Agenda archief

Uitnodiging SaMeDi Thema-avond vogelgriep

Op donderdagavond 23 mei a.s. organiseert Rezisto in samenwerking met huisartsen en
dierenartsen een thema-avond over vogelgriep als potentiële zoönose. De avond zal plaatsvinden in
Deze thema-avond is bedoeld voor huisartsen en dierenartsen.

Programma
18.00 – 18.30 Inloop koffie, thee en warme maaltijd
18.30 – 19.00 Inleiding Rezisto/SaMeDi en voorstelronde
19.00 – 19.30 Pluimveedierenarts Poultry Vets over vogelgriep
19.30 – 20.00 GGD: opvolging van een vogelgriep casus vanuit de GGD
20.00 – 20.30 Afsluiting, borrel en netwerken
Locatie
Dierenartsenpraktijk Boxmeer, 't Leucker 2, 5831 DB Boxmeer.
Datum
Donderdag 23 mei 2024
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Driedaagse scholing Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijken 2024 (VOL)

Driedaagse scholing Oplossingsgericht Werken (dag 3).
 

 
Locatie
Onder de Panne (Beugen)
Datum
Dinsdag 23 april 2024
09:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Basis training: Positieve Gezondheid

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de training Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd en in de praktijk dagelijks werken met de triagewijzer.

Positieve Gezondheid (PG) is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de praktijk betekent dat dat je als doktersassistente kan proberen mensen te ondersteunen in het zoeken naar wat wel kan, ondanks ziekte of problemen. Werken vanuit PG zorgt voor een andere benadering van patiënten en samenwerken binnen je team vanuit een positieve invalshoek.
 
In deze training leer je wat je als doktersassistente kunt doen met Positieve Gezondheid in je dagelijks werk. Je leert persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn? Je maakt kennis met oplossingsgericht vragen stellen. Ook krijg je tips hoe je binnen je team positief met elkaar om kunt gaan, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
Na de training ben je in staat aspecten van Positieve Gezondheid (PG) toe te passen in je contacten met patiënten en teamleden. Deze interactieve cursus is een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen t.a.v. positief samenwerken met de patiënt en met collega’s.
 
Leerdoelen
 • Ken je de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid
 • Weet je welke mogelijkheden Positieve Gezondheid heeft voor jouw manier van werken
 • Kun je aspecten van Positieve Gezondheid toepassen tijdens triage aan balie en telefoon, behandeling en eigen spreekuur
 • Heb je kennis gemaakt met oplossingsgericht vragen stellen
 • Beschik je over tips en tricks om binnen het team samen te werken vanuit een positieve invalshoek
Na deze training kun je deelnemen aan de extra training Lastige gesprekken bij triage en neem je jaarlijks deel aan de verplichte opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en de jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid.

Docent: Karin Roskes
Aanmelden Via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 18 april 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Datum
Maandag 15 april 2024
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

Eendaagse huisartsen

Thema: gebruik en misbruik van (nieuwe) middelen.

Programma ééndaagse (nascholingsdag) woensdag 10 april 2024 voor huisartsen, praktijkondersteuner somatiek EN praktijkondersteuner GGZ 

 Aanvang om 13.00 uur en om 21.00 uur afsluiting met borrel. Aan de orde komen synthetische drugs, oxycodon, vapen en alcohol, alsmede nieuwe technische middelen zoals een VR bril, smartfloor en nieuwe spirometer. 

Verschillende sprekers waaronder prof. dr. Roy Kessels (hoogleraar neuropsychologie) over alcohol gerelateerde cognitieve stoornissen bij ouderen, verslavingsarts en muzikant Gerard Alderliefste

Meld je voor woensdag 20 maart a.s. aan via deze link

Bij annulering binnen twee weken voor aanvang van de ééndaagse, worden de volledige kosten in rekening gebracht. De kosten zijn € 100, - excl. BTW voor huisartsen, gratis voor POH S en POH GGZ wanneer er een huisarts van de praktijk deelneemt.
 
 
Locatie
La Tertulia St. Agatha
Datum
Woensdag 10 april 2024
13:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie Neurologie

Aanmelden via deze link
Verdere informatie volgt spoedig
Datum
Dinsdag 09 april 2024
17:30 uur
tot 18:30 uur
Lees verder ›

Driedaagse scholing Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijken 2024

Het betreft de driedaagse scholing op 29 februari 2024, 28 maart 2024 en 23 april 2024. De scholing wordt op een externe locatie in de omgeving van Boxmeer gegeven en duurt van 09.00 uur tot +/- 16.30 uur. Opgeven via deze link

NB. Op dinsdag 14 november 2023 vindt de Opfristraining Oplossingsgericht werken plaats. Opgeven via deze link.
 
Locatie
Nader te bepalen (omgeving Boxmeer)
Datum
Donderdag 28 maart 2024
09:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Kosten: € 89,- excl. BTW
Aanmelden: via deze link
 
18 januari / 21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
18 januari ook in de middag mogelijk van 14.00 – 17.00 uur.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 21 maart 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

Data 2024

- donderdag 1 februari 2024, module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- donderdag 21 maart 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten: 8 bij het volgen van alle modules
Kosten: Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijken

Aanmelden 
Locatie
Ede
Datum
Donderdag 21 maart 2024
17:30 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Open Escape Room GEANNULEERD

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 14 maart 2024
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

2e opvolgbijeenkomst beperkte gezondheidsvaardigheden

2e opvolgbijeenkomst door Patrick Schrömbges

Training Het goede gesprek bij beperkte gezondheidsvaardigheden

Bij sommige patiënten lijken behandel- en leefstijladviezen niet aan te komen. Deze patiënten komen vaker terug op het spreekuur en/of gesprekken lopen stroef. Je twijfelt of de patiënt wel voldoende kennis heeft over de ziekte en zijn eigen lichaam. Daarnaast spelen er soms meerdere aandoeningen of meerdere problemen (bijvoorbeeld schulden of stress) waardoor je je voor kan stellen dat afvallen of stoppen met roken niet lukt. Hierdoor kun je de patiënt niet goed helpen, terwijl je je wél daar voor inzet.
 
Door op een andere, persoonsgerichte manier met deze patiënten in gesprek te gaan, kun je meer informatie ophalen en een betere passende behandeling geven. In dit persoonsgerichte gesprek neem je de (sociale) context van de patiënt mee. Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt. Door breder uit te vragen op sociaal, maatschappelijk en psychologisch domein leer je de patiënt en zijn leefwereld beter kennen. Hierdoor heb je beter zicht op de problemen en welke behandeling passend is.
 
De training bestaat uit 2 delen:
 1. 4 juni Training door Pharos (1 dagdeel), in combinatie met e-learning
 2. 17 september en 26 november opvolgbijeenkomsten (2 maal 3 uur) door kaderarts

 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 12 maart 2024
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst Positieve Gezondheid

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de basistraining Positieve Gezondheid hebben gevolgd.
 
Werken vanuit Positieve Gezondheid betekent persoonsgericht werken vanuit een positieve invalshoek: wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn. Naast oorzaak-gericht werk je ook oplossingsgericht: samen met de patiënt zoek je naar oplossingen van diens problemen of het hanteerbaar maken ervan. Ook binnen je team ga je positief met elkaar om, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
 
Deze terugkombijeenkomst focust op de vorderingen die jij en je team hebben gemaakt. Successen worden gedeeld en problemen worden benaderd vanuit oplossingsgericht werken.
Positieve Gezondheid implementeren betekent experimenteren. Er zijn geen kant en klare recepten, die maken we samen.
 
Jouw ervaringen met triage & PG staan centraal. Als voorbereiding op deze terugkomdag neem je eigen voorbeelden mee te nemen om in te brengen. We werken interactief met een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen.
 
Leerdoelen
 • Kort opfrissen van de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid  
 • Toepassen van aspecten van Positieve Gezondheid tijdens triage, balie, telefoon, behandeling en eigen spreekuur en jullie ervaringen; wat gaat goed (SUCCES!) en wat kan beter en hoe?
 • Oefenen in het stellen van oplossingsgerichte vragen
 • Bespreken van ervaringen met Positief Samenwerken in het team en tips hoe dat te versterken
 Kosten: € 89,- excl. BTW
 Aanmelden via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 07 maart 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

BHV-training 2024

Syntein werkt voor het geven van BHV trainingen ook in 2024 weer samen met Veiligheidspiramide.
De BHV trainingen zijn gepland:
 
Dezelfde BHV-scholing is ook te volgen op donderdag 4 juli en woensdag 4 september 2024
van 16.00 – 20.30 uur bij Syntein.
 
Geschikt voor BHV-herhaling en nieuwe BHV’ers
nieuwe BHV’ers dienen vooraf een E-learning te volgen
voor herhaler is indien gewenst een E-instruct mogelijk

  
Om een passend trainingsprogramma op maat aan te bieden, vragen wij u om maximaal 7 onderwerpen aan te vinken waarvan u vindt  dat deze aan bod moet komen tijdens de BHV training. De vaste items zijn: Reanimatie en AED

Keuzes
 • Kleine blusmiddelen, oefenen met diverse blusmiddelen
 • Portofoon gebruik bij calamiteit
 • Table top oefening (oefening waarbij d.m.v. een platte grond scenario’s worden geoefend)
 • “Ken je huis ronde” Waar zijn de nooduitgangen, waar bevinden zich de BHV-middelen etc.
 • Gebruik van een Evac Chair
 • Brandgevaar van Accu’s in scootmobielen en overige elektrisch apparatuur
 • Scenario’s oefenen, eventueel met Lotus, bijv. iemand zit vast in de lift
 • Ontruimingsoefening
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken,   ontwrichtingen en wervelletsels
 • In contact komen met gevaarlijke stoffen/ chemische brandwonden
De gewenste onderwerpen kunt u ook tijdens uw aanmelding doorgeven.
  
Kosten en overige informatie
 
Kosten training € 85,00 (excl. 21% BTW)
E-learning (opleiding) Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 26,500 (excl. BTW)
Duur E-learning: ong. 3 uur
E-Instruct (herhaling) Optioneel € 10,00 (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie Syntein Boxmeer
BHV certificaat Ja
Aanmelden voor de training op 7 maart ’24  via deze link
(graag voor 20 februari)
voor de training op 4 juli’24 via deze link
voor de training op 4 september’24 via deze link
(graag voor 20 augustus)
Annuleren Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training, worden u de volledige kosten in rekening gebracht.  
Informatie
Heeft u vragen over de BHV scholing, neem dan contact op met Elly Kahlert e.kahlert@syntein.nl
of via telefoonnummer: 06-81379741.
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 07 maart 2024
16:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie Neurologie

Verdere informatie volgt spoedig
Datum
Vrijdag 01 maart 2024
18:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Lastige gesprekken bij triage VOL

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die minimaal de triagetraining 2: Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd (of vergelijkbaar) en ervaren zijn in triage en werken met triagewijzer.
 
Omschrijving training
In deze training krijg je handvatten om communicatietechnieken in te zetten om ook bij lastige gesprekken de patiëntveiligheid en je eigen werkplezier in stand te houden. Het kan lastig zijn om veilige triage te blijven doen en helder te blijven communiceren.
Bij lastige gesprekken kun je denken aan:
 • beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren;
 • breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen;
 • beller die juist geen informatie wil geven;
 • eisende beller;
 • verwarde oudere;
 • ongeruste ouder.
 
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan we samen door de theorie van handige gesprekstechnieken, staan we stil bij wat er gebeurt met jou als doktersassistente en welk effect jouw gedrag weer op de ander heeft, en oefenen we met elkaar de lastige gesprekken.
 
Leerdoelen
 • Je kunt veilige triage toepassen ook in moeilijkere situaties en past de triagewijzer en de communicatie regels van de NHG kernfeedback lijst toe
 • Je hebt inzicht in je eigen kracht en herkent je allergie en je valkuilen (kernkwadranten van Ofman)
 • Je kent de Roos van Leary en kunt deze theorie in de praktijk toepassen
 • Je leert technieken als: samenvatten, inbreken, regie nemen in gesprek, grenzen stellen, uitnodigen, samen beslissen, persoonsgericht communiceren
 • Je kunt positief feedback geven volgens de 4G methode
 
Voorbereiding
 1. Casus inbrengen met daarbij een vraag aan de groep/trainer. De casus mag een opname zijn van het gesprek, of het gesprek uitgeschreven.
 2. Bestudeer de tekst en de afbeelding van Roos van Leary. Probeer in jouw casus te markeren waar de patiënt en jij in het gesprek binnen deze roos bewegen.
 3. Bekijk de kernfeedback lijst met de vraag: welke vaardigheden kunnen jou helpen bij een lastig gesprek? Noteer de nummers en waarom je deze kiest.
Stuur jouw voorbereiding uiterlijk 1 week voorafgaand aan de training naar Elly Kahlert: e.kahlert@syntein.nl

Tijdstip: 18.00 – 21.00 uur
Docent:  Karin Roskes
Kosten: € 89,- excl. BTW
Aanmelden Via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 29 februari 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Driedaagse scholing Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijken 2024

Het betreft de driedaagse scholing op 29 februari 2024, 28 maart 2024 en 23 april 2024. De scholing wordt op een externe locatie in de omgeving van Boxmeer gegeven en duurt van 09.00 uur tot +/- 16.30 uur. Opgeven via deze link


 
Locatie
Onder de Panne (Beugen)
Datum
Donderdag 29 februari 2024
09:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie Cardiologie

Digitale dialoogsessie met de cardiologen. Aanmelden via deze link 
De vragen voor deze sessie voor graag 29-1 via de aanmeldlink doorgeven of via een e-mail naar e.kahlert@syntein.nl 
 
Locatie
n.v.t. (digitaal)
Datum
Dinsdag 27 februari 2024
17:30 uur
tot 18:30 uur
Lees verder ›

VERVALT Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 22 februari 2024
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerk& Scholing DM

POH netwerk 15.00 - 17.00 uur / Scholing DM 17.30 - 19.30 uur

Voorlopige agenda POH netwerk
- mededelingen 
- meet & greet: Yvonne van Driel Taalhuis
- vervolg:          aan de slag met een folder (o.l.v. Taalhuis) 

Aansluitende scholing door
- Patrick Schrombges
- Chronische nierschade bij diabetes 

Voor diegene die bij beide aanwezig zijn wordt een maaltijd verzorgd. 

Meld je aan via deze aanmeldlink 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 20 februari 2024
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Ouderenzorg Multimorbiditeit in de huisartsenpraktijk

Docent: Karin Roskes (kaderhuisarts ouderengeneeskunde) en JaapJan Rijn 
Accreditatie is aangevraagd (2 punten)  
Aanmeldlink klik hier 
 
Aanleiding
Multimorbiditeit komt bij ouderen zeer vaak voor. De meeste ouderen wonen thuis en de huisarts is het eerste aanspreekpunt in het stroomlijnen van de multidisciplinaire zorg samen met de oudere. Dit vergt op verschillende competentiegebieden kennis van de huisarts. Deze nascholing is bedoeld om deze kennis te vergroten.
 
Vorm en programma (2 uur in totaal les, korte pauze van 5-10 min) nascholing
 • Ontvangst en online welkom en kennistoets
 • plenair presentatie prevalentie multimorbiditeit en inleiding invloed van multimorbiditeit op de kwaliteit van leven van de oudere en de competenties van de huisarts (leerdoelen)
 • in groepje van 3 huisartsen casus bespreking op medisch inhoudelijke inhoud
 • gezamenlijke nabespreking casus met kaderhuisarts ouderengeneeskunde en SO met medisch inhoudelijk achtergronden
 • korte pauze: even bewegen 5 minuten
 • bespreken organisatie van zorg voor mensen met multimorbiditeit  adhv  tool van Nivel: Goede zorg voor mensen met multimorbiditeit  (zie link: Nivel tool)
 • In groepje van 3 huisartsen zelfde casus bespreken maar nu op niveau van organisatie van zorg en multidisciplinair samenwerken en proactieve zorgplanning
 • Take home messages en afsluiting
Leerdoelen

Medisch inhoudelijk:
 1. Huisarts weet bij casus met multimorbiditeit naar welke aspecten gekeken moeten worden om tot verantwoorde keuzes te komen in beleid.
 2. Huisarts heeft inzicht in effecten van polyfarmacie (indicaties, bijwerkingen, interacties)
 3. Huisarts heeft kennis van veranderde fysiologie en pathologie van de verschillende organen bij multimorbiditeit (nierfunctiestoornissen, leverfunctiestoornissen, hypoxie, circulatieproblemen etc)
 4. Huisarts gebruikt kennis van de afzonderlijke chronische aandoeningen voor inschatten van de gevolgen voor de oudere door naar samenhangend beleid te streven
 5. De huisarts kent de geriatrische reuzen
Organisatie van zorg en samenwerken:
 1. De huisarts kan de coordinatie van zorg op zich nemen
 2. De huisarts heeft overzicht over de multidisciplinaire aanpak
 3. De huisarts weet waar hij ontbrekende kennis kan vinden (specialisten, kaderarts, naslagwerk)
 4. De huisarts kan in samenhangende zorg denken bij vaak verticale richtlijnen
Arts -patiënt Communicatie:
 1. De huisarts bespreekt samen met patient de doelen en wensen (samen beslissen)
 2. De huisarts kent tools om samen te beslissen met de patient toe te passen
 3. De huisarts weet wanneer proactieve zorgplanning toe te passen
Maatschappelijk:
 1. De huisarts herkent de “high care” patiënten en past proactieve zorgplanning toe om overmatig of onzinnig consumeren van zorg tegen te gaan.
 2. De huisarts zoekt samen met de patiënt naar zorg op de juiste plek.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 08 februari 2024
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Basis training: Positieve Gezondheid (1 februari VOL) inschrijven mogelijk voor april, juni

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de training Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd en in de praktijk dagelijks werken met de triagewijzer.

Positieve Gezondheid (PG) is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de praktijk betekent dat dat je als doktersassistente kan proberen mensen te ondersteunen in het zoeken naar wat wel kan, ondanks ziekte of problemen. Werken vanuit PG zorgt voor een andere benadering van patiënten en samenwerken binnen je team vanuit een positieve invalshoek.
 
In deze training leer je wat je als doktersassistente kunt doen met Positieve Gezondheid in je dagelijks werk. Je leert persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn? Je maakt kennis met oplossingsgericht vragen stellen. Ook krijg je tips hoe je binnen je team positief met elkaar om kunt gaan, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
Na de training ben je in staat aspecten van Positieve Gezondheid (PG) toe te passen in je contacten met patiënten en teamleden. Deze interactieve cursus is een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen t.a.v. positief samenwerken met de patiënt en met collega’s.
 
Leerdoelen
 • Ken je de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid
 • Weet je welke mogelijkheden Positieve Gezondheid heeft voor jouw manier van werken
 • Kun je aspecten van Positieve Gezondheid toepassen tijdens triage aan balie en telefoon, behandeling en eigen spreekuur
 • Heb je kennis gemaakt met oplossingsgericht vragen stellen
 • Beschik je over tips en tricks om binnen het team samen te werken vanuit een positieve invalshoek
Na deze training kun je deelnemen aan de extra training Lastige gesprekken bij triage en neem je jaarlijks deel aan de verplichte opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en de jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid.

Docent: Karin Roskes
Kosten: € 89,- excl. BTW
Aanmelden Via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 01 februari 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

Data 2024

- donderdag 1 februari 2024, module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- donderdag 21 maart 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten: 8 bij het volgen van alle modules
Kosten: Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijken

Aanmelden 
Locatie
Ede
Datum
Donderdag 01 februari 2024
14:30 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Spirtac voor HA en POH (VOL)

Uitnodiging spirometriecursus SPIRTAC – Syntein
Spirometrie in relatie tot Astma en/of COPD)


 ‘Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang’ - Ivern Ball

Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. En hoe gek het ook klinkt niet de patiënt maar wij, de uitvoerders en beoordelaars, zijn de grootste bron van ruis in de uitslag en de beoordeling van de spirometrie, dus hoe beter wij zijn voorbereid hoe sneller een juiste diagnose en behandeling kan worden bedacht. In een aantal bijeenkomsten gaan wij u enthousiast maken over de juiste uitvoering en beoordeling van het spirogram.

CERTIFICAAT
 • De cursus is opgebouwd uit drie verschillende bijeenkomsten die samen voor maximaal 8 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.
 • U ontvangt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • Huisartsen en praktijkondersteuners doorlopen alle 3 bijeenkomsten.
  • Beginnende praktijkondersteuner doorlopen 4 bijeenkomsten
  • Een portefolia van enkele spiro’s
 
 • bijeenkomst 1:                                                             5 oktober 2023
 • bijeenkomst  2:                                                            16 november 2023
 • bijeenkomst 3:                                                             23 januari 2024
Kosten: voor de Spirtac €120,- per persoon  voor bijeenkomst 1 t/m 3.
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 23 januari 2024
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk (18-1 / 21 maart VOL) inschrijven mogelijk voor juni, okt, nov

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Kosten: € 89,- excl. BTW
Aanmelden: via deze link
 
18 januari / 21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 18 januari 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Thema-avond Waterzuivering (SaMeDi) voor huisartsen en dierenartsen

In de strijd tegen antibioticaresistentie kan afvalwaterzuivering een belangrijke rol spelen. Zowel als een manier om de verspreiding van antibioticaresistentie tegen te gaan en als een plek om te monitoren welke resistente bacteriën onder de bevolking voorkomen. Vooralsnog verspreidt afvalwater, zowel gezuiverd als ongezuiverd in de vorm van overstorten, antibioticaresistentie naar onze leefomgeving.

Wat en waar? 
Op donderdagavond 18 januari 2024 organiseert Rezisto in samenwerking met huisartsen en dierenartsen een thema-avond over Waterzuivering: afvalwater en antibioticaresistentie, verzorgd door spreker Ir. Kirsten Zagt.  
Voor wie? De thema-avond is bedoeld voor huisartsen en dierenartsen.
 
Programma 
 
18.00 – 19.00    Inloop met warme maaltijd
 
19.00 – 19.30    Inleiding Rezisto/SaMeDi en voorstelronde
 
19.30 – 20.30    Ir. Kirsten Zagt over Waterzuivering: afvalwater en antibioticaresistentie
 
20.30 – 21.00    Afsluiting, borrel en netwerken 

Aanmelden via een email naar info@syntein.nl o.v.v. Thema-avond Waterzuivering
antibioticaresistentie

https://www.nemokennislink.nl/publicaties/verspreiding-van-antibioticaresistentie/
Locatie
Dierenartsenpraktijk Boxmeer, 't Leucker 2, 5831 DB Boxmeer.
Datum
Donderdag 18 januari 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Basis training : Veilige triage in de dagpraktijk DATA WORDEN NOG NADER BEPAALD 

LET OP: DATA WORDEN NOG NADER BEPAALD 

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?

Doktersassistentes met weinig of geen ervaring met triage en werken met de triagewijzer.

Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.
 
Na deze training heb je kennis van veilige triage en heldere communicatie. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Je weet hoe je de triagewijzer (digitaal) kunt gebruiken tijdens het triagegesprek.
Het eerste dagdeel staan we uitgebreid stil bij de theorie: wat triage nu eigenlijk is, waarom we dat doen en hoe je dat moet doen. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. We oefenen ook direct tijdens de training in de praktijk met elkaar om de theorie toe te passen. Dit doen we door herkenbare voorbeelden uit de praktijk samen te oefenen. Na het eerste dagdeel weet je wat triage is, en hoe je de urgentie kunt bepalen. Je krijgt als huiswerk mee om te gaan oefenen met de triagewijzer in de praktijk.
Het tweede dagdeel bestaat uit een korte opfrissing van de theorie van het eerste dagdeel. We oefenen nog een paar ingangsklachten met behulp van de triagewijzer en er is ruimte voor vragen n.a.v. het oefenen op het werk.  Daarna gaan we verder met het aanleren van communicatie vaardigheden die kunnen helpen bij veilige triage. Dit doen we aan de hand van de NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. Je leert hoe je bij veilige triage zelfstandig advies kunt geven aan de patiënt dat aansluit bij de hulpvraag. Natuurlijk is er ook in dit dagdeel veel ruimte voor praktisch oefenen van het geleerde. We sluiten af met een opdracht om het geleerde ook in de hectiek van de dag te blijven toepassen.
Leerdoelen
 • Kennis van de theorie: structuur van veilige triage en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven aansluitend op de hulpvraag
Na deze basistraining kun je je kennis jaarlijks opfrissen door deel te nemen aan de opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en kun je de basistraining: Positieve gezondheid volgen.

Docent: Karin Roskes
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 01 januari 2024
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de basistraining Positieve Gezondheid hebben gevolgd.
 
Werken vanuit Positieve Gezondheid betekent persoonsgericht werken vanuit een positieve invalshoek: wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn. Naast oorzaak-gericht werk je ook oplossingsgericht: samen met de patiënt zoek je naar oplossingen van diens problemen of het hanteerbaar maken ervan. Ook binnen je team ga je positief met elkaar om, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
 
Deze terugkombijeenkomst focust op de vorderingen die jij en je team hebben gemaakt. Successen worden gedeeld en problemen worden benaderd vanuit oplossingsgericht werken.
Positieve Gezondheid implementeren betekent experimenteren. Er zijn geen kant en klare recepten, die maken we samen.
 
Jouw ervaringen met triage & PG staan centraal. Als voorbereiding op deze terugkomdag neem je eigen voorbeelden mee te nemen om in te brengen. We werken interactief met een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen.
 
Leerdoelen
 • Kort opfrissen van de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid  
 • Toepassen van aspecten van Positieve Gezondheid tijdens triage, balie, telefoon, behandeling en eigen spreekuur en jullie ervaringen; wat gaat goed (SUCCES!) en wat kan beter en hoe?
 • Oefenen in het stellen van oplossingsgerichte vragen
 • Bespreken van ervaringen met Positief Samenwerken in het team en tips hoe dat te versterken
 
 
Locatie
Syntein
Van
Maandag 18 december 2023
18:00 uur
Tot
Donderdag 07 maart 2024
21:00 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie Vakgroep Radiologie

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 12 december 2023
17:30 uur
tot 18:30 uur

Algemene Leden Vergadering Huisartsencoöperatie

Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 06 december 2023
18:00 uur
tot 20:00 uur

Avond over levensvragen (2)

Op een bepaald moment in het leven ontstaat de behoefte om de balans van het leven op te maken, vaak ook met het besef dat het einde naderbij komt. De ervaring is dat het gesprek met dierbaren daarover lastig kan zijn. Toch vinden we erkenning van ons levensverhaal belangrijk en willen we dit nalaten aan de mensen die na ons komen.

donderdag 30 november 2023

Welke ondersteuning is beschikbaar in de regio?

Sprekers:

Marieke Reijs

vrijwilligerscoördinator Sociom/ZIN

Mieke Kusters en Marlieke Silvertand

GGZ Oost Brabant

Eline Hutten

Stichting Boxmeerse Vaart

Wim Smeets

Geestelijk verzorger Levensvragen Thuis

Iedereen is welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden via s.vdhof@syntein.nl
 

Locatie
De Weijer
Datum
Donderdag 30 november 2023
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Praktische CVRM/DM scholing (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

CVRM en DM zorg is teamwork. Binnen de huisartsenpraktijk kunnen de taken verdeeld zijn over de huisarts, praktijkondersteuner en de doktersassistente.Zo kan de doktersassistente een rol hebben bij de oproepen, de lab-aanvragen en bij de (bloeddruk) metingen.

In 2019 is de nieuwe CVRM standaard verschenen. En ook de diabetes standaard is geactualiseerd (2023). De scholingen over de wijzigingen  in de nieuwe standaard zijn vooral gericht geweest op de huisarts en de POH.

Omdat de doktersassistente in de DM/CVRM zorg ook een duidelijk rol kan hebben bieden we nu een scholing aan voor zowel de assistente als de praktijkondersteuners.
Opfrissen van inhoudelijk kennis maar vooral ook praktische zaken uitwisselen. Bijvoorbeeld  t.a.v. lab aanvragen en (thuis)metingen. Het kan een boost geven aan de onderlinge samenwerking.
 
In deze scholing wordt op een rijtje gezet wat er veranderd is. Onderwerpen die aan de orde komen zijn:

 • Risicoschatting: de Score tabel

 • Welke metingen worden gedaan bij het diagnosticeren?

 • Welke metingen bij het monitoren?

 • Standaard aanvragen of op maat? Hoe dan? 

 • Hoe zit het met chronische nierschade?

 • Moeten metingen nuchter? Waarom wel of waarom niet?

 • Wat zijn de valkuilen bij metingen? 

 • Metingen i.r.t. tot de medicatie?

 • Wat zijn alarmsignalen?

Kosten: geen
Aanmelden: Klik hier 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 30 november 2023
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

POH netwerk

Aansluitend scholing door kaderarts  17.30 - 19.30
Klik hier om je aan melden voor het POH netwerk
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 30 november 2023
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Mail dan naar info@syntein.nl 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 23 november 2023
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Van
Dinsdag 21 november 2023
10:00 uur
Tot
Donderdag 21 november 2024
11:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid

Duur bijeenkomst:drie uur + een uur voorbereiding, één dagdeel, 6- 12 deelnemers
Kosten € 85,- excl. BTW per deelnemer
Docent Karin Roskes|
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de basistraining Positieve Gezondheid hebben gevolgd.
 
Omschrijving training:
Werken vanuit Positieve Gezondheid betekent persoonsgericht werken vanuit een positieve invalshoek: wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn. Naast oorzaak-gericht werk je ook oplossingsgericht: samen met de patiënt zoek je naar oplossingen van diens problemen of het hanteerbaar maken ervan. Ook binnen je team ga je positief met elkaar om, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
 
Deze terugkombijeenkomst focust op de vorderingen die jij en je team hebben gemaakt. Successen worden gedeeld en problemen worden benaderd vanuit oplossingsgericht werken.
Positieve Gezondheid implementeren betekent experimenteren. Er zijn geen kant en klare recepten, die maken we samen.
 
Jouw ervaringen met triage & PG staan centraal. Als voorbereiding op deze terugkomdag neem je eigen voorbeelden mee te nemen om in te brengen. We werken interactief met een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen.
 
Leerdoelen
 • Kort opfrissen van de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid  
 • Toepassen van aspecten van Positieve Gezondheid tijdens triage, balie, telefoon, behandeling en eigen spreekuur en jullie ervaringen; wat gaat goed (SUCCES!) en wat kan beter en hoe?
 • Oefenen in het stellen van oplossingsgerichte vragen
 • Bespreken van ervaringen met Positief Samenwerken in het team en tips hoe dat te versterken
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 november 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Kernelement: Anders werken in de praktijk voor huisartsen en praktijkmanagers

 Werksessie voor de interventies:
 1. Flexibele consultduur
 2. Regie Veelgebruikers
 3. Time-out Verwijzingen
 4. Intervisie verwijsgedrag
Accreditatie wordt aangevraagd
Aanmelden via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 13 november 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Basis training: Positieve Gezondheid

Duur bijeenkomst drie uur, één dagdeel, 6-12 deelnemers
Kosten € 85,- excl. BTW per deelnemer
Docent Karin Roskes
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de training Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd en in de praktijk dagelijks werken met de triagewijzer.
 
Omschrijving training
Positieve Gezondheid (PG) is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de praktijk betekent dat dat je als doktersassistente kan proberen mensen te ondersteunen in het zoeken naar wat wel kan, ondanks ziekte of problemen. Werken vanuit PG zorgt voor een andere benadering van patiënten en samenwerken binnen je team vanuit een positieve invalshoek.
 
In deze training leer je wat je als doktersassistente kunt doen met Positieve Gezondheid in je dagelijks werk. Je leert persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn? Je maakt kennis met oplossingsgericht vragen stellen. Ook krijg je tips hoe je binnen je team positief met elkaar om kunt gaan, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
Na de training ben je in staat aspecten van Positieve Gezondheid (PG) toe te passen in je contacten met patiënten en teamleden. Deze interactieve cursus is een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen t.a.v. positief samenwerken met de patiënt en met collega’s.
 
Leerdoelen
Ken je de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid
Weet je welke mogelijkheden Positieve Gezondheid heeft voor jouw manier van werken
Kun je aspecten van Positieve Gezondheid toepassen tijdens triage aan balie en telefoon, behandeling en eigen spreekuur
Heb je kennis gemaakt met oplossingsgericht vragen stellen
Beschik je over tips en tricks om binnen het team samen te werken vanuit een positieve invalshoek
Na deze training kun je deelnemen aan de extra training Lastige gesprekken bij triage en
neem je jaarlijks deel aan de verplichte opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en de jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 09 november 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Avond over levensvragen (1)

Op een bepaald moment in het leven ontstaat de behoefte om de balans van het leven op te maken, vaak ook met het besef dat het einde naderbij komt. De ervaring is dat het gesprek met dierbaren daarover lastig kan zijn. Toch vinden we erkenning van ons levensverhaal belangrijk en willen we dit nalaten aan de mensen die na ons komen.

dinsdag 7 november 2023

Wat is jouw levensverhaal? Vind jouw eigen antwoorden en zingeving. Plus: hoe ga je hierover in gesprek met mensen die je lief zijn?

Spreker: Susanne Kruys, biografisch coach

 

donderdag 30 november 2023

Welke ondersteuning is beschikbaar in de regio?

Sprekers:

Marieke Reijs

vrijwilligerscoördinator Sociom/ZIN

Mieke Kusters en Marlieke Silvertand

GGZ Oost Brabant

Eline Hutten

Stichting Boxmeerse Vaart

Wim Smeets

Geestelijk verzorger Levensvragen Thuis

Iedereen is welkom. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

Aanmelden via s.vdhof@syntein.nl

Locatie
De Weijer
Datum
Dinsdag 07 november 2023
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie Radiologie

Locatie
Syntein (en online)
Datum
Dinsdag 07 november 2023
17:30 uur
tot 18:30 uur

Lastige gesprekken bij triage

Duur bijeenkomst drie uur + 1,5 uur voorbereiding, één dagdeel, maximaal 12 deelnemers

Er wordt nog een datum in 2023 gepland (docent Karin Roskes)

€ 115,- excl. BTW per deelnemer
Docent Paul Ram of Karin Roskes
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die minimaal de triagetraining 2: Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd (of vergelijkbaar) en ervaren zijn in triage en werken met triagewijzer.
 
Omschrijving training
In deze training krijg je handvatten om communicatietechnieken in te zetten om ook bij lastige gesprekken de patiëntveiligheid en je eigen werkplezier in stand te houden. Het kan lastig zijn om veilige triage te blijven doen en helder te blijven communiceren.
Bij lastige gesprekken kun je denken aan:
 • beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren;
 • breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen;
 • beller die juist geen informatie wil geven;
 • eisende beller;
 • verwarde oudere;
 • ongeruste ouder.
 
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan we samen door de theorie van handige gesprekstechnieken, staan we stil bij wat er gebeurt met jou als doktersassistente en welk effect jouw gedrag weer op de ander heeft, en oefenen we met elkaar de lastige gesprekken.
 
Leerdoelen
 • Je kunt veilige triage toepassen ook in moeilijkere situaties en past de triagewijzer en de communicatie regels van de NHG kernfeedback lijst toe
 • Je hebt inzicht in je eigen kracht en herkent je allergie en je valkuilen (kernkwadranten van Ofman)
 • Je kent de Roos van Leary en kunt deze theorie in de praktijk toepassen
 • Je leert technieken als: samenvatten, inbreken, regie nemen in gesprek, grenzen stellen, uitnodigen, samen beslissen, persoonsgericht communiceren
 • Je kunt positief feedback geven volgens de 4G methode
 
Voorbereiding
 1. Casus inbrengen met daarbij een vraag aan de groep/trainer. De casus mag een opname zijn van het gesprek, of het gesprek uitgeschreven.
 2. Bestudeer de tekst en de afbeelding van Roos van Leary. Probeer in jouw casus te markeren waar de patiënt en jij in het gesprek binnen deze roos bewegen.
 3. Bekijk de kernfeedback lijst met de vraag: welke vaardigheden kunnen jou helpen bij een lastig gesprek? Noteer de nummers en waarom je deze kiest.
 
Stuur jouw voorbereiding uiterlijk 1 week voorafgaand aan de training naar Elly Kahlert: e.kahlert@syntein.nl
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 06 november 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Kernelement: Anders werken in de praktijk voor huisartsen en praktijkmanagers

 Werksessie voor de interventies:
 1. Flexibele consultduur
 2. Regie Veelgebruikers
 3. Time-out Verwijzingen
 4. Intervisie verwijsgedrag
Accreditatie wordt aangevraagd
Aanmelden via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 26 oktober 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk (VOL)

Drie uur + een uur voorbereiding, één dagdeel, 8-12 deelnemers
18.00 tot 21.00 uur (17.30 uur inloop met broodjes)
€ 85,- excl. BTW per deelnemer
Docent: Karin Roskes
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer

Omschrijving training

Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt. Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondhei
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 10 oktober 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Spirtac voor HA en POH (VOL)

Uitnodiging spirometriecursus SPIRTAC – Syntein
Spirometrie in relatie tot Astma en/of COPD


 ‘Kennis is macht, maar enthousiasme brengt iets in gang’ - Ivern Ball

Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. En hoe gek het ook klinkt niet de patiënt maar wij, de uitvoerders en beoordelaars, zijn de grootste bron van ruis in de uitslag en de beoordeling van de spirometrie, dus hoe beter wij zijn voorbereid hoe sneller een juiste diagnose en behandeling kan worden bedacht. In een aantal bijeenkomsten gaan wij u enthousiast maken over de juiste uitvoering en beoordeling van het spirogram.

CERTIFICAAT
 • De cursus is opgebouwd uit drie verschillende bijeenkomsten die samen voor maximaal 8 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.
 • U ontvangt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
  • Huisartsen en praktijkondersteuners doorlopen alle 3 bijeenkomsten.
  • Een portefolia van enkele spiro’s
Van beginnende praktijkondersteuners of praktijkondersteuners die nog niet bekwaam zijn in het uitvoeren van een spiro wordt gevraags eerst de praktische scholing van 18 september te volgen. 
Data
 • bijeenkomst 1:                                                             5 oktober 2023
 • bijeenkomst  2:                                                            16 november 2023
 • bijeenkomst 3:                                                             23 januari 2024
Kosten: voor de Spirtac €120,- per persoon  voor bijeenkomst 1 t/m 3.
Aanmelden: klik hier 

NB: 
De Spirtac is een alternatief voor de Caspir.
Belangstellenden voor de Caspir kunnen contact opnemen met zorggroep NEO
Voor de praktische module 18 september voor de  beginnende POH worden geen extra kosten in rekening gebracht)
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 05 oktober 2023
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

POH netwerk

POH netwerk 5 oktober

Greet & Meet : Biblioplus met Sas van den Berk

Aan de hand van inspirerende en verrassende voorbeelden wordt duidelijk met welke gezondheidsvragen gesteld de bibliotheken mensen uit onze regio helpen. Heel handig om te weten!

Aanmelden: Klik hier om je aan melden voor het POH netwerk


Aansluitend scholing Spirometrie (apart opgeven)

 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 05 oktober 2023
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Basis training : Veilige triage in de dagpraktijk (dag 2 van 2)

Drie uur + een uur voorbereiding, twee dagdelen met 8-12 deelnemers
Kosten € 85,- excl. BTW (per dagdeel per deelnemer)
Docent Karin Roskes
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met weinig of geen ervaring met triage en werken met de triagewijzer.
 
Omschrijving training
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.
 
Na deze training heb je kennis van veilige triage en heldere communicatie. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Je weet hoe je de triagewijzer (digitaal) kunt gebruiken tijdens het triagegesprek.

Het eerste dagdeel staan we uitgebreid stil bij de theorie: wat triage nu eigenlijk is, waarom we dat doen en hoe je dat moet doen. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. We oefenen ook direct tijdens de training in de praktijk met elkaar om de theorie toe te passen. Dit doen we door herkenbare voorbeelden uit de praktijk samen te oefenen. Na het eerste dagdeel weet je wat triage is, en hoe je de urgentie kunt bepalen. Je krijgt als huiswerk mee om te gaan oefenen met de triagewijzer in de praktijk.

Het tweede dagdeel bestaat uit een korte opfrissing van de theorie van het eerste dagdeel. We oefenen nog een paar ingangsklachten met behulp van de triagewijzer en er is ruimte voor vragen n.a.v. het oefenen op het werk.  Daarna gaan we verder met het aanleren van communicatie vaardigheden die kunnen helpen bij veilige triage. Dit doen we aan de hand van de NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. Je leert hoe je bij veilige triage zelfstandig advies kunt geven aan de patiënt dat aansluit bij de hulpvraag. Natuurlijk is er ook in dit dagdeel veel ruimte voor praktisch oefenen van het geleerde. We sluiten af met een opdracht om het geleerde ook in de hectiek van de dag te blijven toepassen.

Leerdoelen
 • Kennis van de theorie: structuur van veilige triage en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven aansluitend op de hulpvraag
Na deze basistraining kun je je kennis jaarlijks opfrissen door deel te nemen aan de  opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en kun je de basistraining: Positieve gezondheid volgen.
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 03 oktober 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Depressie Expertisecentrum Jeugd

Programma:

 • Depressie, suïcidaliteit, persoonlijkheidsstoornissen en trauma; een complex samenspel; indicaties voor behandeling – door Hanneke Niels
 • Chronische suïcidaliteit; als suïcidaliteit de behandeling kaapt – door Marthe v/d Koppel
 • Biologische behandelingen (rTMS/ketamine) – door Karin Videç
 • Werkwijze en ervaringen second opinion en consultatie – door Yvonne Stikkelbroek
 • Kijk naar de toekomst en slotwoord, opvallende thema’s en ontwikkelingen – door Daan Creemers

Je bent van harte welkom om deel te nemen aan ons minisymposium. De bijeenkomst is digitaal.
U kunt zich hier aanmelden voor deze interessante middag.

Locatie
online
Datum
Donderdag 28 september 2023
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht Werken (dag 3)

De vraag naar deze training neemt toe vanwege de landelijke leidraad MTVP. Gelukkig staat de training in onze regio al gepland, data: donderdag 25 mei, dinsdag 13 juni en donderdag 28 september bij het Boothuis te Oeffelt, kosten € 795,- excl. BTW.. Schrijf in via deze link.

Opfristraining op dinsdag 14 november voor personen die hem al hebben gevolgd. Dit kan gezien worden als een verdieping op een interventie uit het regioplan dat nu geschreven wordt. Kosten € 275,- excl. BTW. Tijd van 09.30 – 17.00 uur. Geaccrediteerd voor zes punten (per dag).
Datum
Donderdag 28 september 2023
09:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

Data 2024

- donderdag 25 sejptember 2024 module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- donderdag 13 november 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten: 8 bij het volgen van alle modules
Kosten: Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijken

Aanmelden 
Van
Maandag 25 september 2023
17:30 uur
Tot
Woensdag 25 september 2024
21:15 uur
Lees verder ›

Algemene Leden Vergadering Huisartsencoöperatie

Tijdens de Huisartsentweedaagse
Locatie
Syntein
Datum
Vrijdag 22 september 2023
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Tweedaagse Huisartsen

Programma TWEEDAAGSE 2023 
Houdbaar tot…
 
VRIJDAG 22 SEPTEMBER
 
8.45 – 9.45 uur             Heup gebroken en nu?
De schrik van elke oudere: vallen en een heup breken. Soms ook de schrik van de dokter. Want is het nog wel zinvol om te opereren? En hoe ga je dan om met verwachtingen van familie, patiënt en jezelf als dokter? Wat zijn de complicaties, hoeveel komen er goed uit? Orthopeed Bouke Duijnisveld en geriater Brechtje Pastoors geven vanuit hun expertise ons hier inzicht in.
 
