdens deze workshop gaan we actief aan de slag met oefeningen die u direct kunt toepassen tijdens uw consult. We gaan ervan uit dat u de basisprincipes van ACT kent. 
Marjolein Vleugel, GZ psycholoog en ACT Opleider
 
6. Schijn een lichtje op mij
Oververmoeidheid, behoefte aan slaap, concentratiestoornissen en donkere gedachten. Hoe vaak denkt u aan een winterdepressie of winterdip? Beiden verdienen serieuze aandacht. Welke interventies kunt u inzetten en heeft u daarbij wel eens gedacht aan lichttherapie? De resultaten van lichttherapie zijn indrukwekkend. (H)erken winter depressieve klachten en begeleid uw patiënt door de winter heen.
Lisette Rops, psychiater
 
7. Onverklaard maakt onbemind
U ziet regelmatig patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Deze klachten maken een effectieve benadering lastig. Hoe krijgt u uw patiënt mee in het behandelplan? Welke bejegening is effectief? Hoe kunt u uw eigen gedrag als uitgangspunt nemen? U neemt praktische handvatten mee naar de spreekkamer om uw patiënt in beweging te krijgen.
Netty Versloot, psycholoog
 
14.30 – 14.45 uur | Pauze
14.45 – 16.00 uur | Workshopronde 2
16.00 – 17.00 uur | Plenaire afsluiting:
 Oploskoffie
We sluiten het congres af met een theatervoorstelling van Eva Nagel. Ze laat ons op indringende wijze zien wat de impact van suïcide voor de omgeving kan zijn. Oploskoffie, met liefde gemaakt. Zorg dat u dit niet mist. 
Eva Nagel, theatermaakster en ervaringsdeskundige
Locatie
Eindhoven
Datum
Donderdag 10 oktober 2019
09:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Informatieavond borstkanker

Locatie
Maasziekenhuis Pantein
Datum
Dinsdag 08 oktober 2019
19:00 uur
tot 21:00 uur

Kind & Jeugd, (v)echtscheidingen / complexe scheidingen

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl  

Trainer:            Jan Wissink
https://www.praktijksteun.nl/scholing-kind=jeugd-verdieping-scheidingen
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 08 oktober 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Tweedaagse huisartsen (voor huisartsen)

Jaarlijkse Tweedaagse op 27 & 28 september met het thema: Tot ’t gaatje... 
voor genodigden, zij hebben een email ontvangen. 

  
Praktische info
Datum: Vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019
Locatie: Chateau Baarlo, Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo
Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd voor 9 punten
Kosten:  €375,00 voor het gehele weekend inclusief diner, feest en overnachting
Inschrijven: Klik hier om je direct in te schrijven (per persoon apart inschrijven)
 
Bij inschrijving wordt het bedrag direct via Ideal afgeschreven en hiermee is de inschrijving bevestigd. Als de bestelling is afgerond ontvang je een e-mail ter bevestiging met daarin de ticket en een factuur voor de administratie. Bij annulering tot twee weken voor aanvang geldt volledige restitutie. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang is er geen mogelijkheid tot restitutie, maar er mag dan natuurlijk een collega de plaats innemen.
 
Vragen? Neem dan contact op met het secretariaat WDH / Syntein (Sylvia Nelissen, Telefoon 0485-745311)
 
Nascholingscommissie,
Birgit Houwman
Margriet de Jong
Cees Mosch
Jaap Jan Rijn
Karin Roskes
 
Locatie
Baarlo
Van
Vrijdag 27 september 2019
09:00 uur
Tot
Zaterdag 28 september 2019
13:00 uur
Lees verder ›

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn:
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
 
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Voor Boxmeer gebruik deze link van Biblioplus
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Donderdag 26 september 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Regionale Netwerkbijeenkomst POH-GGZ’ Alcoholgebruik/-misbruik voor POH-GGZ

Geef je op via info@syntein.nl.
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 25 september 2019
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Informatiebijeenkomst Stoppen met Roken

Een initiatief van POH en apotheek Peel& Maas
 
Locatie
MFC Oelbroeck Sint Anthonis
Datum
Donderdag 19 september 2019
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Triage vanuit Positieve Gezondheid (1e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten die meedoen aan de pilot Positieve Gezondheid, hebben we samen met de NVDA de cursus Triage vanuit Positieve Gezondheid ontwikkeld en ingekocht. Het programma van de triagecursus, dus het werken met de NHG-triagewijzer, is hierbij gecombineerd met het concept Positieve Gezondheid. Na afloop van de cursus kan/kent de cursist:
 1. Werken met de NHG-Triagewijzer
 2. Het triagegesprek gestructureerd voeren
 3. Communicatieve vaardigheden inzetten om het triagegesprek effectief en efficiënt te laten verlopen
 4. Vitale functies beoordelen en handelen naar de bevindingen
 5. De definitie van en hulpmiddelen binnen positieve gezondheidszorg
 6. De mogelijkheden van Positieve Gezondheid
 7. Aspecten van Positieve Gezondheid toepassen bij telefonische triage
 8. Zelfmanagement van de patiënt versterken en oplossingsgerichte vragen stellen.
 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur en is telkens vanaf 17.00 uur gepland op:
 • Woensdag 18 september
 • Woensdag 23 oktober
 • Donderdag 28 november
 
Locatie volgt later (in ieder geval in deze regio).
 