9.45 - 10.45                   Wat zeg je?
Wat zeg je? Ik hoor je niet goed… en dan? Naar de audicien? Naar de KNO? En hoe zat dat ook alweer met die verschillende soorten doofheid, kan er nu wel of niet iets gedaan worden aan tinnitus en wanneer moet je wel aan ernstige pathologie denken.  Zachter gaan praten, heesheid, stem-problemen, wanneer is het alarm en wat zijn de onschuldige aandoeningen, wat kan een KNO arts, wanneer een logopedist. KNO artsen Michiel van Hooren en Tessa van Dooren lichten deze onderwerpen toe.
 
10.45 - 11.15                 Koffiepauze met iets lekkers
11.15 – 12.15                ALV Coöperatie en Syntein
12.30 – 13.45                Lunch
 
13.45 – 14.45                Breekbare botten
We worden ouder en ouder en worden opgelapt bij gebreken en onze botten moeten het maar zien te redden al die tijd. Hoe poreus worden ze nu eigenlijk en hoeveel helpt behandeling? Wat zijn verschillen tussen pillen en infuus en moet nu echt iedereen na een breuk naar de osteoporose poli? En wat gebeurt daar dan? En hoe zit het met jonge mensen die niet meer bewegen en alleen maar zitten? Hoe zit het met hun opbouw en wat kunnen we bij hen verwachten in de toekomst? Helpt vitamine D voor iedereen en moeten we niet aan de calciumpillen? En hoe zat het ook al weer met dat parathormoon? Carel Schaars, internist, legt het ons precies uit.
 
14.45 – 15.45                Bloodless….
Anemie, wie kent het nie? Maar hoe zit het nu precies en welke groep mensen moet worden gezien door de internist en welke kunnen wij als huisarts vervolgen? Hoe zit het met nieuwe Nederlanders die uit tropische regionen komen en wat doen we met 85+ ers die op een Hb van 5,7 door het leven gaan? Wat is slim om aan te vragen aan diagnostiek in de eerste lijn en hoe interpreteer je die waarden dan? Eline Cremers, hematoloog, praat ons weer bij.
 
16.00 – 17.15                Buitenactiviteit
Neem sportieve kleding mee! Tijdens buitenactiviteit drankje met een kleine snack
 
17.30 – 18.30                Plenaire sessie ethiek: dokter, maak me beter
We zijn ooit dokter geworden om mensen beter te maken. Maar wat is “beter”? Wanneer ben je ziek en wanneer worden we ziek van de maatschappij? Moeten we alle ziekten proberen te bestrijden en hoe zit het met lijden dragen? Hoe kijken we als dokter, mensen, maatschappij tegen ziekte en gezondheid aan en hoe kunnen we de verwachtingen hierin duidelijk krijgen zodat dokter en patiënt elkaar blijven vinden. Simone Naber, ethica bij het UMC St Radboud, gaat in een interactieve sessie met ons op zoek naar vragen.
 
18.30                                Borrel
19.30                               Diner en aansluitend silent disco dansen!
 
ZATERDAG 23 SEPTEMBER
 
9.00 – 13.00  uur         Workshop “hoe zeg ik nee en vinden ze me toch nog aardig…”
Huisartsen zijn sociale, aardige, vermijdende mensen en vinden nee zeggen niet makkelijk. Ze denken graag in oplossingen en mogelijkheden en vinden delegeren moeilijk. Hoe lang is het nog houdbaar om alles maar te blijven doen. En is er een andere tactiek dan cynisch worden en overal nee op gaan zeggen. Hoe weet je nu wanneer je nee kan en mag zeggen en hoe doe je dat eigenlijk? In deze training krijgen we theoretische achtergrond en praktische handvatten en  gaan we samen oefenen onder leiding van voor sommigen reeds bekende ervaren trainer voor artsen, Marjolein Hamer (www.bureaudons.nl) .
 
Halverwege de training hebben we een korte pauze met koffie en wat lekkers.
 
13.00                  Afsluiting en lunch
 
Totaal aantal uren scholing op vrijdag:         5 punten
Totaal aanvraag scholing zaterdag:                4 punten
Totaal aanvraag scholing 2 daagse:                5 + 4= 9 punten

Locatie:
Hotel De Bovenste Molen
Bovenste Molenweg 12
5912 TV Venlo
 
Locatie
Venlo
Van
Vrijdag 22 september 2023
08:45 uur
Tot
Zaterdag 23 september 2023
13:00 uur
Lees verder ›

Praktische spiro voor beginners (VOL)

Praktische nascholing spirometrie bijeenkomst voor beginnende POH
(POH met geringe spirometrie ervaring en/of POH die de vaardigheden extra willen oefenen)  
Duur  2,5 uur

De gehele bijeenkomst zal in het teken staan van de praktische uitvoering. Door middel van verschillende oefeningen zal inzichtelijk worden gemaakt wat de invloed is op de uitslag bij technisch niet goed afgenomen blaaspogingen.
Verder is er aandacht voor kalibratie, hygiëne en kwaliteitscontrole. 

Na deze praktische training kunnen beginnende praktijkondersteuners deelnemen aan de spirometriecursus SPIRTAC voor huisarts en POH. Deze start 5 oktober en bestaat uit 3 sessies.  Bijeenkomst  2 staat op 16 november en bijeenkomst 3 staat op 23 januari 2024 gepland.

Voor de praktische module voor de  beginnende POH worden geen extra kosten in rekening gebracht
Kosten: voor de Spirtac voor bijeenkomst 1 t/m 3 is €120,- per persoon 

Aanmelden praktische spirometrie klik hier (we zitten aan het max. aantal deelnemers)
Opm: Mocht je interesse hebben voor deze workshop stuur dan een mail naar i.bruijs@syntein.nl.

 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 18 september 2023
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie Vakgroep Maag, Darm, Lever

Jesse Sarneel van de vakgroep MDL bereidt zich hierop aan de hand van ingediende vragen. Vragen per praktijk of hagro via deze link indienen, i.v.m. de vakantieperiode uiterlijk 15 augustus a.s. Deze dialoogsessies zijn toegankelijk voor alle praktijken. Het is de invulling van MTVP-interventie nummer zes ‘Transmuraal intercollegiaal overleg’. In het regioplan voor praktijken valt deze onder kernelement één ‘Anders werken in de praktijk’. Let op de volgende aandachtspunten:
 • De sessie wordt opgenomen, zodat deze later kan worden teruggekeken en/of gedeeld kan worden met collega’s.
 • Er kunnen meerdere huisartsen van één praktijk deelnemen, wel het liefst één woordvoerder om alles in een uur te kunnen bespreken.
 • Per praktijk meldt één persoon zich aan en deze dient vragen in namens de gehele praktijk.
 • Deelname levert één accreditatiepunt op voor aanwezigen in de sessie.
Locatie
Online
Datum
Maandag 18 september 2023
17:30 uur
tot 18:30 uur
Lees verder ›

Basis training : Veilige triage in de dagpraktijk (dag 1 van 2)

Drie uur + een uur voorbereiding, twee dagdelen met 8-12 deelnemers
Kosten € 85,- excl. BTW (per dagdeel per deelnemer)
Docent Karin Roskes
Aanmelden via deze link

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met weinig of geen ervaring met triage en werken met de triagewijzer.
 
Omschrijving training
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.
 
Na deze training heb je kennis van veilige triage en heldere communicatie. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Je weet hoe je de triagewijzer (digitaal) kunt gebruiken tijdens het triagegesprek.

Het eerste dagdeel staan we uitgebreid stil bij de theorie: wat triage nu eigenlijk is, waarom we dat doen en hoe je dat moet doen. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. We oefenen ook direct tijdens de training in de praktijk met elkaar om de theorie toe te passen. Dit doen we door herkenbare voorbeelden uit de praktijk samen te oefenen. Na het eerste dagdeel weet je wat triage is, en hoe je de urgentie kunt bepalen. Je krijgt als huiswerk mee om te gaan oefenen met de triagewijzer in de praktijk.

Het tweede dagdeel bestaat uit een korte opfrissing van de theorie van het eerste dagdeel. We oefenen nog een paar ingangsklachten met behulp van de triagewijzer en er is ruimte voor vragen n.a.v. het oefenen op het werk.  Daarna gaan we verder met het aanleren van communicatie vaardigheden die kunnen helpen bij veilige triage. Dit doen we aan de hand van de NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie. Je leert hoe je bij veilige triage zelfstandig advies kunt geven aan de patiënt dat aansluit bij de hulpvraag. Natuurlijk is er ook in dit dagdeel veel ruimte voor praktisch oefenen van het geleerde. We sluiten af met een opdracht om het geleerde ook in de hectiek van de dag te blijven toepassen.

Leerdoelen
 • Kennis van de theorie: structuur van veilige triage en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven aansluitend op de hulpvraag
Na deze basistraining kun je je kennis jaarlijks opfrissen door deel te nemen aan de  opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en kun je de basistraining: Positieve gezondheid volgen.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 14 september 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

BHV

Syntein werkt voor het geven van BHV trainingen samen met Veiligheidspiramide. Tijdens de training worden medewerkers op uitdagende wijze voorbereid op noodsituaties. Veiligheidspiramide heeft voor 2023 weer een nieuw aanbod aan BHV-trainingen voor jullie samengesteld. 

BHV-training bij Syntein Woensdag 6 september, 16.00 – 20.30 uur (VOL, inschrijven voor deze training is helaas niet meer mogelijk)
Geschikt voor BHV-herhaling en nieuwe BHV’ers. Nieuwe BHV’ers dienen vooraf een E-learning te volgen
 
In een praktijkbijeenkomst van één dagdeel behandelen we onder meer: reanimatie, inzet AED, ernstige bloedingen en bewustzijnsstoornissen. Gebruik van kleine blusmiddelen, communicatie en ontruiming. We trainen in een groep van maximaal 12 personen.In het aanmeldformulier vragen we wat je extra wilt oefenen tijdens deze training.
Kosten training € 78,00 (excl. BTW)
E-learning (opleiding) Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 25,00 (excl. BTW)
Duur E-learning: ong. 3 uur
E-Instruct (herhaling) Optioneel € 10,00 (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie Syntein Boxmeer
BHV certificaat Ja
Aanmelden Voor 1 augustus 2023 via deze link
Annuleren Bij annulering binnen een week voor aanvang van de training, bent u het volledige bedrag verschuldigd.
 Informatie
Heeft u vragen over deze scholingen, neem dan contact op met Aisa Gerrits 
De online BHV-training: van woensdag 8 februari 2023 is geannuleerd vanwege onvoldoende aanmeldingen. Toch interesse heeft in een online scholing, meld dat bij Aisa Gerrits a.gerrits@syntein.nl
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 06 september 2023
16:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Update uw inhalatiekennis en vaardigheden

De meeste COPD-patiënten hebben in meer of mindere mate last van benauwdheid of kortademigheid. Inhalatiemedicatie kan helpen om deze klachten te verminderen. Therapietrouw is niet altijd optimaal bij het gebruik van inhalatiemedicatie, terwijl het juiste gebruik van de inhalator erg belangrijk is. Als zorgverlener kun je hierbij ondersteunen door knelpunten te achterhalen en de patiënt van praktische tips te voorzien.

Wist je dat 60 tot 70% van de patienten een of meerder essentiele inhalatiefouten maakt? 

Het doel van deze workshop is dat de medewerkers van de huisartspraktijken en apotheken eenduidig werken betreffende inhalatie-instructies en werkafspraken omtrent de inhalatie-instructie. Het is duidelijk voor de patiënt en het bevordert de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de apotheek, daarbij kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om voor elkaar interessante aanvullende onderwerpen aan te kaarten. 

In deze praktische nascholing bespreken we:
-  de vaardigheden ten aanzien van inhalatie-instructie
-  oefenen we met behulp van de bestaande device
-  de samenwerkingsafspraken tussen apotheek en huisartsenpraktijk
-  het gebruik en toepassing an de In-Check DIAL 

Kosten: € 50,= excl. BTW 
Aanmelden: klik hier

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 05 september 2023
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Algemene Leden Vergadering Huisartsencoöperatie

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 04 juli 2023
18:00 uur
tot 20:00 uur

Inhalatiekennis en vaardigheden

De meeste COPD-patiënten hebben in meer of mindere mate last van benauwdheid of kortademigheid. Inhalatiemedicatie kan helpen om deze klachten te verminderen. Therapietrouw is niet altijd optimaal bij het gebruik van inhalatiemedicatie, terwijl het juiste gebruik van de inhalator erg belangrijk is. Als zorgverlener kun je hierbij ondersteunen door knelpunten te achterhalen en de patiënt van praktische tips te voorzien.

Wist je dat 60 tot 70% van de patienten een of meerder essentiele inhalatiefouten maakt? 

Het doel van deze workshop is dat de medewerkers van de huisartspraktijken en apotheken eenduidig werken betreffende inhalatie-instructies en werkafspraken omtrent de inhalatie-instructie. Het is duidelijk voor de patiënt en het bevordert de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en de apotheek, daarbij kan van de gelegenheid gebruik worden gemaakt om voor elkaar interessante aanvullende onderwerpen aan te kaarten. 

In deze praktische nascholing bespreken we:
-  de vaardigheden ten aanzien van inhalatie-instructie
-  oefenen we met behulp van de bestaande device
-  de samenwerkingsafspraken tussen apotheek en huisartsenpraktijk
-  het gebruik en toepassing an de In-Check DIAL 

Kosten: € 50,- excl. BTW
Aanmelden: klik hier
NB de workshop wordt ook 5 september aangeboden 

Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 21 juni 2023
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Open Escape Room

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Meld uzelf aan via deze link. 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 15 juni 2023
15:30 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht Werken (dag 2)

De vraag naar deze training neemt toe vanwege de landelijke leidraad MTVP. Gelukkig staat de training in onze regio al gepland, data: donderdag 25 mei, dinsdag 13 juni en donderdag 28 september bij het Boothuis te Oeffelt, kosten € 795,- excl. BTW.. Schrijf in via deze link.

Opfristraining op dinsdag 14 november voor personen die hem al hebben gevolgd. Dit kan gezien worden als een verdieping op een interventie uit het regioplan dat nu geschreven wordt. Kosten € 275,- excl. BTW. Tijd van 09.30 – 17.00 uur. Geaccrediteerd voor zes punten (per dag). 
Datum
Dinsdag 13 juni 2023
09:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Nascholing Cardiologie

Het programma is samengesteld in samenwerking met de lokale WDH en heeft dit jaar het thema Hartfalen. De bijeenkomst is wederom bij Gasterij Onder de Panne, Oeffeltseweg 26 in Beugen.

De indeling van de avond ziet er als volgt uit:
17.30 uur Ontvangst met aperitief, inschrijving en opening Giel van Helden, cardioloog
18.00 – 18.25 uur HFrEF, een praktisch overzicht voor de huisarts Stijn Wouters, cardioloog
18.25 – 18.50 uur HFpEF, hoe zat het ook al weer? Hetty Koornstra, cardioloog
     
18.50 uur Pauze  
     
19.00 – 19.25 uur Hartfalenpoli, wat gebeurt daar zoal? Tamara van der Kolk en Nancy Aengenend, hartfalenverpleegkundigen
19.25 – 19.50 uur RTA hartfalen in de regio Jaap Jan Rijn, huisarts
19.50 – 20.10 uur Help! Mijn hartfalenpatiënt ontspoort Jennifer Huisman, cardioloog
20.10 uur Afsluitend diner  
 
Het programma voldoet aan de CGR-richtlijn en is geaccrediteerd voor huisartsen. 
De kosten voor deze avond bedragen € 50,= per persoon. Aanmelden graag via deze link.  

Heeft u nog vragen? Stuur een (reply-)email of bel met het WDH-secretariaat 0485-745311 (maandag, dinsdag en donderdag).
Datum
Dinsdag 06 juni 2023
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

POH netwerk & scholing ouderen en bewegen

Dit keer sluit Luc te Braake beweegmakelaar en een Geriatrie Fysiotherapeut aan!

POH netwerk: thema ouderen en bewegen

Er is veel gezondheidswinst te behalen wanneer Nederlanders meer bewegen. Bij ouderen is bewijs gevonden voor het verband tussen bewegen en het risico op botbreuken, lichamelijke beperkingen, cognitief minder worden en dementie.
Maar hoe krijg je oudere mensen in beweging? Wie kunnen ze daar bij helpen?
En wat kan jij doen? Maak kennis met de beweegmakelaar en de geriatrie Fysio. 

Aansluitend scholing door kaderarts ouderenzorg over ouderen en (voorkomen van) vallen 17.30 - 19.30
AANRADER: Volg vooraf de E-learning Ouderen motiveren voor valpreventie | VeiligheidNL

Klik hier om je aan melden voor het POH netwerk
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 06 juni 2023
15:00 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Vragenuurtje MTVP

_______________________________________________________________________________
Microsoft Teams-vergadering
Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Vergadering-id: 311 890 196 015
Wachtwoordcode: KLwC77
Teams downloaden | Deelnemen op het web
Meer informatie | Opties voor vergadering
________________________________________________________________________________
 
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 06 juni 2023
12:00 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

Starttraining Positieve Gezondheid voor doktersassistenten

Voorkennis: Je werkt in de praktijk met de triagewijzer en je hebt kennis van veilige triage en communicatie.
 
Omschrijving training:
Positieve Gezondheid (PG)is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de praktijk betekent dat je als doktersassistenten kan proberen mensen te ondersteunen in het zoeken naar wat wel kan, ondanks ziekte of problemen. Werken vanuit PG zorgt voor een andere benadering van patiënten en samenwerken binnen je team vanuit een positieve invalshoek.
 
In deze training leer je wat je als doktersassistente kunt doen met Positieve Gezondheid in je dagelijks werk. Je leert persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn? Je maakt kennis met oplossingsgerichte vragen stellen. Ook krijg je tips hoe je binnen je team positief met elkaar om kunt gaan, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
 
Na de training ben je in staat aspecten van Positieve Gezondheid (PG) toe te passen in je contacten met patiënten en teamleden. Deze interactieve cursus is een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen t.a.v. positief samenwerken met de patiënt en met collega’s.
Leerdoelen: na deze cursus
 1. Weet je wat Positieve Gezondheid is: ken je de definitie en hulpmiddelen van PG
 2. weet je welke mogelijkheden PG heeft voor jouw manier van werken 
 3. kun je aspecten van PG toepassen tijdens triage aan balie en telefoon, behandeling en eigen spreekuur 
 4. Heb je kennis gemaakt met oplossingsgerichte vragen stellen
 5. Beschik je over tips en trics om binnen het team samen te werken vanuit een positieve invalshoek.
Tijdsduur: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
              
Kosten: € 85,- excl BTW
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Data: 30 mei 2023
Aanmelden kan via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 30 mei 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Vragenuurtje MTVP

_______________________________________________________________________________
Microsoft Teams-vergadering
Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Vergadering-id: 331 446 175 382
Wachtwoordcode: nJGq2R
Teams downloaden | Deelnemen op het web
Meer informatie | Opties voor vergadering
________________________________________________________________________________
 
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 30 mei 2023
16:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei

Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Mail dan naar info@syntein.nl 
 
Locatie
Syntein
Datum
Vrijdag 26 mei 2023
10:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht Werken (dag 1)

De vraag naar deze training neemt toe vanwege de landelijke leidraad MTVP. Gelukkig staat de training in onze regio al gepland, data: donderdag 25 mei, dinsdag 13 juni en donderdag 28 september bij het Boothuis te Oeffelt kosten € 795,- excl. BTW. Schrijf in via deze link.

Opfristraining op dinsdag 14 november voor personen die hem al hebben gevolgd. Dit kan gezien worden als een verdieping op een interventie uit het regioplan dat nu geschreven wordt. Kosten € 275,- excl. BTW. Tijd van 09.30 – 17.00 uur. Geaccrediteerd voor zes punten (per dag). 
Datum
Donderdag 25 mei 2023
09:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Het congres voor de POH-GGZ

Medemenselijke zorgverlening begint met luisteren en je verbinden met wat je gehoord hebt. Dit maakt dat je aan kan sluiten bij wat de patiënt nodig heeft en jouw kennis ook daadwerkelijk landt. Tijdens inspirerende workshops en lezingen staan we stil bij medemenselijkheid. Wat is medemenselijkheid voor jou? En op welke manier kun je het inzetten? We hebben aandacht voor eigenaarschap, veerkracht, verbinding én daarmee uiteraard voor jou en jouw medemens. Kortom, wij vinden het tijd voor medemenselijkheid! Op 24 mei en ook daarna…

Verdiepende lezingen
Doe inspiratie en kennis op tijdens de verdiepende lezingen van Jim van Os en Niek van den Adel. >

Workshops
Tijdens de workshops ga je zelf aan de slag met onderwerpen die allen op hun eigen manier jou inspireren over het thema medemenselijkheid

Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ (4 punten).
Kosten € 225,- per deelnemer (vrij van btw).
Meer informatie en aanmelden? www.pohggzcongres.nl  

Gun jezelf een inspirerende, leerzame en gezellige dag met aandacht voor medemenselijkheid! Benieuwd? Aanmelden is mogelijk tot 1 mei 2023.

Georganiseerd door Praktijksteun 
Locatie
NEO KVL Hotel Oisterwijk
Datum
Woensdag 24 mei 2023
09:30 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Triage in de dagpraktijk

Duur bijeenkomst 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 1 dagdeel
Groepsgrootte 8 - 12 deelnemers
Voor wie is de bijeenkomst bestemd: Doktersassistentes
 
Voorkennis: diploma doktersassistente en werken met de triagewijzer
 
Omschrijving training:
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.
Intussen werken de meeste assistenten met de triagewijzer. We merken tijdens de trainingen dat, ook als je al jaren met de triagewijzer werkt, er altijd ruimte is voor verbetering. Een keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar te oefenen in kleine groepjes.
Je wordt gevraagd om als voorbereiding de theorie zelf opnieuw door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
Na deze training is je kennis van veilige triage en heldere communicatie weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt.
Leerdoelen:
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van een standaard triage- en adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
Kosten: € 85,- excl BTW
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Data: 23 mei en 10 oktober 2023
Aanmelden kan via deze link
 
Voor assistenten die nog geen ervaring of (weinig) training hebben gehad in triage of nog niet werken met de triagewijzer is er een uitgebreidere basistraining triage in de dagpraktijk. Deze training van 2 dagdelen wordt aangeboden bij voldoende interesse, neem hiervoor contact op met Odilia Kortsmit o.kortsmit@syntein.nl
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 23 mei 2023
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Hoe leefstijl en voeding je fit laat voelen

Dit jaar nodigen GGD Hart voor Brabant en Gemeente Land van Cuijk allerlei sprekers uit om te komen praten over gezondheid. Verschillende onderwerpen zoals bewegen, voeding, onze hersenen en zelfs het puberbrein komen aan bod. Wanneer is je leefstijl gezond en hoe hou je dat zo?

Op donderdagavond 11 mei zal Tahnee van Laere om 19:30 uur een lezing geven over leefstijl en voeding in Myllesweerd. Aan de ene kant ben je bewust van wat je eet, aan de andere kant ben je te druk om dit dagelijks vol te houden.  Wat is de link tussen voeding, je immuunsysteem, ‘trigger foods’ en het feit dat we steeds meer chronisch ziek worden door onze manier van leven.

In deze informatieve lezing wordt uitgelegd hoe je gemakkelijk, gezond, duurzaam en vooral lekker kunt blijven eten. Voeding is ons medicijn en daar mag je zeker van genieten!

Aanmelden kan via de volgende link: Lezingen over gezondheid | Gemeente Land van Cuijk
Entree is gratis.

Locatie
Myllesweerd Mill
Datum
Donderdag 11 mei 2023
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Intervisie/scholing stoppen met roken

Er wordt gestarten met een groep praktijkondersteuners van minimaal zes personen en maximaal acht personen. Op een methodische wijze werken aan verbetering van de kwaliteit van het coachen stoppen met roken door praktijkondersteuners en huisartsen van patiënten die roken.

Het programma bestaat uit vier bijeenkomsten van 1,5 uur.

Accreditatie één punt per sessie. We vragen je om tenminste drie keer aanwezig te zijn. 

Aan de orde komt casuïstiek en onderwerpen zoals verslaving, hulpmiddelen, gespreksstructuur etc. De eerste startbijeenkomst is dinsdag 9 mei 16.30 uur, locatie Syntein.
De andere data worden in overleg gepland.

We vragen aan alle POH  een korte vragenlijst in te vullen zodat wij met de nadere uitwerking aan de slag kunnen. Klik hier voor de vragenlijst.
Locatie
Syntein
Van
Dinsdag 09 mei 2023
16:30 uur
Tot
Donderdag 09 maart 2023
19:00 uur
Lees verder ›

Vragenuur implementatie MTVP

Syntein heeft veel ervaring heeft met de implementatie van MTVP bij huisartsenpraktijken,. Daarom krijgen wij veel vragen uit het land over hoe wij dat - samen met de huisartsenpraktijken - gedaan hebben. Het vraagt veel tijd om iedereen persoonlijk te woord te staan, daarom heeft Syntein meerdere vragenuren ingepland, waarvoor u zich aan kunt melden via deze link. (De vragenlijst waar de gegevens worden ingevuld, opent in een ander deelvenster.) 

U kunt uw vragen stellen en wij zetten uiteen hoe wij het hebben aangepakt. Zo hopen we onze kennis & ervaring te kunnen delen! 
 
Data vragenuren (van 12.00 tot 13.00 uur)
 • 7 maart
 • 20 maart
 • 4 april
 • 24 april
 • 9 mei 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 09 mei 2023
12:00 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

Groepstrainingen ‘Stoppen met Roken’

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
7 Bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Volledig vergoed, vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar

Startdatum:  dinsdag 2 mei, 19.00 – 20:30 uur
Locatie:  BiblioPlus, Ellen Hoffmannplein 2, Gennep

Aanmelden en meer informatie: www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95

 

 

Locatie
Bibliotheek Gennep
Datum
Dinsdag 02 mei 2023
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Startbijeenkomst PG/MTVP ('nieuwe praktijken)

Bijeenkomst voor de nieuwe praktijken die per 1 april 2023 instromen over Meer Tijd Voor de Patiënt / Positieve Gezondheid. Startbijeenkomst Meer Tijd Voor de Patiënt (MTVP) / Positieve Gezondheid op maandag 24 april a.s. van 19.30 tot 21.00 uur. Het praktijkplan, de interventies en het ondersteuningsaanbod van Syntein staan hierin centraal.
Onze voorkeur gaat er naar uit dat van iedere praktijk minimaal één huisarts en de praktijkmanager deze bijeenkomst bijwonen (grote praktijken raden wij aan met meerdere huisartsen aan te sluiten).
Aanmelden kan via deze link. 
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 24 april 2023
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst PG/MTVP deelnemende' pilotpraktijken

Bijeenkomst voor de 'al deelnemende' pilotpraktijken over het vervolg van Meer Tijd Voor de Patiënt / Positieve Gezondheid.  Bijeenkomst voor de 'al deelnemende' pilotpraktijken MTVP gaat over het vervolg van Meer Tijd Voor de Patiënt / Positieve Gezondheid. De overgang van de pilotfase naar de algemene landelijke leidraad en het ondersteuningsaanbod van Syntein voor de verdieping van MTVP staan centraal. Aanmelden kan via deze link. 
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 24 april 2023
17:30 uur
tot 19:00 uur
Lees verder ›

Eendaagse 2023 Hou het simpel

Programma 2023 Hou het simpel
Accreditatie : 5 punten
Kosten:         € 100,00 (voor huisarts, POH gratis)

Klik hier om aan te melden 

13.00 Ontvangst

13.30 Opening

14.00 "Diversiteit"in de zorg door Mustafa Bulut (geestelijkeverzorger) 

15.00  Deelsessies ronde 1
 1. "Het was maar een TIA..." door Karin Roskes en Jaap Jan Rijn
 2. "In de beginne was er glucose" door Patrick Schrömbgees
 3. ": Longzorg? Jij kan WEL wat doen! En het is simpel!" door Marieke Römkens
16.00 Pauze

16.15 Hoe gezondheidsvaardig is Nederland?  Jorien van Treeck, Senior adviseur Pharos
          & Taalambassadeur Ria van Ras

17.15 Deelsessie ronde 2

18.15 naar het Buffet

19.30 Zorg jij effe lekker voor jezelf  (over werkdruk) door Margreet de Ridder.

Accreditatie : 5 punten
Kosten: € 100,00
Klik hier om aan te melden 

 
Locatie
La Tertulia
Datum
Woensdag 19 april 2023
13:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Groepstrainingen ‘Stoppen met Roken’

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
7 Bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel vergoed vanuit de basisverzekering van uw zorgverzekeraar 

Startdatum:  woensdag 12 April, 18:30 – 20:00
Locatie:  BiblioPlus, de Raetsingel 1, Boxmeer  

Aanmelden en meer informatie: www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95

Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Woensdag 12 april 2023
18:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Hoe leefstijl en voeding je fit laat voelen

Dit jaar nodigen GGD Hart voor Brabant en Gemeente Land van Cuijk allerlei sprekers uit om te komen praten over gezondheid. Verschillende onderwerpen zoals bewegen, voeding, onze hersenen en zelfs het puberbrein komen aan bod. Wanneer is je leefstijl gezond en hoe hou je dat zo?

Op donderdagavond 11 mei zal Tahnee om 19:30 uur een lezing geven over leefstijl en voeding in Myllesweerd. Aan de ene kant ben je bewust van wat je eet, aan de andere kant ben je te druk om dit dagelijks vol te houden. Wat is de link tussen voeding, je immuunsysteem, ‘trigger foods’ en het feit dat we steeds meer chronisch ziek worden door onze manier van leven. In deze informatieve lezing wordt uitgelegd hoe je gemakkelijk, gezond, duurzaam en vooral lekker kunt blijven eten. Voeding is ons medicijn en daar mag je zeker van genieten!

Aanmelden kan via de volgende link: Lezingen over gezondheid | Gemeente Land van Cuijk
Entree is gratis.

Datum
Dinsdag 11 april 2023
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Triagetraining Basis door Karin Roskes

Triage en persoonsgerichte communicatie in de huisartsenpraktijk - basiscursus
 
Duur bijeenkomst: 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen (twee regulier en één terugkombijeenkomst)
Groepsgrootte: 9 deelnemers
Voor wie: doktersassistentes
 
Voorkennis: opleiding doktersassistente, nog geen triagetraining gehad of lang geleden.
 
Omschrijving training: In deze training leer je werken om veilige triage te doen aan de telefoon en de NHG triagewijzer in de praktijk toe te passen. Je krijgt uitleg waarom triage zo belangrijk is en oefent de stappen die je bij triage gesprekken doet met elkaar. Daarnaast leer je niet alleen naar de klachten te vragen, maar leer je ook naar de beleving van die klachten te vragen. Je leert hoe je persoonsgericht advies kunt geven. Na de twee eerste avonden maak je een plan om te blijven oefenen in de dagelijkse praktijk. De laatste avond frissen we de kennis samen op, evalueren hoe het in de praktijk loopt en hoe het lukt met blijven toepassen van wat je geleerd hebt.
 
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
                   Indien het nodig is om de training online te geven, zijn de tijden 18:30 – 21:00
Kosten: € 225,- excl. BTW per deelnemer voor 3 bijeenkomsten
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Aanmelden: via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 11 april 2023
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

De basisscholing ketenzorg DA en nieuwe POH

Deze scholing is speciaal voor doktersassistente, nieuwe praktijkondersteuners en praktijkondersteuners in opleiding. 

Onderwerpen: 

1. Wat is ketenzorg 

 • Wat is een zorgprogramma (wat is de bedoeling)? 
 • Wat zijn de relevante registraties? 
 • Wie komen in aanmerking voor de ketenzorg en wie niet? 
 • Hoe wordt ketenzorg gefinancierd? 
 • Ondersteuniende taken ketenzorg (oproepen, no show en de declaratie) 

 2. Hoe werkt VIPlive? 

 • Wat is VIPlive?
 • Hoe gebruiken we het in de praktijk?
 • De oproepagenda
 • Hoe loopt de financiering?
Aanmelden? Klik hier
Kosten:
geen
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 04 april 2023
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie Orthopedie

Locatie
Online
Datum
Dinsdag 04 april 2023
17:30 uur
tot 18:30 uur

Vragenuur implementatie MTVP

Syntein heeft veel ervaring heeft met de implementatie van MTVP bij huisartsenpraktijken,. Daarom krijgen wij veel vragen uit het land over hoe wij dat - samen met de huisartsenpraktijken - gedaan hebben. Het vraagt veel tijd om iedereen persoonlijk te woord te staan, daarom heeft Syntein meerdere vragenuren ingepland, waarvoor u zich aan kunt melden via deze link. (De vragenlijst waar de gegevens worden ingevuld, opent in een ander deelvenster.) 

U kunt uw vragen stellen en wij zetten uiteen hoe wij het hebben aangepakt. Zo hopen we onze kennis & ervaring te kunnen delen! 
 
Data vragenuren (van 12.00 tot 13.00 uur)
 • 7 maart
 • 20 maart
 • 4 april
 • 24 april

 
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 04 april 2023
12:00 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

AVG e-learning in de huisartsenzorg 2022

Digitaal op eigen geschikt moment te volgen. 

Weet jij hoe je goed omgaat met de privacy van patiënten en collega’s?

 
Omschrijving
De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) verplicht iedereen die iets met persoonsgegevens doet hierin scholing te volgen. Syntein vindt dat dit naast een wettelijke verplichting ook een verantwoordelijkheid is. Patiënten en medewerkers van een zorgorganisatie zoals een huisartspraktijk of Syntein moeten erop kunnen vertrouwen dat op een vertrouwelijke manier wordt omgegaan met persoonsgegevens. Een zorgorganisatie zoals een huisartspraktijk moet maatregelen treffen die nodig zijn om ervoor te zorgen dat patiëntgegevens veilig zijn.  
 
Inhoud e-learning AVG
Syntein biedt een online cursus informatiebeveiliging en privacy aan die speciaal is ontwikkeld voor de zorg. De cursus zit boordevol voorbeeld en casussen uit de praktijk. De e-learning gaat niet alleen in op het ‘wat’ en ‘hoe’, maar ook op het ‘waarom’. Hierdoor begrijpen medewerkers beter het doel van informatiebeveiliging en de waardevolle bijdrage die je zelf levert! Je volgt de e-learning op het moment dat het jou uitkomt. De e-learning is bestemd voor alle medewerkers van alle  huisartspraktijken en Syntein.  Dus niet alleen voor de HaZo24 praktijken.
De medewerker sluit de e-learning af met een toets en ontvangt een certificaat. Nieuwe medewerkers kunnen direct aansluiten als onderdeel van hun inwerkprogramma. 
 
Doel
Na het volgen van de e-learning:
 • Voldoet de medewerker aan de wettelijke plicht om geschoold te zijn als je persoonsgegevens verwerkt;
 • Begrijpt de medewerker beter hoe je met privacy kunt omgaan zonder dat het een belemmering is voor het dagelijks werk;
 • Weet de medewerker hoe je het verantwoord werkt en zodat patiënten en collega’s erop kunnen vertrouwen dat je veilig met persoonsgegevens omgaat. 
Aanmelden voor de e-learning kan via de website van Syntein. Elke deelnemer meldt zich afzonderlijk aan.

Werkwijze:
Deelnemer meldt zich aan via de website Syntein en vermeldt daarbij naam, huisartspraktijk en mailadres zodat (interne) facturering kan plaatsvinden en inzicht is in deelname. 
Opgeven voor deze scholing is mogelijk via deze link . Na aanmelding ontvangt de deelnemer een bevestigingsmail met daarin een link naar de e-learning website. Een medewerker van Syntein verstuurt deze mail. 

Op de e-learning website registreert de deelnemer zich door een account aan te maken.
Met dit persoonlijke account (link en inlogcode) kan de deelnemer één jaar (in de periode van april 2022 t/m maart 2023) gebruik maken van de e-learning en deze desgewenst als naslagwerk gebruiken. 

Duur: ongeveer 45 minuten 
Kosten 27,40 incl. BTW per persoon
Door Privacy in Zorg i.s.m. Syntein

Vragen kunnen worden voorgelegd aan Mia Stax, m.stax@syntein.nl 
 
Locatie
Online (kan op eigen moment worden gevolgd)
Datum
Zaterdag 01 april 2023
00:00 uur
tot 00:00 uur
Lees verder ›

Basiscursus Insulinetherapie

Basiscursus insulinetherapie in de eerste lijn – i.s.m.  Stichting Langerhans 

Op donderdag 9 februari en donderdag 30 maart 2023 organiseert Syntein samen met enkele andere zorggroepen de basiscursus insulinetherapie in de eerstelijnszorg voor huisarts en POH/PVK.
Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden. De deelnemer krijgt dan een certificaat van deelname dat ondertekend wordt door de DiHAG, de EADV en de Stichting Langerhans. Daarnaast wordt de cursus geaccrediteerd door KNMG (CvAH), NVvPO, V&VN en RSV.

Locatie: Onze Huisartsen te Velp.

 • Donderdag 9 februari 2023 van 15.00 – 21.15 uur → module 1 en 2 (ontvangst vanaf 14.30 uur) 
 • Donderdag 30 maart van 18.00 – 21.15 uur → module 3 (ontvangst vanaf 17.30 uur)

Module 1: Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen
Module 2: Startschema’s, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie
Module 3: opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

8 accreditatiepunten bij volgen van alle modules
Kosten:         240,00 (excl. btw)
Aanmelden:  klik hier 

Locatie
Velp (zie tekstvak)
Datum
Donderdag 30 maart 2023
19:00 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Zorgcafé Meedoen in het Cuijkse

Inmiddels hebben zich bijna 70 mensen opgegeven voor het op 22 maart, het belooft een succes te worden! Aanmelden kan nog tot 24 februari door een mail te sturen naar info@merlaan.nl.
Vanwege het grote aantal aanmeldingen is een extra workshop toegevoegd:
Martien Bos Smaakcentrum.

Het programma is als volgt:
17.00-17.30 uur: Ontvangst met soep en broodjes en inschrijving in twee workshop rondes.
 
Keuze uit:
1. Sociom/jeugdwerk - Harm Verbiesen
2. Cuijk beweegt – Luc te Braake
3. Syntein/GOET (Gezond Oud en Thuis in Cuijk) Karin Roskes – Lisette van Wensveen
4. Looijerij/Stichting Dienstverlening Cuijk – Inge Simons
5. Smaakcentrum – Martien  Bos
 
17.30 uur: officiële opening Zorgcafé
17.45 uur: start workshop ronde 1, de workshop begeleider zal gedurende ongeveer 30 minuten het programmaonderdeel verzorgen en interactief met jullie aan de slag gaan.
18.15 uur wisseling van workshop
18.30 uur: start workshop ronde 2, de workshop begeleider zal gedurende ongeveer 30 minuten het programmaonderdeel verzorgen en interactief met jullie aan de slag gaan.
19.15 uur: Afsluiting en na borrelen.
 
Hartelijke groet,
 
Danielle Busch, fysiotherapie Cuijk Centrum
Marlous van Megen, Cuijkse psychologenpraktijk
Linda Bröker, huisartsenpraktijk Merlaan
 
Locatie
Cuijk
Datum
Woensdag 22 maart 2023
17:00 uur
tot 19:15 uur
Lees verder ›

Basistraining Langerhans insulinetherapie

Verdere informatie en tijden volgen

Aanmelden 
Van
Dinsdag 21 maart 2023
12:00 uur
Tot
Donderdag 21 maart 2024
12:00 uur
Lees verder ›

Vragenuur implementatie MTVP

Syntein heeft veel ervaring heeft met de implementatie van MTVP bij huisartsenpraktijken,. Daarom krijgen wij veel vragen uit het land over hoe wij dat - samen met de huisartsenpraktijken - gedaan hebben. Het vraagt veel tijd om iedereen persoonlijk te woord te staan, daarom heeft Syntein meerdere vragenuren ingepland, waarvoor u zich aan kunt melden via deze link. (De vragenlijst waar de gegevens worden ingevuld, opent in een ander deelvenster.) 

U kunt uw vragen stellen en wij zetten uiteen hoe wij het hebben aangepakt. Zo hopen we onze kennis & ervaring te kunnen delen! 
 
Data vragenuren (van 12.00 tot 13.00 uur)
 • 7 maart
 • 20 maart
 • 4 april
 • 24 april
Locatie
Online
Datum
Maandag 20 maart 2023
12:00 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

Vragenuur Meer Tijd voor de Patiënt (MTVP

Bedoeld voor alle praktijken in de regio die meer willen weten n.a.v. nieuwe landelijke leidraad. Aanmelden via deze link
 
Locatie
online
Datum
Donderdag 16 maart 2023
12:00 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

Opfristraining Oplossingsgericht Werken

Opfristraining op dinsdag 14 november voor personen die hem al hebben gevolgd. Dit kan gezien worden als een verdieping op een interventie uit het regioplan dat nu geschreven wordt. Kosten € 275,- excl. BTW. Tijd van 09.30 – 17.00 uur.

Geaccrediteerd voor zes punten (per dag). 
Lees hier een interview met Odilia Kortsmit over de training.

 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 maart 2023
09:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Online vragen stellen HaZo24

We kunnen ons voorstellen dat er vragen zijn. Daarom nodigen huisartsen én praktijkmanagers en mogelijke andere geïnteresseerden binnen de praktijk uit voor een online informatiebijeenkomst op maandag 13 maart 2023 van 18.00 tot 19.30 uur.

Graag aanmelden vóór 10 maart via deze link. Na aanmelding volgt een definitieve uitnodiging en een link voor de Teams-meeting.
 
Om deze bijeenkomst zo goed mogelijk voor te bereiden is het fijn als we vooraf een beeld hebben van de vragen die er zijn. Geef deze svp door vóór 10 maart per email m.stax@syntein.nl. 0485-745310

(Deze avond was eigenlijk gereserveerd voor de ALV.)
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 13 maart 2023
18:00 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Van
Zondag 12 maart 2023
10:00 uur
Tot
Dinsdag 12 maart 2024
11:00 uur
Lees verder ›

Triage voor gevorderden door Paul Ram

Triage voor gevorderde doktersassistentes:
We bieden deze training met trainer Paul Ram opnieuw aan, omdat de trainingen die in november gepland staan, snel vol zaten. Een nieuwe datum is: 6 maart (17:30 – 21:00 uur bij Syntein) .
Het doel van deze training is veilige triage, positieve communicatie en bovenal behoud van werkplezier.
 
Centraal staan de “lastige gesprekken”, zoals bijvoorbeeld:
 • de eisende beller
 • de beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren.
 • de breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen
 • de beller die juist geen informatie wil geven.
Kortom: gesprekken waarbij je zorgaanbod niet aansluit bij de verwachting van de beller, die vervolgens gaat ageren of vanaf het begin al “tegenwerkt”. Begrip tonen voor zover je dat hebt maar ook grenzen stellen, hoe doe je dat? Zo’n gesprek zo kort mogelijk houden waarbij de beller zich toch gehoord voelt, dat is de uitdaging in een tijd waarin de mensen (na corona) veeleisender zijn geworden dan wel “een korter lontje hebben”. Aanmelden kan via deze Link 
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 06 maart 2023
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Driedaagse Oplossingsgericht werken

Start driedaagse oplossingsgericht werken 
Aanmelden 
Datum
Woensdag 01 maart 2023
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

- 29-2-2024 Driedaagse Oplossingsgericht werken

Start driedaagse oplossingsgericht werken 
Aanmelden 
Datum
Woensdag 01 maart 2023
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie Gynaecologie

Stuur de vragen (voor 7 februari 2023) in via deze deze link, dit is tevens de aanmelding.
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 28 februari 2023
17:30 uur
tot 18:30 uur
Lees verder ›

Vragenuur implementatie MTVP

Syntein heeft veel ervaring heeft met de implementatie van MTVP bij huisartsenpraktijken,. Daarom krijgen wij veel vragen uit het land over hoe wij dat - samen met de huisartsenpraktijken - gedaan hebben. Het vraagt veel tijd om iedereen persoonlijk te woord te staan, daarom heeft Syntein meerdere vragenuren ingepland, waarvoor u zich aan kunt melden via deze link. (De vragenlijst waar de gegevens worden ingevuld, opent in een ander deelvenster.) 

U kunt uw vragen stellen en wij zetten uiteen hoe wij het hebben aangepakt. Zo hopen we onze kennis & ervaring te kunnen delen! 
 
Data vragenuren (van 12.00 tot 13.00 uur)
 • 21 februari
 • 7 maart
 • 21 maart
 • 4 april
 • 25 april

________________________________________________________________________________
Microsoft Teams-vergadering
Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Vergadering-id: 359 727 110 095
Wachtwoordcode: bTyjoz

Teams downloaden | Deelnemen op het web
Meer informatie | Opties voor vergadering
________________________________________________________________________________
 

 
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 21 februari 2023
12:00 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

POH netwerk & scholing voetzorg


POH netwerk van 15.00 -17.00 uur: Dit keer sluiten de dietisten aan.
Aansluitende scholing voetzorg door kaderarts diabetes en podotherapeuten 17.30 - 19.30


Klik  hier om je aan melden voor het POH netwerk en/of de aansluitende scholing.
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 16 februari 2023
15:00 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Vragenuur implementatie MTVP

 Hier vindt u de link om deel te nemen. 
________________________________________________________________________________
Microsoft Teams-vergadering
Neem deel vanaf uw computer, mobiele app of apparaat voor vergaderruimte

Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Vergadering-id: 359 727 110 095
Wachtwoordcode: bTyjoz

Teams downloaden | Deelnemen op het web
Meer informatie | Opties voor vergadering
________________________________________________________________________________
 

 
 
Locatie
Online
Datum
Donderdag 16 februari 2023
12:00 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

Vragenuurtje implementatie MTVP


 
 
Locatie
Online
Van
Dinsdag 14 februari 2023
12:00 uur
Tot
Dinsdag 21 februari 2023
13:00 uur
Lees verder ›

Vragenuurtje implementatie MTVP


 
 
Locatie
Online
Van
Dinsdag 14 februari 2023
12:00 uur
Tot
Dinsdag 07 maart 2023
13:00 uur
Lees verder ›

Basiscursus Langerhans

Basiscursus insulinetherapie in de eerste lijn – i.s.m.  Stichting Langerhans 

Op donderdag 9 februari en donderdag 30 maart 2023 organiseert Syntein samen met enkele andere zorggroepen de basiscursus insulinetherapie in de eerstelijnszorg voor huisarts en POH/PVK.
Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden. De deelnemer krijgt dan een certificaat van deelname dat ondertekend wordt door de DiHAG, de EADV en de Stichting Langerhans. Daarnaast wordt de cursus geaccrediteerd door KNMG (CvAH), NVvPO, V&VN en RSV.

Locatie: Onze Huisartsen te Velp.

 • Donderdag 9 februari 2023 van 15.00 – 21.15 uur → module 1 en 2
 • Donderdag 30 maart van 18.00 – 21.15 uur → module 3

Module 1: Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen
Module 2: Startschema’s, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie
Module 3: opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

8 accreditatiepunten bij volgen van alle modules
Kosten:         240,00 (excl. btw)
Aanmelden:  klik hier 

Locatie
Velp
Datum
Donderdag 09 februari 2023
15:00 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Start Scholing Rookvrij - Ook jij!  (Gennep)

https://rookvrijookjij.nl/cursus/limburg/gennep-2023

Gennep - 24 januari 2023
Startdatum: Dinsdag 24 januari 2023
Tijdstip: 19.00-20.30 uur
Locatie: BiblioPlus, Ellen Hoffmannplein 2, 6591 CP Gennep
De groepstraining vindt plaats op de volgende data:
1e bijeenkomst: 24-01-2023
2e bijeenkomst: 31-01-2023
3e bijeenkomst: 14-02-2023
4e bijeenkomst: 21-02-2023
5e bijeenkomst: 28-02-2023
6e bijeenkomst: 07-03-2023
7e bijeenkomst: 14-03-2023
 
Locatie
Start Scholing Rookvrij - Ook jij!  (Gennep)
Datum
Dinsdag 24 januari 2023
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Workshop Grip op leidinggeven

Syntein en NEO Huisartsenzorg kopen gezamenlijk de workshop “Grip op Leidinggeven” in. Deze workshop is gericht op praktijkmanagers en/ of huisartsen.  
 
We hebben 3 data geprikt waarop deze workshop wordt gegeven, je hoeft er dus maar aan één deel te nemen. De data en lokaties zijn als volgt:
 
Keuze uit:
30 november van 14.00 tot 20.00 uur  
bij NEO Huisartsenzorg Weg door Jonkerbos 108, Nijmegen

15 dec van 9.30 tot 15.30                     
bij Syntein Bereklauw 1, Boxmeer, 3e verdieping

17 jan van 9.30 tot 15.30                       
bij Syntein Bereklauw 1, Boxmeer, 3e verdieping
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 17 januari 2023
09:30 uur
tot 15:30 uur
Lees verder ›

Workshop Grip op Leidinggeven

Syntein en NEO Huisartsenzorg kopen gezamenlijk de workshop “Grip op Leidinggeven” in. Deze workshop is gericht op praktijkmanagers en/ of huisartsen.  
 
We hebben 3 data geprikt waarop deze workshop wordt gegeven, je hoeft er dus maar aan één deel te nemen. De data en lokaties zijn als volgt:
 
Keuze uit:
30 november van 14.00 tot 20.00 uur  
bij NEO Huisartsenzorg Weg door Jonkerbos 108, Nijmegen

15 dec van 9.30 tot 15.30                     
bij Syntein Bereklauw 1, Boxmeer, 3e verdieping

17 jan van 9.30 tot 15.30                       
bij Syntein Bereklauw 1, Boxmeer, 3e verdieping
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 15 december 2022
09:30 uur
tot 15:30 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Ook jij (Boxmeer)

https://rookvrijookjij.nl/cursus/brabant/boxmeer

Boxmeer - 13 december 2022
Startdatum: Dinsdag 13 december 2022
Tijdstip: 19:00 - 20:30 uur
Locatie: BiblioPlus, de Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer
De groepstraining vindt plaats op de volgende data:
1e bijeenkomst: 13-12-2022
2e bijeenkomst: 20-12-2022
3e bijeenkomst: 10-01-2023
4e bijeenkomst: 17-01-2023
5e bijeenkomst: 24-01-2023
6e bijeenkomst: 31-01-2023
7e bijeenkomst: 07-02-2023
 
Locatie
Rookvrij! Ook jij (Boxmeer)
Datum
Dinsdag 13 december 2022
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst Positieve Gezondheid/Meer Tijd Voor de Patiënt

Datum
Maandag 12 december 2022
18:30 uur
tot 21:00 uur

Algemene Leden Vergadering

ALV Huisartsen Coöperatie bij Syntein (Bereklauw 1, Boxmeer, 3e verdieping)
De agenda, bijlagen en link om online deel te nemen, ontvangt u begin volgende week.
 
Aanmelden
Komt u ook? Wij stellen het op prijs als u zich voor 5 december 2022 aanmeldt via het aanmeldformulier. U kunt ook digitaal aansluiten, geef dit dan s.v.p. aan in het aanmeldformulier.
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 07 december 2022
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Terugkomdag voor oud-deelnemers van Oplossingsgericht Werken in de huisartsenpraktijk

 • Op verzoek organiseren we een terugkomdag voor oud-deelnemers van Oplossingsgericht Werken in de huisartsenpraktijk. Deze vindt plaats op 6 december en wordt verzorgd door trainer en huisarts Pieter Jansen. Kosten bedragen € 205,- excl. BTW.
  Accreditatie is aangevraagd. Vanwege reservering op korte termijn vragen we aanmeldingen per aangaande door te geven via deze link
   
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 06 december 2022
09:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Workshop Grip op Leidinggeven

Syntein en NEO Huisartsenzorg kopen gezamenlijk de workshop “Grip op Leidinggeven” in. Deze workshop is gericht op praktijkmanagers en/ of huisartsen.  
 
We hebben 3 data geprikt waarop deze workshop wordt gegeven, je hoeft er dus maar aan één deel te nemen. De data en lokaties zijn als volgt:
 
Keuze uit:
30 november van 14.00 tot 20.00 uur  
bij NEO Huisartsenzorg Weg door Jonkerbos 108, Nijmegen

15 dec van 9.30 tot 15.30                     
bij Syntein Bereklauw 1, Boxmeer, 3e verdieping

17 jan van 9.30 tot 15.30                       
bij Syntein Bereklauw 1, Boxmeer, 3e verdieping
 
Locatie
NEO Nijmegen
Datum
Woensdag 30 november 2022
14:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Wat is gezond en hoe blijf ik dat?

Positieve gezondheid en de rol van zingeving

dinsdag 8 november 
Wat is positieve gezondheid? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven en waar loop ik tegenaan? Spreker: Marjo Kuijper, coach en expert op dit gebied.
 
dinsdag 29 november
Welke krachtbronnen heb ik om aan mijn gezondheid te werken?
Sprekers: Marise Boon, predikant in Boxmeer, over zin vinden in het alledaagse
Susan van Driel, pastor in Boxmeer, over zingeving in het spoor van Titus Brandsma Suzanne van Horssen en Wim Smeets, geestelijk verzorgers bij Syntein, over zin vinden in levensverhaal en cultuur
 
Op deze avonden is er gelegenheid tot vragen en gesprek met elkaar. Ook liggen er boeken om in te zien of te kopen.
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Om een compleet beeld te krijgen, is het aan te raden beide avonden te bezoeken.

Gezond-zijn is meer dan niet-ziek zijn. ‘Positieve Gezondheid’ gaat uit van een brede kijk
op gezondheid, op basis van verschillende
dimensies zoals sociaal, lichamelijk en mentaal. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de mens zelf; op veerkracht en op wat betekenis geeft aan het leven.

Wanneer dinsdag 8 en 29 november 18.30-20.30 uur
Bibliotheek Boxmeer De Raetsingel 1

Aanmelding www.biblioplus.nl/agenda
  
https://biblioplus.op-shop.nl/8396/wat-is-gezond-en-hoe-blijf-ik-dat/08-11-2022
https://biblioplus.op-shop.nl/8397/wat-is-gezond-en-hoe-blijf-ik-dat/29-11-2022
Beide data: https://biblioplus.op-shop.nl/724/wat-is-gezond-en-hoe-blijf-ik-dat
 
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Dinsdag 29 november 2022
18:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie vakgroep/huisarts

Datum
Dinsdag 29 november 2022
17:30 uur
tot 18:30 uur

Triage training voor gevorderde assistentes

Er is een nieuwe training toegevoegd aan de triagetrainingenreeks van Syntein. Deze wordt gegeven voor Paul Ram. Graag nu al aanmelden. Voorwaarde is basistraining gevolgd hebben in de afgelopen twee jaar en werken met de triagewijzer.

Duur bijeenkomst 3 uur

Aantal bijeenkomsten: één bijeenkomst

Groepsgrootte: 8 – 12 deelnemers

Voor wie is de bijeenkomst bestemd: Doktersassistentes

Voorkennis: Werken met de NHG-Triagewijzer, ruime ervaring als doktersassistente en basis triagetraining via Syntein of elders gevolgd.

Omschrijving training: 

De basis is je kennis en vaardigheden in efficiënte en veilige triage, zoals het vaststellen van ABCDE-stabiliteit, het kiezen van de juiste ingangsklacht(en), het uitvragen daarvan, het adequaat vaststellen van de urgentie en vervolgactie (consult, visite, of advies), rekening houdend met context, alarmsignalen en risicogroepen.

Veilige triage is een voorwaarde voor effectieve en overtuigende communicatie met bellers, het onderwerp van deze training.

Centraal staan de “lastige gesprekken”, zoals bijvoorbeeld:

 • de eisende beller
 • de beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren.
 • de breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen
 • de beller die juist geen informatie wil geven.

Kortom: gesprekken waarbij je zorgaanbod niet aansluit bij de verwachting van de beller, die vervolgens gaat ageren of vanaf het begin al “tegenwerkt”. Begrip tonen voor zover je dat hebt maar ook grenzen stellen, hoe doe je dat? Zo’n gesprek zo kort mogelijk houden waarbij de beller zich toch gehoord voelt, dat is de uitdaging in een tijd waarin de mensen (na corona) veeleisender zijn geworden dan wel “een korter lontje hebben”.

Doel: Het doel van deze training is veilige triage, positieve communicatie en bovenal behoud van werkplezier.

N.B. Bij je aanmelding kun je in de opmerkingen aangeven waar de training volgens jou extra aandacht aan zou mogen besteden.

Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur

                   Indien de training onverhoopt online moet, zijn de tijden 18:30 – 21:00

Kosten: € 110,-- excl. BTW per deelnemer

Locatie: Syntein of online

Docent: Paul Ram, ex-huisarts en triagetrainer

Data: nader te bepalen

Aanmelden kan via deze link

Locatie
Syntein
Datum
Maandag 28 november 2022
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Visieavond Huisartsencoöperatie - Syntein

Denk jij mee over de toekomst van de huisartsencoöperatie en de relatie tot Syntein?
Kom dan naar de gespreksavonden op dinsdag 15 november en donderdag 24 november.

Op dinsdag 15 november van 17.30 – 20.00 uur. Inloop vanaf 17.00 uur.
Let op: de tweede avond donderdag 24 november begint een uur later, 18.30 - 21.00 uur
(i.v.m. afscheid KNO-arts Maasziekenhuis). Inloop vanaf 18.00 uur.


Tijdens deze avonden wordt iedereen uitgenodigd om mee te denken over de bestuurlijke inrichting van de coöperatie en dat in relatie tot Syntein. Jullie betrokkenheid in het eigenaarschap van Syntein als ondersteunende en uitvoerende organisatie is erg belangrijk voor het toekomstige regionale zorglandschap. Ook hidha’s en waarnemers zijn welkom. Het verzoek van het coöperatiebestuur is dat er minimaal twee (andere) leden per hagro aanwezig zijn. De avond wordt weer begeleid door Gerard Hoogvliet.
 
Locaties
 • Dinsdag 15 november (17.00 - 20.00 uur)
Riche Boxmeer
(adres parkeerterrein Riche: Kerkpad 2, Boxmeer)
 
 • Donderdag 24 november (18.00 - 21.00 uur)
De Weijer Boxmeer
(Raetsingel 1, Boxmeer)
 
Aanmelden
Wij stellen het op prijs als je ons vóór donderdag 10 november laat weten of je deelneemt aan één of beide gespreksavonden. Dat kan met dit aanmeldformulier. Op beide avonden wordt gezorgd voor een kleine maaltijd.
 
We ontvangen je graag op dinsdag 15 en/of donderdag 24 november!
 
Met hartelijke groeten,
 
Garmt Postma en Corné van Asten
 
Datum
Donderdag 24 november 2022
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Samenwerken met mantelzorgers Workshop

Door alle veranderingen binnen de zorg en welzijn is het steeds belangrijker om als professionals goed samen te werken met mantelzorgers. Zo komen we vanuit een gezamenlijke verantwoordelijkheid tot kwalitatief goede zorg, die aansluit bij de wensen van de zorgvrager. 

Voor wie
Deze workshop is bedoeld voor alle zorgprofessionals uit Land van Cuijk die te maken hebben met mantelzorgers.

Doel van de workshop
Na deze workshop wordt duidelijk wat samenwerken met mantelzorgers oplevert, hoe je mantelzorgers in beeld krijgt en hoe je hen betrekt bij de zorg.

Programma
Aan de hand van theorie, filmpjes en een ervaringsverhaal van een mantelzorger gaan we ontdekken wat er nodig is om te komen tot een goede samenwerking. 

Datum en locatie
Woensdag 23 november 2022 van 14.00-16.30 uur
Locatie: Castella, Cantheelen 6-200 Cuijk | Ruimte: Citadel Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deze training. Ben je zonder tegenbericht afwezig, dan zijn we genoodzaakt om € 75,00 in rekening te brengen. Meer informatie en aanmelden Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij:
Mantelzorg- en Vrijwilligersplein
Telefoon: 0485-700500
E-mail: mvplein@sociom.nl / Website: www.mvplein.nl
Er is ruimte voor maximaal 10 personen.
Locatie
Cuijk
Datum
Woensdag 23 november 2022
14:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Triage training voor gevorderde assistentes

Er is een nieuwe training toegevoegd aan de triagetrainingenreeks van Syntein. Deze wordt gegeven voor Paul Ram. Graag nu al aanmelden. Voorwaarde is basistraining gevolgd hebben in de afgelopen twee jaar en werken met de triagewijzer.

Duur bijeenkomst 3 uur

Aantal bijeenkomsten: één bijeenkomst

Groepsgrootte: 8 – 12 deelnemers

Voor wie is de bijeenkomst bestemd: Doktersassistentes

Voorkennis: Werken met de NHG-Triagewijzer, ruime ervaring als doktersassistente en basis triagetraining via Syntein of elders gevolgd.

Omschrijving training: 

De basis is je kennis en vaardigheden in efficiënte en veilige triage, zoals het vaststellen van ABCDE-stabiliteit, het kiezen van de juiste ingangsklacht(en), het uitvragen daarvan, het adequaat vaststellen van de urgentie en vervolgactie (consult, visite, of advies), rekening houdend met context, alarmsignalen en risicogroepen.

Veilige triage is een voorwaarde voor effectieve en overtuigende communicatie met bellers, het onderwerp van deze training.

Centraal staan de “lastige gesprekken”, zoals bijvoorbeeld:

 • de eisende beller
 • de beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren.
 • de breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen
 • de beller die juist geen informatie wil geven.

Kortom: gesprekken waarbij je zorgaanbod niet aansluit bij de verwachting van de beller, die vervolgens gaat ageren of vanaf het begin al “tegenwerkt”. Begrip tonen voor zover je dat hebt maar ook grenzen stellen, hoe doe je dat? Zo’n gesprek zo kort mogelijk houden waarbij de beller zich toch gehoord voelt, dat is de uitdaging in een tijd waarin de mensen (na corona) veeleisender zijn geworden dan wel “een korter lontje hebben”.

Doel: Het doel van deze training is veilige triage, positieve communicatie en bovenal behoud van werkplezier.

N.B. Bij je aanmelding kun je in de opmerkingen aangeven waar de training volgens jou extra aandacht aan zou mogen besteden.

Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur

                   Indien de training onverhoopt online moet, zijn de tijden 18:30 – 21:00

Kosten: € 110,-- excl. BTW per deelnemer

Locatie: Syntein of online

Docent: Paul Ram, ex-huisarts en triagetrainer

Data: nader te bepalen

Aanmelden kan via deze link

Locatie
Syntein
Datum
Maandag 21 november 2022
17:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Nascholing COPD/ Astma


We nodigen je van harte uit om deel te nemen aan de nascholing astma/copd van donderdag 17-11. Het meest effectief is deze nascholing als je deze als koppel huisarts/poh volgt.
Stuur een casus in (met spirometrie) waar je een vraag over hebt.
De scholing wordt verzorgd door Jan Willem van den Bos I.s.m. Kaderarts Marieke Römkens en longverpleegkundige Tiny Rooijendijk. 

Klik hier om je aan te melden voor de scholing.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 17 november 2022
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

POH netwerk

POH netwerk: 15.00 -17.00 
Dit netwerk vooral aandacht voor samenwerken in de longzorg.met de fysiotherapeut en de dietist.
I.s.m. Kaderarts Marieke Romkens en longverpleegkundige Tiny Rooijendijk 

Aansluitend scholing door kaderarts 17.30 - 20.30 


Klik  hier om je aan melden voor het POH netwerk
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 17 november 2022
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Scholing Basisprincipes systemisch werken (avond 2van 2)

Inleiding
Een systeem is elke vorm van samenwerking tussen mensen. Zo is je huidige gezin een systeem. Maar ook het gezin waarin je geboren bent, oftewel je gezin van herkomst. Het bedrijf waar je werkt, de voetbal- of tennisvereniging waar je lid van bent, het muziekgezelschap waar je in speelt : allemaal systemen.
 
Systemische deskundigheid is daarom belangrijk voor de POH-GGZ. Het leren kijken en bevragen van de context van klachten berust op systemische kennis en vaardigheden. Het zorgt ervoor dat je niet alleen klachtgericht kijkt, maar ook oog krijgt voor het grotere geheel. Het maakt onderscheid tussen wat wel en niet zichtbaar is.
 
Inhoud van de scholing
We starten deze interactieve en praktijkgerichte scholing met voorlichting over systemisch werken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Belangrijke systemische begrippen zoals loyaliteit, parentificatie, de roulerende rekening en meerzijdig partijdig zijn, worden besproken (kennisoverdracht). Daarnaast krijgen de deelnemers een aantal hulpmiddelen aangereikt om systemisch te kunnen gaan werken. Zo krijgen zij een eerste inkijk in het maken van een genogram, het werken met Duplo opstellingen en het circulair vragen stellen. Vervolgens gaan we actief aan de slag met praktijkvoorbeelden van deelnemers, waarbij zowel het gesprek met de volwassene/ouder maar ook het gesprek met de jeugdige centraal kan staan.
 
Resultaat van de scholing
Na de scholing:
 • heb je kennis van basisprincipes systemisch werken en heb je mogelijkheden ontwikkeld om deze basisprincipes in de praktijk toe te passen;
 • herken je o.a. de verschillende vormen van parentificatie en kan je deze multidisciplinair inbrengen en toetsen;
 • (her)ken je het belang van systemisch werken en ben je je meer bewust van het belang van meerzijdig partijdig zijn (bijvoorbeeld bij echtscheiding, opvoedingsvraagstukken etc.);
 • heb je hulpmiddelen om met ouders en/of de jongere het gesprek aan te gaan.
 
Doelgroep
POH-GGZ (jeugd) werkzaam binnen huisartsenpraktijken.
 
Datum en locatie
Deze fysieke scholing bestaat uit 2 avonden van 2,5 uur en bieden we op de volgende data aan:
Avond 1: Donderdag 20 januari 2022, locatie MFC Het Kruispunt in Beugen
Avond 2: Donderdag 27 januari 2022, locatie MFC Het Kruispunt in Beugen  

Aan de scholing kunnen maximaal 15 personen deelnemen.
 
Tijd
Van 18.00 tot 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)
 
Voorbereiding
Ca. 10 dagen voor aanvang van de scholing ontvang je per e-mail enkele voorbereidende documenten als huiswerk vooraf.
 
Docent
Deze scholing wordt verzorgd door Wanda Hul, contextueel systeemtherapeut en eigenaar van Praktijk Over-Zien. Wanda is sinds 1991 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Zij houdt zich bezig met trainingen, leertherapie en supervisies voor professionals in de zorg- en welzijnssector. Daarnaast is zij als contextueel systeemtherapeute vooral bezig met gezinsproblematiek, opvoedingsproblemen en partner-relatieproblemen.
 
Meer informatie over Wanda Hul en haar aanbod is te vinden op haar website: www.over-zien.nl
Aanmelden via scholing@praktijksteun.nl
 
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ (6 punten).
 
Locatie
MFC Beugen
Datum
Dinsdag 15 november 2022
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Visieavond Huisartsencoöperatie - Syntein

Denk jij mee over de toekomst van de huisartsencoöperatie en de relatie tot Syntein?
Kom dan naar de gespreksavonden op dinsdag 15 november en donderdag 24 november.

Op dinsdag 15 november van 17.30 – 20.00 uur. Inloop vanaf 17.00 uur.
Let op: de tweede avond donderdag 24 november begint een uur later, 18.30 - 21.00 uur
(i.v.m. afscheid KNO-arts Maasziekenhuis). Inloop vanaf 18.00 uur.


Tijdens deze avonden wordt iedereen uitgenodigd om mee te denken over de bestuurlijke inrichting van de coöperatie en dat in relatie tot Syntein. Jullie betrokkenheid in het eigenaarschap van Syntein als ondersteunende en uitvoerende organisatie is erg belangrijk voor het toekomstige regionale zorglandschap. Ook hidha’s en waarnemers zijn welkom. Het verzoek van het coöperatiebestuur is dat er minimaal twee (andere) leden per hagro aanwezig zijn. De avond wordt weer begeleid door Gerard Hoogvliet.
 
Locaties
 • Dinsdag 15 november (17.00 - 20.00 uur)
Riche Boxmeer
(adres parkeerterrein Riche: Kerkpad 2, Boxmeer)
 
 • Donderdag 24 november (18.00 - 21.00 uur)
De Weijer Boxmeer
(Raetsingel 1, Boxmeer)
 
Aanmelden
Wij stellen het op prijs als je ons vóór donderdag 10 november laat weten of je deelneemt aan één of beide gespreksavonden. Dat kan met dit aanmeldformulier. Op beide avonden wordt gezorgd voor een kleine maaltijd.
 
We ontvangen je graag op dinsdag 15 en/of donderdag 24 november!
 
Met hartelijke groeten,
 
Garmt Postma en Corné van Asten
 
Locatie
Riche Boxmeer
Datum
Dinsdag 15 november 2022
17:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Wat is gezond en hoe blijf ik dat?

Positieve gezondheid en de rol van zingeving

dinsdag 8 november 
Wat is positieve gezondheid? Wat kan ik zelf doen om gezond te blijven en waar loop ik tegenaan? Spreker: Marjo Kuijper, coach en expert op dit gebied.
 
dinsdag 29 november
Welke krachtbronnen heb ik om aan mijn gezondheid te werken?
Sprekers: Marise Boon, predikant in Boxmeer, over zin vinden in het alledaagse
Susan van Driel, pastor in Boxmeer, over zingeving in het spoor van Titus Brandsma Suzanne van Horssen en Wim Smeets, geestelijk verzorgers bij Syntein, over zin vinden in levensverhaal en cultuur
 
Op deze avonden is er gelegenheid tot vragen en gesprek met elkaar. Ook liggen er boeken om in te zien of te kopen.
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden. Om een compleet beeld te krijgen, is het aan te raden beide avonden te bezoeken.

Gezond-zijn is meer dan niet-ziek zijn. ‘Positieve Gezondheid’ gaat uit van een brede kijk
op gezondheid, op basis van verschillende
dimensies zoals sociaal, lichamelijk en mentaal. Het accent ligt niet op ziekte, maar op de mens zelf; op veerkracht en op wat betekenis geeft aan het leven.

Wanneer dinsdag 8 en 29 november 18.30-20.30 uur
Bibliotheek Boxmeer De Raetsingel 1

Aanmelding www.biblioplus.nl/agenda
  
https://biblioplus.op-shop.nl/8396/wat-is-gezond-en-hoe-blijf-ik-dat/08-11-2022
https://biblioplus.op-shop.nl/8397/wat-is-gezond-en-hoe-blijf-ik-dat/29-11-2022
Beide data: https://biblioplus.op-shop.nl/724/wat-is-gezond-en-hoe-blijf-ik-dat
 
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Dinsdag 08 november 2022
18:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Scholing Basisprincipes systemisch werken (avond 1 van 2)

Inleiding
Een systeem is elke vorm van samenwerking tussen mensen. Zo is je huidige gezin een systeem. Maar ook het gezin waarin je geboren bent, oftewel je gezin van herkomst. Het bedrijf waar je werkt, de voetbal- of tennisvereniging waar je lid van bent, het muziekgezelschap waar je in speelt : allemaal systemen.
 
Systemische deskundigheid is daarom belangrijk voor de POH-GGZ. Het leren kijken en bevragen van de context van klachten berust op systemische kennis en vaardigheden. Het zorgt ervoor dat je niet alleen klachtgericht kijkt, maar ook oog krijgt voor het grotere geheel. Het maakt onderscheid tussen wat wel en niet zichtbaar is.
 
Inhoud van de scholing
We starten deze interactieve en praktijkgerichte scholing met voorlichting over systemisch werken aan de hand van praktijkvoorbeelden. Belangrijke systemische begrippen zoals loyaliteit, parentificatie, de roulerende rekening en meerzijdig partijdig zijn, worden besproken (kennisoverdracht). Daarnaast krijgen de deelnemers een aantal hulpmiddelen aangereikt om systemisch te kunnen gaan werken. Zo krijgen zij een eerste inkijk in het maken van een genogram, het werken met Duplo opstellingen en het circulair vragen stellen. Vervolgens gaan we actief aan de slag met praktijkvoorbeelden van deelnemers, waarbij zowel het gesprek met de volwassene/ouder maar ook het gesprek met de jeugdige centraal kan staan.
 
Resultaat van de scholing
Na de scholing:
 • heb je kennis van basisprincipes systemisch werken en heb je mogelijkheden ontwikkeld om deze basisprincipes in de praktijk toe te passen;
 • herken je o.a. de verschillende vormen van parentificatie en kan je deze multidisciplinair inbrengen en toetsen;
 • (her)ken je het belang van systemisch werken en ben je je meer bewust van het belang van meerzijdig partijdig zijn (bijvoorbeeld bij echtscheiding, opvoedingsvraagstukken etc.);
 • heb je hulpmiddelen om met ouders en/of de jongere het gesprek aan te gaan.
 
Doelgroep
POH-GGZ (jeugd) werkzaam binnen huisartsenpraktijken.
 
Datum en locatie
Deze fysieke scholing bestaat uit 2 avonden van 2,5 uur en bieden we op de volgende data aan:
Avond 1: Donderdag 20 januari 2022, locatie MFC Het Kruispunt in Beugen
Avond 2: Donderdag 27 januari 2022, locatie MFC Het Kruispunt in Beugen  

Aan de scholing kunnen maximaal 15 personen deelnemen.
 
Tijd
Van 18.00 tot 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)
 
Voorbereiding
Ca. 10 dagen voor aanvang van de scholing ontvang je per e-mail enkele voorbereidende documenten als huiswerk vooraf.
 
Docent
Deze scholing wordt verzorgd door Wanda Hul, contextueel systeemtherapeut en eigenaar van Praktijk Over-Zien. Wanda is sinds 1991 werkzaam in de geestelijke gezondheidszorg. Zij houdt zich bezig met trainingen, leertherapie en supervisies voor professionals in de zorg- en welzijnssector. Daarnaast is zij als contextueel systeemtherapeute vooral bezig met gezinsproblematiek, opvoedingsproblemen en partner-relatieproblemen.
 
Meer informatie over Wanda Hul en haar aanbod is te vinden op haar website: www.over-zien.nl
Aanmelden via scholing@praktijksteun.nl
 
Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ (6 punten).
 
Locatie
MFC Beugen
Datum
Dinsdag 08 november 2022
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Terugkomdag Basis Triagetraining

Duur bijeenkomst 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen (twee regulier en één terugkombijeenkomst)
Groepsgrootte 8 - 10 deelnemers
Voor wie is de bijeenkomst bestemd; Doktersassistentes
 
Voorkennis: diploma doktersassistente
 
Omschrijving training:
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen.
Tijdens de scholing ga je veel oefenen met de NHG-Triagewijzer 2020 en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”. Eigen inbreng van ervaringen en oefenen met praktijkvoorbeelden maken het een goede mix van theorie en praktijk. Na de training is de ben je in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt.
Leerdoelen:
 • Structuur van een standaard triage- en adviesgesprek.
 • Veiligstellen van de ABCDE. 
 • Kiezen van de juiste ingangsklacht(en)
 • Vaststellen urgentie en passend zorgaanbod bieden
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer 2020, schriftelijk en digitaal
 • Het gesprek met “de lastige patiënt”: heldere en veilige communicatie aan de telefoon
 • Zelfstandig voorlichting en advies geven
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
                   Indien het nodig is om de training online te geven, zijn de tijden 18:30 – 21:00
Kosten: € 219,- excl. BTW per deelnemer voor 3 bijeenkomsten
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Data: 15 maart en 12 april 2022 en terugkomsessie op 18 oktober 2022 
           11 oktober, 1 november 2022 en terugkomsessie op 11 april 2023
 
 Aanmelden kan via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 01 november 2022
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

De Stoppers

In een gratis theatershow vol humor worden rokers, mee-rokers en niet-rokers meegenomen in de rollercoaster die roken heet.

Drie kwartier lachen en huilen om herkenbare sketches. Een vader en moeder die proberen te stoppen, stiekem roken, het opgeven en weer doorgaan. En natuurlijk is er ook een kritische puberdochter! Een show gespeeld door theater gezelschap DE STOPPERS.

Locatie MFA De Valuwe De Valuwe 1 5431 AV Cuijk

Kaartjes Reserveer kaartjes via de website van MFA De Valuwe.
De toegang is gratis en inclusief een kop koffie of thee.

 
Locatie
MFA De Valuwe
Datum
Woensdag 19 oktober 2022
20:00 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Informatiebijeenkomst VVR restyle

Informatiebijeenkomst VVR restyle #Divers

Het vernieuwde programma is gericht is op het starten van thuismetingen, eigen regie wordt gestimuleerd en de zorg wordt grotendeels op afstand geboden. Dit project is onderdeel van het #DiVers programma, waar digitale versnelling in de 1e lijn centraal staat. Inmiddels heeft de projectgroep met daarin o.a. de kaderartsen CVRM het vernieuwde programma inhoudelijk uitgewerkt en is bekend hoe de ondersteuning van de praktijken tijdens de pilot eruitziet. Het streven is om er een structurele andere manier van werken van te maken.

Ook geïnteresseerd? Kom naar de informatiebijeenkomst, aanmelden bij Ellen Engelen engelen@syntein.nl.
Op 19 oktober 2022, inloop tussen 17.30-18.00 uur (met soep en broodjes), de bijeenkomst is van 18.00-19.30 uur bij Maldensteijn (Kerkplein 8, Malden).

Voor huisarts en/of POH (liefst allebei aanwezig). 
 
Locatie
Maldensteijn
Datum
Woensdag 19 oktober 2022
17:30 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

Triage training voor dokterassistentes (terugkomavond)

Triage en persoonsgerichte communicatie in de huisartsenpraktijk - basiscursus
 
Duur bijeenkomst: 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen (twee regulier en één terugkombijeenkomst)
Groepsgrootte: 9 deelnemers
Voor wie: doktersassistentes
 
Voorkennis: opleiding doktersassistente, nog geen triagetraining gehad of lang geleden.
 
Omschrijving training: In deze training leer je werken om veilige triage te doen aan de telefoon en de NHG triagewijzer in de praktijk toe te passen. Je krijgt uitleg waarom triage zo belangrijk is en oefent de stappen die je bij triage gesprekken doet met elkaar. Daarnaast leer je niet alleen naar de klachten te vragen, maar leer je ook naar de beleving van die klachten te vragen. Je leert hoe je persoonsgericht advies kunt geven. Na de twee eerste avonden maak je een plan om te blijven oefenen in de dagelijkse praktijk. De laatste avond frissen we de kennis samen op, evalueren hoe het in de praktijk loopt en hoe het lukt met blijven toepassen van wat je geleerd hebt.
 
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
                   Indien het nodig is om de training online te geven, zijn de tijden 18:30 – 21:00
Kosten: € 225,- excl. BTW per deelnemer voor 3 bijeenkomsten
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Data: 15 maart en 12 april 2022 en 18 oktober 2022 terugkomsessie 
Aanmelden: via deze link
 
Locatie
Syntein / online
Datum
Dinsdag 18 oktober 2022
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Verdiepingscursus Langerhans

De Verdiepingscursus Insulinetherapie ziet Langerhans als een nadrukkelijk en verplicht vervolg op de Startcursus Insulinetherapie. In de Startcursus komen in drie dagdelen de beginselen van insulinetherapie bij DM2 in de eerste lijn aan bod. Daarmee kan men een start maken, maar eenmaal bezig stuit men toch op een aantal veel voorkomende vragen in de praktijk. Dit wordt behandeld in de zgn. Verdiepingscursus Insulinetherapie (de “Module 4 van de Startcursus”).

De cursus kent de volgende onderwerpen:

1.      Opfrissen van de basiskennis: hoe zat het ook al weer met de pennen, naalden, dagcurves, insulineprofielen en de insulineschema’s 
2.      De GLP1-receptor agonisten: theorie en praktijk
3.      Aanpassing insuline bij koolhydraatbeperking
4.      Overbehandeling bij ouderen
5.      Corticosteroïden en insuline
6.      Vragen op de Huisartsenpost
7.      Discrepantie dagcurves en HbA1c
8.      Inbreng eigen casuïstiek en vragen

De cursus zeer interactief, casus gestuurd en wordt gegeven door ervaren Langerhansdocenten.
Accreditatie:4 punten
Aanmelden: Klik hier
Kosten: €  95,00 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 13 oktober 2022
18:00 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
 • woensdag 21 september 2022
 • donderdag 13 oktober 2022 
 • maandag14 november 2022 
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei

Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Mail dan naar info@syntein.nl 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 13 oktober 2022
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst PG

Alle genodigde huisartsen hebben eerder dit jaar in een aankondiging gehad. Een herinneringsmail is verzonden op 19 september jl. Inloop vanaf 17.30 uur met een eenvoudige maaltijd. 

 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 11 oktober 2022
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Basis Triagetraining

Duur bijeenkomst 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen (twee regulier en één terugkombijeenkomst)
Groepsgrootte 8 - 10 deelnemers
Voor wie is de bijeenkomst bestemd; Doktersassistentes
 
Voorkennis: diploma doktersassistente
 
Omschrijving training:
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen.
Tijdens de scholing ga je veel oefenen met de NHG-Triagewijzer 2020 en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”. Eigen inbreng van ervaringen en oefenen met praktijkvoorbeelden maken het een goede mix van theorie en praktijk. Na de training is de ben je in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt.
Leerdoelen:
 • Structuur van een standaard triage- en adviesgesprek.
 • Veiligstellen van de ABCDE. 
 • Kiezen van de juiste ingangsklacht(en)
 • Vaststellen urgentie en passend zorgaanbod bieden
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer 2020, schriftelijk en digitaal
 • Het gesprek met “de lastige patiënt”: heldere en veilige communicatie aan de telefoon
 • Zelfstandig voorlichting en advies geven
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
                   Indien het nodig is om de training online te geven, zijn de tijden 18:30 – 21:00
Kosten: € 219,- excl. BTW per deelnemer voor 3 bijeenkomsten
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Data: 15 maart en 12 april 2022 en terugkomsessie op 18 oktober 2022 
           11 oktober, 1 november 2022 en terugkomsessie op 11 april 2023
 
 Aanmelden kan via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 11 oktober 2022
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie Urologie

Op dinsdag 4 oktober van 17.30 tot 18.30 uur staat de dialoogsessie urologie gepland met uroloog Erica van Boven.

Erica ontvangt graag vooraf zoveel mogelijk vragen, zodat ze zich goed kan voorbereiden. Vanwege de vakanties vragen we dit wat vroeger uit dan normaal. Maak dus een rondje bij je collega’s in je praktijk om vragen te verzamelen en zet die in deze link. Dit is tevens de aanmeldlink voor diegene die namens de praktijk bij de sessie aanwezig wil zijn. Stuur de aanmelding en vragen in vóór 14 juli in.
Zoals bekend kun je inschrijven voor maximaal één persoon (of één scherm) per praktijk.  
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 04 oktober 2022
17:30 uur
tot 18:30 uur
Lees verder ›

De Stoppers

In een gratis theatershow vol humor worden rokers, mee-rokers en niet-rokers meegenomen in de rollercoaster die roken heet.

Drie kwartier lachen en huilen om herkenbare sketches. Een vader en moeder die proberen te stoppen, stiekem roken, het opgeven en weer doorgaan. En natuurlijk is er ook een kritische puberdochter! Een show gespeeld door theater gezelschap DE STOPPERS.

Locatie Cultureel Centrum Myllesweerd Kerkstraat 3 5451 BM Mill

Kaartjes Reserveer kaartjes via de website van Myllesweerd.
De toegang is gratis en inclusief een kop koffie of thee.
Locatie
Myllesweerd
Datum
Maandag 03 oktober 2022
20:00 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Tweedaagse 2022

Kosten
Tweedaagse € 425,= incl. diner, discobowling en overnachting.
Kun/wil je maar één dag erbij zijn? Dan zijn de kosten € 350,=. Bij inschrijving wordt het bedrag via Ideal afgeschreven, hiermee is de inschrijving bevestigd. Je ontvangt een betalingsbevestiging.
 
Annuleringsvoorwaarden
Bij annulering tot twee weken voor aanvang volledige restitutie. Bij annulering binnen twee weken voor aanvang is er geen mogelijkheid tot restitutie, uiteraard mag dan een collega je plaats innemen.

Aanmelden:  via deze link direct opgeven (middels ‘ticketsysteem’).

Accreditatie is aangevraagd voor negen punten.

Programma: klik hier 
 
Locatie
Hotel-Restaurant Teugel Uden-Veghel
Van
Vrijdag 23 september 2022
09:00 uur
Tot
Zaterdag 24 september 2022
13:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
 • woensdag 21 september 2022
 • donderdag 13 oktober 2022 
 • maandag14 november 2022 
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei

Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Mail dan naar info@syntein.nl 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 21 september 2022
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerk & NDF scholing het jaargesprek

POH-netwerk: 15.00 -17.00 
Aansluitend  van 17.30 - 20.30 uu4 scholing door kaderarts diabetes Patrick Schrombgens i.s.m. Prof. dr. Guy Rutten, expert op het gebied van de diabetologie 
Tip: neem je huisarts mee!