De docent is wederom ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Dat is ook degene die vorige jaar de training van één dagdeel voor de assistenten over Positieve Gezondheid heeft verzorgd. De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd. Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 18 september 2019
17:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Triage in de dagpraktijk (1e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten hebben we de basistraining “Triage in de dagpraktijk” van de NHG ingekocht. De training is bedoeld voor praktijkassistentes met hun huisartsen en anderen die de telefoon aannemen in de huisartsenpraktijk (overdag).
Het doel van de training is om het triagegesprek te structureren en te voeren volgens de laatste richtlijn van het NHG, zodat het efficiënt verloopt en optimale veiligheid voor de patiënt bereikt wordt. Deelnemers oefenen het gespreksprotocol aan de hand van geluidsopnamen of casusbeschrijvingen van eigen gesprekken. Daarbij wordt de NHG-Triagewijzer doorgenomen, zodat duidelijk wordt hoe deze gebruikt kan worden en wanneer deze benodigd is voor de triage. De communicatie met de patiënt en een professionele triage staan centraal in deze training.
De medische inhoud komt zijdelings aan de orde.

Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Dagdeel 1. Het triagegesprek en de NHG-triagewijzer
•            Structuur van een standaard triage- en adviesgesprek.
•            Wat herken je van de gespreksstructuur in geluidsopnamen?
•            Snel ABCDE-veilig.
•            Gebruik van de NHG Triagewijzer.
•            Oefening: gespreksstructuur in triage aan de hand van voorbeeld casussen.
•            Welke mogelijkheden biedt de Triagewijzer nog meer.
•            Hoe kun je beginnen met de geprotocolleerde triage?
 
Dagdeel 2. ABCDE en het belang van goede triage
•            Integratie van de verschillende vaardigheden uit dagdeel 1.
•            Het uitvragen van levensbedreigende spoed (ABCDE), met voorbeelden.
•            Herhaling van de gespreksstructuur. 
•            Het belang van uniforme triage.
•            Bespreken van de belemmeringen en oefenen met de gespreksvoering en triage.
 
Dagdeel 3. Het invoeren van het triagesysteem
•            Omgaan met weerstand.
•            Samenwerking tussen huisarts en assistente bij de triage.
•            Overeenstemming over het geven van adviezen en de controle daarop.
•            Behoeften, afspraken en protocollen benodigd voor een gestructureerde triage.
•            Triage als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de praktijk.
•            Kwaliteitsborging van de triage op langere termijn.
 
De cursus bestaat uit drie dagdelen van ongeveer 3,5 uur van 13.00 – 16.30 uur en vindt plaats bij Syntein, Bereklauw 1 in Boxmeer en is gepland op: 
 • Woensdag 18 september 2019
 • Woensdag 23 oktober 2019
 • Donderdag 28 november 2019
 
De docent is ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Paul heeft eerder ook de training voor de assistenten van de Positieve Gezondheid-praktijken verzorgd.
De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd.

Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 18 september 2019
13:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

E-health (terugkomdag)

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl  

Trainer:            Marion Oehmen
https://www.praktijksteun.nl/scholing-ehealth
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 12 september 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing (vervolg DM / CVRM)

Vier keer per jaar komen de praktijkondersteuners en gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken, aangesloten bij Syntein, bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Na het netwerkoverleg vindt een scholing plaats, waarbij soms tevens doktersassistenten aansluiten. Inloop vanaf 14.30 uur. Opgeven via deze link 
Datum
Dinsdag 10 september 2019
15:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop herkennen, bespreken en doorverwijzen van laaggeletterdheid

De Stichting Lezen & Schrijven organiseert samen met het Netwerk Positieve Gezondheid een workshop 'herkennen, bespreken en doorverwijzen van laaggeletterdheid' aan. De workshop wordt gehouden bij Syntein in Boxmeer op maandag 9 september. Iedereen met beroepsmatige of persoonlijke belangstelling voor dit onderwerk kan via deze link aanmelden. 

 

Locatie
Syntein
Datum
Maandag 09 september 2019
10:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24 (onder voorbehoud)

Scholingsmodule 'Managementreview'
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Maandag 01 juli 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Tips & Tricks CGM Apotheek

Locatie
Apotheek te St. Anthonis
Datum
Maandag 24 juni 2019
18:00 uur
tot 20:30 uur

E-health (dag 1)

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl 

Trainer:            Marion Oehmen
https://www.praktijksteun.nl/scholing-ehealth
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 20 juni 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

EKC training Onderwijsontwikkeling voor huisartsen

 
Voor wie? Alle huisartsen in de regio die zich bezighouden met het organiseren of geven van onderwijs: de EKC, leden WDH-commissie en kaderhuisartsen 
Locatie? Hotel van der Valk, Rijksweg 1, Molenhoek
Waarvoor?  Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten (deze punten tellen ook als EKC punten voor EKC herregistratie bij het CHBB)
Prijs? Leden van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. € 85 per avond.
Niet leden van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. € 150 per avond.
In deze workshop wordt u als deelnemer meegenomen op reis langs oude en nieuwe leertheorieën en -praktijken. Na deze workshop heeft u inzicht in wat qua leren werkt en wat niet (meer). Na afloop weet u hoe u scholingactiviteiten (binnen de toetsgroep) mooi in balans kunt brengen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

-  Hoe leren volwassenen?
-  Wat betekent dit voor het ontwerpen van onderwijs?
-  Samen een opleidingsactiviteit ontwerpen

Inschrijven
Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar!
Schrijf hier in voor dinsdag 18 juni 2019
Schrijf hier in voor dinsdag 12 november 2019
Beide avonden zijn inhoudelijk hetzelfde. U kunt een keuze maken voor een avond. 