Van jaarcontrole naar jaargesprek (NDF)
Kosten: 150,00 euro per praktijk 


Klik hier om je aan te melden voor het POHnetwerk en/of de NDF scholing 


 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 13 september 2022
15:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

BHV training


BHV-training bij Syntein
Woensdag 7 september, 16.00 – 20.30 uur
Geschikt voor BHV-herhaling en nieuwe BHV’ers
nieuwe BHV’ers dienen vooraf een E-learning te volgen
 
In een praktijkbijeenkomst van één dagdeel behandelen we onder meer: reanimatie, inzet AED, ernstige bloedingen en bewustzijnsstoornissen. Gebruik van kleine blusmiddelen, communicatie en ontruiming. We trainen in een groep van maximaal 12 personen (de groep wordt bij deze training niet opgedeeld in kleine groepjes, zoals bij de vorige training).
 
In het aanmeldformulier vragen we wat je extra wilt oefenen.
 
 
Kosten en overige informatie
 
Kosten training € 75,00 (excl. BTW)
E-learning (opleiding) Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 50,00 (excl. BTW)
Duur E-learning: ong. 3 uur
E-Instruct (herhaling) Optioneel € 10,00 (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie Syntein
BHV certificaat Ja
Geldigheidsduur certificaat Geldig tot een jaar na het volgen van de BHV-scholing
Aanmelden Voor 1 augustus 2022 via deze link
Annuleren Tot 1 augustus kan kosteloos worden geannuleerd.
  
 
Informatie
Heeft u vragen over deze scholingen, neem dan contact op met Mia Stax (m.stax@syntein.nl)
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 07 september 2022
16:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Basiscursus Langerhans VOL

VOL
Module 3 van basiscursus insulinetherapie in de eerste lijn – i.s.m.  Stichting Langerhans


Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden. De deelnemer krijgt dan een certificaat van deelname dat ondertekend wordt door de DiHAG, de EADV en de Stichting Langerhans. Daarnaast wordt de cursus geaccrediteerd door KNMG (CvAH), NVvPO, V&VN en RSV.

De cursus wordt gegeven door stichting Langerhans op het kantoor van Huisartsen Gelderse Vallei te Ede.

 • Donderdag 23 juni 2022 van 15.00 – 21.15 uur → module 1 en 2
 • Donderdag 1 september van 18.00 – 21.15 uur → module 3

Module 1: Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen
Module 2: Startschema’s, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie
Module 3: opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

Kosten: €  240,00 (excl BTW)
Aanmelden: VOl (bij belangstelling voor een volgende training stuur een mail naar info@syntein.nl)

Locatie
Ede
Datum
Donderdag 01 september 2022
18:00 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Scholing Ouderenzorg

Door kaderarts Ouderenzorg Karin Roskes 30 juni 17.30 -19.30 uur
Voor deze scholing zijn de POH’s, de ouderenverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en medewerkers van Sociom uitgenodigd. Casemanagement valt of staat met een goede sociale kaart, kennis van het netwerk en kunnen vertrouwen op ieders expertise. Samenwerken is cruciaal.  Tijdens de scholing wordt er met elkaar uitgewisseld wat we verstaan onder casemanagement, wat we van elkaar verwachten en hoe we dit praktisch vorm kunnen geven. Om samenwerking tot stand te brengen zou het ideaal zijn als van elke praktijk een POH aanwezig is. Klik hier om je aan te melden 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 30 juni 2022
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

POH netwerk & scholing Ouderenzorg

POH netwerk: 15.00 -17.00 
Aansluitend scholing door kaderarts Ouderenzorg Karin Roskes 17.30 - 19.30 
Klik hier om je aan te melden voor het POHnetwerk en/of de scholing ouderenzorg


Scholing Ouderenzorg: De rol van POH in het netwerk rondom kwetsbare ouderen

Netwerkzorg
In onze regio werken alle huisartsen praktijken mee in het netwerk rondom kwetsbare ouderen. Het idee is dat er rond een kwetsbare oudere een netwerk ontstaat dat goed samenwerkt en dat de best passende casemanager bij de oudere gevonden wordt. Het netwerk wordt gevormd door o.a. het Dementie Keten Team (de ouderenverpleegkundigen), de thuiszorg met de wijkverpleegkundigen, Sociom, mantelzorgers en familie en vaak nog anderen.
Scholing
Casemanagement valt of staat met een goede sociale kaart, kennis van het netwerk en kunnen vertrouwen op ieders expertise. Samenwerken is cruciaal. Daarom willen wij het netwerk samenbrengen en met elkaar uitwisselen wat we verstaan onder casemanagement, wat we van elkaar verwachten en hoe we dit praktisch vorm kunnen geven.
Voor deze scholing zijn de POHs, de ouderenverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en medewerkers van Sociom uitgenodigd.
Leerdoelen
De hoofdvraag van de nascholing is: wat hebben we als professionals nodig om het netwerk rondom een kwetsbare oudere goed te laten functioneren? Onderwerpen die aan bod komen:
 • Elkaar beter leren kennen
 • Duidelijk krijgen wie wat doet en welke verwachtingen we van elkaar hebben
 • Inhoudelijke discussie over wat kwetsbaarheid en casemanagement inhouden
 • Gebruik van Easy Care
 • Bespreken van een casus van een kwetsbare oudere met complexe problematiek (geen dementie) vanuit ieders eigen expertise.
 • Leren samenwerken en vertrouwen op elkaars expertise
 • Hoe kunnen we welzijn en zorg nog beter verbinden?
 • Verkenning van gebruik van communicatiemiddelen; bellen, VIP,  mail etc.
 • Informatie over project Gezond Oud En Thuis (GOET)
 
De nascholing wordt begeleid door kaderhuisarts ouderengeneeskunde Karin Roskes.
 
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 30 juni 2022
15:00 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Zorgmarkt (presentatie jeugdhulpaanbieders)

Een zorgmarkt, waarin gecontracteerde jeugdhulpaanbieders zich presenteren aan verwijzers in Noordoost-Brabant: toegangsmedewerkers van gemeenten, medewerkers van GI’s en huisartsen.
 
Tijd en plaats
Voor elke subregio een zorgmarkt. Sluiten zo veel mogelijk aan bij de bijeenkomst in je eigen regio. Zodat ook de jeugdhulpaanbieders worden getroffen uit de eigen regio. De locaties volgen nog.
 
Subregio Meierij: Gemeente Boxtel, Sint-Michielsgestel, Vught, Meierijstad, ‘s-Hertogenbosch
 
23 juni 2022 10:00 uur tot 12:00 uur
Gemeente Land van Cuijk
 
28 juni 2022 15:00 uur tot 17:00 uur
Subregio Maasland: Gemeente Maashorst, Bernheze, Oss, Boekel
 
30 juni 2022 15:00 uur tot 17:00 uur
Waarom deze zorgmarkt?
Per 2022 is een nieuwe contractperiode ingegaan en een andere inkoopsystematiek. Onder de gecontracteerde aanbieders zijn veel ‘oude bekenden’ maar ook verschillende ‘nieuwe’ aanbieders. Er is een breed palet aan jeugdhulp.
 
Om de best passende hulp te vinden voor een jeugdige, is het belangrijk om te weten welke aanbieder wát biedt. Waarin onderscheiden ze zich van elkaar, en waar zijn ze goed in? 
 
Word je de komende periode door aanbieders benaderd worden om kennis te maken, dan kan je ze verwijzen naar de zorgmarkt.
 
Wat gaan we doen?
Elke aanbieder die zich aanmeldt reserveert voor de bijeenkomst een eigen ‘marktkraam’. Deze kraam richt de aanbieder in met informatiemateriaal. Tijdens de zorgmarkt kan je langs deze kramen lopen en in gesprek gaan met de aanbieders. Ook kunnen de aanbieders uiteraard bij de andere kramen langslopen.
 
We horen graag of je deelneemt!
Je kan jezelf tot 2 mei a.s. opgeven voor de zorgmarkt door te mailen naar RIOZ@s-hertogenbosch.nl. Geef daarbij aan:
 • Voor welke datum (subregio) je je opgeeft.
 • Wat je zou willen weten van de aanbieders. Dan kunnen de aanbieders hun informatie daarop afstemmen.
Namens Projectteam nieuwe inkoop jeugdhulp
 
Locatie
volgt (regio Land van Cuijk)
Datum
Dinsdag 28 juni 2022
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Basiscursus Langerhans VOL

Basiscursus insulinetherapie in de eerste lijn – i.s.m.  Stichting Langerhans VOL

Op donderdag 23 juni en donderdag 1 september 2022 organiseert Syntein samen met enkele andere zorggroepen de basiscursus insulinetherapie in de eerstelijnszorg voor huisarts en POH/PVK.
Belangrijkste leerdoel is huisartsen en praktijkondersteuners voldoende basis te geven om insulinetherapie in de eerste lijn te begeleiden. Nadat u deze cursus gevolgd heeft, bent u in staat zelf patiënten in te stellen op insuline en patiënten die al op insuline staan te begeleiden. De deelnemer krijgt dan een certificaat van deelname dat ondertekend wordt door de DiHAG, de EADV en de Stichting Langerhans. Daarnaast wordt de cursus geaccrediteerd door KNMG (CvAH), NVvPO, V&VN en RSV.

De cursus wordt gegeven door stichting Langerhans op het kantoor van Huisartsen Gelderse Vallei te Ede.

 • Donderdag 23 juni 2022 van 15.00 – 21.15 uur → module 1 en 2
 • Donderdag 1 september van 18.00 – 21.15 uur → module 3

Module 1: Pathofysiologie, Zelfcontrole, Injectietechniek, Insulineprofielen
Module 2: Startschema’s, Aanpassing dosering en Bijzondere aspecten insulinetherapie
Module 3: opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

8 accreditatiepunten bij volgen van alle modules
Kosten: €  240,00 (excl BTW)
Aanmelden: VOl (bij belangstelling voor een volgende training stuur een mail naar info@syntein.nl) Klik hier om aan te melden
 

Locatie
Ede
Datum
Donderdag 23 juni 2022
15:00 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

De Stoppers

Drie kwartier lachen en huilen om herkenbare sketches. Een vader en moeder die proberen te stoppen, stiekem roken, het opgeven en weer doorgaan. En natuurlijk is er ook een kritische puberdochter! Een show gespeeld door theater[1]gezelschap DE sTOPPERS.

In een gratis theatershow vol humor worden rokers, mee-rokers en niet-rokers meegenomen in de rollercoaster die roken heet. stoppen, starten, stoppen en toch weer beginnen... www.depitoverloon.nl

DE sTOPPERS Op het toneel een toch nog stiekem rokende vader, een fanatiek gestopte moeder en een kritische puberdochter. Hoe begonnen de ouders ooit met roken, welke mislukte stoppogingen waren er, wat zijn de moeilijke momenten, en de kritische blik van dochterlief. Vrolijke en prikkelende show voor iedere roker, ex-roker, meeroker en niet-roker! Een show waarin we om rokers denken en waarin we rokers laten omdenken.

De voorstelling is voor elke roker een ‘feest’ van herkenning. DE sTOPPERS Theater over stoppen met roken: ‘Iets leuks, in plaats van dat vingertje’ Het Parool Aangeboden door: Woensdag 22 juni 20.00 - 21.15 uur Locatie Gemeenschapshuis De Pit 14 Oktoberplein 2 5825 CC Overloon Kaartjes Reserveer kaartjes via de website van de De Pit. De toegang is gratis en inclusief een kop koffie of thee. www.depitoverloon.nl
 
Locatie
Overloon
Datum
Woensdag 22 juni 2022
20:00 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Verbinding theorie en praktijk voor Oplossingsgericht werken

Hoe pas je het geleerde in de 3-daagse cursus Oplossingsgericht werken praktisch toe?
Heb je belangstelling voor het verbinden van theorie en praktijk en wil je samen reflecteren en ervaringen delen? Dan zijn deze praktische bijeenkomsten heel geschikt om Positieve Gezondheid en het oplossingsgericht werken verder te implementeren in de praktijk.

Tijdens de bijeenkomsten ga je in een groep met maximaal 12 deelnemers in gesprek over je ervaringen en leer je van elkaar. We werken aan de hand van praktijkvoorbeelden en vragen van de deelnemers. Dit plaatsen we in het theoretisch kader van Oplossingsgericht werken/ Positieve Gezondheid en we zoeken de naar tips en trucs om dit verder in de praktijk toe te passen.

Doelgroep:                  Deelnemers van de 3-daagse cursus Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk                          

Begeleiding:               Bianca de Beyer (huisarts in Gennep en kaderarts coaching en supervisie)
en Odilia Kortsmit (projectcoördinator Syntein en implementatiecoach Positieve Gezondheid)

Data:                            21 juni en 27 september 2022

Locatie:                        Syntein: Bereklauw 1, Boxmeer

Tijdstip:                       17.30 uur inloop met broodjes, 18.00 – 20.00 uur bijeenkomst

Kosten:                        €105,- excl. BTW  voor 2 bijeenkomsten
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 21 juni 2022
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Ook jij (Boxmeer)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 80% van de deelnemers daadwerkelijkl gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.

De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

www.rookvrijookjij.nl j/j info@rookvrijookjij.nl / 076-8895195

Locatie:
Biblioplus 
De Raetsingel 1
5831 KC  Boxmeer
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Woensdag 15 juni 2022
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

#DiVers Symposium

We nodigen jullie en collega’s uit de praktijk graag uit voor het #DiVerssymposium op dinsdag 14 juni, vanaf 17.00 uur bij Fort Lent (Lent/Nijmegen).

Sfeer, inhoud en energie: dat mag je verwachten. Inspirerende sprekers, praktische workshops en het delen van ervaringen. Zo schetsen we een beeld van de ontwikkelingen die op de praktijk afkomen. Bovendien krijg je praktische tips en inzichten op het vlak van digitalisering die je de volgende dag al kan toepassen in jouw praktijk.

Wij adviseren met minimaal twee à drie collega’s per praktijk deel te nemen. Als er minimaal één huisarts en een andere collega uit de praktijk deelnemen, haal je het meeste uit de diverse workshops. Heb je zin in een inspirerende en gezellige avond? Mis het niet en blok de avond van 14 juni in je agenda! 
Aanmelden: Klik hier 
Locatie
Fort Lent (Lent/Nijmegen)
Datum
Dinsdag 14 juni 2022
17:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Netwerkbijeenkomst Integrale GGZ

Bouwstenen voor mentale veerkracht in de wijk

Wat is volgens u het fundament voor mentale veerkracht in de wijk? Welke Positieve Gezondheids-bouwstenen zijn er al aanwezig in de regio en zijn er nodig? Welke bouwstenen draagt u bij vanuit uw dagelijkse praktijk? Hoe kunnen we samen het cement vormen om de mentale gezondheid te verstevigen?
 
Graag willen we met u tijdens de volgende Netwerkbijeenkomst Integrale GGZ, samen uitwisselen, de kavel bekijken, het bestek bepalen en een eerste schop in de grond plaatsen.
  
Programma:     
16.15     Ontvangst met thee en koffie
16.30     Opening
16.35     Bouwsteen: Zingeving
16.55     Bouwstenen Positieve Gezondheid
17.05     Bouwfase 1
17.30     Soep en broodje
17.45     Bouwfase 2
18.20     Oplevering         
                            
Komt u ook?! U kunt zich hier aanmelden. Graag vóór 7 juni 2022. Kent u nog iemand binnen uw netwerk die zeker bij deze bijeenkomst moet zijn? Voel u vrij de uitnodiging door te sturen. Dank!
 
Locatie
De Valuwe Cuijk
Datum
Dinsdag 14 juni 2022
16:30 uur
tot 18:30 uur
Lees verder ›

Aandacht voor jonge mantelzorgers!

Je komt ze ongetwijfeld tegen in je praktijk: de man met een depressie, de vrouw met MS, de persoon met kanker die een palliatieve behandeling heeft, de jonge vrouw met een drankprobleem. Al deze volwassenen hebben mensen om hen heen, vaak ook (jonge) kinderen! De ziekte van hun ouder heeft enorme impact op deze kinderen en heeft ook gevolgen voor hun ontwikkeling
 
In deze presentatie willen we daar graag meer over vertellen en hopen we jullie signaalgevoeligheid te vergroten. Ook gaan in op het hulpaanbod dat er voor deze jonge mantelzorgers is!

Wanneer: Op dinsdag 7 juni van 12.30 – 13.00 uur
Hoe laat: 12.30 – 13.00 uur
Wie: Renske Leenders, mantelzorgconsulent bij Sociom
Eveline Vermeeren, preventiewerker bij Ypse
Waar: online aansluiten middels deze link:
 
Microsoft Teams-vergadering
Deelnemen op uw computer of via de mobiele app
Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Meer informatie | Opties voor vergadering
 
Datum
Dinsdag 07 juni 2022
12:30 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

Eendaagse 2022 "we zijn OPEN!"

Geaccrediteerd voor 5 punten. 
Aanmelden via deze link 

 
13.00 Ontvangst met koffie & thee
13.30 Welkom &  OPENing
13.45 Chronische zorg: kunnen we het samen leaner organiseren?
Ulrich Schultz Huisarts en leancoach komt met sprekende voorbeelden uit zijn praktijk
 
15.00 Psychiatrie in de huisartsenpraktijk: we kunnen meer dan we denken
Jim van Os, hoogleraar psychiatrie en auteur, opent ons de ogen en schudt de boel op
 
16.00 Pauze  
16.30 Deelsessies ronde 1  Deelnemers kunnen kiezen uit
 • DM varia: DDD De dikke domme…..dokter
 • CVRM Varia: Chronische Nierschade
 • Ouderenzorg cognitieve stoornissen
17.30 Deelsessie ronde 2
(zie ronde 1)
 
18.15   Op naar het Buffet
 
19.30 Digitalisering in de huisartsenpraktijk, lessons to learn
Geert Elbers, huisarts zorggroep Chronos
20.30 Afsluiting
21:00 Aansluitende borrel
Locatie
Riche Boxmeer
Datum
Woensdag 01 juni 2022
13:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Triagetraining

Module Triage en Positieve Gezondheid (hiervoor moet je de basistraining gevolgd hebben)
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 31 mei 2022
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Ook jij (Gennep)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 80% van de deelnemers daadwerkelijkl gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.

De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

www.rookvrijookjij.nl j/j info@rookvrijookjij.nl / 076-8895195|

Gennep Biblio Plus
Ellen Hoffmannplein 2 Gennep 
Locatie
BiblioPlus Gennep
Datum
Dinsdag 24 mei 2022
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst Positieve Gezondheid/Meer Tijd Voor de Patiënt

Datum
Maandag 23 mei 2022
18:30 uur
tot 21:00 uur

Tussen hart en hoofd

Vanuit je passie koos je voor de zorg voor anderen. Maar de druk op de zorg blijft toenemen en er wordt vaak veel van jou gevraagd. Tijdens inspirerende workshops en lezingen gaan we stilstaan bij het normaliseren en aanvaarden van de lastige dingen in het leven. We hebben aandacht voor veerkracht, vitaliteit, het goed voor jezelf zorgen en luisteren naar wat je hart en hoofd je te vertellen hebben. Gun jezelf een inspirerende, leerzame en gezellige dag! Aanmelden is mogelijk tot 1 mei 2022.

Verdiepende lezingen en workshops. 
Accredatatie wordt aangevraagd (4 punten) 
Kosten € 225 per deelnemer. Vrij van BTW. 
Hier Aanmelden
 
Locatie
Domusdela Eindhoven
Datum
Woensdag 18 mei 2022
09:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

#DiVers 'Irritatiesessie'

Ervaar je in de praktijk beperkingen van ICT in plaats van ondersteuning?
Wil je even stoom afblazen?
Of aangeven waar je ruimte ziet voor verbetering van digitalisering en eHealth in de praktijk?
Loop dan digitaal binnen bij 1 van de irritatiesessies.

Wij horen graag waar jullie in de praktijk tegenaan lopen zodat we weten waar we kunnen ondersteunen. Er zijn drie digitale inloopmomenten waar medewerkers uit de praktijken hun irritaties kunnen uiten met betrekking tot digitalisering.
Wil je iets kwijt? Sluit dan aan op één van de volgende momenten, aanmelden is niet nodig: -Donderdag 21 april: 12.30-13.00 uur
Donderdag 12 mei: 12.30-13.00 uur
Dinsdag 17 mei: 16.00-16.30 uur

Klik hier om naar de online sessie te gaan  (link is voor alle drie de bijeenkomsten) Symposium | Reserveer dinsdagavond 14 juni We nodigen jullie en collega’s uit de praktijk graag uit voor het #DiVers
Datum
Dinsdag 17 mei 2022
16:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Stoppen met roken. Hoe help je de kwetsbare roker?

Wat kan jij als professional voor de meer kwetsbare roker betekenen? Wat zijn de goede vragen bij het intakegesprek? Hoe kan je een haalbare doelen stellen en hen goed coachen tijdens hun stoppoging?

Na deze training ben je beter in staat een roker met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een kwetsbare sociaaleconomische positie te motiveren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Je intake en stoppen-met-roken plan is verbeterd en sluit beter aan op de mogelijkheden en behoeften van deze roker. Je hebt geleerd hoe je met minder taal en gebruik van andere vormen (zoals beeldmateriaal) concepten als tabaksverslaving simpel kan uitleggen.

 • SMR-coaches, poh-ers, praktijkverpleegkundigen
 • 2 dagdelen (12 april en 17 mei) en voorbereidende opdrachten
 • SMR-partnership, NVvPO en V&V (7 punten)
Stoppen met roken. Hoe help je de kwetsbare roker? - Pharos

Aanmelden klik hier 
Syntein biedt deze training aan voor  € 150,00  (excl BTW)  per deelnemer (gereduceerd tarief)
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 17 mei 2022
14:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

#DiVers 'Irritatiesessie'

Ervaar je in de praktijk beperkingen van ICT in plaats van ondersteuning?
Wil je even stoom afblazen?
Of aangeven waar je ruimte ziet voor verbetering van digitalisering en eHealth in de praktijk?
Loop dan digitaal binnen bij 1 van de irritatiesessies.

Wij horen graag waar jullie in de praktijk tegenaan lopen zodat we weten waar we kunnen ondersteunen. Er zijn drie digitale inloopmomenten waar medewerkers uit de praktijken hun irritaties kunnen uiten met betrekking tot digitalisering.
Wil je iets kwijt? Sluit dan aan op één van de volgende momenten, aanmelden is niet nodig: -Donderdag 21 april: 12.30-13.00 uur
Donderdag 12 mei: 12.30-13.00 uur
Dinsdag 17 mei: 16.00-16.30 uur

Klik hier om naar de online sessie te gaan  (link is voor alle drie de bijeenkomsten) Symposium | Reserveer dinsdagavond 14 juni We nodigen jullie en collega’s uit de praktijk graag uit voor het #DiVers
Locatie
n.v.t.
Datum
Donderdag 12 mei 2022
12:30 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

Cognitieve stoornissen in de eerste lijn (WORDT VERZET)

Door Karin Roskes, kaderarts ouderengeneeskunde (VERVALT WORDT OP EEN ANDER MOMENT GEGEVEN) 

Met de toenemende vergrijzing aan de ene kant, en de ontwikkeling dat ouderen langer thuis blijven wonen aan de andere kant, krijgt de huisarts toenemend te maken met patiënten die dementeren. Bij de herkenning en diagnostiek van dementie, maar ook de begeleiding van patiënt en de omgeving komt er voor de huisarts veel kijken. De zorg raakt aan veel competenties. Er zijn meer spelers in de eerste lijn. Deze scholing gaat vooral in op de herkenning en diagnostiek van dementie, regievoering, organisatie van de zorg en de begeleiding van de dementerende in de praktijk. 

Werkvorm: een Interactieve presentatie 
Accreditatie: 2 punten 
Klik hier om aan te melden
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 21 april 2022
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst voor (jonge) mantelzorgers en professionals (verwijzers)

Zorg jij voor een ander?
We gunnen jou een adempauze ofwel respijtzorg
 
Aanvang 20.00 uur, inloop vanaf 19.30 uur
Locatie:
Bibliotheek Boxmeer
 
Op donderdagavond 14 april 2022 organiseert Mantelzorg- & Vrijwilligersplein een bijeenkomst over respijtzorg. Respijtzorg is als het ware een adempauze voor mantelzorgers. Een ander woord voor vervangende mantelzorg. Daar heeft iedere mantelzorger weleens behoefte aan. Het belooft een zeer informatieve avond te worden met als doel meer inzicht te geven in de term respijtzorg en de mogelijkheden voor jou als mantelzorger.
 
Ben jij mantelzorger en heb jij een adempauze nodig, maar weet je niet hoe die te organiseren?
Ben jij geholpen met vervangende mantelzorg?
 
Of werk jij bij een organisatie die vervangende mantelzorg (ofwel respijtzorg) biedt?
 
Kom dan naar de bijeenkomst en praat mee!
 
Aan bod komen:
 • Wat is respijtzorg?
 • De respijtzorgkaart: een overzicht van alle respijtzorgvoorzieningen in het Land van Cuijk;
 • Respijtzorgaanbieders vertellen over hun voorzieningen en de mogelijkheden;
 • Mantelzorgers delen ervaringen over respijtzorg en wat het hen heeft opgeleverd.
 
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding kun je terecht bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein.
 • 0485-700500
 • mvplein@sociom.nl
 
Aanmelden voor 11 april kan ook rechtstreeks via de website www.mvplein.nl.
 
Deze bijeenkomst wordt georganiseerd in samenwerking met de gemeente Land van Cuijk, SWZ Zorg, Sociom, Zorgboerderij De Horst, Stichting De Parel, Unik en Syntein.
 
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Donderdag 14 april 2022
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Acute psychiatrie

Hierbij nodigen wij u graag uit voor een GGZ-nascholing voor huisartsen, aangeboden door Syntein in samenwerking met GGZ Oost-Brabant. Op basis van de scholingsbehoefte-inventarisatie huisartsen zijn er passende onderwerpen gekozen die deze avond behandeld worden, naast de nadere kennismaking met de collega’s van GGZ Oost-Brabant en hun locatie in Boxmeer.

Tijdens de bijeenkomst wordt de Wet Verplichte GGZ toegelicht en zal de samenwerking, júist in de acute psychiatrie, worden besproken. D.m.v. casuïstiek wordt het een interactieve avond, waar eveneens voldoende ruimte is voor vragen en discussie.
Er is zowel vooraf via het aanmeldformulier als tijdens de bijeenkomst ruimte voor casuïstiek uit de praktijk.
 
Onderwerp                        Acute Psychiatrie
 
Datum                                Dinsdag 12 april 2022 van 18.30 uur tot 20.30 uur (inloop vanaf 18.00 uur met soep en broodjes)
 
Locatie                               GGZ Oost-Brabant, Bilderbeekstraat 44 te Boxmeer
 
Avondvoorzitter              Saskia Benthem, kaderhuisarts GGZ
 
Programma                     
18.00 uur   Inloop met soep en broodjes
18.30 uur Opening
18.35 uur Korte inleiding door Cora Rutten (directeur behandelzaken GGZ Oost-Brabant Land van Cuijk) met aandacht voor stand van zaken en ontwikkelingen binnen GGZ-Oost Brabant.
                           
18.50 uur   Uitleg Wet Verplichte GGZ en stappenplan acute psychiatrie
19.20 uur Pauze met rondleiding
19.35 uur Casuïstiek
19.50 uur Gezamenlijke nabespreking, discussie en vragen
20.30 uur Einde
 
Kosten                              Geen
Accreditatie                     Wordt aangevraagd
Aanmelden                      Aanmelden vóór 5 april 2022 via deze link.   
 
 
Locatie
Boxmeer, Bilderbeekstraat
Datum
Dinsdag 12 april 2022
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Triage training voor dokterassistentes (deel 2)

Triage en persoonsgerichte communicatie in de huisartsenpraktijk - basiscursus
 
Duur bijeenkomst: 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen (twee regulier en één terugkombijeenkomst)
Groepsgrootte: 9 deelnemers
Voor wie: doktersassistentes
 
Voorkennis: opleiding doktersassistente, nog geen triagetraining gehad of lang geleden.
 
Omschrijving training: In deze training leer je werken om veilige triage te doen aan de telefoon en de NHG triagewijzer in de praktijk toe te passen. Je krijgt uitleg waarom triage zo belangrijk is en oefent de stappen die je bij triage gesprekken doet met elkaar. Daarnaast leer je niet alleen naar de klachten te vragen, maar leer je ook naar de beleving van die klachten te vragen. Je leert hoe je persoonsgericht advies kunt geven. Na de twee eerste avonden maak je een plan om te blijven oefenen in de dagelijkse praktijk. De laatste avond frissen we de kennis samen op, evalueren hoe het in de praktijk loopt en hoe het lukt met blijven toepassen van wat je geleerd hebt.
 
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
                   Indien het nodig is om de training online te geven, zijn de tijden 18:30 – 21:00
Kosten: € 225,- excl. BTW per deelnemer voor 3 bijeenkomsten
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Data: 15 maart en 12 april 2022 en 18 oktober 2022 terugkomsessie 
Aanmelden: via deze link
 
Locatie
Syntein / online
Datum
Dinsdag 12 april 2022
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Stoppen met roken. Hoe help je de kwetsbare roker?

Wat kan jij als professional voor de meer kwetsbare roker betekenen? Wat zijn de goede vragen bij het intakegesprek? Hoe kan je een haalbare doelen stellen en hen goed coachen tijdens hun stoppoging?

Na deze training ben je beter in staat een roker met beperkte gezondheidsvaardigheden en/of een kwetsbare sociaaleconomische positie te motiveren en te begeleiden bij het stoppen met roken. Je intake en stoppen-met-roken plan is verbeterd en sluit beter aan op de mogelijkheden en behoeften van deze roker. Je hebt geleerd hoe je met minder taal en gebruik van andere vormen (zoals beeldmateriaal) concepten als tabaksverslaving simpel kan uitleggen.

 • SMR-coaches, poh-ers, praktijkverpleegkundigen
 • 2 dagdelen (12 april en 17 mei) en voorbereidende opdrachten
 • SMR-partnership, NVvPO (10 punten) en V&V (7 punten)
 • Kosten 150,00 (excl BTW) . Dit is een gereduceerd tarief!!
 • Klik hier om je aan te melden 
Stoppen met roken. Hoe help je de kwetsbare roker? - Pharos
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 12 april 2022
14:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Basistriage training

Duur bijeenkomst 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen (twee regulier en één terugkombijeenkomst)
Groepsgrootte 8 - 10 deelnemers
Voor wie is de bijeenkomst bestemd; Doktersassistentes
 
Voorkennis: diploma doktersassistente
 
Omschrijving training:
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen.
Tijdens de scholing ga je veel oefenen met de NHG-Triagewijzer 2020 en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”. Eigen inbreng van ervaringen en oefenen met praktijkvoorbeelden maken het een goede mix van theorie en praktijk. Na de training is de ben je in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt.
Leerdoelen:
 • Structuur van een standaard triage- en adviesgesprek.
 • Veiligstellen van de ABCDE. 
 • Kiezen van de juiste ingangsklacht(en)
 • Vaststellen urgentie en passend zorgaanbod bieden
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer 2020, schriftelijk en digitaal
 • Het gesprek met “de lastige patiënt”: heldere en veilige communicatie aan de telefoon
 • Zelfstandig voorlichting en advies geven
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
                   Indien het nodig is om de training online te geven, zijn de tijden 18:30 – 21:00
Kosten: € 219,- excl. BTW per deelnemer voor 3 bijeenkomsten
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Data: 15 maart en 12 april 2022 en terugkomsessie op 18 oktober 2022 
           11 oktober, 1 november 2022 en terugkomsessie op 11 april 2023
 
 Aanmelden kan via deze link
Datum
Maandag 11 april 2022
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Cursus 'De zorg de baas' Mantelzorg overkomt je, maar hoe blijf je zelf in balans?

Op woensdagavond 6 april  start de ondersteuningscursus ‘De Zorg de baas’ in Mill. Deze wordt gegeven door Mantelzorg- en Vrijwilligersplein in samenwerking met MEE. De cursus is bedoeld voor mantelzorgers uit het Land van Cuijk die langdurig zorgen voor een kind, partner, ouder of vriend(in).
 
De zorg voor een ander komt meestal op de eerste plaats. Ook al verschilt de hoeveelheid zorg per situatie, wanneer het langdurig en intensief is, merk je dat het steeds meer van je vraagt. De aandacht en hulpverlening zijn meestal gericht op diegene die zorg nodig heeft, maar in deze cursus sta jij centraal. Hoe houd je de regie over je eigen leven en kun je de zorg met voldoening blijven volhouden? Tijdens deze cursus leer je hoe je de balans (weer) vindt tussen zorgen voor een ander en zorgen voor jezelf.

Tijdens de cursus werken we met een informatieve cursusmap. Ook is er ruimte voor het uitwisselen van ervaringen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

Gevoelens (h)erkennen en grenzen leren aangeven
 • Stress en ontspanning
 • Kwaliteiten benutten
 • Hulp en steun vragen
 • Communicatie en assertiviteit
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 2 uur en één terugkombijeenkomst.
Er zijn geen kosten verbonden aan de cursus.

De bijeenkomsten zijn van 19:30  tot 21:30  uur en zullen plaatsvinden in Cultureel Centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3 in Mill. Voor meer informatie en aanmelding (tot 23 maart), kun je terecht bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.nl.
Locatie
Cultureel Centrum Myllesweerd, Kerkstraat 3, Mill
Datum
Woensdag 06 april 2022
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht Werken in de huisartsenpraktijk

Locatie
Riche Boxmeer
Datum
Dinsdag 05 april 2022
09:30 uur
tot 17:00 uur

Klein Geluk voor de mantelzorger

Hoe breng je als mantelzorger ‘klein geluk’ terug in je leven?

Wanneer je voor een ander zorgt, kan dat zoveel van je vragen dat het soms even teveel wordt. Als mantelzorger is het juist belangrijk om ook goed voor jezelf te blijven zorgen. Met die gedachte schreven Maria Grijpma en Inge Jager het mooie boek ‘Klein Geluk voor de mantelzorger’. Het is een praktische en inspirerende gids boordevol informatie en tips, die jou als mantelzorger kunnen helpen om meer energie en geluk en te ervaren in je eigen leven. Het Mantelzorg- en Vrijwilligersplein organiseert nu een bijeenkomst met dit boek in de hoofdrol.

Wanneer je jezelf als mantelzorger hierin herkent, dan is deze interactieve bijeenkomst echt iets voor jou! Onder begeleiding van schrijfster Inge Jager proberen we de ‘recepten’ voor Klein Geluk uit het boek met elkaar uit. Kleine stukjes theorie en veel praktische oefening. Zo kun je ervaren dat je inderdaad al binnen enkele minuten rust, nieuwe energie of inspiratie kunt opdoen. En je hebt de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere mantelzorgers, zodat je ook kunt leren van elkaar. Bovendien krijg je het boek ‘Klein geluk voor de mantelzorger’ cadeau om er thuis verder mee aan de slag te gaan.
 
Meer informatie en aanmelden
Voor meer informatie en aanmelding, kun je terecht bij Mantelzorg- en Vrijwilligersplein. Telefoon: 0485-700500 of e-mail: mvplein@sociom.nl. Aanmelden kan ook rechtstreeks via de website www.mvplein.nl 
 
Bij de bijeenkomst wordt rekening gehouden met de dan geldende  coronamaatregelen. Indien nodig zal gebruik worden gemaakt van de CoronaCheck-app.
Locatie
De Weijer, De Raetsingel 1, Boxmeer
Datum
Woensdag 30 maart 2022
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

HaZo24 bijeenkomst

Deze avond wordt aandacht besteed aan afstemming, het uitwisselen van kennis, verduidelijking en afspraken maken. De bijeenkomst heeft geen groot thema, maar diverse onderwerpen komen, in vlot tempo, aan bod. Vaak onderwerpen n.a.v. de audits of antwoorden op vragen. Kom gerust met onderwerpen die je wilt bespreken. Zie jullie graag op 29 maart! Meld je aan via deze link. Na afloop ontvang je de presentatie. Probeer s.v.p. van elke praktijk minimaal één persoon deel te laten nemen.
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 29 maart 2022
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Opfriscursus spirometrie

Opfriscursus spirometrie nodig? Dit is je kans voor POH-S!
Er zijn zes trainingsstations (VYAIRE). Met uitleg over hoe de beste blaaspogingen uit de patient kunnen worden gehaald, van & met elkaar leren. Ook wordt er naar instellingen gekeken, zodat de software van de spirometer weer helemaal ingesteld is anno-nu. Uiteraard is er ruimte voor inbreng en vragen. Zo ben je weer helemaal up-to-date na de corona-spiro-pauze!
Meld je aan via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 29 maart 2022
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

'Rookvrij! Ook jij?'

Groepstraining
Locatie: Gennep BiblioPlus Ellen Hoffmannplein 2 Gennep
 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Volledig vergoed bij 95% van de zorgverzekeraars
 • Voldoet aan de RIVM-richtlijnen
 • Op een locatie bij jou in de buurt:
Aanmelden en meer informatie:
     www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95
 
Locatie
Gennep
Datum
Dinsdag 22 maart 2022
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

POH-netwerk & scholing jaargesprek

POH-netwerk: 15.00 -17.00 Aansluitend scholing door kaderarts 17.30 - 19.30 "van jaarcontrole naar jaargesprek" door Patrick Schrömbges  
Klik hier om je aan te melden 

We vragen je vooraf de onderstaande e-learning door te nemen. Klik op de link om je aan te melden voor de e-learning Persoonsgerichte diabeteszorg en preventie | MedNet

Kennismaking en praktische handvatten voor het diabetesjaargesprek

In deze nascholing maak je kennis met ‘het andere gesprek’ in de zorg voor mensen met diabetes. Je krijgt handvatten voor gezamenlijke besluitvorming die leiden tot persoonlijke behandeldoelen, die aansluiten bij het dagelijks leven van uw patiënt. Ook de voordelen voor de zorgverlener worden concreet gemaakt: effectievere consulten, beter functioneren van patiënt en betere diabetesuitkomsten. Want dat maakt deze nascholing wel heel duidelijk: persoonsgerichte zorg is juist óók uitkomstgericht.

De e-learning duurt ongeveer een uur en is goed voor 1 accreditatiepunt

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 22 maart 2022
15:00 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Triage training voor dokterassistentes (deel 1)

Triage en persoonsgerichte communicatie in de huisartsenpraktijk - basiscursus
 
Duur bijeenkomst: 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen (twee regulier en één terugkombijeenkomst)
Groepsgrootte: 9 deelnemers
Voor wie: doktersassistentes
 
Voorkennis: opleiding doktersassistente, nog geen triagetraining gehad of lang geleden.
 
Omschrijving training: In deze training leer je werken om veilige triage te doen aan de telefoon en de NHG triagewijzer in de praktijk toe te passen. Je krijgt uitleg waarom triage zo belangrijk is en oefent de stappen die je bij triage gesprekken doet met elkaar. Daarnaast leer je niet alleen naar de klachten te vragen, maar leer je ook naar de beleving van die klachten te vragen. Je leert hoe je persoonsgericht advies kunt geven. Na de twee eerste avonden maak je een plan om te blijven oefenen in de dagelijkse praktijk. De laatste avond frissen we de kennis samen op, evalueren hoe het in de praktijk loopt en hoe het lukt met blijven toepassen van wat je geleerd hebt.
 
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
                   Indien het nodig is om de training online te geven, zijn de tijden 18:30 – 21:00
Kosten: € 225,- excl. BTW per deelnemer voor 3 bijeenkomsten
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Data: 15 maart en 12 april 2022 en 18 oktober 2022 terugkomsessie 
Aanmelden: via deze link
 
Locatie
Syntein / online
Datum
Dinsdag 15 maart 2022
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie vakgroep/huisarts

Datum
Dinsdag 15 maart 2022
17:30 uur
tot 18:30 uur

Algemene LedenVergadering

18.00 inloop
18.30 uur start ALV
20.30 sluiting
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 14 maart 2022
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

BHV training herhaling (online)

BHV-trainingen 2022
Veiligheidspiramide heeft voor 2022 weer een nieuw aanbod aan BHV-trainingen voor jullie samengesteld:
 1. Online BHV-training: Woensdag 23 februari 2022
 2. BHV-training bij Syntein: Woensdag 7 september 2022
  
Online BHV-training
Woensdag 23 februari 2022, 19.00 tot 21.00 uur
Alleen geschikt voor BHV-herhaling
Het is verplicht voorafgaand een E-instruct te volgen
Bij de online training gaan we, met het bedrijfsnoodplan van de locatie, specifiek in op de procedures. We bespreken scenario’s op het gebied van brand, ontruiming en eerste hulp. Wat is de rode draad? Hoe gaan de bedrijfshulpverleners om met deze scenario’s? Dit bespreken we tijdens de interactieve, online BHV cursus. Zo houden cursisten hun kennis op peil. Cursisten volgen voor de online BHV cursus eerst de theorie d.m.v. de E-instruct. De online BHV cursus wordt aangeboden via Microsoft Teams.

Kosten en overige informatie
 
Kosten €75,00 (excl. BTW & incl. E-instruct)
Max. aantal deelnemers 6
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie MS Teams
BHV certificaat Ja
Geldigheidsduur certificaat 1 jaar (we adviseren jaarlijks een opfristraining te volgen om het eerder getrainde goed te kunnen onderhouden)
Aanmelden Voor 21 januari 2022 via deze link
Annuleren Tot 21 januari kan kosteloos worden geannuleerd.
 

 
BHV-training bij Syntein
Woensdag 7 september, 16.00 – 20.30 uur
Geschikt voor BHV-herhaling en nieuwe BHV’ers
nieuwe BHV’ers dienen vooraf een E-learning te volgen
 
In een praktijkbijeenkomst van één dagdeel behandelen we onder meer: reanimatie, inzet AED, ernstige bloedingen en bewustzijnsstoornissen. Gebruik van kleine blusmiddelen, communicatie en ontruiming. We trainen in een groep van maximaal 12 personen (de groep wordt bij deze training niet opgedeeld in kleine groepjes, zoals bij de vorige training).
 
In het aanmeldformulier vragen we wat je extra wilt oefenen.
 
 
Kosten en overige informatie
 
Kosten training € 75,00 (excl. BTW)
E-learning (opleiding) Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 50,00 (excl. BTW)
Duur E-learning: ong. 3 uur
E-Instruct (herhaling) Optioneel € 10,00 (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie Syntein
BHV certificaat Ja
Geldigheidsduur certificaat 2 jaar (we adviseren jaarlijks een opfristraining te volgen om het eerder getrainde goed te kunnen onderhouden)
Aanmelden Voor 1 augustus 2022 via deze link
Annuleren Tot 1 augustus kan kosteloos worden geannuleerd.
  
 
Informatie
Heeft u vragen over deze scholingen, neem dan contact op met Mia Stax (m.stax@syntein.nl)
 
 
Locatie
Online
Datum
Woensdag 23 februari 2022
19:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Nieuwe middelen bij Diabetes

Door kaderarts Patrick Schrombgens

In november 2021 is aan de NHG standaard een medicamenteus stappenplan voor niet-kwetsbare patiënten met een zeer hoog risico op hart- vaatziekten toegevoegd. In deze scholing bespreekt Patrick dit schema en de nieuwe middelen . Kennis van deze middelen is cruciaal. Want moet je nu bij elke patiënt met hart- en vaatziekte in de voorgeschiedenis kiezen voor een SGLT2-remmer? En wat doe je dan met de rest van de medicatie? En waar moet je allemaal op letten bij het verantwoord voorschrijven van deze nieuwe middelen? 

Klik hier om aan te melden
Locatie
online
Datum
Donderdag 03 februari 2022
19:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Webinar Training UwZorgOnline icm HIS Promedico

Hier treft u de aanmeldlnk aan: deze link
Datum
Dinsdag 25 januari 2022
16:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst Positieve Gezondheid/Meer Tijd Voor de Patiënt

Datum
Maandag 24 januari 2022
18:30 uur
tot 21:00 uur

Workshop HIS en VIPLive

Door Ellen Engelen, ICT-coördinator en Ilse Bruijs, coördinator integrale zorg.
i.s.m. POH 

HIS protocollen en VIPLive 
We willen deze workshop gebruiken om POH’s  op weg te helpen met HIS protocollen voor de chronische zorg en het gebruik van rapporten.
O.a. Hou bouw je ze op? Hoe hou je ze overzichtelijk? Tips en trucs (en wie kan wie op weg helpen) 
En wat zijn handige rapporten en hoe worden ze gebruikt.
 
Klik hier om je aan te melden en om enkele vragen te beantwoorden.
 

 
Locatie
Online
Datum
Donderdag 20 januari 2022
16:30 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

Webinar Training UwZorgOnline icm HIS MicroHis

Hier treft u de aanmeldlink aan: deze link
Datum
Donderdag 20 januari 2022
16:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Webinar Training UwZorgOnline icm HIS CGM

Hier treft u de aanmeldlink aan: deze link 
Datum
Dinsdag 18 januari 2022
16:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Inloop halfuurtje ICT voor digitale zaken

Vanaf 2 december a.s. houden Ellen Engelen (ICT-coördinator) en Ilse Bruijs (coördinator integrale zorg) iedere donderdag tussen 12.30 en 13.00 uur een online vragen-halfuurtje voor digitale zaken.
Wil je bijvoorbeeld op weg geholpen worden met VIPLive of heb je andere ICT vragen? “Loop” dan even binnen, klop aan met behulp van deze link.

(Vanaf 09 december 2021 t/m donderdag 03 maart 2022)
Locatie
Online
Datum
Donderdag 16 december 2021
12:30 uur
tot 13:00 uur
Lees verder ›

Groepstraining Stoppen met roken

Uitgesteld (Vanwege huidige maatregelen t.a.v. de openingstijden locaties)
 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar     
Locatie: 
BiblioPlus Boxmeer

Wil je nu al stoppen?
Dan kan met persoonlijke telefonische en digitale begeleidingtrajecten. 
http://rookvrijookjij.nl/aanmelden-telefonische-coaching
Locatie
Biblioplus Boxmeer
Datum
Dinsdag 14 december 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Multimorbiditeit in de ouderenzorg

Doelgroep: Huisartsen

Het aantal ouderen neemt toe. Maar er komen ook steeds meer oude ouderen (80+). Hiermee groeit ook de groep ouderen waarbij verschillende soorten problemen samenkomen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan chronische aandoeningen en multimorbiditeit, incontinentie, polyfarmacie (het gebruik van meerdere geneesmiddelen tegelijkertijd) en eenzaamheid. Dit levert een complexe, domeinoverstijgende zorgvraag op.

In deze scholing komen verschillende thema's aan de orde
- de complexere zorgvraag
- de verschillen tussen ouderen
- evenwicht gezondheid en welzijn

Aanmelden: klik hier 
Accreditatie: 2 punten huisarts 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 14 december 2021
19:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Inloop halfuurtje ICT

Inloop vragen-halfuurtje voor digitale zaken 12.30 -13.00 

Vanaf 2 december a.s. houden Ellen Engelen (ICT-coördinator) en Ilse Bruijs (coördinator integrale zorg) iedere donderdag tussen 12.30 en 13.00 uur een online vragen-halfuurtje voor digitale zaken. Wil je bijvoorbeeld op weg geholpen worden met VIPLive of heb je andere ICT vragen? “Loop” dan even binnen, klop aan met behulp van deze link.
Van
Donderdag 09 december 2021
12:30 uur
Tot
Donderdag 03 maart 2022
12:30 uur
Lees verder ›

BHV training (herhaling)

Online BHV-training (deze training is vol) 
Woensdag 8 december 2021, 16.00 – 17.30 uur
Alleen geschikt voor BHV-herhaling
Het is verplicht voorafgaand een E-instruct te volgen
Bij de online training gaan we, met het bedrijfsnoodplan van de locatie, specifiek in op de procedures. We bespreken scenario’s op het gebied van brand, ontruiming en eerste hulp. Wat is de rode draad? Hoe gaan de bedrijfshulpverleners om met deze scenario’s? Dit bespreken we tijdens de interactieve, online BHV cursus. Zo houden cursisten hun kennis op peil. Cursisten volgen voor de online BHV cursus eerst de theorie d.m.v. de E-instruct. De online BHV cursus wordt aangeboden via Microsoft Teams.
Kosten en overige informatie
 
Kosten €75,00 (excl. BTW & incl. E-instruct)
Max. aantal deelnemers 6
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie MS Teams
BHV certificaat Ja
Geldigheidsduur certificaat 1 jaar (we adviseren jaarlijks een opfristraining te volgen om het eerder getrainde goed te kunnen onderhouden)
Aanmelden (gesloten)  Voor 30 oktober 2021 via deze link
 
 
 
 
Locatie
Online
Datum
Woensdag 08 december 2021
16:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

GEANNULEERD Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (dag 3)

Deze scholing gaat niet door.De betrokkenen hebben hierover bericht ontvangen. 
Datum
Dinsdag 07 december 2021
09:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst Mantelzorg & werk

Mantelzorg & werk – themabijeenkomst
Aan het werk voor werkende mantelzorgers
Op weg naar een mantelzorgvriendelijk werkklimaat
 
Combineer jij als mantelzorger de zorgtaken met een betaalde baan? Dan ben je niet de enige: één op de vier werknemers doet dit.

De combinatie zorg en werk valt veel mensen zwaar. Jou misschien ook wel. Om vitaal, gezond en inzetbaar te blijven, kunnen werkgevers samen met jou zoeken naar een goede balans. Er zijn diverse mogelijkheden om de combinatie werk en mantelzorg draaglijker te maken. Wij vertellen je er graag meer over tijdens een informatieve themabijeenkomst op donderdag 25 november in Myllesweerd (Mill).


Save the date!
 • Wanneer? Donderdag 25 november 2021
 • Hoe laat? Van 19:30 – 21:30 uur
 • Waar? In Myllesweerd*, Kerkstraat 3 in Mill
  * hier gelden de RIVM richtlijnen
‘Helder theater’ verzorgt dan een interactief programma waarin je wordt meegenomen in het leven en de dilemma’s van werkende mantelzorgers. Verder is er een gesprek met een deskundigenpanel, bestaande uit een HR-manager, een vitaliteitscoach en een ervaringsdeskundige. Ook krijg je informatie over de mogelijkheden van vervangende mantelzorg. Vanzelfsprekend komt ook een werkende mantelzorger aan het woord en is er gelegenheid tot het stellen van vragen.
 
Op 25 november laten we je graag zien wat de combinatie van mantelzorg en werk betekent. Voor meer informatie of aanmelden ga naar: www.mantelzorglvc.nl of mail naar mantelzorg@sociom.nl.


 
Locatie
Mill
Datum
Donderdag 25 november 2021
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Masterclass COPD / Astma

Masterclass: Casuïstiekbespreking COPD/Astma
voor koppel HA & POH 
i.s.m. Medclass 

Aanmelden: klik hier 
Locatie
Online
Datum
Donderdag 25 november 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Scholing infectiepreventie

Agenda Syntein en aankondiging/aanmelding scholing infectiepreventie in de nieuwsbrief Syntein
 
Tijdstip en duur bijeenkomst Dinsdag 23 november 1,5 uur
19.30-21.00 uur
Groepsgrootte n.v.t.
Voor wie is de scholing bestemd? Doktersassistente, Praktijkmanager, Huisarts, POH-S
Kosten Geen
Locatie: Online bijeenkomst
Frequentie: Eenmalig
Docent
 • Nico Bartels, deskundige infectiepreventie GGD
 • Mia Stax, kwaliteitscoördinator Syntein (HaZo24)
Accreditatie Nee
 
‘Schoon genoeg in de praktijk’ 
 Weet u hoe u zorginfecties kunt voorkomen in uw praktijk? Welke verschillende afvalstromen zijn er in de huisartsenpraktijk? Mag een dipslide bijvoorbeeld bij het restafval? Welke minimumnormen (infectiepreventie) schrijft de NHG voor in de huisartsenpraktijk? Deze en meer vragen/onderwerpen worden behandeld in de online scholing ‘Schoon genoeg in de praktijk’.
 
Tijdens deze scholing bespreken we o.a. de meest voorkomende hiaten op het gebied van hygiëne- en infectiepreventie. De GGD Gelderland-Zuid onderzocht dit in verschillende huisartsenpraktijken.
Hebt u de praktijk op orde met de benodigde hygiënemaatregelen?
 
Deze interactieve online scholing wordt verzorgd door Nico Bartels, deskundige infectiepreventie GGD Gelderland-Zuid en Mia Stax, kwaliteitscoördinator Syntein. Vragen en suggesties aangaande de inhoud, vernemen we graag via m.stax@syntein.nl
 
We hopen van iedere praktijk (zeker van de HaZo24 praktijken!) minimaal één doktersassistente of praktijkmanager en/of huisarts te verwelkomen.
 
Houd tijdens deze scholing een device zoals mobiel of tablet bij de hand, om mee te kunnen doen met de interactieve onderdelen via de mentimeter.
 
De NHG richtlijn infectiepreventie is de basis van deze scholing. Voor een korte voorbereiding verwijzen we naar: Overzicht minimumnormen | NHG.
 
Wat vragen we van u?
Wij hopen op voorhand enkele vragen/onderwerpen op het gebied van hygiëne- en infectiepreventie te ontvangen, zodat we de onderwerpen en inhoudelijke boodschap nog beter kunnen laten aansluiten op de dagelijkse praktijk.
Vragen en suggesties ontvangen graag mailen naar het volgende mailadres: m.stax@syntein.nl
 
Aanmelding
Klik  scholing infectie preventie : schoon genoeg in de praktijk om je aan te melden en om enkele vragen te beantwoorden.
 
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 23 november 2021
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (dag 2)

Datum
Donderdag 04 november 2021
09:30 uur
tot 17:00 uur

Angst en paniek bij kind & jeugd

Van 18.00 tot 20.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Klik hier voor meer informatie 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 02 november 2021
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Dialoogsessie GGZ Oost-Brabant / Huisartsen (online)

Tijdens deze dialoogsessie gaan huisartsen in gesprek met psychiater Frank Hertenberg, GZ psycholoog/aandachtsfunctionaris aanmelding Mireille Gartz en zorgmanager Cheraar Baars van GGZ Oost-Brabant. Er wordt besproken wanneer er naar de GGZ verwezen kan worden en wat andere mogelijkheden zijn om te verwijzen. Ook worden er tips gegeven wat huisartsen zelf kunnen doen om een afweging tot verwijzen te maken.
 
Het is een onlinebijeenkomst van maximaal een uur. Er zijn 25 plaatsen beschikbaar.
Graag ontvangen we vooraf zoveel mogelijk vragen, zodat de GGZ-gesprekspartners zich goed kunnen voorbereiden. Maak dus een rondje bij je collega’s in je praktijk om vragen te verzamelen en zet die in deze link. Dit is tevens de aanmelding van diegene die namens de praktijk bij de sessie aanwezig zal zijn.Stuur je aanmelding en vragen vóór donderdag 14 oktober a.s. in. De Zoom- of Teams-inloggegevens worden enkele dagen voor 2 november toegezonden aan de aangemelde personen.
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 02 november 2021
17:30 uur
tot 18:30 uur
Lees verder ›

Intervisie dokterassistent

Datum
Dinsdag 02 november 2021
17:30 uur
tot 20:00 uur

Eendaagse

De bevestiging met de definitieve indeling worden 24 uur voorafgaand aan de opening aan de deelnemers verzonden. 

Programma

13.00 Inloop en registratie accreditatie
13.30 Ontvangst en opening
13.45 Presentaties 
15.00 Pauze
15.15 Deelsessies ronde 1
16.15 Korte pauze
17.30 Buffet
18.30 Syntein
19.00 Theatervoorstelling "De Stoppers"
21.00  Afsluiting met drankje
Aanmelden
Aanmeldformulier voor huisartsen en praktijkondersteuners

Accreditatie
Huisartsen 5 punten 

Kosten
Huisartsen € 100,00 (€ 121,00 incl. BTW), POH-S en POH-GGZ geen kosten.
 
Coronamaatregelen:
Als gevolg van de aanpassingen van de coronaregels per 25 september is de horecagelegenheid La Tertulia verplicht om bezoekers om een coronatoegangsbewijs te vragen. Dit gebeurt via de coronacheck-app. Wij zijn daarom genoodzaakt om de deelnemers aan de eendaagse te vragen hun coronacheck-app te tonen bij de ingang. Een geldig coronatoegangsbewijs kan verkregen worden door een volledige vaccinatiestatus, een herstelbewijs, of een recente negatieve PCR-test bij de GGD.
 
Locatie
La tertulia
Datum
Woensdag 20 oktober 2021
13:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Informatiebijeenkomst 'langer prettig thuis wonen'

Informatiebijeenkomst over prettig langer thuis wonen

We blijven ste
eds langer thuis wonen. Velen willen dit zelf ook, maar het is ook steeds vaker een ‘moet’. Het zorglandschap verandert namelijk. Daarom is het belangrijk dat mensen weten wat hun opties zijn. En nog belangrijker; hoe ze zaken goed kunnen regelen. Bijvoorbeeld door te zorgen voor een woning waar zij zelfstandig kunnen blijven wonen. Of door gebruik te maken van een (pré-)mantelzorgwoning, waardoor er voor hen gezorgd kan worden. Om inwoners bij te praten over dit onderwerp, is er een informatiebijeenkomst georganiseerd op dinsdag 19 oktober. Deze bijeenkomst is fysiek en online bij te wonen, alle inwoners van het Land van Cuijk zijn welkom.

Gemeenten, zorg- en welzijn organisaties en inwoners staan deze avond klaar om informatie, tips en inspirerende praktijkvoorbeelden te delen. Zo kennen bezoekers na deze avond alle mogelijkheden en regels rondom (pré-)mantelzorgwoningen. Voor zichzelf, óf voor hun ouders. Zij ontvangen ook nog een handige en leuke goodiebag. De bijeenkomst is niet alleen fysiek, maar ook online te volgen of later terug te kijken. Aanmelden kan via www.mantelzorglvc.nl.
Je kunt je aanmelden tot 15 oktober.  

Datum: dinsdag 19 oktober
Tijdstip: van 19.30 – 21.30 uur
Locatie: Stadschouwburg Cuijk + online te volgen

Vijf gemeenten hebben met elkaar afgesproken de komende jaren extra aandacht te hebben voor mantelzorg. Hiervoor is een nota vastgesteld. Met de doelen die in deze nota staan, gaan verschillende organisaties in vijf werkgroepen de komende jaren aan de slag. Dit initiatief komt vanuit de werkgroep ‘mantelzorg en wonen’.
Informele zorg | Jonge mantelzorgers | Respijtzorg | Mantelzorg & wonen | Mantelzorg & werk

 
Locatie
Schouwburg Cuijk (+ online)
Datum
Dinsdag 19 oktober 2021
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Burn-out, trauma en SOLK - 2 avonden

Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)
 • Avond 1: donderdag 7 oktober 2021, locatie Boxmeer
Klik hier voor meer informatie 
Locatie
Boxmeer
Datum
Donderdag 14 oktober 2021
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Burn-out, trauma en SOLK – 2 avonden

Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)
 • Avond 2: donderdag 14 oktober 2021, locatie Boxmeer
Klik hier voor meer informatie 
Locatie
Boxmeer
Datum
Donderdag 07 oktober 2021
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk (dag 1)

Datum
Donderdag 07 oktober 2021
09:30 uur
tot 17:00 uur

lotgenotenbijeenkomst Prostaatkanker

Het is snel gezegd, u heeft kanker, prostaatkanker om precies te zijn. Maar het
proces daarna laat zich niet zo simpel samenvatten. Diagnosemethoden, wat
kan er gebeuren, keuzes maken voor behandelingen en praktische zaken zoals
werk. Maar ook: hoe ga ik ermee leven? Hoe ga ik om met de onzekerheid
rondom controles? En vragen als heb ik nog kanker of is het al weg?

In die situatie kan contact met mensen die in hetzelfde proces zitten of er al
(gedeeltelijk) uit zijn soms veel betekenen. Prostaatkankerstichting Nederland
wil mensen in al die situaties bij elkaar brengen.
Als er prostaatkanker geconstateerd wordt, komen er veel vragen op. Het is
dan goed om je van het juiste informatiemateriaal te voorzien en in gesprek te
gaan met “ervaringsdeskundigen”. Lotgenotenbijeenkomsten kunnen helpen
de dingen weer in het juiste perspectief te plaatsen en daarmee rust en inzicht
creëren.

Organisator: Biblioplus

Locatie
Biblioplus Sint Anthonis
Datum
Dinsdag 05 oktober 2021
12:30 uur
tot 14:00 uur
Lees verder ›

workshop 'denk eens om'

Workshop 'Denk eens om'

Het is een rare tijd. Veel dingen lopen momenteel anders dan voorheen of dan je misschien verwacht had en daarmee is de workshop Denk eens om relevanter dan ooit. Soms helpt het namelijk om net even anders over dingen na te denken. Positief denken zorgt ervoor dat je lekkerder in je vel zit en dat is goed voor je gezondheid.

Maar hoe doe je dat dan precies in de praktijk? Tijdens deze workshop ervaar je de kracht van positief denken en leer je kijken naar kansen en mogelijkheden i.p.v. alleen de beren op de weg te zien.

Organisator: GGD Hart voor Brabant
Kosten: € 2,50 / gratis voor leden van Biblioplus

Locatie
Biblioplus Boxmeer
Datum
Dinsdag 28 september 2021
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Intervisie POH-S

Datum
Dinsdag 28 september 2021
17:30 uur
tot 20:00 uur

Scholing wondzorg

DEZE SCHOLING ZIT VOL. HEEFT U INTERESSE OM AAN EEN VOLGENDE SCHOLINGSRONDE DEEL TE NEMEN, MAIL DAN NAAR INFO@SYNTEIN.NL 
_________________________________________________________________

Scholing wondzorg


Voor Huisarts en Doktersassistente (en geïnteresseerde POH)
Op veler verzoek
 • Jenneke van de Berg (verpleegkundig specialist complexe wondzorg) neemt u mee in de verschillende wondzorg categorieën.
 • Laura Kuenen (wondverpleegkundige Maasziekenhuis) vertelt  op welke momenten Pantein (ziekenhuis en thuiszorg) ingeschakeld kan worden.
 • Dokter Poelhekke sluit aan om vragen te beantwoorden over de wondpoli.
 • Met behulp van een wondzorgpakket wordt er geoefend.
 
Locatie:               MFA de valuwe.
Datum:                dinsdag 28 september
Tijdstip:               16.00 -18.00 (onder voorbehoud)
Aanmelden         klik hier
Kosten:               € 40 excl. btw p.p.
Accreditatie         aangevraagd voor huisartsen 2 punten 
 
Locatie
Scholing wondzorg
Datum
Dinsdag 28 september 2021
16:00 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken' (7 bijeenkomsten)

 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar     
Locatie: 
BiblioPlus
De Raetsingel 1
5831 KC Boxmeer

Wil je nu al stoppen?
Dan kan met persoonlijke telefonische en digitale begeleidingtrajecten. 
http://rookvrijookjij.nl/aanmelden-telefonische-coaching
 

 
 
Locatie
Boxmeer Biblioplus
Datum
Woensdag 22 september 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken' (7 bijeenkomsten)

 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar     
Locatie: 
BiblioPlus Gennep

Wil je nu al stoppen?
Dan kan met persoonlijke telefonische en digitale begeleidingtrajecten. 
http://rookvrijookjij.nl/aanmelden-telefonische-coaching
 

 
 
Locatie
Gennep Biblioplus
Datum
Dinsdag 21 september 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Themabijeenkomst Positieve Gezondheid / Meer Tijd voor de Patiënt

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 21 september 2021
18:30 uur
tot 20:30 uur

Intervisie doktersassistent

Datum
Dinsdag 21 september 2021
17:30 uur
tot 20:00 uur

Oefensessie VIPLive

Op veler verzoek een praktisch VIPLive vragenuurtje. 
Op maat en leren door te doen. 
Door Ellen Engelen, ICT-coördinator en Ilse Bruijs, coördinator integrale zorg.

Klik hier om je aan te melden en om enkele vragen te beantwoorden.
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 21 september 2021
16:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Algemene LedenVergadering

Locatie
n.v.t.
Datum
Woensdag 15 september 2021
19:00 uur
tot 21:30 uur

Dialoogsessie dermatologie specialist / huisartsen

Locatie
online
Datum
Dinsdag 14 september 2021
17:30 uur
tot 18:30 uur

Netwerkbijeenkomst GGZ

Klik hier om uzelf aan te melden. 
 
Locatie
Openluchttheater De Speultuin Oploo
Datum
Dinsdag 14 september 2021
17:00 uur
tot 19:00 uur
Lees verder ›

BHV training

BHV-training op locatie
Donderdag 9 september 2021, 16.00 – 20.00 uur
Geschikt voor BHV-herhaling en nieuwe BHV’ers
nieuwe BHV’ers dienen vooraf een e-learning te volgen


De trainer komt een dagdeel op locatie, met het verschil dat de cursisten opgedeeld worden in drie kleine groepen van vier deelnemers. De deelnemers volgen drie onderwerpen in carrouselvorm:

 
 1. LEH (Levensreddende eerste handelingen).
  In een klein groepje de praktijk oefenen van reanimatie, inzet AED en stabiele zijligging.
   
 2. Table top oefening: bedrijfsnoodplan.
  De basis voor het onderdeel ontruimen en communiceren is het bedrijfsnoodplan. De werkvorm is een zogenoemde Table Top-oefening. Aan de hand van een vergroting van een plattegrond van de betreffende locatie op tafel wordt er geoefend.
   
 3. Hoe goed ken je je eigen locatie?
  O.a. met behulp van een rondgang op locatie met een BHV checklist.
   
 4. Afsluiting (plenair) met een real-life ontruimingsoefening.
Kosten en overige informatie
 
Kosten training € 75,00 (excl. BTW)
e-learning (opleiding) Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 50,00 (excl. BTW)
Duur: ongeveer 3 uur
e-Instruct (herhaling) Optioneel € 10,00 (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12 (drie groepen van vier)
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie Syntein of op verzoek huisartsenpraktijk
BHV certificaat Ja
Geldigheidsduur certificaat 2 jaar (we adviseren jaarlijks een opfristraining te volgen om het eerder getrainde goed te kunnen onderhouden)
Aanmelden Vóór 31 juli 2021 via deze link.
 
 
Informatie
Wilt u de BHV–carrousel op eigen locatie organiseren of heeft u vragen over deze scholing, neem dan contact op met Ilse Bruijs (i.bruijs@syntein.nl).
 
 
Locatie
Syntein, of op locatie
Datum
Donderdag 09 september 2021
16:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

CVRM in de praktijk II

De herziene richtlijn CVRM (2019) is bedoeld om meer persoonsgericht te kunnen werken. Maar hoe doe je dat nu in de praktijk?

De scholing is uit twee delen opgebouwd.
Het eerste deel (sessie 20 april)  is bedoeld voor koppel huisarts en POH (en de geïnteresseerde en betrokken doktersassistente) en gaat vooral over de diagnostiek, de risicoschatting en het personaliseren van de behandeling. 

Het tweede deel (sessie 2 september) is praktischer van aard en gaat vooral over de follow up, de taak en rolverdeling en het jaargesprekken. Sessie 2 is bedoeld voor POH en doktersassistente (en de geinteresseerde huisarts) Na het volgen van de twee delen heeft de deelnemer kennis van de nieuwe richtlijn en de inhoud van de processtappen van het geactualiseerde zorgprogramma Syntein.

In dit deel staan we stil bij een aantal belangrijke processtappen:
 • Hoe organiseer je de follow up? Wat doe je bij No Show?
 • Waarover moet je afspraken maken in de praktijk zijn ?
 • Samen beslissen in de chronische zorg (hoe dan) en wat betekent dit voor de inclusie?
 • Leefstijl en zelfmanagement wat kan je bieden en wanneer verwijs je door
 • Thuismetingen, wist je dat de VIPLive app hier voor ingezet kan worden? 
 • Er is vooral veel ruimte voor praktische vragen bijvoorbeeld over bijwerkingen medicatie, zoutgebruik, en welke afspraken zijn gewenst bij een afwijkende (nier)functie.
Klik hier om aan te melden (workshop is vol, neem contact met i.bruijs@syntein.nl) 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 02 september 2021
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

MDO & samenwerken in de ouderenzorg

MDO & samenwerken  door Karin Roskes (VOL)
Een workshop voor koppel huisarts en POH i.s.m. ouderen)verpleegkundige. en een specialist SO.

Inhoud:  
 • Wat is kwetsbaarheid?
 • Rol Specialist Ouderengeneeskunde
 •  Samenstelling kernteam
 • Regie en rolverdeling - Spelregels
 • Tools voor cyclisch werken
 • Gebruik van VIP rondom MDO
 • Uitdagingen en tips.

Klik hier om aan te melden  (HELAAS IS HET NIET MEER MOGELIJK OM AAN TE MELDEN) 
 
Datum
Dinsdag 06 juli 2021
19:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Webinar Stoptober 2021 voor zorgprofessionals

Programma

In het webinar hoort u meer over de invulling van Stoptober 2021 en uw rol daarin. Het programma:

 • Debbie Prijs (landelijk campagnemanager Stoptober) vertelt over de ins & outs van de plannen van Stoptober 2021
 • Wanda de Kanter & Pauline Dekker (longartsen en oprichters van Stichting Rookpreventie Jeugd) laten via een rollenspel zien hoe je een stoppen-met-rokengesprek kunt voeren
 • Esther Croes (arts-epidemioloog Trimbos-instituut) vertelt over belang van Stoptober en waarom inzet van de zorg hierbij essentieel is. Ook gaat ze in op wat zorgverleners kunnen aanbieden aan mensen die willen stoppen met roken.
 • Een oud Stoptober-deelnemer, die sinds zijn verblijf in het Stoptober-huis succesvol is gestopt, vertelt over zijn ervaringen
Meer informatie: zie Trimbos.nl | Webinar Stoptober

Inschrijven
 
Locatie
Online
Datum
Donderdag 01 juli 2021
15:00 uur
tot 16:15 uur
Lees verder ›

Autisme in de huisartsenpraktijk – 2 avonden

​Van 18.00 tot 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Klik hier voor meer informatie
 • Avond 1: maandag 21 juni 2021, locatie Boxmeer
Locatie
Boxmeer
Datum
Maandag 28 juni 2021
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Vragenuur opstarten spirometrie

Doelgroep: poh’s/praktijkass die al spiro ervaring hebben, maar na ruim een jaar stilstand weer even moeten worden meegenomen.

Inhoud: Accreditatie: 1 punt 

Data
 • 28 juni 11.30-12.30 uur
 • 30 juni 12.30-13.30 uur
 • 1 juli 11.30-12.30 uu
Klik hier om aan te melden.
Locatie
Online
Datum
Maandag 28 juni 2021
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Welzijn op Recept

De bijeenkomst is online en de procesbegeleiding is in handen van Jan Joost Meijs, directeur van het landelijk kennisnetwerk WoR.
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Inspiratie m.b.t. Welzijn op Recept als interventie- en samenwerkingsmodel
 • Vertaling hiervan naar de toepasbaarheid lokale situatie.
 • Bepalen van vervolgstappen.
De bijeenkomst heeft een interactief, workshopachtig karakter en er is voor huisartsen één accreditatiepunt toegekend.

De themabijeenkomst is op dit tijdstip bedoeld voor Vierlingsbeek - Overloon.
Locatie
Zoom
Datum
Donderdag 24 juni 2021
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Welzijn op Recept

De bijeenkomst is online en de procesbegeleiding is in handen van Jan Joost Meijs, directeur van het landelijk kennisnetwerk WoR.
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Inspiratie m.b.t. Welzijn op Recept als interventie- en samenwerkingsmodel
 • Vertaling hiervan naar de toepasbaarheid lokale situatie.
 • Bepalen van vervolgstappen.
De bijeenkomst heeft een interactief, workshopachtig karakter en er is voor huisartsen één accreditatiepunt toegekend.

De themabijeenkomst is op dit tijdstip bedoeld voor Cuijk - Haps.
Locatie
Zoom
Datum
Donderdag 24 juni 2021
17:30 uur
tot 19:00 uur
Lees verder ›

Welzijn op Recept

De bijeenkomst is online en de procesbegeleiding is in handen van Jan Joost Meijs, directeur van het landelijk kennisnetwerk WoR.
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Inspiratie m.b.t. Welzijn op Recept als interventie- en samenwerkingsmodel
 • Vertaling hiervan naar de toepasbaarheid lokale situatie.
 • Bepalen van vervolgstappen.
De bijeenkomst heeft een interactief, workshopachtig karakter en er is voor huisartsen één accreditatiepunt toegekend.

De themabijeenkomst is op dit tijdstip bedoeld voor St. Anthonis - Wanroij.
Locatie
Zoom
Datum
Dinsdag 22 juni 2021
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Welzijn op Recept

De bijeenkomst is online en de procesbegeleiding is in handen van Jan Joost Meijs, directeur van het landelijk kennisnetwerk WoR.
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Inspiratie m.b.t. Welzijn op Recept als interventie- en samenwerkingsmodel
 • Vertaling hiervan naar de toepasbaarheid lokale situatie.
 • Bepalen van vervolgstappen.
De bijeenkomst heeft een interactief, workshopachtig karakter en er is voor huisartsen één accreditatiepunt toegekend.

De themabijeenkomst is op dit tijdstip bedoeld voor Mill - St. Hubert.
Locatie
Zoom
Datum
Dinsdag 22 juni 2021
12:00 uur
tot 13:30 uur
Lees verder ›

Autisme in de huisartsenpraktijk – 2 avonden

​Van 18.00 tot 20.30 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Klik hier voor meer informatie
 • Avond 2: maandag 28 juni 2021, locatie Boxmeer
Locatie
Boxmeer
Datum
Maandag 21 juni 2021
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Roken en het verslaafde brein

Door Saskia van Benthum en Marieke Römkens
Voor POH S en POH GGZ 

Klik hier om aan te melden
Locatie
Online
Datum
Woensdag 09 juni 2021
12:00 uur
tot 14:00 uur
Lees verder ›

Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren'

Vanwege de grote belangstelling een extra bijeenkomst 1 juni 2021, 19.00 -20.30 uur.
 (Ook deze bijeenkomst is vol. Je kunt je  via de link niet meer aanmelden voor deze bijeenkomst )  

'Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren'
Voor iedereen die inhalatie - instructie geeft (POH S en apothekersassistente) 

Misschien wel het allerbelangrijkste voor patiënten met astma en COPD is dat zij hun luchtwegmedicatie goed en trouw gebruiken. Dat was al voor Corona belangrijk, maar juist in deze tijd is het helemaal van belang dat zij goed beschermd zijn en blijven.  Het is dus voor ons een grote uitdaging deze groep patiënten te begeleiden, want niet alles wat wij zouden kunnen doen mogen wij doen. Dit vraagt om na te denken hoe dan wel?
 
In de online scholing ‘Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren’ helpen Tiny Rooijendijk en Jan Willem van den Bos je op weg. Ons idee is om met elkaar een aantal zaken te behandelen, zoals:
 • Hoe doe je het goed voor?
 • Welke informatie geef je de patiënt?
 • Hoe werken wij samen tussen apotheek en huisartsenpraktijk?
 
Deze nascholing is geaccrediteerd voor twee punten en vooraf aan de scholing krijg je de placebo's van een aantal inhalatoren toegestuurd (natuurlijk gaan wij oefenen met elkaar). De bedoeling is dat je je na deze scholing (nog) meer vertrouwd voelt met de devices die in ons formularium staan, maar ook  de preferente apparaten die kort geleden door de zorgverzekeraar zijn vastgesteld. 
 
Doe mee, meld je aan en laten wij met elkaar de zorg voor onze astma/copd-patiënten verder verbeteren.
 
Klik hier voor de aanmelding
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 01 juni 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Welzijn op Recept

De bijeenkomst is online en de procesbegeleiding is in handen van Jan Joost Meijs, directeur van het landelijk kennisnetwerk WoR.
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Inspiratie m.b.t. Welzijn op Recept als interventie- en samenwerkingsmodel
 • Vertaling hiervan naar de toepasbaarheid lokale situatie.
 • Bepalen van vervolgstappen.
De bijeenkomst heeft een interactief, workshopachtig karakter en er is voor huisartsen één accreditatiepunt toegekend.

De themabijeenkomst is op dit tijdstip bedoeld voor Gennep.
Locatie
Zoom
Datum
Donderdag 27 mei 2021
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Welzijn op Recept

De bijeenkomst is online en de procesbegeleiding is in handen van Jan Joost Meijs, directeur van het landelijk kennisnetwerk WoR.
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Inspiratie m.b.t. Welzijn op Recept als interventie- en samenwerkingsmodel
 • Vertaling hiervan naar de toepasbaarheid lokale situatie.
 • Bepalen van vervolgstappen.
De bijeenkomst heeft een interactief, workshopachtig karakter en er is voor huisartsen één accreditatiepunt toegekend.

De themabijeenkomst is op dit tijdstip bedoeld voor Gennep.
 
Locatie
Zoom
Datum
Dinsdag 25 mei 2021
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Welzijn op Recept

De bijeenkomst is online en de procesbegeleiding is in handen van Jan Joost Meijs, directeur van het landelijk kennisnetwerk WoR.
 
Het programma bestaat uit de volgende onderdelen: 
 • Inspiratie m.b.t. Welzijn op Recept als interventie- en samenwerkingsmodel
 • Vertaling hiervan naar de toepasbaarheid lokale situatie.
 • Bepalen van vervolgstappen.
De bijeenkomst heeft een interactief, workshopachtig karakter en er is voor huisartsen één accreditatiepunt toegekend.

De themabijeenkomst is op dit tijdstip bedoeld voor Bergen..
Locatie
Zoom
Datum
Dinsdag 25 mei 2021
17:30 uur
tot 19:00 uur
Lees verder ›

Webinar VIPLive 'inzicht in mijn praktijk'

Webinar VIPLive - Werken met VIPLive om inzicht te krijgen in mijn praktijk
Voor huisartsen en praktijkmanagers

Aanmelden klik op de rode tekst.
Datum
Dinsdag 18 mei 2021
19:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Webinar VIPLive virtueel KIS (POH)

Datum
Donderdag 13 mei 2021
19:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Huisarts en POH-GGZ: Samen sterker! (door PsyHAG)

Thema: Onbevangen
 
Onbevangen werken betekent vrijmoedig, zonder hokjes, angst of vooringenomenheid acteren op wat er op ons afkomt. Dat ligt voor de hand en is tegelijk onmogelijk.
Voor de hand liggend, omdat we als zorgprofessional altijd proberen om goed waar te nemen voordat we conclusies trekken. Onmogelijk, omdat we in ons achterhoofd altijd onze normen en waarden hebben naast de protocollen, regels en indelingen die bepalen wat we wel en niet kunnen doen. Die protocollen en regels zijn er natuurlijk niet voor niets, maar misschien kleuren we soms iets te veel binnen de lijntjes.
 
Zonder te vervallen in luchtfietserij kijken we op ons PsyHAG-symposium wat er mogelijk is als we huidige praktische belemmeringen even parkeren. Wat is er mogelijk in de aanpak van ziektevrees, psychose, millennial-problematiek en meer? We zullen zien dat er ook binnen de huidige kaders van de huisartsenvoorziening meer mogelijk is dan we vaak denken.
Ingrid Houtman (voorzitter), Jet Driessen, Miriam van Koningsbruggen, Dorien Cohen Stuart en Ietje de Vries

12.20 uur            Inloggen deelnemers
 
12.30 uur            Opening en welkom door de symposiumvoorzitter
Marcellino Bogers, auteur van het boek “Humor als verpleegkundige interventie 2.0”
12.35 uur            Introductie
                              Richard Starmans, voorzitter PSYHAG
12.40 uur            Onbevangen!
De corona crisis roept veel emoties op. Zowel in de privésfeer als op het werk. En we worstelen allemaal. Hoe houden we ons staande in deze moeilijke tijd? Hoe zorg je goed voor jezelf en hoe ga je hiermee om in relatie tot de patiënt. Een beschouwing vanuit de ACT-methodiek. 
Lidewij Wind, huisarts, kaderarts GGZ, gedragswetenschapper, ACT-opleider en therapeut

13.05 uur            Millennials; Meer FOMO dan YOLO
“Je kunt alles worden wat je wilt, als je maar je best doet”. Niet iedereen kan deze ambitie waarmaken. Jonge werknemers die lijden onder prestatiedruk, een hoog ambitieniveau, en het gevoel hebben succesvol en uniek te moeten zijn, melden zich uitgeblust bij de huisarts. Iris van der Steen, PSL en ervaringsdeskundige leidt de huisarts en POH-GGZ samen met Jet Driessen, POH-GGZ, door deze materie.
 
13.45 uur            Jeugd in de praktijk
Met haar vele ervaring neemt Susan Kluitman u enthousiast mee naar haar dagelijkse werk als POH jeugd. Ze kijkt met een onbevangen blik naar problemen van kinderen en jeugdigen en denkt altijd systemisch. U ondergaat haar creatieve manier van werken en interventies. Met concrete handvatten en onder-steunende adviezen - te gebruiken bij kinderen in uw spreekkamer - kunt u morgen aan de slag. “Een koffer voor de huisarts”.
Susan Kluitman, POH jeugd, SPV, systeemtherapeut, HAGRO en gemeente Duiven
 
14.25 uur            PAUZE  
 
14.40 uur            Redesigning Psychiatry
Femke de Boer is als projectleider betrokken bij Redesigning Psychiatry, een project waarin ontwerpers en filosofen met een aantal innovatieve (ggz)organisaties een gewenst toekomstbeeld voor de geestelijke gezondheidszorg in 2030 ontwikkelen.
Remco van Gaalen is psycholoog, praktijkondersteuner en projectleider van een project waarbij nieuwe laagdrempelige vormen van ondersteuning, zoals digitale tools, trainingen en herkenbare hulpverleners of aanspreekpunten worden ontwikkeld.
Hoe laat je iemand zijn eigen verhaal vertellen, zonder meteen je eigen normen en waarden erbij te betrekken?
 
15.10 uur            Nooit meer bang voor ziektevrees
Ziektevrees (hypochondrie) is een aandoening die veel invloed heeft op de kwaliteit van leven. Niet alleen patiënten worstelen hiermee: ook huisartsen weten niet altijd hoe ze om moeten gaan met de door de patiënt reëel ervaren klachten.
Het probleem van onder- of overbehandeling ligt op de loer terwijl er voor de patiënt niets verandert. In deze workshop maakt u kennis met een nieuwe methode waarmee u ziektevrees door een structurele gecombineerde teambegeleiding effectief kunt behandelen. De praktijk heeft met deze werkwijze een zorgprijs gewonnen.
Michiel van der Pol, huisarts, Brenda de Munnik, doktersassistente en Miriam van Koningsbruggen, POH-GGZ
 
15.40 uur            PAUZE

15.55 uur            Innovaties in de GGZ
De opkomst van nieuwe technologie en toenemende computer-kracht biedt kansen, maar ook nieuwe uitdagingen in de snel veranderende wereld waarin de GGZ mee zal moeten veranderen. Innovatie in de GGZ is hard nodig om beter met elkaar samen te werken, psychische ontregelingen beter te begrijpen en mensen meer te zien als onderdeel van een groot complex, een interactief geheel in plaats van losse individuen die maakbaar zijn. In dit interview bespreken hoe we kunnen meanderen met de vooruit-gang en hoe we de GGZ kunnen transformeren naar een toekomst bestendige sector.
Prof.dr. Floortje Scheepers, hoogleraar Innovatie in de GGZ; psychiater; afdelingshoofd Psychiatrie, UMC Utrecht
 
16.25 uur            Psychose
Met deze creatieve inkijk in de beleving van de "verwarde man" en zijn partner leert u onbevangen en onbevreesd te communiceren met iemand in een psychose. U krijgt concrete communicatietips en weet hoe u de naasten goed kan begeleiden.
Jeroen Zwaal, ervaringsdeskundige en -onder meer- coach, trainer ervaringsdeskundigheid en kunstenaar en Aukje Kerkhof, zangeres, actrice en theatermaker
 
16.55 uur            AFSLUITING
 
Praktische informatie
Doelgroep: huisartsen en POH-GGZ, huisartsen i.o. en overige belangstellenden
Accreditatie: wordt aangevraagd voor huisartsen en POH-GGZ (V&VN, NVvPO en LV POH-GGZ)

Inschrijfgeld bij online deelnemen:
Huisarts € 159 | Huisarts (duo met POH) € 149
POH-GGZ € 135 | POH-GGZ (duo met huisarts) € 125
Bij deelnemen op locatie is het inschrijfgeld € 60 hoger

Op locatie: Mits de dan geldende coronamaatregelen het toestaan, wordt deze bijeenkomst zowel fysiek als online georganiseerd. Wilt u het symposium graag live meemaken vanuit de ReeHorst in Ede? Schrijf dan snel in, het aantal plaatsen is beperkt.

Informatie: SCEM | www.scem.nl | Tel: 0345-576642 | E-mail: scem@scem.nl
Locatie
Digitaal & op locatie (Ede)
Datum
Donderdag 22 april 2021
12:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

CVRM in de praktijk! -I

De herziene richtlijn CVRM (2019) is bedoeld om meer persoonsgericht te kunnen werken. Maar hoe doe je dat nu in de praktijk? (2 accreditatiepunten) 

De scholing is uit twee delen opgebouwd.
Het eerste deel (sessie 20 april)  is bedoeld voor koppel huisarts en POH (en de geïnteresseerde en betrokken doktersassistente) en gaat vooral over de diagnostiek, de risicoschatting en het personaliseren van de behandeling. 

Het tweede deel (sessie 2 september) is praktischer van aard en gaat vooral over de follow up, de taak en rolverdeling en het jaargesprekken. Sessie 2 is bedoeld voor POH en doktersassistente (en de geinteresseerde en betrokken huisarts) Na het volgen van de twee delen heeft de deelnemer kennis van de nieuwe richtlijn en de inhoud van de processtappen van het geactualiseerde zorgprogramma Syntein.
 