Kernteam Kwaliteitsbevordering LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
 
Locatie
Hotel van der Valk, Rijksweg 1 Molenhoek
Datum
Dinsdag 18 juni 2019
19:00 uur
tot 22:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing

Scholing: casuïstiek CVRM / Leefstijl als behandeling i.s.m. GGZ/SMR
Datum
Dinsdag 18 juni 2019
15:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing (COPD-carrousel)

Vier keer per jaar komen de praktijkondersteuners en gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken, aangesloten bij Syntein, bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Na het netwerkoverleg vindt een scholing plaats, waarbij soms tevens doktersassistenten aansluiten. Inloop vanaf 14.30 uur. Opgeven via info@syntein.nl

Carrousel praktijkondersteuners (na POH-overleg 17.30 – 20.00 uur)
Doel: d.m.v. 2 of 3 workshops kennisverdieping van de 1e lijns zorg bij respiratoire aandoeningen. Mogelijke onderwerpen voor workshops zijn:
 • Vragen aan de deskundige: interactieve workshop waarbij vooraf geïnventariseerde vragen én vragen tijdens de workshop beantwoordt worden over o.a. longfunctie, COPD, Astma enz.
 • De ziektelastmeting en ICS reductie bij patiënten met COPD. Hier wordt o.a. de verdieping gemaakt hoe de ziektelastmeter te gebruiken in bv. de relatie tot communicatie rondom medicatiegebruik en het stoppen van ICS (met bv de ICS reductie tool).
 • Eventueel nog nader te bepalennog in te vullen door de zorggroep
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 18 juni 2019
15:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Cuijk
Datum
Donderdag 13 juni 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

ALV Huisartsencoöperatie

ALV om alle coöperatieleden te betrekken bij de lopende ontwikkelingen en nieuwe plannen waarmee het bestuur van de huisartsencoöperatie en Syntein bezig zijn. Hierbij willen we ook stilstaan bij ideeën die u aandraagt, om op te pakken of uit te werken.
 
Agenda
 
Datum:               Donderdag 13 juni 2019       
Tijd:                     18.30 uur – 21.00 uur (uiterlijk)
Plaats:                 Syntein (Bereklauw 1 te Boxmeer, 3e verdieping)
 
Het centrale onderwerp van de ALV zal het Zorgverkoopplan van de regio (huisartsen en Syntein) voor 2020-2021 zijn, waarmee de onderhandelingen met de zorgverzekeraars gestart zullen worden. Doelstelling is dit plan bespreken en aanscherpen.
 1. Zorgverkoopplan t.b.v. onderhandelingen zorgverzekeraars
 2. Ontwikkelingen aan de regiotafel
 3. Voorstel ontzorgen huisartsen door Syntein
 4. Toelichting op het programma OPEN
 
De definitieve agenda en bijlagen worden uiterlijk 6 juni 2019 beschikbaar gesteld.
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 13 juni 2019
18:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Burn-out & spanningsklachten       

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl 
 
Trainer:            Judith op 't Veld
https://www.praktijksteun.nl/scholing-burn-out-en-spanningsklachten
 
 

 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 13 juni 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 'Zorgproces, risico analyse, meldingen'
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 04 juni 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek St. Anthonis
Datum
Maandag 03 juni 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Bergen
Datum
Dinsdag 28 mei 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Scholing CVRM, de nieuwe standaard 2019 (voor POH en huisarts,)

De scholing wordt gegeven door Patrick Schrombges
23 mei 2019 van 18.00 - 20.00 uur (Locatie Syntein)
U kunt zich hiervoor aanmelden via info@syntein.nl


 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 23 mei 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Gennep
Datum
Dinsdag 21 mei 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Boxmeer
Datum
Donderdag 16 mei 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 'Management van mens en middelen'
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 16 mei 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop spirometrie voor gevorderden

Module 2: “Spirometrie voor gevorderden”
Doel: geaccrediteerde scholing voor de huisarts en zijn praktijkondersteuner. Deze theoretische nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctieonderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen. Tevens leert u meer over aanvullend longfunctieonderzoek (diffusie, bodybox), obstructie, restrictie, hyperinflatie en airtrapping, pathologie van de curve en wordt er gestart met  de praktische methodiek van casuïstiek lezen. Deze scholing is vooral ook bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners welke nog niet deze scholing eerder hebben gevolgd.