Sessie I komen de volgende onderwerpen aan de orde.

-  De diagnosestelling
-  Hoe zit het met de risico-indeling  (zeer hoog-, hoog- of laag tot matig verhoogd risico) en
   deelname aan zorgprogramma (wie wel en wie niet?) 
-  Hoe zit het met de medicatie instelling en vooral bij mensen > 70 jaar?
-  Wie doet wat in de praktijk
-  Welke hulpmiddelen en/of interventies kan je inzetten? 
-  Wanneer verwijs je door (en wanneer niet)

Meer informatie over sessie 2 - CVRMzie agenda datum


Aanmelden: klik hier 
 
Datum
Dinsdag 20 april 2021
19:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Triage voor kind & jeugd

Van 18.00 tot 20.30 uur,
(inloop vanaf 17.30 uur, inclusief broodjes)
Max 12 deelnemers. Voor meer informatie klik op deze link
 
Datum
Donderdag 15 april 2021
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken'

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt.
Zeven bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional.
Meestal volledig vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voldoet aan RIVM richtlijnen.
Start:
Dinsdag 13 april, 19:00 20:30 uur
Locatie: BiblioPlus Gennep, Ellen Hoffmannplein 2, Gennep

Aanmelden en meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl  
info@rookvrijookjij.nl 
076 - 88 951 95
Locatie
BiblioPlus Gennep, Ellen Hoffmannplein 2, Gennep
Datum
Dinsdag 13 april 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Inhalatiemedicatie & instructie

'Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren'
Voor iedereen die inhalatie - instructie geeft (POH S en apothekersassistente) 
Meld je aan voor of 1 april of 12 april .

Misschien wel het allerbelangrijkste voor patiënten met astma en COPD is dat zij hun luchtwegmedicatie goed en trouw gebruiken. Dat was al voor Corona belangrijk, maar juist in deze tijd is het helemaal van belang dat zij goed beschermd zijn en blijven.  Het is dus voor ons een grote uitdaging deze groep patiënten te begeleiden, want niet alles wat wij zouden kunnen doen mogen wij doen. Dit vraagt om na te denken hoe dan wel?
 
In de online scholing ‘Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren’ helpen Tiny Rooijendijk en Jan Willem van den Bos je op weg. Ons idee is om met elkaar een aantal zaken te behandelen, zoals:
 • Hoe doe je het goed voor?
 • Welke informatie geef je de patiënt?
 • Hoe werken wij samen tussen apotheek en huisartsenpraktijk?
 
Deze nascholing is geaccrediteerd voor twee punten en vooraf aan de scholing krijg je de placebo's van een aantal inhalatoren toegestuurd (natuurlijk gaan wij oefenen met elkaar). De bedoeling is dat je je na deze scholing (nog) meer vertrouwd voelt met de devices die in ons formularium staan, maar ook  de preferente apparaten die kort geleden door de zorgverzekeraar zijn vastgesteld. 
 
Doe mee, meld je aan en laten wij met elkaar de zorg voor onze astma/copd-patiënten verder verbeteren.

 
Klik hier voor de aanmelding 
 
Locatie
Online
Datum
Maandag 12 april 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

COPD & Astma zorg in de praktijk!

COPD & Astma zorg in de praktijk!
juist in Corona tijd!

Onderwerpen die aan bod komen zijn functioneren en ziektelast, medicatievraagstukken en wat kan je doen om therapietrouw  te ondersteunen. Hoe geef je de COPD-patiënten zorg op maat.
Aan de hand van voorbeeldcasuïstiek en praktische handvatten wordt duidelijk hoe dit vorm gegeven kan worden in de praktijk.

Aanmelden: klik hier 


 
Datum
Donderdag 08 april 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Webinar GGD Pubquiz van Nix

Pubquiz van NIX – 1 april 2021 19.30-20.45 uur

Door Corona ziet het uitgaansleven er voor jongeren anders uit. Maar na Corona zal dit weer op gaan leven. Is je zoon of dochter nu tussen de 15 en 18 jaar, dan kan dat betekenen dat je kind zich in het uitgaansleven begeeft of gaat begeven. Door middel van een pubquiz en aan de hand van herkenbare sketches door Helder Theater gaan we in gesprek over middelengebruik en hoe je hierover met je kind kan praten. Novadic Kentron geeft hierover praktische handvatten.

Aanmelden

Locatie
online
Datum
Donderdag 01 april 2021
19:30 uur
tot 20:45 uur
Lees verder ›

Inhalatiemedicatie & instructie (VOL)

'Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren'
Voor iedereen die inhalatie - instructie geeft (POH S en apothekersassistente) 
Meld je aan voor 12 april  (1 april zit VOL)

Misschien wel het allerbelangrijkste voor patiënten met astma en COPD is dat zij hun luchtwegmedicatie goed en trouw gebruiken. Dat was al voor Corona belangrijk, maar juist in deze tijd is het helemaal van belang dat zij goed beschermd zijn en blijven.  Het is dus voor ons een grote uitdaging deze groep patiënten te begeleiden, want niet alles wat wij zouden kunnen doen mogen wij doen. Dit vraagt om na te denken hoe dan wel?
 
In de online scholing ‘Inhalatie instructie in bijzondere tijden, heb de puf om het goed te leren’ helpen Tiny Rooijendijk en Jan Willem van den Bos je op weg. Ons idee is om met elkaar een aantal zaken te behandelen, zoals:
 • Hoe doe je het goed voor?
 • Welke informatie geef je de patiënt?
 • Hoe werken wij samen tussen apotheek en huisartsenpraktijk?
 
Deze nascholing is geaccrediteerd voor twee punten en vooraf aan de scholing krijg je de placebo's van een aantal inhalatoren toegestuurd (natuurlijk gaan wij oefenen met elkaar). De bedoeling is dat je je na deze scholing (nog) meer vertrouwd voelt met de devices die in ons formularium staan, maar ook  de preferente apparaten die kort geleden door de zorgverzekeraar zijn vastgesteld. 
 
Doe mee, meld je aan en laten wij met elkaar de zorg voor onze astma/copd-patiënten verder verbeteren.

 
Klik hier voor de aanmelding 

 
Locatie
Online
Datum
Donderdag 01 april 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Preventie Diabetische Voetulcera 

Nieuwe Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 

De Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 is inmiddels verspreid en wordt per 1 januari 2021 van kracht. Tijdens dit consulatie uur worden de belangrijkste wijzigingen toegelicht en kunnen er vooral vragen gesteld worden aan zowel kaderarts Patrick Schrömbges als aan een podotherapeut.

Klik hier om aan te melden.
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 30 maart 2021
19:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Webinar GGD Sociale verbinding & Zingeving

Door de coronacrisis hebben steeds meer mensen het gevoel dat zij in een sociaal isolement zijn beland. Een groeiend aantal mensen ervaart gevoelens van eenzaamheid. Naast gezonde voeding en beweging zijn sociale verbinding en zingeving  minstens zo belangrijk voor je.
GGD Hart voor Brabant geeft een kort seminar hierover. 

Zingeving gaat erover dat je erachter komt wat voor jou écht belangrijk is. Wat heeft de afgelopen tijd je gebracht? Hoe zorg je ervoor dat je meer rust en dankbaarheid in je dag krijgt? Tijdens het webinar ‘Sociale verbinding en zingeving’ vertellen we hoe je meer plezier en minder stress in je dag brengt tijdens de coronatijd.

Aanmelden

 

Locatie
online
Datum
Donderdag 25 maart 2021
08:30 uur
tot 09:00 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken'

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt.
Zeven bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional.
Meestal volledig vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voldoet aan RIVM richtlijnen.
Start:
woensdag 24 maart 19:00 -  20:30 uur
Locatie: BiblioPlus Boxmeer, De Raetsingel 1, Boxmeer

Aanmelden en meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl  
info@rookvrijookjij.nl 
076 - 88 951 95
Locatie
BiblioPlus Boxmeer, De Raetsingel 1 in Boxmeer
Datum
Woensdag 24 maart 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Algemene LedenVergadering

Locatie
n.v.t.
Datum
Woensdag 17 maart 2021
19:00 uur
tot 21:30 uur

Chronische nierschade

Chronische Nierschade 
door Patrick Schrömbges

Voor huisarts en POH

Sinds april 2018 is de standaard chronisch nierschade gepubliceerd. Deze standaard biedt de huisarts en POH handvaten om mensen met chronisch nierschade te identificeren, te vervolgen en te behandelen. Maar hoe doen we dat tot nu toe? Is er in alle praktijken al een protocol? Wie is er verantwoordelijk voor chronisch nierschade?
De belangrijkste oorzaak in Nederland voor chronisch nierschade is diabetes mellitus type 2. De ontwikkelingen in de medicamenteuze behandeling van diabetes staan zeker niet stil. Inmiddels zijn GLP1 agonisten en SGLT2 remmers middelen die steeds vaker voorgeschreven worden in de tweede, maar ook in de eerste lijn. Niet in het minst om hun cardio- en renoprotectieve eigenschappen. Maar wat zijn dit nu eigenlijk voor middelen en wat moet ik er als huisarts en POH vanaf weten?
In de nascholing nemen we de “nieuwe middelen” en hun rol in de eerste lijn door. Ook bespreken we de standaard chronisch nierschade en overleggen we hoe we deze het beste in de praktijk kunnen implementeren.

Neem vooraf de NHG standaard chronisch nierschade van 2018 door.
Aanmelden: klik hier
 
Datum
Dinsdag 16 maart 2021
19:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Triage training voor dokterassistentes (deel 1)

Triage en persoonsgerichte communicatie in de huisartsenpraktijk - basiscursus
 
Duur bijeenkomst: 3 uur
Aantal bijeenkomsten: 3 dagdelen (twee regulier en één terugkombijeenkomst)
Groepsgrootte: 9 deelnemers
Voor wie: doktersassistentes
 
Voorkennis: opleiding doktersassistente, nog geen triagetraining gehad of lang geleden.
 
Omschrijving training: In deze training leer je werken om veilige triage te doen aan de telefoon en de NHG triagewijzer in de praktijk toe te passen. Je krijgt uitleg waarom triage zo belangrijk is en oefent de stappen die je bij triage gesprekken doet met elkaar. Daarnaast leer je niet alleen naar de klachten te vragen, maar leer je ook naar de beleving van die klachten te vragen. Je leert hoe je persoonsgericht advies kunt geven. Na de twee eerste avonden maak je een plan om te blijven oefenen in de dagelijkse praktijk. De laatste avond frissen we de kennis samen op, evalueren hoe het in de praktijk loopt en hoe het lukt met blijven toepassen van wat je geleerd hebt.
 
Tijdsduur: fysiek: 17:30 uur inloop met broodjes; training van 18:00 tot 21:00 uur
                   Indien het nodig is om de training online te geven, zijn de tijden 18:30 – 21:00
Kosten: € 225,- excl. BTW per deelnemer voor 3 bijeenkomsten
Locatie: Syntein
Docent: Karin Roskes
Data: 15 maart en 12 april 2022 en 18 oktober 2022 terugkomsessie 
Aanmelden: via deze link
 
Locatie
Syntein / online
Van
Maandag 15 maart 2021
17:30 uur
Tot
Dinsdag 15 maart 2022
21:00 uur
Lees verder ›

VIPLive voor POH’s recent gestart

Voor POH’s die recent gestart zijn met het virtueel KIS of ter opfrissing:
Onderwerpen: profiel instellen, verwijzen, beeldbellen, berichtenmodule, inloggen / beveiligde sessie, consulteren, declareren, ketenzorgdashboard, rapporten en patiënten selecteren.
 
Inschrijven
https://calculus.webinargeek.com/huisartsenpraktijk-webinar-poh-voor-nieuwe-zorgverleners
 

 
Locatie
Webinar
Datum
Dinsdag 02 maart 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Acute pijn op de borst in de dagpraktijk (e-learning)

Voor doktersassistenten is er nu de scholing Acute pijn op de borst in de dagpraktijk.|

Ontwikkeld en georganiseerd door de Hartstichting (e-learning die online in eigen tempo) 

Pijn op de borst is een veelvoorkomende klacht en is in veel gevallen niet levensbedreigend.
In sommige gevallen is er sprake van een (levensbedreigende) cardiale oorzaak. Hoe kan in de dagpraktijk de urgentie juist worden bepaald zodat patiënten met een cardiale aandoening eerder behandeld worden? Met aanvullend een online praktijkscholing waarin geoefend wordt aan de hand van casuïstiek. Klik hier om je op te geven. De e-learning is voor 2 uur geaccrediteerd door de CADD en de kosten bedragen € 65,-.
 
Locatie
n.v.t.
Datum
Maandag 01 maart 2021
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

GLP1 in de praktijk

 

In december heeft de eerste sessie plaatsgevonden. 
In deze sessie zal er nog meer aandacht zijn voor de praktijk.


GLP-1 gebaseerde therapie… hoe pas ik dit toe in de praktijk? Welke factoren neem ik mee in mijn overweging om de behandeling te intensiveren. In het streven naar gepersonaliseerde zorg is het belangrijk de  voorkeuren en mogelijkheden van de patiënt in overweging te nemen en een shared decision making te stimuleren.
In deze interactieve nascholing geven we een korte herhaling van de theoretische achtergrond rondom GLP-1 gebaseerde therapie en passen we deze toe in een viertal diverse casussen. Elke casus biedt een aantal uitdagingen en mogelijkheden om de optimale diabeteszorg te kunnen geven

Aanmelden
Hieronder de link om in te schrijven voor de scholing.

https://behandelaren.novonordisk.nl/medical-education/nascholingen/digitale-nascholing-glp-1-gebaseerde-therapie-van-a-tot-z-module-2-250221/

Belangrijk om te weten dat als men op deze link klikt, je eerst in je account moet inloggen (je dient een account aan te maken als je deze nog niet hebt). Helaas stuurt hij  naar het inloggen niet altijd rechtstreeks door naar de link. Mocht je dus niet in de aanmeld button van de scholing uitkomen, klik dan nogmaals op de link als je bent ingelogd in je account. 


 
 
 
Locatie
Online
Datum
Donderdag 25 februari 2021
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Webinar 'Gezonde voeding' GGD

De GGD verzorgt op donderdag 4 februari tussen 8.30 en 9.00 een webinar over gezonde voeding tijdens corona.
Ons dagelijks leven is in korte tijd ingrijpend veranderd door het coronavirus. Aandacht voor onze gezondheid en leefstijl is nu extra belangrijk. Naast slapen en bewegen, draagt gezond eten bij aan een optimale weerstand. Tijdens het webinar ‘Ondersteun je weerstand door gezonde voeding’ geven we je tips hoe je gezonder kunt eten én het kunt volhouden.

Meer informatie en inschrijven: http://ggdhvb.webinargeek.com/corona-en-voeding
Van
Donderdag 04 februari 2021
08:30 uur
Tot
Vrijdag 22 januari 2021
09:00 uur
Lees verder ›

Aandacht voor levensvragen in de huisartsenpraktijk

Aandacht en zorg voor zin & betekenis staat sterk in de belangstelling.
Geestelijke verzorging is vanaf 2019 door een subsidieregeling kosteloos inzetbaar voor patiëntenzorg in de thuissituatie. Als huisarts en POH komt u vaak in aanraking met levensvragen van uw patiënt. Expliciet, maar vaker impliciet. Soms gepresenteerd in lichamelijke of psychische klachten. 
In deze onlinesessie wordt op praktische wijze toegelicht hoe de huisarts en de POH deze levensvragen kan herkennen, samen met de patiënt kan verhelderen en welke specifieke deskundigheid en sensitiviteit voor deze thematiek nodig is. Ook wordt helder gemaakt wanneer de huisarts en de POH kan doorverwijzen naar een geestelijk verzorger.
 • De praktische online sessie voor huisartsen en praktijkondersteuners vindt plaats op woensdag 3 februari van 16.00 – 18.00 uur.
 • Aan deze scholing zijn geen kosten verbonden.
 • De training is een combinatie van theorie en voorbeelden uit de praktijk.
 • Accreditatie voor huisartsen en praktijkondersteuners wordt aangevraagd.
Docenten:
Marlies van den Belt, kaderhuisarts palliatieve zorg
Suzanne van Horssen, geestelijk verzorger
Evelien Roode, geestelijk verzorger
 
Inschrijven kan via deze link 

Lees hier het volledige programma
 
Locatie
Zoom
Datum
Woensdag 03 februari 2021
16:00 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

BHV-scholing

Momenteel biedt Syntein haar scholingen en trainingen zoveel mogelijk online en/of in kleine groepen aan. Dit geldt ook voor de BHV-training. Veiligheidspiramide heeft voor Syntein een nieuw programma en aanbod samengesteld. Zowel de inhoud als de opzet van de trainingen zijn t.o.v. van vorig jaar aangepast. Bij het vormgeven van de inhoud is de feedback van vorig jaar meegenomen. 
Nieuwe BHV’ers dienen vooraf een e-learning te volgen.

Met de huidige inzichten gaan we er van uit dat we medio 27 januari 2021 op locatie kunnen trainen met kleine groepen. De trainer komt een dagdeel op locatie, met het verschil dat de cursisten opgedeeld worden in drie kleine groepen van vier deelnemers. De deelnemers volgen drie onderwerpen in carrouselvorm:
 
 1. LEH (Levensreddende eerste handelingen).
  In een klein groepje de praktijk oefenen van reanimatie, inzet AED en stabiele zijligging.
   
 2. Table top oefening: bedrijfsnoodplan.
  De basis voor het onderdeel ontruimen en communiceren is het bedrijfsnoodplan. De werkvorm is een zogenoemde Table Top-oefening. Aan de hand van een vergroting van een plattegrond van de betreffende locatie op tafel wordt er geoefend.
   
 3. Hoe goed ken je je eigen locatie?
  O.a. met behulp van een rondgang op locatie met een BHV checklist.
   
 4. Afsluiting (plenair) met een real-life ontruimingsoefening.
Kosten huisartsen € 125,= (excl. BTW & incl. accreditatie)
Kosten overige praktijkmedewerkers € 75,= (excl. BTW)
 • e-learning (opleiding)
Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 50,= (excl. BTW)
 • e-Instruct (herhaling)
Optioneel € 10,= (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12 (drie groepen van vier)
Accreditatie Alleen voor huisartsen
Locatie Syntein of op verzoek huisartsenpraktijk
BHV certificaat Ja
Aanmelden
Wilt u deelnemen aan één van bovenstaande BHV-trainingen? Laat het ons dan weten door middel van het inschrijfformulier, klik hier. Wij ontvangen uw reactie graag voor 16 november 2020.
 
Informatie
Wilt u de BHV–carrousel op eigen locatie organiseren of heeft u vragen over deze scholing neem dan contact op met Ilse Bruijs (i.bruijs@syntein.nl).
 
Datum
Woensdag 27 januari 2021
16:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Webinar Training UwZorgOnline icm HIS CGM

Datum
Maandag 18 januari 2021
16:00 uur
tot 17:00 uur

Astma COPD online

Inhalatie medicatie wat gaat er veranderen in 2021?
De nieuwe zorgstandaard Astma wat is er veranderd? 

Door Tiny Rooijendijk en Marieke Romkens

Klik hier om aan te melden 

 
Locatie
Online
Datum
Donderdag 14 januari 2021
16:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken'

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt.
Zeven bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional.
Meestal volledig vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar. Voldoet aan RIVM richtlijnen.
Start:
Dinsdag 12 januari, 19:00 20:30 uur
Locatie: BiblioPlus Gennep, Ellen Hoffmannplein 2, Gennep

Aanmelden en meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl  
info@rookvrijookjij.nl 
076 - 88 951 95
Locatie
BiblioPlus Gennep, Ellen Hoffmannplein 2, 6591 CP Gennep
Datum
Dinsdag 12 januari 2021
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Astma/ COPD

Inhalatie medicatie wat gaat er veranderen in 2021?
De nieuwe zorgstandaard Astma wat is er veranderd? 

Door Tiny Rooijendijk en Marieke Romkens

Klik hier om aan te melden 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 12 januari 2021
12:30 uur
tot 13:30 uur
Lees verder ›

Webinar Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera

De Zorgmodule Preventie Diabetische Voetulcera 2019 i wordt per 1 januari 2021 van kracht. De NVvP wil zorggroepen, praktijkondersteuners en huisartsen goed en zorgvuldig informeren over de inhoudelijke wijzigingen en de eventuele consequenties voor (de zorggroep en) patiënten en biedt daarom op meerdere avonden een informatief webinar aan.
Dit webinar is tot stand gekomen in nauwe samenwerking tussen podotherapiepraktijken Voetencentrum Wender en RondOm Podotherapeuten en de NVvP. Namens alle leden van de NVvP wordt het webinar aangeboden aan praktijkondersteuners, huisartsen en andere belanghebbenden.

Inhoud webinar
Naast een uitgebreide toelichting wordt er aandacht besteed aan hoe er met de nieuwe richtlijnen omgegaan kan worden binnen de praktijk. Het webinar bestaat uit drie onderdelen:
 • De uitdagingen binnen de diabetische voetzorg en daaruit voortkomend de aanleiding om de nieuwe zorgmodule te ontwikkelen;
 • De inhoudelijke wijzigingen binnen de nieuwe zorgmodule;
 • De mogelijkheid om vragen te stellen over zowel inhoud als beleid, aan Michel Boerrigter (NVvP) en een tweetal diabetespodotherapeuten.
Wanneer
Het webinar vindt plaats op drie avonden
 • Donderdag 7 januari | 18:30 – 19:30 uur
 • Dinsdag 12 januari | 18:30 – 19:30 uur
Aanmelden kan via de volgende link
https://podotherapeut.nl/aanmelden-webinar-zorgmodule-diabetische-voet-nvvp/
Locatie
Webinar
Van
Donderdag 07 januari 2021
18:30 uur
Tot
Dinsdag 12 januari 2021
19:30 uur
Lees verder ›

Kom in beweging tegen corona

Gratis webinar GGD Hart voor Brabant

Het coronavirus heeft grote impact op ons dagelijks leven. Aandacht voor gezond eten, voldoende bewegen en mentaal fit blijven, zijn nu extra belangrijk. Leef zo gezond mogelijk, want dan werkt je afweersysteem het beste. Geef zo het coronavirus minder kans om toe te slaan!

Beweeg meer en word fitter
Waarom is het juist in deze tijd zo belangrijk om regelmatig te bewegen? Laten we eerlijk zijn, het merendeel van je dag zitten is niet gezond. Toch is dat iets wat mensen dag in dag uit doen. Het minste wat wij kunnen doen is mensen uitdagen om meer te bewegen en fitter te worden. Maar hoe zorg je er nu voor dat je voldoende beweegt in deze tijden?

Tijdens het gratis webinar ‘Kom in beweging tegen corona’ geven Guus van den Heuvel, buurtsportcoach, en Roel van de Sande, combinatiefunctionaris, een half uur lang tips, inzichten en handvatten waar je direct mee aan de slag kunt. Het webinar vindt plaats op:
donderdag 7 januari 2021 van 08.30 tot 09.00 uur.

https://ggdhvb.webinargeek.com/kom-in-beweging-tegen-corona
Locatie
online
Datum
Donderdag 07 januari 2021
08:30 uur
tot 09:00 uur
Lees verder ›

Workshop gezond eten, hoe houd je het vol?

In deze workshop hebben we het over gezond koken en over minder gezonde verleidingen. Hoe gaan we daar mee om? De supermarkt gebruikt verkooptrucs. Vrienden hebben hun goede bedoelingen. Zelf ben je misschien een emotie-eter. Hoe motiveer je jezelf of je kinderen?
Locatie
Bibliotheek Mill (onder voorbehoud)
Datum
Donderdag 17 december 2020
14:00 uur
tot 15:30 uur
Lees verder ›

Virtueel begeleiden COPD / Astma spreekuur

Door de corona crisis is de chronische zorg in de huisartsenpraktijk in de verdrukking gekomen. Er zit veel verschil tussen de praktijk betreffende het weer oppakken van deze zorg, veelal is er contact met patiënten door te bellen.

Men start over het algemeen met diabetes en CVRM. De zorg voor astma/COPD-patiënten wordt wat meer naar achteren geschoven of men komt met klachten bij de huisarts terecht. Om contact met deze doelgroep te kunnen onderhouden is dit webinar ontwikkeld, waarbij het proces van video consulten (uiteraard ook voor de andere zorgstraten) kan worden ingezet.

Het video consult staat nu nadrukkelijk op de eerste plaats, omdat het de beste manier is om mensen te checken/trainen betreffende inhalatie instructie, observatie van dyspnoe, etc. Natuurlijk blijft contact per telefoon ook een optie.

Doelen: Aan het einde van deze online nascholing heeft de deelnemer kennis over:

 • Randvoorwaarden videoconsult
 • Selectie op basis van urgentie: ziektelast
 • Voorbereiding videoconsult
 • Uitvoeren videoconsult

Gratis (tijdelijk)  
Online nascholing van 90 minuten
Geaccrediteerd voor 2 punten bij:

 • Nederlandse Vereniging van Praktijkondersteuners (NVvPO)
 • Accreditatiebureau Kwaliteitsregister V&V en Register Zorgprofessionals (V&VN)

Klik hier voor aanmelden
Inschrijfopties voor 

November:

24-11, tijd 19.00-20.30 uur

December:

1-12, tijd 16.00-17.30 uur

8-12, tijd 12.30- 14.00 uur

17-12, tijd 12.30- 14.00 uur

Locatie
Online meerdere data
Van
Donderdag 17 december 2020
00:00 uur
Tot
Vrijdag 18 december 2020
00:00 uur
Lees verder ›

GLP1 in de praktijk

GLP1  in de praktijk
Voor praktijkondersteuners en geïnteresseerde huisartsen 
Door Patrick Schrömbges, huisarts en kaderhuisarts diabetes


Een praktische online sessie over het opstarten van GLP1
Een sessie waarin praktische tips  en ervaringen gedeeld worden. 

Wat kunt u verwachten?
In deze digitale nascholing zal zoals de naam al zegt van A t/m Z uitgelegd worden wat GLP-1 therapie inhoud.
De onderwerpen die aan bod komen zijn;
 • Diabetes Mellitus Type 2 – Progressieve ziekte
 • NHG standaard Diabetes Mellitus Type 2 – 2018
 • Incretine therapie – De theorie en hoe van passing in de praktijk
 • Intensiveren van de behandeling
 • Stel de patiënt centraal.
Na afloop van de nascholing ontvangt een korte post-toets. Deze moet behaald worden om uiteindelijk de 2 accreditatiepunten te ontvangen.
 
Om deel te nemen aan deze digitale nascholing moet u zich inschrijven op de website van Novo Nordisk. Zonodig een account aanmaken. Zoek in de nascholingskalender. naar 15 december 

Kik op deze link voor de pagina waar u zich kunt inschrijven.
Hoe neem ik deel aan de nascholing?
Stap 1: Klik op de link.
Stap 2: Maak een account aan of log in met uw bestaande account.
Stap 3: Ga naar de nascholingen kalender en zoek naar de datum van 15 December.
Stap 4: Klik op de nascholing ‘Digitale nascholing GLP-1 gebaseerde therapie van A-Z (module 1 & 2) (uitsluitend voor leden Zorggroep Syntein)’
Stap 5: Klik op de knop Aanmelden
 
Nu heeft u zich ingeschreven voor de nascholing en zal u op de hoogte worden gehouden over deelname.
U ontvangt na inschrijving, enkele dagen vooraf aan de nascholing, een mail met daarin de Microsoft Teams deelname link inclusief een uitleg.

 
Locatie
Online sessie
Datum
Dinsdag 15 december 2020
16:00 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

Vervolg Longaanval actieplan

Dinsdag 8 en woensdag 9 december 12.30 -13.30 uur  (door Tiny Rooijendijk)
Mocht je  de eerste bijeenkomst niet deelgenomen hebben. Je kan 8 of 9 december aansluiten! Geef dit door via info@syntein.nl
Locatie
n.v.t.
Datum
Woensdag 09 december 2020
12:30 uur
tot 13:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst OPEN

Huisartsen ontvangen een uitnodigingsmail via OPEN
Datum
Dinsdag 08 december 2020
18:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Thema bijeenkomst PG

Datum
Dinsdag 08 december 2020
17:30 uur
tot 20:00 uur

vervolgbijeenkomst Longaanval actie plan

Dinsdag 8 en woensdag 9 december 12.30 -13.30 uur  (door Tiny Rooijendijk)
Mocht je  de eerste bijeenkomst niet deelgenomen hebben. Je kan 8 of 9 december aansluiten! Geef dit door via info@syntein.nl
 
Locatie
n.v.t.
Datum
Dinsdag 08 december 2020
12:30 uur
tot 13:30 uur
Lees verder ›

Polyfarmacie bij (kwetsbare) ouderen – online nascholing

Door Karin Roskes (huisarts) en Linda Jochems (Specialist Ouderengeneeskunde) en Bart van der Arend (apotheker) voor de huisartsen. 

Accreditatie is aangevraagd voor 2 punten.

Na deze nascholing kunt u:
 • Inhoudelijk een oordeel geven over de indicatie en noodzaak van elk medicijn bij (kwetsbare) ouderen met polyfarmacie
 • Samenwerken met en gebruik maken van de kennis van de specialist ouderengeneeskunde en de apotheker rondom polyfarmacie bij (kwetsbare) ouderen
 • Met uw patiënt samen een beargumenteerde afweging maken om een medicijn te starten of staken
 • Een start maken met of het verbeteren van de integratie van afspraken rondom structurele polyfarmacie beoordeling bij kwetsbare ouderen in de huisartsenpraktijk
Onze praktijken worden steeds grijzer en het aantal ouderen dat medicijnen slikt groeit ook. Met name ouderen met meerdere aandoeningen kunnen soms wel 15 verschillende medicijnen per dag wegwerken. Naarmate deze ouderen kwetsbaarder worden, is het steeds belangrijker om goed samen met uw patiënt  te kijken of de medicijnen nog hun doel dienen en of de winst opweegt tegen de bijwerkingen. Hierin speelt de huisarts nog altijd een centrale rol als generalist. Gelukkig hoeven we dat niet alleen te doen en kunnen we de kennis en kunde van de specialist ouderengeneeskunde en de apotheker hierbij makkelijk inzetten.

In deze online nascholing zullen we live uw kennis vergroten, u casuïstiek voorleggen die u in kleine groepjes samen zult uitwerken en is er ruimte voor vragen en feedback aan de deskundigen en elkaar. Daarnaast zullen we best practice voorbeelden geven van structurele afspraken rondom polyfarmacie in de huisartsenpraktijk.

We hopen u op 1 december online te zien! Bij meer aanmeldingen dan “plek” online, zullen we deze scholing later nogmaals aanbieden.

U kunt u aanmelden door hier te klikken.
 
Locatie
n.v.t.
Datum
Dinsdag 01 december 2020
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Workshop Gezond Eten

In deze workshop leer je meer over een gezonde levensstijl en met name over gezonde voeding. We kijken onder meer naar voedingsmiddelen en voedingsstoffen. Uitgangspunt is de Schijf van Vijf. We hebben het niet over afvallen, maar over je goed voelen. Je krijgt inspiratie om op een leuke manier gezonde keuzes te maken.

Bedoeld voor volwassenen, toegang gratis
Locatie
Bibliotheek Mill (onder voorbehoud)
Datum
Donderdag 26 november 2020
14:00 uur
tot 15:30 uur
Lees verder ›

Scholing 'Veilige zorg met veilig incident melden (VIM)' deel 2

Scholing ‘Veilige zorg met veilig incident melden (VIM)’ deel 2
 
Melden in de huisartspraktijk
Iedereen die in de huisartsenzorg werkt kan te maken krijgen met incidenten. Bij het verlenen van zorg of behandelen van patiënten kan het anders lopen dan bedoeld. Hieruit zijn lessen te trekken die de kans verkleinen dat hetzelfde weer gebeurt. Hoewel het melden verplicht is (Wkkgz) voelt dit soms ongemakkelijk. Hoe veilig is de cultuur binnen het team? En hoe kun je een incident zodanig analyseren dat de medewerker zich veilig voelt, het team er iets van leert en de kans op herhaling wordt verkleind?
 
Over de trainer
Om de praktijken hierbij te ondersteunen biedt Syntein de onlinetraining ‘Veilige zorg met veilig incident melden’ aan. Deze scholing wordt verzorgd door Sonja Oomkens. Haar bedrijf ‘Veiliger Zorg’ is landelijk bekend op dit gebied. De naam van Sonja’s bedrijf drukt haar motivatie uit: Veiliger Zorg. Zij wil dat de zorg veiliger wordt, niet alleen voor patiënten maar ook voor de zorgverleners. Zorgverleners zitten soms erg met wat er gebeurd is. Het is daarom zaak te voorkomen dat dezelfde incidenten zich herhalen.
 
De scholing online
De Corona situatie was aanleiding om de training online aan te bieden. De ervaringen hiermee zijn positief: de interactie blijkt evengoed te gaan en het scheelt reistijd.
De opbouw van de training:
Twee onlinebijeenkomsten (met Zoom) van maximaal 15 personen, dus tweemaal dezelfde groep. Bij voorkeur meerdere disciplines uit één praktijk zoals huisarts, doktersassistente, praktijkmanager, POH.

Indeling:
 1. Eerste onlinebijeenkomst uur van 15.30 uur tot 17.30 uur.
  • Theorie, wat moet je melden? Hoe stimuleer je dat?
 2. Meldweek
  • Een week lang meldingen bijhouden in de eigen praktijk
 3. Tweede onlinebijeenkomst uur van 15.30 -17.30 uur
  • Bespreken van de meldingen, oefenen met de analyse.
Doelgroep
De scholing is bedoeld voor alle huisartspraktijken en hun medewerkers. Medewerkers die zich bezighouden met VIM-men nodigen wij met name uit om deel te nemen.
Wij zien graag dat van HaZo24 praktijken minimaal twee medewerkers deelnemen. Ook niet HaZo24 praktijken medewerkers zijn welkom en kunnen zich opgeven. Deelnemers doen beide trainingen mee voor een maximaal leereffect.
Bij inschrijving van meer dan 15 personen gaan we een tweede ronde organiseren.
 
Data
Week 45:        1e onlinebijeenkomst dinsdag 3 november 15.30-17.30 uur 
Week 46:        meldweek in de eigen praktijk
(Week 47:       Sonja analyseert meldingen uit de meldweek)
Week 48:        2e onlinebijeenkomst dinsdag 24 november 15.30-17.30 uur
 
Aanmelden via deze link 
 
Kostenbijdrage: € 75,= inclusief btw per deelnemer (dit is inclusief accreditatiekosten voor deelnemende huisartsen). Syntein draagt een kwart bij aan de totale kosten.
Accreditatie van de scholing voor de huisartsen (4 uren) is aangevraagd.
 
Heb je vragen over de scholing? Stuur een bericht naar m.stax@syntein.nl of bel naar Syntein.
 
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 24 november 2020
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst 'Delen en helen na Corona' (3e bijeenkomst)

Overlijden en afscheid nemen in tijden van Corona is ‘anders dan anders’. Om nabestaanden te steunen, vinden er bijeenkomsten plaats bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan Corona. De waarde van deze bijeenkomsten zitten in het kunnen delen, herkennen en erkennen van gevoelens rondom een plotseling overlijden, gevoelens van machteloosheid en isolatie .
 
Voor wie?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan Corona
 
Wat?
Drie bijeenkomsten met een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van 2 professionals.

Inhoud 
 1. Stilstaan bij uw verlies-ervaring (hoe beïnvloedt dit nu uw leven?)
 2. Recht doen aan de persoon die overleden is
 3. Wat heeft u nodig om verder te kunnen gaan

Wanneer?                         
Start: woensdag 4 november, van 14.00 tot 16.00 uur
2e bijeenkomst: woensdag 11 november
3e bijeenkomst: woensdag 18 november
 

Waar? 
Syntein
Bereklauw 1, Boxmeer
Uiteraard conform richtlijnen vanuit overheid / RIVM
 
Aanmelden       
Bij Syntein: telefoonnummer 0485 – 745310 of info@syntein.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Organisatie / meer informatie:
Suzanne van Horssen     Ritueel begeleider / geestelijk verzorger
Silvia Janssen-Claassen  Verlies- en rouwbegeleidster
  
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 18 november 2020
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Casuïstiekbespreking COPD online

Omdat een fysieke bijeenkomst niet mogelijk is wordt de bijeenkomst online aangeboden. De training is
 • interactief van opzet
 • tijdsduur 75 min
 • geaccrediteerd
 • gratis
 
Natuurlijk is het afgelopen half jaar nauwelijks longfunctie onderzoek verricht in de praktijk, maar wij kunnen ons voorstellen dat er toch vragen zijn omtrent de diagnose astma/copd en/of behandeling. Aan u het verzoek om zo’n casus naar de trainer Jan-Willem van den Bos toe te sturen (spiroabc@gmail.com), zodat hij een selectie kan maken met onderwerpen voor de scholing. Gebruik hiervoor het format in de bijlage. Mocht het u echt niet lukken om de casus voor te bereiden, stuur dan alle relevante info per mail naar Jan-Willem en dan zal hij een presentatie voor u klaarzetten.   
 
Er zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd. In groep 1 zal voornamelijk aandacht worden geschonken aan de uitvoering van de spirometrie en zal een begin worden gemaakt met het systematisch beoordelen van de uitkomsten. In groep 2 zal vooral de focus zijn op de uitkomsten, de diagnose en de juiste behandeling conform de huidige NHG-richtlijnen astma en COPD. Om u goed in te delen vragen we u een korte vragenlijst in te vullen.
 • Groep 1: 17.30 – 18.45 casuïstiek basis
 • Groep 2: 19.15– 20.30 casuïstiek gevorderden[1]
Klik hier voor het aanmeldformulier

[1] Kunt u een spirometrie op uitvoering en inhoud goed beoordelen? Zo ja, dan groep 2. Zo nee, groep 1.
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 17 november 2020
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Autisme in de huisartsenpraktijk (2e avond van 2)

Inleiding
De kans dat je als POH-GGZ ook kinderen en volwassenen met autisme in de huisartsenpraktijk ziet, is groot. Je bent je hier misschien niet altijd van bewust en dat is niet vreemd. Het Autisme Spectrum Stoornis (ASS) heeft zo veel uitingsvormen dat het niet makkelijk te herkennen is.

Inhoud van de scholing
Deze verdiepende scholing bestaat uit 2 avonden van 3 uur.
Tijdens de eerste avond zal de scholing gericht zijn op de uitleg over autisme en de mogelijkheden tot screening en verwijzing. Daarbij zal aan bod komen:
▪ kenmerken;
▪ biologische factoren;
▪ psychosociale factoren;
▪ verschillen in gender;
▪ diferentiaal diagnoses en comorbiditeit;
▪ risicotaxatie: wanneer (her)aanmelding voor behandeling?

Tijdens de tweede avond zal een ervaringsdeskundige aansluiten. De scholingsavond zal gericht zijn op de ervaring over hoe het is om autisme te hebben en wat de rol van de POH-GZZ kan zijn voor behandeling en begeleiding. Daarbij zal ook aan bod komen:
▪ terugblik op dag 1
▪ communicatiestrategieën;
▪ ASS en stigma;
▪ herstelgerichte interventies intern en extern.

Resultaat van de scholing
Na de scholing hebben de deelnemers:
▪ inzicht verkregen over de belangrijkste kenmerken en factoren bij ASS;
▪ kennis opgedaan over diagnostiek en behandeling bij ASS;
▪ kennis en vaardigheid opgedaan in de screening en inzet van herstelgerichte interventies op ASS.

Doelgroep
Praktijkondersteuners Huisartsenzorg (POH-GGZ) werkzaam binnen huisartsenpraktijken.

Datum en locatie
Deze scholing bestaat uit 2 avonden van 3 uur, te weten:
▪ Avond 1: Maandag 2 november 2020, locatie Syntein in Boxmeer
▪ Avond 2: Maandag 16 november 2020, locatie Syntein in Boxmeer
Je dient bij beide avonden aanwezig te zijn. Aan de scholing kunnen maximaal 15 personen deelnemen.
Tijd
Van 18.00 tot 21.00 uur, inloop vanaf 17.30 uur (inclusief lichte maaltijd)

Docent
Sonja Middelhuis is werkzaam als Verpleegkundig Specialist GGZ bij ADHDcentraal in Nijmegen. Daarnaast zet zij zich in als voorlichter op het gebied van ontwikkelingsstoornissen. Zij is al jaren werkzaam in de geestelijke gezondheidzorg en heeft een brede expertise. Haar affiniteit met betrekking tot ontwikkelingsstoornissen heeft zij opgedaan bij het Radboud UMC. Zij was aldaar werkzaam op de poli ontwikkelingsstoornissen, welke zich richtte op de diagnostiek en behandeling van volwassenen met ontwikkelingsstoornissen en comorbiditeit.

Kosten
POH-GGZ in dienst bij Praktijksteun kunnen kosteloos deelnemen aan onze scholingen.
PRO-RCH
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij het zorgprogramma van PRO-RCH, dan kan je kosteloos deelnemen aan de scholingen Consultatie, E-health, Triage en Netwerkbijeenkomsten. Voor de overige scholingen geldt een gereduceerd tarief van € 125,- per scholingsavond.
Syntein
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Syntein, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.
Provico
Ben je werkzaam bij een huisartsenpraktijk die aangesloten is bij Provico, dan kan je kosteloos deelnemen aan onze scholingen.
Ben je werkzaam bij een andere organisatie of ben je in dienst van de huisarts, je bent van harte welkom om deel te nemen aan onze scholingen. De kosten van de scholingen bedragen € 150,- per scholingsavond. Alle scholingen zijn inclusief een lichte maaltijd.

Accreditatie
Accreditatie wordt aangevraagd bij de LV POH-GGZ en V&VN (6 punten).

Aanmelden
Aanmelden kan tot uiterlijk twee weken voorafgaand aan de scholing, mits er nog vrije plaatsen zijn. Deze scholing vindt doorgang bij voldoende aanmeldingen. Na aanmelding geen bevestigingsmail gekregen? Neem dan contact op met scholing@praktijksteun.nl
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 16 november 2020
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst OPEN

Huisartsen ontvangen een uitnodigingsmail via OPEN
Datum
Maandag 16 november 2020
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Webinar VIPLive - digitaal samenwerken in de ouderenzorg (huisartsenpraktijk)

Door Karin Roskes en Stefan ter Vergert Calculus
Voor Huisartsen en POH/DA, casemanagers uit zorg en welzijn


Doel: Na deze bijeenkomst bent u digitaal wijzer en weet u hoe u VIPlive voor zorg (op afstand) direct op een voor u passende manier kunt inzetten in de dagelijkse organisatie van zorg rondom kwetsbare ouderen.
VipLive kunt u inzetten voor overleg via de app met (meerdere) hulpverleners over een patiënt op casus niveau, u kunt ook beeldbellend een MDO houden.  U kunt zelf bepalen welke personen u toevoegt aan het netwerk rond de patiënt. Het is het gemak van korte lijntjes, veilige digitale communicatie en beeldbellen met zorgverleners.

Eerst krijgt u een instructie over VIPLive en daarna laat onze kaderhuisarts Karin Roskes aan de hand van enkele voorbeelden zien wat de toegevoegde waarde voor de praktijk kan zijn en hoe makkelijk het eigenlijk is.
Steeds meer ouderenverpleegkundigen, wijkverpleegkundigen en alle medewerkers van Sociom maken al gebruik van VIPLive en de huisartsen die er al mee werken zijn enthousiast.
De belangrijkste functionaliteiten  worden duidelijk uitgelegd. Stefan ter Vergert van Calculus is aanwezig voor praktische vragen. Vooraf vragen we:
 • uw account geactiveerd te hebben
 • uw wachtwoord paraat te hebben
Mocht u hier problemen mee ondervinden, neem contact op met de Calculus helpdesk, zij hebben het met een telefoontje voor u geregeld.
Klik hier voor de aanmelding
Datum
Donderdag 12 november 2020
16:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst 'Delen en helen na Corona' (2e bijeenkomst)

Overlijden en afscheid nemen in tijden van Corona is ‘anders dan anders’. Om nabestaanden te steunen, vinden er bijeenkomsten plaats bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan Corona. De waarde van deze bijeenkomsten zitten in het kunnen delen, herkennen en erkennen van gevoelens rondom een plotseling overlijden, gevoelens van machteloosheid en isolatie .
 
Voor wie?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan Corona
 
Wat?
Drie bijeenkomsten met een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van 2 professionals.

Inhoud 
 1. Stilstaan bij uw verlies-ervaring (hoe beïnvloedt dit nu uw leven?)
 2. Recht doen aan de persoon die overleden is
 3. Wat heeft u nodig om verder te kunnen gaan

Wanneer?                         
Start: woensdag 4 november, van 14.00 tot 16.00 uur
2e bijeenkomst: woensdag 11 november
3e bijeenkomst: woensdag 18 november
 

Waar? 
Syntein
Bereklauw 1, Boxmeer
Uiteraard conform richtlijnen vanuit overheid / RIVM
 
Aanmelden       
Bij Syntein: telefoonnummer 0485 – 745310 of info@syntein.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Organisatie / meer informatie:
Suzanne van Horssen     Ritueel begeleider / geestelijk verzorger
Silvia Janssen-Claassen  Verlies- en rouwbegeleidster
  
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 11 november 2020
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst OPEN

Huisartsen ontvangen een uitnodigingsmail via OPEN
Datum
Donderdag 05 november 2020
18:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst 'Delen en helen na Corona' (1e bijeenkomst)

Overlijden en afscheid nemen in tijden van Corona is ‘anders dan anders’. Om nabestaanden te steunen, vinden er bijeenkomsten plaats bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan Corona. De waarde van deze bijeenkomsten zitten in het kunnen delen, herkennen en erkennen van gevoelens rondom een plotseling overlijden, gevoelens van machteloosheid en isolatie .
 
Voor wie?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan Corona
 
Wat?
Drie bijeenkomsten met een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van 2 professionals.

Inhoud 
 1. Stilstaan bij uw verlies-ervaring (hoe beïnvloedt dit nu uw leven?)
 2. Recht doen aan de persoon die overleden is
 3. Wat heeft u nodig om verder te kunnen gaan

Wanneer?                         
Start: woensdag 4 november, van 14.00 tot 16.00 uur
2e bijeenkomst: woensdag 11 november
3e bijeenkomst: woensdag 18 november
 

Waar? 
Syntein
Bereklauw 1, Boxmeer
Uiteraard conform richtlijnen vanuit overheid / RIVM
 
Aanmelden       
Bij Syntein: telefoonnummer 0485 – 745310 of info@syntein.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Organisatie / meer informatie:
Suzanne van Horssen     Ritueel begeleider / geestelijk verzorger
Silvia Janssen-Claassen  Verlies- en rouwbegeleidster
  
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 04 november 2020
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Scholing 'Veilige zorg met veilig incident melden (VIM)'

Scholing ‘Veilige zorg met veilig incident melden (VIM)’
 
Melden in de huisartspraktijk
Iedereen die in de huisartsenzorg werkt kan te maken krijgen met incidenten. Bij het verlenen van zorg of behandelen van patiënten kan het anders lopen dan bedoeld. Hieruit zijn lessen te trekken die de kans verkleinen dat hetzelfde weer gebeurt. Hoewel het melden verplicht is (Wkkgz) voelt dit soms ongemakkelijk. Hoe veilig is de cultuur binnen het team? En hoe kun je een incident zodanig analyseren dat de medewerker zich veilig voelt, het team er iets van leert en de kans op herhaling wordt verkleind?
 
Over de trainer
Om de praktijken hierbij te ondersteunen biedt Syntein de onlinetraining ‘Veilige zorg met veilig incident melden’ aan. Deze scholing wordt verzorgd door Sonja Oomkens. Haar bedrijf ‘Veiliger Zorg’ is landelijk bekend op dit gebied. De naam van Sonja’s bedrijf drukt haar motivatie uit: Veiliger Zorg. Zij wil dat de zorg veiliger wordt, niet alleen voor patiënten maar ook voor de zorgverleners. Zorgverleners zitten soms erg met wat er gebeurd is. Het is daarom zaak te voorkomen dat dezelfde incidenten zich herhalen.
 
De scholing online
De Corona situatie was aanleiding om de training online aan te bieden. De ervaringen hiermee zijn positief: de interactie blijkt evengoed te gaan en het scheelt reistijd.
De opbouw van de training:
Twee onlinebijeenkomsten (met Zoom) van maximaal 15 personen, dus tweemaal dezelfde groep. Bij voorkeur meerdere disciplines uit één praktijk zoals huisarts, doktersassistente, praktijkmanager, POH.

Indeling:
 1. Eerste onlinebijeenkomst uur van 15.30 uur tot 17.30 uur.
  • Theorie, wat moet je melden? Hoe stimuleer je dat?
 2. Meldweek
  • Een week lang meldingen bijhouden in de eigen praktijk
 3. Tweede onlinebijeenkomst uur van 15.30 -17.30 uur
  • Bespreken van de meldingen, oefenen met de analyse.
 
Doelgroep
De scholing is bedoeld voor alle huisartspraktijken en hun medewerkers. Medewerkers die zich bezighouden met VIM-men nodigen wij met name uit om deel te nemen.
Wij zien graag dat van HaZo24 praktijken minimaal twee medewerkers deelnemen. Ook niet HaZo24 praktijken medewerkers zijn welkom en kunnen zich opgeven. Deelnemers doen beide trainingen mee voor een maximaal leereffect.
Bij inschrijving van meer dan 15 personen gaan we een tweede ronde organiseren.
 
Data
Week 45:        1e onlinebijeenkomst dinsdag 3 november 15.30-17.30 uur 
Week 46:        meldweek in de eigen praktijk
(Week 47:       Sonja analyseert meldingen uit de meldweek)
Week 48:        2e onlinebijeenkomst dinsdag 24 november 15.30-17.30 uur
 
Aanmelden via deze link 
 
Kostenbijdrage: € 75,= inclusief btw per deelnemer (dit is inclusief accreditatiekosten voor deelnemende huisartsen). Syntein draagt een kwart bij aan de totale kosten.
Accreditatie van de scholing voor de huisartsen (4 uren) is aangevraagd.
 
Heb je vragen over de scholing? Stuur een bericht naar m.stax@syntein.nl of bel naar Syntein.
 
 
Locatie
Online
Datum
Dinsdag 03 november 2020
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst 'Delen en helen na Corona' (3e bijeenkomst)

Overlijden en afscheid nemen in tijden van Corona is ‘anders dan anders’. Om nabestaanden te steunen, vinden er bijeenkomsten plaats bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan Corona. De waarde van deze bijeenkomsten zitten in het kunnen delen, herkennen en erkennen van gevoelens rondom een plotseling overlijden, gevoelens van machteloosheid en isolatie .
 
Voor wie?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan Corona
 
Wat?
Drie bijeenkomsten met een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van 2 professionals.

Inhoud 
 1. Stilstaan bij uw verlies-ervaring (hoe beïnvloedt dit nu uw leven?)
 2. Recht doen aan de persoon die overleden is
 3. Wat heeft u nodig om verder te kunnen gaan

Wanneer?                         
1e bijeenkomst: woensdag 14 oktober
2e bijeenkomst: woensdag 21 oktober
3e bijeenkomst: woensdag 28 oktober
 

Waar? 
Syntein
Bereklauw 1, Boxmeer
Uiteraard conform richtlijnen vanuit overheid / RIVM
 
Aanmelden       
Bij Syntein: telefoonnummer 0485 – 745310 of info@syntein.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Organisatie / meer informatie:
Suzanne van Horssen     Ritueel begeleider / geestelijk verzorger
Silvia Janssen-Claassen  Verlies- en rouwbegeleidster
  
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 28 oktober 2020
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Scholing diabetes casuistiek

Diabetes casuïstiek & met (filmpje) fundusonderzoek Briljant  online

Er is ruimte voor vragen, het delen van kennis, tips en ervaringen. Aanmelden via info@syntein.nl
  
Locatie
online
Datum
Dinsdag 27 oktober 2020
16:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst OPEN

Huisartsen ontvangen een uitnodigingsmail via OPEN
Locatie
via Zoom
Datum
Dinsdag 27 oktober 2020
15:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst 'Delen en helen na Corona' (2e bijeenkomst)

Overlijden en afscheid nemen in tijden van Corona is ‘anders dan anders’. Om nabestaanden te steunen, vinden er bijeenkomsten plaats bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan Corona. De waarde van deze bijeenkomsten zitten in het kunnen delen, herkennen en erkennen van gevoelens rondom een plotseling overlijden, gevoelens van machteloosheid en isolatie .
 
Voor wie?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan Corona
 
Wat?
Drie bijeenkomsten met een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van 2 professionals.

Inhoud 
 1. Stilstaan bij uw verlies-ervaring (hoe beïnvloedt dit nu uw leven?)
 2. Recht doen aan de persoon die overleden is
 3. Wat heeft u nodig om verder te kunnen gaan

Wanneer?                         
1e bijeenkomst: woensdag 14 oktober
2e bijeenkomst: woensdag 21 oktober
3e bijeenkomst: woensdag 28 oktober
 

Waar? 
Syntein
Bereklauw 1, Boxmeer
Uiteraard conform richtlijnen vanuit overheid / RIVM
 
Aanmelden       
Bij Syntein: telefoonnummer 0485 – 745310 of info@syntein.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Organisatie / meer informatie:
Suzanne van Horssen     Ritueel begeleider / geestelijk verzorger
Silvia Janssen-Claassen  Verlies- en rouwbegeleidster
  
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 21 oktober 2020
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

GLP1 in de praktijk

GLP1 in de praktijk 

Een praktische online nascholing voor praktijkondersteuners over het opstarten van GLP1.
Hoe, wat en wanneer? Met ruime aandacht voor de uitleg aan de patient.

Door Patrick Schombgens

Aanmelden: via info@syntein.nl
Locatie
Online sessie met zoom
Van
Vrijdag 16 oktober 2020
16:00 uur
Tot
Dinsdag 15 december 2020
17:00 uur
Lees verder ›

Bijeenkomst 'Delen en helen na Corona' (1e bijeenkomst)

Overlijden en afscheid nemen in tijden van Corona is ‘anders dan anders’. Om nabestaanden te steunen, vinden er bijeenkomsten plaats bedoeld voor nabestaanden die een dierbare verloren hebben aan Corona. De waarde van deze bijeenkomsten zitten in het kunnen delen, herkennen en erkennen van gevoelens rondom een plotseling overlijden, gevoelens van machteloosheid en isolatie .
 
Voor wie?
Nabestaanden die een dierbare hebben verloren aan Corona
 
Wat?
Drie bijeenkomsten met een groep van maximaal 8 personen, onder begeleiding van 2 professionals.

Inhoud 
 1. Stilstaan bij uw verlies-ervaring (hoe beïnvloedt dit nu uw leven?)
 2. Recht doen aan de persoon die overleden is
 3. Wat heeft u nodig om verder te kunnen gaan

Wanneer?                         
Start: woensdag 14 oktober, van 14.00 tot 16.00 uur
2e bijeenkomst: woensdag 21 oktober
3e bijeenkomst: woensdag 28 oktober
 

Waar? 
Syntein
Bereklauw 1, Boxmeer
Uiteraard conform richtlijnen vanuit overheid / RIVM
 
Aanmelden       
Bij Syntein: telefoonnummer 0485 – 745310 of info@syntein.nl
Er zijn geen kosten verbonden aan deelname. 
 
Organisatie / meer informatie:
Suzanne van Horssen     Ritueel begeleider / geestelijk verzorger
Silvia Janssen-Claassen  Verlies- en rouwbegeleidster
  
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 14 oktober 2020
14:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Scholing / consultatie uur 'Longaanval actieplan'

Digitale scholing / consultatie uur
Thema: Longaanval actieplan: hoe (zo) en wanneer?
Door Marieke Römkens en/of Tiny Rooijendijk

Er is ruimte voor vragen, het delen van kennis, tips en ervaringen. Aanmelden via info@syntein.nl

  
Locatie
online
Datum
Woensdag 14 oktober 2020
12:30 uur
tot 13:30 uur
Lees verder ›

Scholing / consultatie uur 'Longaanval actieplan'

Digitale scholing / consultatie uur
Thema: Longaanval actieplan: hoe (zo) en wanneer?
Door Marieke Römkens en/of Tiny Rooijendijk

Er is ruimte voor vragen, het delen van kennis, tips en ervaringen. Aanmelden via info@syntein.nl

  
Locatie
online
Datum
Dinsdag 13 oktober 2020
12:30 uur
tot 13:30 uur
Lees verder ›

Triage

Inloop 17.30 uur
Trainer Hanneke van Dijk 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 06 oktober 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Suïcidepreventie in de huisartsenpraktijk

Het betreft een blended scholing, bestaande uit een e-learning van het NHG en een vaardigheidstraining. 
Voor meer informatie klik hier
Inloop vanaf 18.00 uur, start 18.15 uur. 
Locatie
Het Kruispunt te Beugen
Datum
Dinsdag 29 september 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Scholing / consultatie COPD-zorg

Digitale scholing / consultatie uur door kaderhuisarts voor POH, door Marieke Römkens en/of Tiny Rooijendijk
Onderwerp:  COPD-zorg, de NHG-standaard en de praktijk door

Er is ruimte voor vragen, het delen van kennis, tips en ervaringen. Aanmelden via info@syntein.nl
  
Locatie
online
Datum
Dinsdag 29 september 2020
11:30 uur
tot 12:30 uur
Lees verder ›

Cafe Brein

Café Brein Land van Cuijk is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.
 
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft
uit te leggen wat er aan de hand is.
 
https://www.syntein.nl/nieuws/CafeBrein2020/

 
Locatie
Zwaanstraat 7, Cuijk
Datum
Maandag 14 september 2020
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

POH-netwerk ouderenzorg

Ouderenzorg  “Wat moet er jaarlijks gedaan worden”. Hoe kan jij als POH daarbij helpen? 
Door Karin Roskes “wat moet er jaarlijks gedaan worden”.


Samenwwerken: Gast is Thea Martens en Cathelijne Verstraten voor vragen over het inschakelen van de welzijnscoach.
 
Locatie
Online sessie met zoom
Datum
Dinsdag 08 september 2020
16:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Symposium 'Moe van moeilijke patiënten'

Eerste Symposium over patiënten met complexe problematiek voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkmanagers in Nijmegen en omgeving

Werkplezier, werkdruk en kwaliteit van zorg
Wie werkt in een praktijk met veel achterstandsproblematiek weet uit ervaring dat de werkdruk altijd hoog is, en dat werkplezier en kwaliteit van de huisartsenzorg in het gedrang kunnen komen. Met dit symposium wil het fonds voor achterstandswijken in Nijmegen en omgeving (SAN) praktische handvatten geven om de zorg voor mensen met complexe problemen beter en prettiger te maken voor zowel huisarts, POH als ook patiënt. En zo bijdragen aan werk dat voldoening en energie geeft én blijft geven.

Verbinding en samenwerking
Goede samenwerking rondom mensen met complexe problemen biedt mogelijkheden om – ook al in een vroeg stadium - het beste te doen voor je patiënt. In de spreekkamer en in samenwerking met welzijnsvoorzieningen, sociaal (wijk)team en andere hulpverleners in de buurt. Elkaar kennen, weten wat de ander voor je kan doen, voorkomt stagnatie en frustratie en leidt tot meer werkplezier en kwaliteit en minder werkdruk voor iedereen.

SAN nodigt daarom ook werkers en vertegenwoordigers uit van het sociaal domein zoals sociaal wijkteams, welzijn, gezondheidsmakelaars GGD en betrokken ambtenaren van gemeentes. Hiermee willen we bijdragen aan betere verbindingen in de buurt.

Lessons learned van de Covid-19-pandemie      
Juist in deze pandemie verscherpen tegenstellingen en zijn de uitdagingen voor huisartsen en hun medewerkers in achterstandswijken nog groter. Waar relevant en zinvol zal hieraan in de presentaties en workshops aandacht worden geschonken: zowel ervaringen en cijfers over achterstand en complexe zorg in de afgelopen periode als adviezen voor de toekomstige coronaperiode.

Samenwerking
SAN organiseert het symposium in samenwerking met Maria van den Muijsenbergh (Huisarts en hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg bij het Radboudumc en bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen) en Judith Wolf (Hoogleraar maatschappelijke zorg bij het Radboudumc; en directeur van Impuls – Onderzoekscentrum maatschappelijke zorg).
 
SAN nodigt u van harte uit voor dit symposium!
Praktische informatie

Aanmelden
Stuur een mail naar SAN@edificare.nl.

Datum en tijd
woensdag 2 september 2020 van 15.30 – 20.30 uur.

Locatie
Multifunctioneel centrum  Maldensteijn, Kerkplein 8, 6581 AC Malden.

Voor wie?

 • Huisartsen, praktijkondersteuners Somatiek, GGz, GGz-Jeugd, Geriatrie en praktijkmanagers die in hun werk veel patiënten met complexe problematiek tegenkomen.
 • Medewerkers van welzijnsorganisaties, sociaal wijkteams, gezondheidsmakelaars, medewerkers zorggroepen en gemeenteambtenaren.

Accreditatie is aangevraagd.
 
Aan deelname zijn geen kosten verbonden.
  
 
Programma Ook zo moe van je moeilijke patiënten?

16.30 uur            Inloop en ontvangst
16.00 uur            Start programma door dagvoorzitter Wim van Beurden (voorzitter SAN)

Plenair programma
16.10 uur            Persoons- en wijkgerichte zorg: goed voor iedereen -  Maria van den Muijsenbergh
Om de kerntaak, medisch generalist, voor mensen met complexe problematiek goed te kunnen uitvoeren zijn voorwaarden nodig. Bijvoorbeeld dat de huisarts in de ontmoetingsfase, de intake en anamnese zich opstelt als algemeen generalist gezondheid én welzijn. Ook lessons learned van de Covid-19-pandemie worden hierin meegenomen: aan de hand van input uit interviews met mensen die wonen in achterstandswijken én ook van huisartsen die werken in achterstandswijken.
Maria van den Muijsenbergh is huisarts en hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg bij het Radboudumc en bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen.   
16.40 uur            Durf af te wijken - Oscar Boerboom (verpleegkundig specialist GGZ Oost-Brabant) en Ans Rasing (huisarts)
In de hulpverlening wordt veel met protocollen en standaarden gewerkt. Vaak sluiten die niet aan bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe kan het anders? Als voorbeeld het project ‘proeftuin de Ruwaard’ in Oss.
Oscar Boerboom is GGZ verpleegkundig specialist/MANP (vanuit de GGZ Oost-Brabant volledig inzetbaar in wijkgerichte interventies en samenwerking). Ans Rasing is huisarts in Oss.
17.10 uur            En nu aandacht voor de hulpverlener! Hoe houd je het ‘licht’ ook als de zorgvraag ‘zwaar’ is? - Karen Luiten
Wat doet het met je als je met ‘moeilijke’ patiënten voor ingewikkelde puzzels staat? Hoeveel begrip houden we dan voor de vraagsteller én voor onszelf? En wat betekent dat voor de dynamiek in de hulpverleningsrelatie? Wat doet de Coronapandemie daar in? We gaan op zoek naar meer speelruimte in de interactie.
Karen Luiten is oud-huisarts en coach voor huisartsen in Nijmegen en omgeving.
17.40 uur            Mededelingen over het vervolg van het symposium
17.45 uur            Pauze en buffet

Workshops
18.30 uur            Start workshops (4)

 • Wat kan het sociaal domein voor mij betekenen– Marianne Dees (huisarts en onderzoeker Welzijn op Recept bij Radboudumc), Fenna Hendriks (Projectleider innovatie & ontwikkeling Bindkracht10), Maarten Bevers (welzijnscoach Bindkracht10) en …… (intercultureel consulent Bindkracht10) Eén op de vijf patiënten komt bij de huisarts met psychosociale problematiek. Zij zijn gebaat bij een niet-medische benadering. Wijkgerichte samenwerking tussen huisarts, welzijnscoach en intercultureel consulent helpt om de patiënt met zijn hulpvraag van het medische domein naar de nulde lijn over te dragen.
  Samenwerking zonder drempels en zonder wachtlijsten: Welzijn op Recept heeft laten zien dat dit kan. De huisarts of POH signaleert een welzijnshulpvraag en verbindt de patiënt rechtstreeks met de welzijnscoach of intercultureel consulent. Die begeleidt de patiënt naar het sociaal domein en koppelt het resultaat terug naar de verwijzer. Een fraai voorbeeld van de juiste zorg op de juiste plaats, waarbij de druk van het spreekuur vermindert en de wijkbewoner passende zorg krijgt. In deze interactieve workshop nemen we u mee in de resultaten van de Nijmeegse pilot en vertalen we dit graag met u naar uw dagelijkse praktijk.
 • Krachtwerk, de kracht van niet-werken, van luisteren en aansluitenHolly Haylock is een krachtwerk trainer van Impuls met een passie voor de moeilijke cliënt en met name de ‘zorgwekkende zorgmijders’ Wat betekent krachtwerk? Wat is dat, werken uit de krachten van de patiënt? Wat zijn krachten eigenlijk?                                                                                                         Tijdens de Corona lockdown is een groot appel gedaan op de krachten van patiënten en cliënten; en uiteraard, van hulpverleners. In deze interactieve workshop aandacht voor de kern van krachtwerk, de visie en principes waaruit wordt gewerkt. Krachtwerk is een attitude, geen dogma. Hulpverleners en andere professionals werken vanuit de attitude en overtuiging dat de ander kan herstellen, en bijdraagt aan dit  herstelproces met zijn of haar eigen krachten. Als men vanuit de krachten werkt, zijn er geen moeilijke cliënten. Aan de hand van theorie, praktijkvoorbeelden, stellingen en dilemma’s, hopen we na afloop een antwoord te hebben op de vraag: “hoe om te gaan met moeilijke cliënten?”.
 • Zorg in eigen hand - ondersteuning zelfmanagement in de achterstandspraktijk – Hester van Bommel (adviseur Pharos)
Een workshop voor POH's over effectieve begeleiding van mensen met lage SES en chronische ziekten, met aandacht voor coachende vaardigheden en de materialen die Pharos heeft zoals de boekjes “COPD en Diabetes, wat kan ik zelf doen” voor laaggeletterden, de gesprekskaarten, begrijp je lichaam etc.
 • SOLK bij mensen met complexe problematiek, zoals migrantenMaria van den Muijsenbergh (huisarts en hoogleraar Gezondheidsverschillen en persoonsgerichte, integrale eerstelijnszorg bij het Radboudumc en bij Pharos, expertisecentrum gezondheidsverschillen) en Laila Elghoul (triagiste huisartsenpost en trainingsactrice)
  Aan de hand van het verhaal van een patiënt – actrice Laila – een demonstratie hoe een gesprek met een patiënt met Somatisch Onvoldoende verklaarde Lichamelijke Klachten goed kan verlopen. 

20.00 uur            Plenaire afsluiting
20.30 uur            Drankje en napraten

Locatie
MFC Maldensteijn, Malden
Datum
Woensdag 02 september 2020
15:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken' (7 bijeenkomsten)

 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar          
Aanmelden en meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95
 
Wil je nu al stoppen?
Dan kan met persoonlijke telefonische en digitale begeleidingtrajecten. 
http://rookvrijookjij.nl/aanmelden-telefonische-coaching
 
Locatie
BiblioPlus Gennep
Datum
Dinsdag 01 september 2020
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken' (7 bijeenkomsten)

 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar     
Locatie: 
Universitair Gezondheidscentrum Heyendael 
Gerard van Swietenlaan 3
6525 HP Nijmegen

Wil je nu al stoppen?
Dan kan met persoonlijke telefonische en digitale begeleidingtrajecten. 
http://rookvrijookjij.nl/aanmelden-telefonische-coaching
 
Locatie
Nijmegen Heyendael Radboud zh
Datum
Maandag 31 augustus 2020
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

AFGELAST Eendaagse Syntein

DE EENDAAGSE IS VERPLAATST VAN 8 APRIL NAAR (ONDER VOORBEHOUD) 23 JUNI
TER VOORKOMING VAN VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS. 

(voorlopig) Programma nascholingsdag 

 
Thema: “Ik zie ik zie wat jij niet ziet”
Locatie: La Tertulia, Hantert 6 in St. Agatha
 
12:30 Ontvangst met koffie & thee
13.00 Welkom & opening
13.15 Openingsspel
13.30 Medicijnmannen & -vrouwen
14.45 Pauze & vervolg spel
15.15
 
 
 
 
 
Deelsessies ronde 1
 1. Deelsessie 1: Diabetesvaria
 2. Deelsessie 2: Schapen & slapen
 3. Deelsessie 3: Palliatieve zorg
 4. Deel sessie 4: De ouderenzorg is “hot”
16:15 Korte pauze
16:30 Deelsessies ronde 2
17.30 Buffet
18.30 Syntein (divers)
19.00 Oplossingsgericht werken, werkt? (plenair)
21:00 Afsluiting & aansluitend borrel
 
 
Datum
Dinsdag 23 juni 2020
12:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Certificeringstraject HaZo24

Bestemd voor huisartsen van praktijken Afferden, Maasoever, Haps en Gest en van der Linden,
 
Met dit bericht kondigen wij een kick-off bijeenkomst HaZo24 aan. Deze vindt plaats op woensdag 17 juni 2020 van 18.00 tot 20.00 uur, bij Syntein. 

Syntein start met de begeleiding van de derde, kleinere HaZo24 groep. Na de zomervakantie gaan de scholingsbijeenkomsten echt beginnen. We gaan vooralsnog uit van zeven bijeenkomsten van twee uur. Het tijdstip van deze bijeenkomsten is aan u te bepalen. Het kan ’s middags maar ook aan het begin van de avond, zoals bij de voorgaande groepen. Laat u het s.v.p. weten indien u een uitgesproken voorkeur heeft? We proberen zo maximaal aan uw wens tegemoet te komen.
 
De verantwoordelijkheid voor de implementatie van HaZo24 in de praktijk is belegd bij tenminste één van de maatschapsleden. Daarnaast bevelen wij aan één van de praktijkmedewerkers (assistente, POH of PM) aan te wijzen als kwaliteit coördinator. Voor de continuïteit zien wij het liefst dat deze huisarts en kwaliteitsmedewerker zo veel mogelijk aanwezig zijn bij de modulebijeenkomsten.
 Heeft u nog vragen? Mail dan naar m.stax@syntein.nl
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 17 juni 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Netwerkbijeenkomst Praktijkmanagers

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 11 juni 2020
15:00 uur
tot 17:00 uur

Cafe Brein

Café Brein Land van Cuijk is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.
 
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft
uit te leggen wat er aan de hand is.
 
https://www.syntein.nl/nieuws/CafeBrein2020/

 
Locatie
Zwaanstraat 7, Cuijk
Datum
Maandag 08 juni 2020
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

AFGELAST WEGENS CORONA-MAATREGELEN Basis Spirometrie

Deze (gratis) scholing is bedoeld voor DA en POH’s die spirometrie onderzoek uitvoeren.
Als voorbereiding krijgt men een geaccrediteerde e-learning over de basisprincipes van spirometrie toegestuurd. Klik hier voor het aanmeldformulier
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 16 april 2020
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

AFGELAST WEGENS CORONA-MAATREGELEN E-health (terugkomdag)

Inloop vanaf 17.30 uur.Trainer Marion Oehmen

Meer informatie https://www.praktijksteun.nl/scholing-ehealth
Opgeven voor donderdag 5 maart 2020 (Syntein in Boxmeer) via deze link: Meld je aan
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 april 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Webinar functionaliteiten

Een webinar voor POH’ers (GGZ en Somatiek) die versneld aan de slag willen met Minddistrict. We bespreken de eerste stappen in het platform, het videobellen en het inzetten van ehealth-modules.
Klik hier voor meer informatie 

Dit webinar wordt ook opgenomen, dus kan naderhand terug gekeken worden.
 
Locatie
n.v.t.
Datum
Woensdag 01 april 2020
09:30 uur
tot 10:15 uur
Lees verder ›

WORDT VERPLAATST Triage (middag en avondgroep)

DEZE SCHOLING WORDT VERPLAATST TER VOORKOMING VAN VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS. 

De deelnemers (middag en avondgroep) hebben inmiddels de informatie ontvangen ter voorbereiding. De scholing bestaat er drie dagdelen. 
G-praktijken 13.00 – 16.30 uur
NHG-praktijken : 17.00 – 20.30 uur
 
Datum
Donderdag 19 maart 2020
13:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstrainingen 'Stoppen met Roken'

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar
Op een locatie bij u in de buurt

Startdatum:  Dinsdag 17 maart, 19:00 – 20:30

Aanmelden en meer informatie: www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95
Locatie
BiblioPlus, Ellen Hoffmannplein 2, Gennep
Datum
Dinsdag 17 maart 2020
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

WORDT VERPLAATST Verslavingsproblematiek

DEZE SCHOLING WORDT VERPLAATST TER VOORKOMING VAN VERSPREIDING VAN HET CORONAVIRUS. 

Inloop 17.30 uur
Trainer: Maaike van Irsel

Meer informatie https://www.praktijksteun.nl/scholing-verslavingsproblematiek
Opgeven voor dinsdag 17 maart 2020 (Syntein, in Boxmeer) | via deze link Meld je aan 
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 17 maart 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

(Spirometrie) Casuïstiekbespreking COPD en/of astma

Als voorbereiding krijgt men een geaccrediteerde e-learning met casus toegestuurd. Tevens wordt er gevraagd om vooraf casuïstiek te sturen zodat er een selectie gemaakt kan worden met onderwerpen voor de scholing. Klik hier voor de instructie “CareFusion versturen spirometrie”.

De  behoeftepeiling scholingen zal mede richting geven aan de invulling van de avond.  
De (gratis) scholing is bedoeld voor koppel van HA en POH-S.
Klik hier voor het aanmeldformulier

(ook op dinsdag 17 november  17.30 - 20.30 uur te volgen) 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 11 maart 2020
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

GGZ nascholing Acute Psychiatrie

Door Syntein in samenwerking met GGZ Oost-Brabant. Op basis van de scholingsbehoefte-inventarisatie huisartsen zijn er passende onderwerpen gekozen die deze avond behandeld worden. Zo wordt de Wet verplichte GGZ toegelicht en zal de samenwerking tussen de GGZ en de huisartsen, júist in de acute psychiatrie, worden besproken. Door middel van casuïstiek zal het een interactieve avond worden, waar eveneens voldoende ruimte is voor vragen en discussie.

Inloop vanaf 18.00 uur met soep en broodjes.
Avondvoorzitter Saskia Benthem, kaderhuisarts GGZ
 
Programma                     
18.00 uur Inloop met soep en broodjes
18.30 uur Opening
18.35 uur Korte inleiding door Cheraar Baars
(zorgmanager GGZ Oost-Brabant Land van Cuijk) met aandacht voor stand van zaken en ontwikkelingen binnen GGZ-Oost Brabant.
18.50 uur Uitleg Wet Verplichte GGZ door Take van der Hoek (psychiater)
19.20 uur Casuïstiek
19.50 uur Gezamenlijke nabespreking, discussie en vragen
20.20 uur Afsluiting
20.30 uur Einde
 
Geen kosten, accreditatie wordt aangevraagd
Aanmelden vóór 3 maart 2020 via deze link.   
 
 
Locatie
GGZ Oost-Brabant, Bilderbeekstraat 44, Boxmeer.
Datum
Dinsdag 10 maart 2020
18:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Cafe Brein

Café Brein Land van Cuijk is een trefpunt voor mensen met een niet-aangeboren hersenletsel (NAH), hun partners, mantelzorgers, familie, vrienden en professionals. NAH kan bijvoorbeeld ontstaan na een beroerte, ongeval, hersentumor of reanimatie.
 
In Café Brein worden wisselende onderwerpen besproken in een gezellige, ontspannen sfeer. Het accent ligt op contact, erkenning, herkenning en voorlichting. Een plek waar je niet steeds hoeft
uit te leggen wat er aan de hand is.
 
https://www.syntein.nl/nieuws/CafeBrein2020/

 
Locatie
Zwaanstraat 7, Cuijk
Datum
Maandag 09 maart 2020
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

ALV

Alle huisartsen hebben persoonlijk een uitnodiging gehad. 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 05 maart 2020
18:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

E-health (dag 1)

Inloop vanaf 17.30 uur.Trainer Marion Oehmen

Meer informatie https://www.praktijksteun.nl/scholing-ehealth
Opgeven voor donderdag 5 maart 2020 (Syntein in Boxmeer) via deze link: Meld je aan
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 05 maart 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 20 februari 2020
15:00 uur
tot 20:30 uur

Triage (middag en avondgroep)

De deelnemers (middag en avondgroep) hebben inmiddels de informatie ontvangen ter voorbereiding. De scholing bestaat er drie dagdelen. 
 • Donderdag 23 januari
 • Donderdag 20 februari
 • Donderdag 19 maart
PG-praktijken 13.00 – 16.30 uur
NHG-praktijken : 17.00 – 20.30 uur
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 20 februari 2020
13:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken'

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
Zeven bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Aanmelden en meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl
info@rookvrijookjij.nl  
076 – 88 951 95

 
 
Locatie
BiblioPlus, Ellen Hoffmannplein 2, 6591 CP Gennep
Datum
Maandag 03 februari 2020
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Groepstraining 'Stoppen met roken'

LET OP! 
De eerste bijeenkomst is op donderdag, de overige bijeenkomsten zijn op woensdagen

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
Zeven bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Aanmelden en meer informatie:
www.rookvrijookjij.nl
info@rookvrijookjij.nl  
076 – 88 951 95


 
Locatie
BiblioPlus, de Raetsingel 1, 5831 KC Boxmeer
Datum
Donderdag 30 januari 2020
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Triage (middag en avondgroep)

De deelnemers (middag en avondgroep) hebben inmiddels de informatie ontvangen ter voorbereiding. De scholing bestaat er drie dagdelen. 
 • Donderdag 23 januari
 • Donderdag 20 februari
 • Donderdag 19 maart
PG-praktijken 13.00 – 16.30 uur
NHG-praktijken : 17.00 – 20.30 uur
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 23 januari 2020
13:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's (3e deel)

Met enige trots laten we jullie weten dat het gelukt is om de training van Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” naar de regio te halen.
Deze scholing is als eerste onder de aandacht gebracht bij de pilotpraktijken Positieve Gezondheid. Vanuit deze praktijken hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen.
 
Op ons verzoek wordt een expliciete combi gemaakt met het concept van Machteld en het “spinnenwebgesprek”. De training beslaat drie dagen en wordt verzorgd door de volgende docenten:
 
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied van oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voort positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteurs en trainers van Fredrike.
 
De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  13.00 – 20.00 uur op 29 oktober &  26 november 2019 & 21 januari 2020. Er ruimte voor ongeveer 20 personen (meer dan de helft van de plaatsen is al ingevuld).
Onze gedachte is om zoveel mogelijk huisartsen en POH’s deel te laten nemen. De kosten bedragen € 265,= per deelnemer, accreditatie wordt aangevraagd.

Wil je deze training Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” niet missen? Meld je dan snel aan want vol = vol.  Aanmelden kan via een reply email o.v.v. naam, functie en praktijknaam naar info@syntein.nl 
  
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 21 januari 2020
13:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Psychopathologie bij ouderen

Inloop vanaf 17.30 uur
Trainer Maud Bocken
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 16 januari 2020
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Triage vanuit Positieve Gezondheid (3e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten die meedoen aan de pilot Positieve Gezondheid, hebben we samen met de NVDA de cursus Triage vanuit Positieve Gezondheid ontwikkeld en ingekocht. Het programma van de triagecursus, dus het werken met de NHG-triagewijzer, is hierbij gecombineerd met het concept Positieve Gezondheid. Na afloop van de cursus kan/kent de cursist:
 1. Werken met de NHG-Triagewijzer
 2. Het triagegesprek gestructureerd voeren
 3. Communicatieve vaardigheden inzetten om het triagegesprek effectief en efficiënt te laten verlopen
 4. Vitale functies beoordelen en handelen naar de bevindingen
 5. De definitie van en hulpmiddelen binnen positieve gezondheidszorg
 6. De mogelijkheden van Positieve Gezondheid
 7. Aspecten van Positieve Gezondheid toepassen bij telefonische triage
 8. Zelfmanagement van de patiënt versterken en oplossingsgerichte vragen stellen.
 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur en is telkens vanaf 17.00 uur gepland op:
 • Woensdag 18 september
 • Woensdag 23 oktober
 • Donderdag 28 november
 
Locatie volgt later (in ieder geval in deze regio).
 
De docent is wederom ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Dat is ook degene die vorige jaar de training van één dagdeel voor de assistenten over Positieve Gezondheid heeft verzorgd. De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd. Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.

 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 28 november 2019
17:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Leefstijlbehandeling voor POH-S & POH-GGZ

Datum
Donderdag 28 november 2019
16:30 uur
tot 18:30 uur

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn: 
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en klik op ‘Activiteiten’ (link: https://biblioplus.op-shop.nl/)
Locatie
Bibliotheek Bergen
Datum
Woensdag 27 november 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's (2e deel)

Met enige trots laten we jullie weten dat het gelukt is om de training van Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” naar de regio te halen.
Deze scholing is als eerste onder de aandacht gebracht bij de pilotpraktijken Positieve Gezondheid. Vanuit deze praktijken hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen.
 
Op ons verzoek wordt een expliciete combi gemaakt met het concept van Machteld en het “spinnenwebgesprek”. De training beslaat drie dagen en wordt verzorgd door de volgende docenten:
 
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied ban oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voort positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteurs en trainers van Fredrike.
 
De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  13.00 – 20.00 uur op 29 oktober &  26 november 2019 & 21 januari 2020. Er ruimte voor ongeveer 20 personen (meer dan de helft van de plaatsen is al ingevuld).
Onze gedachte is om zoveel mogelijk huisartsen en POH’s deel te laten nemen. De kosten bedragen € 265,= per deelnemer, accreditatie wordt aangevraagd.

Wil je deze training Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” niet missen? Meld je dan snel aan want vol = vol.  Aanmelden kan via een reply email o.v.v. naam, functie en praktijknaam naar info@syntein.nl 
  
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 26 november 2019
13:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Symposium Acute Ouderenzorg

Zorgprogramma: Ouderenzorg
Acute ouderenzorg: denken, doen of allebei? 

Ouderen willen de juiste zorg op de juiste plaats. Ook bij acute zorgvragen. Onze ‘zorgreflex’ is: direct handelen. Daarom lijkt een zorgvraag soms acuter dan hij is. Proactief inrichten van ouderenzorg kan deze reflex voorkomen. Samenwerken met de oudere in een zorg- en welzijnsnetwerk is een vereiste om aan te sluiten bij de wensen en verwachtingen van de oudere. Juist bij acute zorgvragen…

We nodigen je uit om onder leiding van zorgtrainer Jeroen de Blij op donderdag 21 november op een bijzondere en interactieve manier aan dit dilemma te werken. Samen met vakgenoten beleven we het spanningsveld tussen denken en doen en onderzoeken we of en hoe deze bij elkaar kunnen komen. 

Op een licht verteerbare en toch voedzame manier nemen we je letterlijk mee en ervaar je actief wat dit voor jou betekent. Wat dit inhoudt laten we nog even in het midden, we willen je graag "educatief" verrassen. Je kunt er van uitgaan dat er enthousiaste en deskundige sprekers zijn die je meenemen in de dilemma's tussen denken en doen.

Programma:

15:30 ontvangst met zoete en gezonde lekkernijen

16:00 start programma 

18:00 maaltijd bestaande uit soep, luxe broodjes en een warme snack

19:00 vervolg programma

20:30 afsluiting, een borrel op eigen gelegenheid behoort tot de mogelijkheden

Locatie:

Hotel van der Valk, Hertog Eduardplein 4, 6663 AN Nijmegen-Lent

Parkeren:

In de parkeergarage van het hotel

Accreditatie:

Accreditatie voor 3 uur wordt aangevraagd voor huisartsen, praktijkondersteuners en praktijkverpleegkundigen. De overige deelnemers ontvangen een certificaat van deelname.

Kosten:

De kosten voor dit symposium zijn € 75,00

Uiterste inschrijfdatum:

dinsdag 29 oktober 2019

Op dit symposium zijn onze scholingsvoorwaarden van toepassing. Opgave voor dit symposium betekent automatisch dat je akkoord gaat met deze scholingsvoorwaarden.

Aanmelden: https://ocenijmegen.nl/scholingsagenda/symposium-acute-ouderenzorg-denken-doen-of-allebei-2019-11-21-1600

Locatie
Hotel Van der Valk, Nijmegen-Lent
Datum
Donderdag 21 november 2019
15:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Terugkom bijeenkomst Hazo24

Groep 2019 - 2020
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 19 november 2019
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Veiligheidscafé over Wet Verplichte GGZ

In gesprek over de Wet Verplichte GGZ. Genodigden: GGZ, sector V&V, huisartsen, politie, gemeenten en cliëntenraad.
Onderwerp: Wat houdt deze wet in voor de diverse partijen, wat mogen we van elkaar verwachten en hoe kunnen we hierin samenwerken?

Datum:             dinsdag 19 november 2019

Tijd:                12.00 uur – 13.30 uur, inclusief lunch

Locatie:           Kantine, Bilderbeekstraat 44, Boxmeer

Thema:            ‘Wet Verplichte GGZ is er voor jou en mij?’