Let op: op donderdag 14 november staat de masterclass COPD op de agenda, bedoeld voor huisartsen en POH's 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 mei 2019
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Dementie

Deze scholing wordt verzorgd door kaderhuisarts ouderen, Karin Roskes
Geef je op via info@syntein.nl.
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 mei 2019
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Sint Anthonis
Datum
Dinsdag 07 mei 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Start groepstraining 'Stoppen met roken'

Groepstraining ‘Stoppen met Roken’

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

       Startdatum:  Donderdag 2 Mei
       Tijdstip:  19:00 – 20:30
       Locatie:  ‘t Drummerke, Sambeekseweg 23, Boxmeer 

Aanmelden en meer informatie:  www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95
 
Locatie
't Drummerke, Sambeek
Datum
Donderdag 02 mei 2019
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Grave
Datum
Donderdag 02 mei 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 'Leiderschap / beleid & management van mens en middelen' (vervolg)
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 18 april 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop spirometrie techniek

Spirometrie basistechniek blaastechnieken en oefenen
Bedoeld door doktersassistenten en POH, op locatie
 
Locatie
Volgt nog
Datum
Donderdag 11 april 2019
12:00 uur
tot 14:00 uur
Lees verder ›

Eendaagse scholing voor huisartsen en POH's

Één maal per jaar organiseert Syntein voor de huisartsen en praktijkondersteuners een scholingsdag. Het thema van dit jaar is “Out of Control”. De ‘eigen’ kaderhuisartsen hebben samen met de medisch adviseur een gevarieerd programma samengesteld. Onderdeel is onder andere een speciale sessie voor praktijkmanagers en geïnteresseerde huisartsen.
Datum
Woensdag 10 april 2019
13:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Workshop spirometrie techniek

Bedoeld door doktersassistenten en POH, op locatie

Workshop op locatie: module 1:  “Spirometrie in de huisartspraktijk; oefenen praktische vaardigheid.”
Doel: het optimaliseren van het geven van informatie, instructies tijdens de uitvoering en uitvoering van de spirometrie.
Waar: er zal gekeken worden of groepen geclusterd kunnen worden in enkele praktijken, zoals eerder ook werd gedaan met de kalibratietrainingen.
Optionele data: 9, 10, 11, 16 en 17 april en 14 en 15 mei
Tijdstip: 12.00 – 14.00 uur


 
Locatie
op locatie (praktijk), voor meerdere data-opties lees verder
Datum
Dinsdag 09 april 2019
12:00 uur
tot 14:00 uur
Lees verder ›

'Rookvrij! Ook jij?’ (voor geïnteresseerden)

Groepstraining
Locatie: Wijkcentrum de Nielt, Lavendel 250, 5432 DW Cuijk
 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar
 • Op een locatie bij u in de buurt:
Aanmelden en meer informatie:

     www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95


 
 
 
Locatie
Wijkcentrum de Nielt, Cuijk
Van
Donderdag 04 april 2019
19:00 uur
Tot
Donderdag 16 mei 2019
20:30 uur
Lees verder ›

Eendaagse scholing

Locatie
St. Agatha
Datum
Maandag 01 april 2019
12:00 uur
tot 12:00 uur

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 'Lean werken'
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Woensdag 27 maart 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Mill
Datum
Maandag 18 maart 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

'Rookvrij! Ook jij?’ (voor geïnteresseerden)

Groepstraining
Locatie: Cultureel Centrum Myllisweerd, Kerkstraat 3, 5451 BM Mill
 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar
 • Op een locatie bij u in de buurt:
Aanmelden en meer informatie:

     www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95


 
 
 
Locatie
Cultureel Centrum Myllisweerd, Mill
Datum
Dinsdag 12 maart 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 2: Organisatie handboek en documentatie
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 26 februari 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerk & Scholing

Scholing: retinopathie, jaargesprek en/of casuïstiek DM 
Van
Woensdag 20 februari 2019
15:00 uur
Tot
Zondag 20 januari 2019
20:30 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing (DM)

Vier keer per jaar komen de praktijkondersteuners en gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken, aangesloten bij Syntein, bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Na het netwerkoverleg vindt een scholing plaats, waarbij soms tevens doktersassistenten aansluiten. Inloop vanaf 14.30 uur. Opgeven via info@syntein.nl 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 19 februari 2019
15:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Vrijdag 15 februari 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Bergen
Datum
Donderdag 31 januari 2019
20:00 uur
tot 21:30 uur

Scholing 'zorg aan statushouders' voor doktersassistenten

In deze scholing krijg je meer achtergrondinformatie over statushouders, hun ervaringen en belevingswereld. De scholing wordt verzorgd door Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen.
 
Wat komt er tijdens de scholing aan bod?
·         Informatie over de achtergronden van verschillende groepen statushouders;
·         Verwachtingen van statushouders ten aanzien van de gezondheidszorg;
·         Ziektegedrag en ziektebeleving van statushouders;
·         Gezondheidsrisico’s van statushouders, m.n. voor de psychische gezondheid en de stressfactoren waarmee zij te maken kunnen hebben;
·         Tips over omgaan met de verschillende verwachtingen van statushouders.
 
Vluchtelingenwerk zal vertellen wat zij doen en kunnen betekenen voor statushouders in de gemeente. De trainer werkt samen met een sleutelpersoon met een vluchtelingenachtergrond.
Ook worden de samenwerkingsafspraken tussen vluchtelingenwerk en de huisartsenpraktijk kort toegelicht.
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 31 januari 2019
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Stoppen met Roken

LET OP!
De erste bijeenkomst is op donderdag, de overige bijeenkomsten zijn op woensdagen
 
Locatie
BiblioPlus, De Reatssingel 1, Boxmeer
Datum
Woensdag 30 januari 2019
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Donderdag 24 januari 2019
20:00 uur
tot 21:30 uur

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's

Met enige trots laten we jullie weten dat het gelukt is om de training van Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” naar de regio te halen.
Deze scholing is als eerste onder de aandacht gebracht bij huisartsen en POH’s van de pilotpraktijken Positieve Gezondheid. Vanuit deze praktijken hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen.
 
Op ons verzoek wordt een expliciete combi gemaakt met het concept van Machteld en het “spinnenwebgesprek”. De training beslaat drie dagen en wordt verzorgd door de volgende docenten:
 
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied ban oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voort positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteurs en trainers van Fredrike.
 
De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  13.00 – 20.00 uur op 29 oktober &  26 november 2019 & 21 januari 2020. Er ruimte voor ongeveer 20 personen (meer dan de helft van de plaatsen is al ingevuld).
Onze gedachte is om zoveel mogelijk huisartsen en POH’s deel te laten nemen. De kosten bedragen € 265,= per deelnemer, accreditatie wordt aangevraagd.

Wil je deze training Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” niet missen? Meld je dan snel aan want vol = vol.  Aanmelden kan via een reply op deze email o.v.v. naam, functie en praktijknaam
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 21 januari 2019
13:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Langerhans, module 3 (voor huisartsen en POH)

Exacte tijdstip (aan het einde van de middag) volgt. 

De startcursus ‘Insuline in de eerste lijn’ is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Het gaat om de volgende drie modules:

Module 1
Pathofysiologie, zelfcontrole, Injectietechniek, Insuline profielen

Module 2
Startschema’s, aanpassing dosering en bijzondere aspecten insulinetherapie
 • intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk)
Module 3
Opfrissen theorie en bespreken casuïstiek


Eindtermen
De cursist kan verantwoord insulineprofielen instellen, kent startschema’s, insulineprofielen en adviezen voor aanpassing.

NB. Syntein neemt 50% voor haar rekening van de totale curus, bestaande uit de drie modules.
Het totaalbedrag per deelnemer is 495,-euro, de kosten per deelnemer voor de huisartsenpraktijk zijn 247,50 euro, Syntein betaalt de andere helft. Je schrijft jezelf in voor drie modules samen (= totale cursus). Opgeven kan via info@syntein.nl
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 15 januari 2019
17:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 1: Beleid
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Woensdag 09 januari 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Bergen
Datum
Dinsdag 08 januari 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

Workshop spirometrie techniek

Spirometrie basistechniek blaastechnieken en oefenen
Bedoeld door doktersassistenten en POH, op locatie
Locatie
Volgt nog
Van
Maandag 07 januari 2019
12:00 uur
Tot
Woensdag 10 april 2019
14:00 uur
Lees verder ›

Start groepstraining Stoppen met Roken

Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Dinsdag 11 december 2018
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Mill
Datum
Maandag 03 december 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek St. Anthonis
Datum
Donderdag 29 november 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur

Langerhans, module 2 (voor huisartsen en POH)

De startcursus ‘Insuline in de eerste lijn’ is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners.
Het gaat om de volgende drie modules:

Module 1
Pathofysiologie, zelfcontrole, Injectietechniek, Insuline profielen

Module 2
Startschema’s, aanpassing dosering en bijzondere aspecten insulinetherapie
 • intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk)
Module 3
Opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

Eindtermen

De cursist kan verantwoord insulineprofielen instellen, kent startschema’s, insulineprofielen en adviezen voor aanpassing.

NB. Syntein neemt 50% voor haar rekening van de totale curus, bestaande uit de drie modules.
Het totaalbedrag per deelnemer is 495,-euro, de kosten per deelnemer voor de huisartsenpraktijk zijn 247,50 euro, Syntein betaalt de andere helft. Je schrijft jezelf in voor drie modules samen (= totale cursus). Opgeven kan via info@syntein.nl
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 27 november 2018
18:15 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Langerhans, module 1 (voor huisartsen en POH)

De startcursus ‘Insuline in de eerste lijn’ is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Het gaat om de volgende drie modules:

Module 1
Pathofysiologie, zelfcontrole, Injectietechniek, Insuline profielen


Module 2
Startschema’s, aanpassing dosering en bijzondere aspecten insulinetherapie
 • intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk)
Module 3
Opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

Eindtermen
De cursist kan verantwoord insulineprofielen instellen, kent startschema’s, insulineprofielen en adviezen voor aanpassing.

NB. Syntein neemt 50% voor haar rekening van de totale curus, bestaande uit de drie modules.
Het totaalbedrag per deelnemer is 495,-euro, de kosten per deelnemer voor de huisartsenpraktijk zijn 247,50 euro, Syntein betaalt de andere helft. Je schrijft jezelf in voor drie modules samen (= totale cursus). Opgeven kan via info@syntein.nl
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 27 november 2018
13:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Gennep
Datum
Donderdag 22 november 2018
20:00 uur
tot 20:30 uur

Tips & Tricks CGM (CGM Huisartsen voor apotheekhoudende huisartsen)

Opgeven via info@syntein.nl 
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 20 november 2018
19:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Gennep
Datum
Vrijdag 16 november 2018
10:00 uur
tot 11:00 uur

Masterclass Spirometrie (voor duo huisarts met POH)

Bedoeld voor duo huisarts en POH, inclusief casuïstiek. 
Opgeven via info@syntein.nl 
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 15 november 2018
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Donderdag 08 november 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur

Basis spirometrie (voor POH en assistenten)

Opfrismodule, in combinatie met POH-netwerk
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 08 november 2018
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Goed slapen, thema workshop (voor patiënten)

Twintig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen*. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien bent u beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw
gemeente, ingegaan op hoe slaap uw gezondheid positief beïnvloedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Voor wie? Voor iedereen die lekker wil slapen en/of anderen hier mee wil helpen!
Locatie
Bibliotheek St. Anthonis
Datum
Donderdag 18 oktober 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Goed slapen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Twintig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen*. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien bent u beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw
gemeente, ingegaan op hoe slaap uw gezondheid positief beïnvloedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Voor wie? Voor iedereen die lekker wil slapen en/of anderen hier mee wil helpen!
Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Donderdag 04 oktober 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Afwezigheid Syntein-team

Op maandag 1 oktober 2018 zijn wij minder goed bereikbaar vanwege een scholingsdag voor het gehele team. Indien u een dringende aangelegenheid voor ons heeft, belt u dan s.v.p. 06-10671792, Corné van Asten, directeur Syntein.  
Datum
Maandag 01 oktober 2018
07:00 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

WDH (voor huisartsen)

Jaarlijkse tweedaagse voor huisartsen, het programma en de officiële agenda volgt spoedig via email. 
Opgeven kan via info@wdhboxmeer.nl
Van
Vrijdag 28 september 2018
12:00 uur
Tot
Zaterdag 29 september 2018
12:00 uur
Lees verder ›

Goed slapen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Twintig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen*. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien bent u beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw
gemeente, ingegaan op hoe slaap uw gezondheid positief beïnvloedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Voor wie? Voor iedereen die lekker wil slapen en/of anderen hier mee wil helpen!
Locatie
Bibliotheek Mill
Datum
Donderdag 27 september 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Jij ook? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
Ellen Hoffmannplein 2
6591 CP  Gennep
Locatie
Bibliotheek Gennep
Datum
Donderdag 27 september 2018
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Goed slapen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Twintig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen*. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien bent u beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw
gemeente, ingegaan op hoe slaap uw gezondheid positief beïnvloedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Voor wie? Voor iedereen die lekker wil slapen en/of anderen hier mee wil helpen!
Locatie
Bibliotheek Bergen
Datum
Woensdag 19 september 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Maandag 17 september 2018
10:00 uur
tot 11:00 uur

Rookvrij! Ook jij? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
Kaneelstraat 64
5431 DZ  Cuijk
Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Woensdag 12 september 2018
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Ook jij? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
Kaneelstraat 64
5431 DZ  Cuijk
Locatie
Bibliotheek te Cuijk
Datum
Woensdag 12 september 2018
10:00 uur
tot 11:30 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Jij ook? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
De Raetsingel 1
5831 KC  Boxmeer
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Maandag 10 september 2018
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Ook jij? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
De Raetsingel 1
5831 KC  Boxmeer
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Maandag 10 september 2018
16:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Gericht werken met Positieve Gezondheid (voor dokterassistenten)

Samen met de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) ontwikkelt Syntein een nascholing voor doktersassistenten gericht op het werken met Positieve Gezondheid.

Er vindt een pilot in onze regio plaats voor alle assistenten van de “Positieve Gezondheids-prakijken” (Afferden, Bergen, Gennep en St. Anthonis). Later zal de scholing ook landelijk beschikbaar zijn via de NVDA-academie. De ontwikkeling van de scholing vindt in onze regio plaats, daarom zijn er geen deelnamekosten aan de scholing verbonden. De nascholing duurt ong. drie uur en vindt plaats bij Syntein (in Boxmeer) in groepen. 

Het doel is dat deelnemers aan het einde van de scholing weten wat Positieve Gezondheid is en wat zij daaraan vanuit hun eigen werk kunnen bijdragen. Er zijn daarvoor drie settingen uitgekozen: aan de telefoon, in de behandelkamer en aan de balie.

Paul Ram, oud-huisarts en nu als docent aan de NVDA en universiteit van Maastricht verbonden, zal de scholing samen met Maud Brakels, doktersassistente in Afferden, geven. 
 
Neem bij vragen over deze pilot contact op met Janneke van den Berg, 0485-745317 of J.vdBerg@syntein.nl 
 
Locatie
Syntein
Datum
Vrijdag 07 september 2018
13:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Opvolgavond nefropathie (voor POH)

Opvolgavond van 20 februari 2018. Inclusief casuïstiek DM

Opgeven kan via info@syntein.nl
 
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 04 september 2018
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Gericht werken met Positieve Gezondheid (voor dokterassistenten)

Samen met de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) ontwikkelt Syntein een nascholing voor doktersassistenten gericht op het werken met Positieve Gezondheid.
 
Er vindt een pilot in onze regio plaats voor alle assistenten van de “Positieve Gezondheids-prakijken” (Afferden, Bergen, Gennep en St. Anthonis). Later zal de scholing ook landelijk beschikbaar zijn via de NVDA-academie. De ontwikkeling van de scholing vindt in onze regio plaats, daarom zijn er geen deelnamekosten aan de scholing verbonden. De nascholing duurt ong. drie uur en vindt plaats bij Syntein (in Boxmeer) in groepen. 
 
Het doel is dat deelnemers aan het einde van de scholing weten wat Positieve Gezondheid is en wat zij daaraan vanuit hun eigen werk kunnen bijdragen. Er zijn daarvoor drie settingen uitgekozen: aan de telefoon, in de behandelkamer en aan de balie.

Paul Ram, oud-huisarts en nu als docent aan de NVDA en universiteit van Maastricht verbonden, zal de scholing samen met Maud Brakels, doktersassistente in Afferden, geven. 
 
Neem bij vragen over deze pilot contact op met Janneke van den Berg, 0485-745317 of J.vdBerg@syntein.nl 
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 29 augustus 2018
17:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

ALV 25 juni

Algemene Leden Vergadering (ALV) huisartsencoöperatie bij Syntein in Boxmeer. 
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 25 juni 2018
18:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule Management review
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 21 juni 2018
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Masterclass Spirometrie

Bedoeld voor duo huisarts en POH, inclusief casuïstiek
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 12 juni 2018
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

CVRM casuïstiek (i.c.m. POH-netwerk)

15.00 POH-netwerkvanaf
17.30 uur CVRM casuïstiek.

Geef je op via info@syntein.nl

Scholing Hartfalen voor praktijkondersteuners
Hartfalen is een veel voorkomende aandoening. Tussen de 20-30% van de bevolking krijgt te maken met hartfalen, meestal als zij ouder zijn dan 70 jaar. Momenteel hebben ongeveer 130.000 mensen last van hartfalen in Nederland. Over 10 jaar zal dit door de vergrijzing van de bevolking stijgen tot naar verwachting 195.000. De gemiddelde huisartsenpraktijk heeft 15-20 patiënten met hartfalen. De mortaliteit van hartfalen is hoog, hoger dan darm-, borst- en prostaatkanker. De impact op de patiënt, de mantelzorger en het zorgstelsel is groot.
 
In samenwerking met NVVC connect proberen we de zorg rondom de hartfalen patiënt in de regio Nijmegen en Boxmeer te verbeteren. Gezamenlijk met de cardiologen, huisartsen en verpleegkundigen uit de regio, hebben we samenwerkingsafspraken gemaakt en proberen we door middel van scholing, de kennis van de zorgmedewerkers te vergroten. In dat kader, willen we ook graag de POH scholing geven over hartfalen.
 
De POH begeleid geen patiënten met specifiek hartfalen. Maar zij begeleiden wel patiënten met chronische ziekten als diabetes en COPD en andere hart- en vaatziekten. Deze patiëntengroep is mogelijk al bekend met hartfalen of is zeer kwetsbaar om hartfalen te ontwikkelen.
 
Het is daarom van belang dat de POH meer leert over het ziektebeeld hartfalen. Zodat zij beter weten wat dit inhoud en ze op die manier het ziektebeeld beter leren herkennen.
Tijdens deze scholing zal er daarom verder worden ingegaan op de epidemiologie, er wordt besproken wat de oorzaken zijn van hartfalen, aan wat voor klachten je hartfalen herkent en wat voor diagnostiek kan worden ingezet.
De cardioloog zal verder bespreken welke vormen van hartfalen er zijn en wat het pathofysiologische mechanisme daarachter is.
De hartfalenverpleegkundige zal vertellen wat haar taken zijn in het ziekenhuis. Daarnaast zal ze verder ingaan op welke lyfestyle-adviezen er worden gegeven aan de hartfalen patiënt en hoe ze de patiënten hierbij begeleiden.
 
Leerdoelen
Na het bijwonen van deze nascholing heeft de deelnemer geleerd:
 • Wat is hartfalen is en hoe vaak het voorkomt
 • Welke patiënten extra kwetsbaar zijn om hartfalen te ontwikkelen
 • Waar je op moet letten wat betreft anamnese en lichamelijk onderzoek
 • Welke diagnostiek er wordt ingezet bij hartfalen
 • Hoe hartfalen wordt behandeld
 • Wat de taken zijn van de hartfalenverpleegkundige in het ziekenhuis
 • Welke lyfestyle-adviezen belangrijk zijn voor de patiënt met hartfalen
 • Hoe hartfalen te herkennen en welke actie er vervolgens moet worden ondernomen
 
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Maandag 04 juni 2018
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule Meten, analyseren en verbeteren
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 31 mei 2018
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse Cardiologie nascholing huisartsen

Wij - de lokale WDH en vakgroep cardiologie - nodigen u van harte uit voor onze jaarlijkse nascholing Cardiologie voor de huisartsen in het Maasziekenhuis Pantein op woensdag 23-05-2018
 
In samenwerking hebben wij voor u onderstaand programma gemaakt. De avond voldoet aan de CGR richtlijnen. De WDH accrediteert de nascholing. 
 
Programma woensdag 23-05-2018:
17:30   Ontvangst, inschrijving en opening door R. Lalisang / J. Rijn
18:00   Hartfalen: wat iedere huisarts er over moet weten  door de Cardioloog
18:30   Praktijkcasus door de huisarts en cardioloog
19:00   Pauze
19:10    IJzertherapie bij hartfalen Cardioloog
implementatie in de praktijk                  
19:30   SGLT-2 remmer vermindert nadelige uitkomsten door G. Vermeulen, internist
over het hele spectrum van hartfalenrisico in diabetici                       
19:50   Implementatie ARNI in de dagelijkse praktijk door Cardioloog
20:15    Afsluiting met buffet

U kunt uzelf opgeven via: info@wdhboxmeer.nl
 
 
Locatie
Restaurant Maasziekenhuis Pantein Boxmeer
Datum
Woensdag 23 mei 2018
17:30 uur
tot 20:15 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule Lean management

 
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 17 mei 2018
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Informatiebeveiliging voor de huisartsenpraktijk

Inhoud scholing
Informatiebeveiliging wordt een steeds belangrijker thema, zowel commercieel als maatschappelijk. De kranten staan bol van “incidenten”, als maatschappelijk fenomeen is het inmiddels “trending topic” en ook vanuit wet- en regelgeving worden steeds meer eisen gesteld. Maar wat houdt informatiebeveiliging nu precies in? Wat is voor mij als huisarts belangrijk? En dan al die standaarden, bijvoorbeeld ISO27001, ISO27002 en NEN7510, hoe zit dat nu precies?
 
De scholing Informatiebeveiliging voor de huisartsenpraktijk start met een introductie op de basisbegrippen rond wet- en regelgeving en informatiebeveiliging. Vervolgens maakt u voor de eigen huisartsenpraktijk ter plaatse een risicoanalyse. Dit biedt vervolgens de mogelijkheid om zelf het informatiebeveiligingsbeleid binnen de huisartsenpraktijk te verbeteren.  De training is geschikt voor huisartsen, paramedici en praktijkmanagers.
 
Docent is Folkert van Hasselt, Manager ICT en Information Security Officer Instituut Verbeeten. 
Bij de scholing ontvangt u het boek 'Gegevensbescherming in de praktijk' dat speciaal voor dit programma is samengesteld, plus een certificaat van deelname, het analyserapport van uw eigen praktijk (op USB) en 3 PE-punten.
 
De leerdoelen zijn:
 • Inzicht verkrijgen in de relevante elementen uit de wet- en regelgeving met betrekking tot informatiebeveiliging en bescherming van persoonsgegevens
 • Inzicht krijgen in de toepassing van een Information Security Management System, inclusief PDCA cyclus
 • Praktische ervaring opdoen met de toepassing van een risicoanalyse voor informatie en privacy
 Het programma neemt één dagdeel (3 uur) in beslag en omvat:
 • Presentatie van relevante wet- en regelgeving
 • Uitleg van de risico- en privacy analyse
 • Analyse van de eigen praktijk
  • Kerngegevens
  • Classificatie van Informatie
  • Risicoklasse persoonsgegevens
  • Risico analyse ihkv de Wet Bescherming Persoonsgegevens
  • Dreigingsanalyse
  • Analyse van beveiligingsmaatregelen
  • Vastleggen resultaat
17.30 uur Ontvangst met lichte maaltijd
18.00 uur Presentatie van relevante wet-en regelgeving
19.00 uur Uitleg van de risico- en privacy analyse en analyse van de eigen praktijk
21.00 uur Einde bijeenkomst
Aanmelden
 • Geef uzelf op via een reply op deze mail op voor 27 april a.s. om deel te nemen aan de training van 15 mei a.s. Inschrijvingen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. Er kunnen maximaal 15 deelnemers inschrijven.
  De training gaat door bij een minimum aantal inschrijvingen van 10 deelnemers.
   
  Syntein wil de eigen huisartsen faciliteren bij kennis over en de implementatie van maatregelen om te voldoen aan de  AVG en neemt een deel van de kosten voor haar rekening waardoor wij deze training kunnen aanbieden voor  € 150,= per deelnemer.
   
  Bij voldoende belangstelling organiseren wij op 27 juni a.s.  nog een  AVG training. U kunt uzelf ook alvast aanmelden voor deze datum, vermeld dat dan duidelijk in de mail.

  Heeft u vragen over deze scholing, neemt u dan contact op met Janet Wolffenbuttel, j.wolffenbuttel@syntein.nl
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 15 mei 2018
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Workshop Positieve Gezondheid

Voor iedereen die zijn of haar gezondheid meer in eigen hand wil houden en/of anderen daarbij wil helpen.
Locatie
Bibliotheek Bergen
Datum
Donderdag 26 april 2018
19:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Scholing huisartsen en POH's

Locatie
La Tertulia, Sint Agatha
Datum
Woensdag 18 april 2018
13:00 uur
tot 21:00 uur

Scholingsmodule Hazo24 nr4

Scholingsmodule 4. Procesrisico analyse facilitair management
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 10 april 2018
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop Positieve Gezondheid

Voor iedereen die zijn of haar gezondheid meer in eigen hand wil houden en/of anderen daarbij wil helpen.
Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Dinsdag 27 maart 2018
19:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Workshop Positieve Gezondheid

Voor iedereen die zijn of haar gezondheid meer in eigen hand wil houden en/of anderen daarbij wil helpen.
Locatie
Bibliotheek Grave
Datum
Dinsdag 27 februari 2018
19:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›