Aanmelden graag via C.M.P. (Kitty) Lamers-Claassen,  cmp.lamers@ggzoostbrabant.nl

 

 

Locatie
GGZ Land van Cuijk en Noord-Limburg, Bilderbeekstraat 44, Boxmeer
Datum
Dinsdag 19 november 2019
12:00 uur
tot 13:30 uur
Lees verder ›

Masterclass masterclass casuïstiek bespreking spirometrie

Bedoeld voor duo huisarts en POH, inclusief casuïstiek


Module 3: “masterclass casuïstiek bespreking spirometrie" (na POH-overleg, 17.30 - 20.30 uur) 
Doel: geaccrediteerde scholing voor de huisarts en zijn praktijkondersteuner. Deze nascholing is een interactieve uitsluitend praktische bijeenkomst in de huisartspraktijk. De deelnemers dienen eigen anonieme patiënten casussen in. Samen met collega's worden deze casussen besproken onder leiding van een deskundige op het gebied van longfunctie onderzoek. Met deze nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctieonderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen volgens de relevante NHG-standaarden, LTA- en GOLD-richtlijnen. Het zal de cursist meer kennis en inzicht geven in de diagnostiek en behandeling van COPD in de praktijk.
 

 

Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 14 november 2019
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

BHV-workshop (nieuw & ervaren) voor bijv. doktersassistenten

Wat?
In een workshop van één dagdeel behandelen we onder meer: reanimatie, inzet AED, ernstige bloedingen & bewustzijnsstoornissen, gebruik van kleine blusmiddelen, communicatie en ontruiming. Wellicht beschikt het merendeel van de deelnemers over voorkennis ten aanzien van EHBO. Tijdens de workshop zal daarom de focus worden gelegd op onderwerpen waar de deelnemers minder bekend mee zijn. 
 
Voor wie?
Zowel nieuwe BHV’ers als ervaren BHV’ers uit de praktijk kunnen deelnemen aan de workshop. Voor de nieuwe BHV’ers geldt dat zij verplicht zijn voorafgaand aan de workshop een E-learning te volgen. Kortom; de workshop is een herhalingscursus voor de ervaren BHV’er en een praktisch vervolg op de E-learning voor de nieuwelingen. Na inschrijving, ontvangen de nieuwe BHV’ers een link van Veiligheidspiramide met inloggegevens. Je kunt dan direct starten met de E-learning. Na afloop krijgen alle deelnemers uiteraard een certificaat overhandigd. Zodra de E-learning & de workshop is doorlopen ontvangen de 'nieuwe BHV’ers' het certificaat.
 
Wanneer?
 • Woensdag 6 november 2019 of donderdag 14 november 2019
 Vanaf 17.00 uur ben je welkom voor een eenvoudige maaltijd, de start van de workshop is om 17.30 uur, het einde daarvan om ong. 21.00 uur . Kun je op beide data? Geef dat dan aan bij de datavoorkeuren op het aanmeldformulier, wij delen je vervolgens in op één van de data.
 
Waar?
De workshops vinden plaats bij Syntein, in de scholingsruimte (Bereklauw 1 te Boxmeer, 3e verdieping). Heb je een voorkeur voor een andere locatie, bijvoorbeeld bij de huisartsenpraktijk waar je werkzaam bent, laat het ons dan weten. Er is echter een aantal eisen dat gesteld wordt aan de locatie:
 • Locatie beschikt over 4 aaneengesloten vrije parkeerplaatsen (ten behoeve van de brandoefening)
 • Locatie beschikt over een ruimte geschikt voor minimaal 12 personen
 
Kosten
E-learning: € 50,00 excl. BTW
Workshop: € 75,00 excl. BTW
 
Als je voor de eerste keer een BHV scholing volgt, wordt er dus € 125,00 excl. BTW in rekening gebracht. Voor een herhaling wordt € 75,00 excl. BTW berekend. Je ontvangt een factuur.
 
Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven.
Let op: Er geldt een minimum van 10 personen en maximum van 12 personen per groep. Dat betekent dat de workshop niet doorgaat als er onvoldoende deelnemers zijn.
 
Heb je nog aanvullende vragen over de workshop? Bel of mail ons dan gerust!
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 14 november 2019
17:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerk (voorafgaand aan scholing masterclass spirometrie)

Vier keer per jaar komen de praktijkondersteuners en gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken, aangesloten bij Syntein, bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Na het netwerkoverleg vindt een scholing plaats, waarbij soms tevens doktersassistenten aansluiten. Inloop vanaf 14.30 uur. Opgeven via deze link
Datum
Donderdag 14 november 2019
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

EKC training Onderwijsontwikkeling voor huisartsen

 
Voor wie? Alle huisartsen in de regio die zich bezighouden met het organiseren of geven van onderwijs: de EKC, leden WDH-commissie en kaderhuisartsen 
Locatie? Hotel van der Valk, Rijksweg 1, Molenhoek
Waarvoor?  Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten (deze punten tellen ook als EKC punten voor EKC herregistratie bij het CHBB)
Prijs? Leden van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. € 85 per avond.
Niet leden van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. € 150 per avond.
In deze workshop wordt u als deelnemer meegenomen op reis langs oude en nieuwe leertheorieën en -praktijken. Na deze workshop heeft u inzicht in wat qua leren werkt en wat niet (meer). Na afloop weet u hoe u scholingactiviteiten (binnen de toetsgroep) mooi in balans kunt brengen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

-  Hoe leren volwassenen?
-  Wat betekent dit voor het ontwerpen van onderwijs?
-  Samen een opleidingsactiviteit ontwerpen

Inschrijven
Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar!
Schrijf hier in voor dinsdag 18 juni 2019
Schrijf hier in voor dinsdag 12 november 2019
Beide avonden zijn inhoudelijk hetzelfde. U kunt een keuze maken voor een avond. 

Kernteam Kwaliteitsbevordering LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
Locatie
Hotel van der Valk, Rijksweg 1, Molenhoek
Datum
Dinsdag 12 november 2019
19:00 uur
tot 22:00 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Ook jij?

Groepstraining “Rookvrij! Ook jij ?” in samenwerking met het Radboud UMC
Locatie
Gezondheidscentrum Heyendael
Datum
Maandag 11 november 2019
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn: 
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en klik op ‘Activiteiten’ (link: https://biblioplus.op-shop.nl/)
Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Donderdag 07 november 2019
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

BHV-workshop (nieuw & ervaren) voor bijv. doktersassistenten

Wat?
In een workshop van één dagdeel behandelen we onder meer: reanimatie, inzet AED, ernstige bloedingen & bewustzijnsstoornissen, gebruik van kleine blusmiddelen, communicatie en ontruiming. Wellicht beschikt het merendeel van de deelnemers over voorkennis ten aanzien van EHBO. Tijdens de workshop zal daarom de focus worden gelegd op onderwerpen waar de deelnemers minder bekend mee zijn. 
 
Voor wie?
Zowel nieuwe BHV’ers als ervaren BHV’ers uit de praktijk kunnen deelnemen aan de workshop. Voor de nieuwe BHV’ers geldt dat zij verplicht zijn voorafgaand aan de workshop een E-learning te volgen. Kortom; de workshop is een herhalingscursus voor de ervaren BHV’er en een praktisch vervolg op de E-learning voor de nieuwelingen. Na inschrijving, ontvangen de nieuwe BHV’ers een link van Veiligheidspiramide met inloggegevens. Je kunt dan direct starten met de E-learning. Na afloop krijgen alle deelnemers uiteraard een certificaat overhandigd. Zodra de E-learning & de workshop is doorlopen ontvangen de 'nieuwe BHV’ers' het certificaat.
 
Wanneer?
 • Woensdag 6 november 2019 of Donderdag 14 november 2019
 
Vanaf 17.00 uur ben je welkom voor een eenvoudige maaltijd, de start van de workshop is om 17.30 uur, het einde daarvan om ong. 21.00 uur . Kun je op beide data? Geef dat dan aan bij de datavoorkeuren op het aanmeldformulier, wij delen je vervolgens in op één van de data.
 
Waar?
De workshops vinden plaats bij Syntein, in de scholingsruimte (Bereklauw 1 te Boxmeer, 3e verdieping). Heb je een voorkeur voor een andere locatie, bijvoorbeeld bij de huisartsenpraktijk waar je werkzaam bent, laat het ons dan weten. Er is echter een aantal eisen dat gesteld wordt aan de locatie:
 • Locatie beschikt over 4 aaneengesloten vrije parkeerplaatsen (ten behoeve van de brandoefening)
 • Locatie beschikt over een ruimte geschikt voor minimaal 12 personen
 
Kosten
E-learning: € 50,00 excl. BTW
Workshop: € 75,00 excl. BTW
 
Als je voor de eerste keer een BHV scholing volgt, wordt er dus € 125,00 excl. BTW in rekening gebracht. Voor een herhaling wordt € 75,00 excl. BTW berekend. Je ontvangt een factuur.
 
Inschrijven
Klik hier om je in te schrijven.
Let op: Er geldt een minimum van 10 personen en maximum van 12 personen per groep. Dat betekent dat de workshop niet doorgaat als er onvoldoende deelnemers zijn.
 
Heb je nog aanvullende vragen over de workshop? Bel of mail ons dan gerust!
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 06 november 2019
17:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Opvolgavond Langerhans 'GLP1-therapie'

Voor de deelnemers die eerder de Langerhans “Insulinetherapie in de eerste lijn” gevolgd hebben, is deze opvolgavond bedoeld: GLP1-therapie, demedicalisatie bij koolhydraatbeperking en meer”
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 05 november 2019
18:00 uur
tot 22:00 uur
Lees verder ›

Symposium Dementie Keten Team

10 jaar Dementie Keten Team Noordelijke Maasvallei
 
Een middag voor iedereen die in haar of zijn dagelijks leven en/of werk te maken heeft met mensen met dementie.
 
 
Symposium met als thema samenwerken
 
5 november 2019   13.30 – 17.00 uur
 
Myllesweerd, Kerkstraat 3, 5451 BM te Mill
 


Aanmelden vóór 31 oktober: ovkcuijk-mill@pantein.nl
 
Graag bij aanmelden aangeven of u wel of niet een professional bent.

Programma:
13.00 uur            Ontvangst met koffie/thee

13.30 uur            Welkom door Jan Bodewes, mantelzorger

13.45 uur            DKT 10 jaar gesprek over het DKT door ouderenverpleegkundigen en artsen

14.30 uur            Ethische dilemma’s bij dementie door Wendy vd Putten

15.15 uur            Pauze met een drankje en informatiemarkt

16.00 uur            Keuzeprogramma
1. Het levensverhaal
2. Omgaan met gedragsveranderingen
16.45 uur            Afsluiting door Peter Evers
 
17.00 uur            Informeel samen zijn met hapje en drankje
 
Het symposium is gratis. U bent van harte uitgenodigd.
 
Locatie
Myllesweerd, Mill
Datum
Dinsdag 05 november 2019
13:30 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Tips & Tricks CGM Apotheek

Datum
Maandag 04 november 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur

Declareren & zo (voor diëtisten)

Het  declaratieproces wordt besproken: wat zijn de kritische punten, wanneer krijgen we openstaande regels en vooral hoe kunnen we dat voorkomen. Daarnaast is er ruimte voor allerlei vragen.
 
Aanmelden via info@syntein.nl 

 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 31 oktober 2019
17:00 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's (1e deel)

Met enige trots laten we jullie weten dat het gelukt is om de training van Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” naar de regio te halen.
Deze scholing is als eerste onder de aandacht gebracht bij huisartsen en POH’s van de pilotpraktijken Positieve Gezondheid. Vanuit deze praktijken hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen.
 
Op ons verzoek wordt een expliciete combi gemaakt met het concept van Machteld en het “spinnenwebgesprek”. De training beslaat drie dagen en wordt verzorgd door de volgende docenten:
 
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied ban oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voort positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteurs en trainers van Fredrike.
 
De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  13.00 – 20.00 uur op 29 oktober &  26 november 2019 & 21 januari 2020. Er ruimte voor ongeveer 20 personen (meer dan de helft van de plaatsen is al ingevuld).
Onze gedachte is om zoveel mogelijk huisartsen en POH’s deel te laten nemen. De kosten bedragen € 265,= per deelnemer, accreditatie wordt aangevraagd.

Wil je deze training Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” niet missen? Meld je dan snel aan want vol = vol.  Aanmelden kan via een reply email o.v.v. naam, functie en praktijknaam naar info@syntein.nl 
  
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 29 oktober 2019
13:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Begeleiding van oncologische patiënten

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl 

Trainer:            Harma Koelewijn- Pierik (Care for Cancer)
https://www.praktijksteun.nl/scholing-begeleiding-van-oncologische-patienten
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 24 oktober 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn: 
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
 
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en klik op ‘Activiteiten’ (link: https://biblioplus.op-shop.nl/)
Locatie
Bibliotheek Gennep
Datum
Woensdag 23 oktober 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Triage vanuit Positieve Gezondheid (2e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten die meedoen aan de pilot Positieve Gezondheid, hebben we samen met de NVDA de cursus Triage vanuit Positieve Gezondheid ontwikkeld en ingekocht. Het programma van de triagecursus, dus het werken met de NHG-triagewijzer, is hierbij gecombineerd met het concept Positieve Gezondheid. Na afloop van de cursus kan/kent de cursist:
 1. Werken met de NHG-Triagewijzer
 2. Het triagegesprek gestructureerd voeren
 3. Communicatieve vaardigheden inzetten om het triagegesprek effectief en efficiënt te laten verlopen
 4. Vitale functies beoordelen en handelen naar de bevindingen
 5. De definitie van en hulpmiddelen binnen positieve gezondheidszorg
 6. De mogelijkheden van Positieve Gezondheid
 7. Aspecten van Positieve Gezondheid toepassen bij telefonische triage
 8. Zelfmanagement van de patiënt versterken en oplossingsgerichte vragen stellen.
 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur en is telkens vanaf 17.00 uur gepland op:
 • Woensdag 18 september
 • Woensdag 23 oktober
 • Donderdag 28 november
 
Locatie volgt later (in ieder geval in deze regio).
 
De docent is wederom ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Dat is ook degene die vorige jaar de training van één dagdeel voor de assistenten over Positieve Gezondheid heeft verzorgd. De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd. Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.

 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 23 oktober 2019
17:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Triage in de dagpraktijk (2e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten hebben we de basistraining “Triage in de dagpraktijk” van de NHG ingekocht. De training is bedoeld voor praktijkassistentes met hun huisartsen en anderen die de telefoon aannemen in de huisartsenpraktijk (overdag).
Het doel van de training is om het triagegesprek te structureren en te voeren volgens de laatste richtlijn van het NHG, zodat het efficiënt verloopt en optimale veiligheid voor de patiënt bereikt wordt. Deelnemers oefenen het gespreksprotocol aan de hand van geluidsopnamen of casusbeschrijvingen van eigen gesprekken. Daarbij wordt de NHG-Triagewijzer doorgenomen, zodat duidelijk wordt hoe deze gebruikt kan worden en wanneer deze benodigd is voor de triage. De communicatie met de patiënt en een professionele triage staan centraal in deze training.
De medische inhoud komt zijdelings aan de orde.

Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Dagdeel 1. Het triagegesprek en de NHG-triagewijzer
•            Structuur van een standaard triage- en adviesgesprek.
•            Wat herken je van de gespreksstructuur in geluidsopnamen?
•            Snel ABCDE-veilig.
•            Gebruik van de NHG Triagewijzer.
•            Oefening: gespreksstructuur in triage aan de hand van voorbeeld casussen.
•            Welke mogelijkheden biedt de Triagewijzer nog meer.
•            Hoe kun je beginnen met de geprotocolleerde triage?
 
Dagdeel 2. ABCDE en het belang van goede triage
•            Integratie van de verschillende vaardigheden uit dagdeel 1.
•            Het uitvragen van levensbedreigende spoed (ABCDE), met voorbeelden.
•            Herhaling van de gespreksstructuur. 
•            Het belang van uniforme triage.
•            Bespreken van de belemmeringen en oefenen met de gespreksvoering en triage.
 
Dagdeel 3. Het invoeren van het triagesysteem
•            Omgaan met weerstand.
•            Samenwerking tussen huisarts en assistente bij de triage.
•            Overeenstemming over het geven van adviezen en de controle daarop.
•            Behoeften, afspraken en protocollen benodigd voor een gestructureerde triage.
•            Triage als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de praktijk.
•            Kwaliteitsborging van de triage op langere termijn.
 
De cursus bestaat uit drie dagdelen van ongeveer 3,5 uur van 13.00 – 16.30 uur en vindt plaats bij Syntein, Bereklauw 1 in Boxmeer en is gepland op: 
 • Woensdag 18 september 2019
 • Woensdag 23 oktober 2019
 • Donderdag 28 november 2019
 
De docent is ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Paul heeft eerder ook de training voor de assistenten van de Positieve Gezondheid-praktijken verzorgd.
De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd.

Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 23 oktober 2019
13:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Nascholing spiegeling, samen leren en ontwikkelen

Benut spiegelinformatie als input en leer van praktijkvariatie

De zorg is aan het veranderen, kwaliteitsdenken speelt een grote rol en patiënten vragen om zorg op maat, die past bij hun behoeften en doelen. Het werk van de zorgproffesional betreft daardoor meer dan alleen het gebruik van richtlijnen en (meetbare) indicatoren, waarbij medisch bewijs en normen veel informatie opleveren. De ruimte daarbinnen om op je eigen manier als zorgprofessional te werken is van groot belang, waarbij het belangrijk is om de basis op orde te houden. Je verleent als zorgprofessionals binnen je mogelijkheden de beste zorg : een grote meerwaarde voor de patiënt.

Bij het 'nieuwe' kwaliteitsdenken staat het (samen) leren centraal. Werken aan kwaliteit geeft meer voldoening als het lukt om zinvolle veranderingen in gang te zetten en tevreden patiënten te ontmoeten. Het komt ten goede aan het werkplezier.

De bijeenkomst is bedoeld voor kernteam chronische zorg, huisarts en POH. De bedoeling is het samen reflecteren en van elkaar leren te faciliteren. Binnen de praktijk en tussen de praktijken.  Praktijken die als koppel (POH en tenminste één huisarts) deelnemen krijgen een vergoeding van € 100,= Kaderhuisarts Patrick Schrömbges verzorgt de nascholing. 

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 22 oktober 2019
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn: 
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
 
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Ga naar Biblioplus.nl en klik op ‘Activiteiten’ (link: https://biblioplus.op-shop.nl/)
Locatie
Bibliotheek Sint Anthonis
Datum
Donderdag 10 oktober 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Start groepstraining 'Stoppen met roken'

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

Aanmelden en meer informatie:  www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95
 
Locatie
Biblioplus Boxmeer, Raetsingel 1
Datum
Donderdag 10 oktober 2019
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

GGZ in huisartsenpraktijk

Datum: 10 oktober 2019
Tijdstip: 8.45 - 16.45 uur
Locatie: Congrescentrum Igluu, Lichttoren 32, 5611 BJ Eindhoven 
Accreditatie: 6 punten NVvPO, V&VN, LV POH-GGZ, KNMG 
Prijs: € 195
Aanmelden
08.45 – 09.15 uur | Ontvangst en registratie
09.15 – 09.30 uur | Inleiding
09.30 – 10.15 uur | Plenaire opening: 
De kracht van de verbinding
Jeroen Kloet vertelt over zijn eigen psychische kwetsbaarheid. Over hoe belangrijk het is om als patiënt écht gehoord te worden, samen op zoek te gaan naar een weg naar herstel met een professionele nabijheid in plaats van professionele afstand. Een inspirerend betoog met een boodschap die u zal bijblijven.
Jeroen Kloet, psychiater en ervaringsprofessional
 
10.15 – 12.30 uur | Masterclass inclusief korte pauze (keuze 1 uit 3)
 
1. Verwerken en versterken
Een trauma, meervoudig of enkelvoudig, kan een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en beloop van klachten voor de patiënt. Vroege onderkenning en behandeling van trauma gerelateerde klachten is dan ook van belang. Hoe doet u dat en wat dan? In deze masterclass zoeken we de verdieping op. U leert hoe u in de huisartsenpraktijk aan de slag kunt gaan met trauma gerelateerde klachten en wanneer verwijzing op zijn plaats is.
Sprekersnaam volgt
 
2. Een in-KOP-per
Het KOP-model gaat uit van de individuele kenmerken van de persoon, die een cruciale rol kunnen spelen bij het ontstaan en instandhouding van klachten. Hoe kunt u het KOP-model effectief inzetten bij relatieproblemen en emotieregulatie klachten? Dat leggen we u uit aan de hand van herkenbare casuïstiek. Boek, na het volgen van deze masterclass, resultaten op korte termijn.
Nathalie Haeck, GZ-psycholoog en Els Heene, klinisch psycholoog
 
3. Angst de baas
Klachten van angst en paniek hebben soms als oorzaak het doormaken van een (lichamelijke) nare ziekte waarin angst reëel is geweest en soms is er ogenschijnlijk geen duidelijke reden voor. Wanneer de klachten toenemen en niet meer functioneel zijn, is hulp geboden. Hoe begeleidt u de patiënt om met niet meer angst en bezorgdheid te reageren dan functioneel is. Help de patiënt de angst de baas te zijn.
Sprekersnaam volgt
 
12.30 – 13.15 uur | Lunchpauze
13.15 – 14.30 uur | Workshopronde 1 (keuze 2 uit 4)

 
4. Opgelost
Oplossingsgericht werken is een methodische en gestructureerde manier van bevragen om de patiënt weer in zijn kracht te zetten en de kijk op zijn of haar problemen te veranderen. Klinkt bekend en eenvoudig, maar is dat ook zo? Na het volgen van deze workshop heeft u uw kennis over oplossingsgericht werken weer op scherp gezet.
Jeroen de Waard, trainer en gespecialiseerd in oplossingsgericht werken
 
5. Leef voluit
Psychische en lichamelijke klachten worden vaak als ingrijpend ervaren. Ze staan geluk in de weg. ‘Leef voluit’ is dan gemakkelijker gezegd dan gedaan. Acceptence en Commitment Therapy (ACT) is gebaseerd op het principe dat leed onlosmakelijk is verbonden met het leven. Hoe kunt u praktisch en concreet de patiënt begeleiden om nare omstandigheden meer te accepteren en aanvaarden. Tijdens deze workshop gaan we actief aan de slag met oefeningen die u direct kunt toepassen tijdens uw consult. We gaan ervan uit dat u de basisprincipes van ACT kent. 
Marjolein Vleugel, GZ psycholoog en ACT Opleider
 
6. Schijn een lichtje op mij
Oververmoeidheid, behoefte aan slaap, concentratiestoornissen en donkere gedachten. Hoe vaak denkt u aan een winterdepressie of winterdip? Beiden verdienen serieuze aandacht. Welke interventies kunt u inzetten en heeft u daarbij wel eens gedacht aan lichttherapie? De resultaten van lichttherapie zijn indrukwekkend. (H)erken winter depressieve klachten en begeleid uw patiënt door de winter heen.
Lisette Rops, psychiater
 
7. Onverklaard maakt onbemind
U ziet regelmatig patiënten met onvoldoende verklaarde lichamelijke klachten. Deze klachten maken een effectieve benadering lastig. Hoe krijgt u uw patiënt mee in het behandelplan? Welke bejegening is effectief? Hoe kunt u uw eigen gedrag als uitgangspunt nemen? U neemt praktische handvatten mee naar de spreekkamer om uw patiënt in beweging te krijgen.
Netty Versloot, psycholoog
 
14.30 – 14.45 uur | Pauze
14.45 – 16.00 uur | Workshopronde 2
16.00 – 17.00 uur | Plenaire afsluiting:
 Oploskoffie
We sluiten het congres af met een theatervoorstelling van Eva Nagel. Ze laat ons op indringende wijze zien wat de impact van suïcide voor de omgeving kan zijn. Oploskoffie, met liefde gemaakt. Zorg dat u dit niet mist. 
Eva Nagel, theatermaakster en ervaringsdeskundige
Locatie
Eindhoven
Datum
Donderdag 10 oktober 2019
09:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

Informatieavond borstkanker

Locatie
Maasziekenhuis Pantein
Datum
Dinsdag 08 oktober 2019
19:00 uur
tot 21:00 uur

Kind & Jeugd, (v)echtscheidingen / complexe scheidingen

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl  

Trainer:            Jan Wissink
https://www.praktijksteun.nl/scholing-kind=jeugd-verdieping-scheidingen
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 08 oktober 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Tweedaagse huisartsen (voor huisartsen)

Jaarlijkse Tweedaagse op 27 & 28 september met het thema: Tot ’t gaatje... 
voor genodigden, zij hebben een email ontvangen. 

  
Praktische info
Datum: Vrijdag 27 en zaterdag 28 september 2019
Locatie: Chateau Baarlo, Raayerveldlaan 6, 5991 EN Baarlo
Accreditatie: Accreditatie is aangevraagd voor 9 punten
Kosten:  €375,00 voor het gehele weekend inclusief diner, feest en overnachting
Inschrijven: Klik hier om je direct in te schrijven (per persoon apart inschrijven)
 
Bij inschrijving wordt het bedrag direct via Ideal afgeschreven en hiermee is de inschrijving bevestigd. Als de bestelling is afgerond ontvang je een e-mail ter bevestiging met daarin de ticket en een factuur voor de administratie. Bij annulering tot twee weken voor aanvang geldt volledige restitutie. Bij annulering korter dan twee weken voor aanvang is er geen mogelijkheid tot restitutie, maar er mag dan natuurlijk een collega de plaats innemen.
 
Vragen? Neem dan contact op met het secretariaat WDH / Syntein (Sylvia Nelissen, Telefoon 0485-745311)
 
Nascholingscommissie,
Birgit Houwman
Margriet de Jong
Cees Mosch
Jaap Jan Rijn
Karin Roskes
 
Locatie
Baarlo
Van
Vrijdag 27 september 2019
09:00 uur
Tot
Zaterdag 28 september 2019
13:00 uur
Lees verder ›

Workshop Levenseinde

Huisarts Van der Belt in gesprek over het levenseinde
 
“Ik ga dood, maar tot die tijd leef ik.” In dat kader gaan huisartsen uit het Land van Cuijk tijdens gratis workshops in de bieb in gesprek met inwoners. Gespreksonderwerpen zijn palliatieve zorg, hospices, pijnbestrijding, testamenten en zingevingsvraagstukken. Huisartsen geven een beeld van wat er in de gemeente allemaal aan zorg en hulp mogelijk is en gaan met aanwezigen in gesprek.
 
Ervaring leert dat het gesprek tussen de patiënt en de dokter over de laatste fase van het leven vaak te laat begint. Hierdoor gaat het vaak gepaard met teleurstellingen, onbegrip en het gevoel te laat te zijn om nog wezenlijke besluiten te nemen. Een tijdig gesprek over het naderend overlijden is niet gemakkelijk, maar wel belangrijk.
 
De gemiddelde levensverwachting in Nederland wordt steeds hoger. Met de leeftijd komen helaas ook meer kwalen en gebreken. Medisch gezien kan er steeds meer. Hoe lang wil je door gaan met behandelen? Wat wil je wel en wat wil je niet meer ? En hoe betrek je je naasten erbij? Ook dat zijn onderwerpen van gesprek.
 
De workshops maken deel uit van een reeks, georganiseerd door de huisartsen van Syntein en Biblioplus. Beide organisaties maken deel uit van het Netwerk Positieve Gezondheid in de Noordelijke Maasvallei. Onder andere middels de workshops geven ze samen concreet invulling aan Positieve Gezondheid. De thema’s van de workshops zijn door burgers zelf gekozen.
 
De overige data in de andere gemeenten van de workshopreeks ‘Levenseinde” zijn:
 • Sint Anthonis, donderdag 10 oktober
 • Gennep, woensdag 23 oktober
 • Cuijk, donderdag 7 november
 • Bergen, woensdag 27 november
 
Alle workshops zijn van 19:30 tot 21:00 uur in de bibliotheken van de betreffende gemeente.
 
Aanmelden
Deelname aan de workshop is gratis en aanmelden kan eenvoudig via de website van BiblioPlus. Voor Boxmeer gebruik deze link van Biblioplus
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Donderdag 26 september 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Regionale Netwerkbijeenkomst POH-GGZ’ Alcoholgebruik/-misbruik voor POH-GGZ

Geef je op via info@syntein.nl.
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 25 september 2019
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Informatiebijeenkomst Stoppen met Roken

Een initiatief van POH en apotheek Peel& Maas
 
Locatie
MFC Oelbroeck Sint Anthonis
Datum
Donderdag 19 september 2019
19:30 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Triage vanuit Positieve Gezondheid (1e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten die meedoen aan de pilot Positieve Gezondheid, hebben we samen met de NVDA de cursus Triage vanuit Positieve Gezondheid ontwikkeld en ingekocht. Het programma van de triagecursus, dus het werken met de NHG-triagewijzer, is hierbij gecombineerd met het concept Positieve Gezondheid. Na afloop van de cursus kan/kent de cursist:
 1. Werken met de NHG-Triagewijzer
 2. Het triagegesprek gestructureerd voeren
 3. Communicatieve vaardigheden inzetten om het triagegesprek effectief en efficiënt te laten verlopen
 4. Vitale functies beoordelen en handelen naar de bevindingen
 5. De definitie van en hulpmiddelen binnen positieve gezondheidszorg
 6. De mogelijkheden van Positieve Gezondheid
 7. Aspecten van Positieve Gezondheid toepassen bij telefonische triage
 8. Zelfmanagement van de patiënt versterken en oplossingsgerichte vragen stellen.
 
De cursus bestaat uit drie bijeenkomsten van ongeveer 3,5 uur en is telkens vanaf 17.00 uur gepland op:
 • Woensdag 18 september
 • Woensdag 23 oktober
 • Donderdag 28 november
 
Locatie volgt later (in ieder geval in deze regio).
 
De docent is wederom ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Dat is ook degene die vorige jaar de training van één dagdeel voor de assistenten over Positieve Gezondheid heeft verzorgd. De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd. Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 18 september 2019
17:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Triage in de dagpraktijk (1e deel) voor doktersassistenten

Op verzoek van een aantal praktijken en doktersassistenten hebben we de basistraining “Triage in de dagpraktijk” van de NHG ingekocht. De training is bedoeld voor praktijkassistentes met hun huisartsen en anderen die de telefoon aannemen in de huisartsenpraktijk (overdag).
Het doel van de training is om het triagegesprek te structureren en te voeren volgens de laatste richtlijn van het NHG, zodat het efficiënt verloopt en optimale veiligheid voor de patiënt bereikt wordt. Deelnemers oefenen het gespreksprotocol aan de hand van geluidsopnamen of casusbeschrijvingen van eigen gesprekken. Daarbij wordt de NHG-Triagewijzer doorgenomen, zodat duidelijk wordt hoe deze gebruikt kan worden en wanneer deze benodigd is voor de triage. De communicatie met de patiënt en een professionele triage staan centraal in deze training.
De medische inhoud komt zijdelings aan de orde.

Het programma ziet er als volgt uit: 
 
Dagdeel 1. Het triagegesprek en de NHG-triagewijzer
•            Structuur van een standaard triage- en adviesgesprek.
•            Wat herken je van de gespreksstructuur in geluidsopnamen?
•            Snel ABCDE-veilig.
•            Gebruik van de NHG Triagewijzer.
•            Oefening: gespreksstructuur in triage aan de hand van voorbeeld casussen.
•            Welke mogelijkheden biedt de Triagewijzer nog meer.
•            Hoe kun je beginnen met de geprotocolleerde triage?
 
Dagdeel 2. ABCDE en het belang van goede triage
•            Integratie van de verschillende vaardigheden uit dagdeel 1.
•            Het uitvragen van levensbedreigende spoed (ABCDE), met voorbeelden.
•            Herhaling van de gespreksstructuur. 
•            Het belang van uniforme triage.
•            Bespreken van de belemmeringen en oefenen met de gespreksvoering en triage.
 
Dagdeel 3. Het invoeren van het triagesysteem
•            Omgaan met weerstand.
•            Samenwerking tussen huisarts en assistente bij de triage.
•            Overeenstemming over het geven van adviezen en de controle daarop.
•            Behoeften, afspraken en protocollen benodigd voor een gestructureerde triage.
•            Triage als onderdeel van het kwaliteitsbeleid van de praktijk.
•            Kwaliteitsborging van de triage op langere termijn.
 
De cursus bestaat uit drie dagdelen van ongeveer 3,5 uur van 13.00 – 16.30 uur en vindt plaats bij Syntein, Bereklauw 1 in Boxmeer en is gepland op: 
 • Woensdag 18 september 2019
 • Woensdag 23 oktober 2019
 • Donderdag 28 november 2019
 
De docent is ex-huisarts en triage-communicatietrainer Paul Ram. Paul heeft eerder ook de training voor de assistenten van de Positieve Gezondheid-praktijken verzorgd.
De training is geaccrediteerd en de kosten bedragen, afhankelijk van het aantal inschrijvingen maximaal € 300,= per persoon. Dit is inclusief koffie en een eenvoudige maaltijd.

Inschrijven kan middels een reply op deze email (info@syntein.nl ) o.v.v. volledige naam van de cursist, naam praktijk en emailgegevens van de cursist.
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 18 september 2019
13:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

E-health (terugkomdag)

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl  

Trainer:            Marion Oehmen
https://www.praktijksteun.nl/scholing-ehealth
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 12 september 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing (vervolg DM / CVRM)

Vier keer per jaar komen de praktijkondersteuners en gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken, aangesloten bij Syntein, bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Na het netwerkoverleg vindt een scholing plaats, waarbij soms tevens doktersassistenten aansluiten. Inloop vanaf 14.30 uur. Opgeven via deze link 
Datum
Dinsdag 10 september 2019
15:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop herkennen, bespreken en doorverwijzen van laaggeletterdheid

De Stichting Lezen & Schrijven organiseert samen met het Netwerk Positieve Gezondheid een workshop 'herkennen, bespreken en doorverwijzen van laaggeletterdheid' aan. De workshop wordt gehouden bij Syntein in Boxmeer op maandag 9 september. Iedereen met beroepsmatige of persoonlijke belangstelling voor dit onderwerk kan via deze link aanmelden. 

 

Locatie
Syntein
Datum
Maandag 09 september 2019
10:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24 (onder voorbehoud)

Scholingsmodule 'Managementreview'
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Maandag 01 juli 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Tips & Tricks CGM Apotheek

Locatie
Apotheek te St. Anthonis
Datum
Maandag 24 juni 2019
18:00 uur
tot 20:30 uur

E-health (dag 1)

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl 

Trainer:            Marion Oehmen
https://www.praktijksteun.nl/scholing-ehealth
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 20 juni 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

EKC training Onderwijsontwikkeling voor huisartsen

 
Voor wie? Alle huisartsen in de regio die zich bezighouden met het organiseren of geven van onderwijs: de EKC, leden WDH-commissie en kaderhuisartsen 
Locatie? Hotel van der Valk, Rijksweg 1, Molenhoek
Waarvoor?  Accreditatie is aangevraagd voor 3 punten (deze punten tellen ook als EKC punten voor EKC herregistratie bij het CHBB)
Prijs? Leden van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. € 85 per avond.
Niet leden van de LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o. € 150 per avond.
In deze workshop wordt u als deelnemer meegenomen op reis langs oude en nieuwe leertheorieën en -praktijken. Na deze workshop heeft u inzicht in wat qua leren werkt en wat niet (meer). Na afloop weet u hoe u scholingactiviteiten (binnen de toetsgroep) mooi in balans kunt brengen. De volgende onderwerpen komen aan bod:

-  Hoe leren volwassenen?
-  Wat betekent dit voor het ontwerpen van onderwijs?
-  Samen een opleidingsactiviteit ontwerpen

Inschrijven
Er zijn beperkt plaatsen beschikbaar!
Schrijf hier in voor dinsdag 18 juni 2019
Schrijf hier in voor dinsdag 12 november 2019
Beide avonden zijn inhoudelijk hetzelfde. U kunt een keuze maken voor een avond. 

Kernteam Kwaliteitsbevordering LHV-Huisartsenkring Nijmegen e.o.
 
Locatie
Hotel van der Valk, Rijksweg 1 Molenhoek
Datum
Dinsdag 18 juni 2019
19:00 uur
tot 22:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing

Scholing: casuïstiek CVRM / Leefstijl als behandeling i.s.m. GGZ/SMR
Datum
Dinsdag 18 juni 2019
15:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing (COPD-carrousel)

Vier keer per jaar komen de praktijkondersteuners en gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken, aangesloten bij Syntein, bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Na het netwerkoverleg vindt een scholing plaats, waarbij soms tevens doktersassistenten aansluiten. Inloop vanaf 14.30 uur. Opgeven via info@syntein.nl

Carrousel praktijkondersteuners (na POH-overleg 17.30 – 20.00 uur)
Doel: d.m.v. 2 of 3 workshops kennisverdieping van de 1e lijns zorg bij respiratoire aandoeningen. Mogelijke onderwerpen voor workshops zijn:
 • Vragen aan de deskundige: interactieve workshop waarbij vooraf geïnventariseerde vragen én vragen tijdens de workshop beantwoordt worden over o.a. longfunctie, COPD, Astma enz.
 • De ziektelastmeting en ICS reductie bij patiënten met COPD. Hier wordt o.a. de verdieping gemaakt hoe de ziektelastmeter te gebruiken in bv. de relatie tot communicatie rondom medicatiegebruik en het stoppen van ICS (met bv de ICS reductie tool).
 • Eventueel nog nader te bepalennog in te vullen door de zorggroep
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 18 juni 2019
15:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Cuijk
Datum
Donderdag 13 juni 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

ALV Huisartsencoöperatie

ALV om alle coöperatieleden te betrekken bij de lopende ontwikkelingen en nieuwe plannen waarmee het bestuur van de huisartsencoöperatie en Syntein bezig zijn. Hierbij willen we ook stilstaan bij ideeën die u aandraagt, om op te pakken of uit te werken.
 
Agenda
 
Datum:               Donderdag 13 juni 2019       
Tijd:                     18.30 uur – 21.00 uur (uiterlijk)
Plaats:                 Syntein (Bereklauw 1 te Boxmeer, 3e verdieping)
 
Het centrale onderwerp van de ALV zal het Zorgverkoopplan van de regio (huisartsen en Syntein) voor 2020-2021 zijn, waarmee de onderhandelingen met de zorgverzekeraars gestart zullen worden. Doelstelling is dit plan bespreken en aanscherpen.
 1. Zorgverkoopplan t.b.v. onderhandelingen zorgverzekeraars
 2. Ontwikkelingen aan de regiotafel
 3. Voorstel ontzorgen huisartsen door Syntein
 4. Toelichting op het programma OPEN
 
De definitieve agenda en bijlagen worden uiterlijk 6 juni 2019 beschikbaar gesteld.
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 13 juni 2019
18:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Burn-out & spanningsklachten       

Inloop vanaf 17.30, incl. lichte maaltijd

Kosteloos aangeboden voor POH-GGZ.
Andere geïnteresseerden: neem contact op met info@syntein.nl 
 
Trainer:            Judith op 't Veld
https://www.praktijksteun.nl/scholing-burn-out-en-spanningsklachten
 
 

 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 13 juni 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 'Zorgproces, risico analyse, meldingen'
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 04 juni 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek St. Anthonis
Datum
Maandag 03 juni 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Bergen
Datum
Dinsdag 28 mei 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Scholing CVRM, de nieuwe standaard 2019 (voor POH en huisarts,)

De scholing wordt gegeven door Patrick Schrombges
23 mei 2019 van 18.00 - 20.00 uur (Locatie Syntein)
U kunt zich hiervoor aanmelden via info@syntein.nl


 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 23 mei 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Gennep
Datum
Dinsdag 21 mei 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Boxmeer
Datum
Donderdag 16 mei 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 'Management van mens en middelen'
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 16 mei 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop spirometrie voor gevorderden

Module 2: “Spirometrie voor gevorderden”
Doel: geaccrediteerde scholing voor de huisarts en zijn praktijkondersteuner. Deze theoretische nascholing leert u hoe u de uitslagen van het longfunctieonderzoek in de dagelijkse praktijkvoering moet beoordelen. Tevens leert u meer over aanvullend longfunctieonderzoek (diffusie, bodybox), obstructie, restrictie, hyperinflatie en airtrapping, pathologie van de curve en wordt er gestart met  de praktische methodiek van casuïstiek lezen. Deze scholing is vooral ook bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners welke nog niet deze scholing eerder hebben gevolgd.

Let op: op donderdag 14 november staat de masterclass COPD op de agenda, bedoeld voor huisartsen en POH's 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 mei 2019
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Dementie

Deze scholing wordt verzorgd door kaderhuisarts ouderen, Karin Roskes
Geef je op via info@syntein.nl.
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 14 mei 2019
15:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Workshop Gezonde voeding

Workshop, bedoeld voor burgers, waarin huisarts vertelt over de relatie tussen voeding en gezondheid. De huisarts gaat in gesprek en geeft praktische tips. Deelname is gratis.
https://www.syntein.nl/files/media/flyer-postieve-gezondheid--gezonde-voeding-def.pdf
Locatie
Biblioplus Sint Anthonis
Datum
Dinsdag 07 mei 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Start groepstraining 'Stoppen met roken'

Groepstraining ‘Stoppen met Roken’

Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar

       Startdatum:  Donderdag 2 Mei
       Tijdstip:  19:00 – 20:30
       Locatie:  ‘t Drummerke, Sambeekseweg 23, Boxmeer 

Aanmelden en meer informatie:  www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95
 
Locatie
't Drummerke, Sambeek
Datum
Donderdag 02 mei 2019
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Grave
Datum
Donderdag 02 mei 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 'Leiderschap / beleid & management van mens en middelen' (vervolg)
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 18 april 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Workshop spirometrie techniek

Spirometrie basistechniek blaastechnieken en oefenen
Bedoeld door doktersassistenten en POH, op locatie
 
Locatie
Volgt nog
Datum
Donderdag 11 april 2019
12:00 uur
tot 14:00 uur
Lees verder ›

Eendaagse scholing voor huisartsen en POH's

Één maal per jaar organiseert Syntein voor de huisartsen en praktijkondersteuners een scholingsdag. Het thema van dit jaar is “Out of Control”. De ‘eigen’ kaderhuisartsen hebben samen met de medisch adviseur een gevarieerd programma samengesteld. Onderdeel is onder andere een speciale sessie voor praktijkmanagers en geïnteresseerde huisartsen.
Datum
Woensdag 10 april 2019
13:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Workshop spirometrie techniek

Bedoeld door doktersassistenten en POH, op locatie

Workshop op locatie: module 1:  “Spirometrie in de huisartspraktijk; oefenen praktische vaardigheid.”
Doel: het optimaliseren van het geven van informatie, instructies tijdens de uitvoering en uitvoering van de spirometrie.
Waar: er zal gekeken worden of groepen geclusterd kunnen worden in enkele praktijken, zoals eerder ook werd gedaan met de kalibratietrainingen.
Optionele data: 9, 10, 11, 16 en 17 april en 14 en 15 mei
Tijdstip: 12.00 – 14.00 uur


 
Locatie
op locatie (praktijk), voor meerdere data-opties lees verder
Datum
Dinsdag 09 april 2019
12:00 uur
tot 14:00 uur
Lees verder ›

'Rookvrij! Ook jij?’ (voor geïnteresseerden)

Groepstraining
Locatie: Wijkcentrum de Nielt, Lavendel 250, 5432 DW Cuijk
 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar
 • Op een locatie bij u in de buurt:
Aanmelden en meer informatie:

     www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95


 
 
 
Locatie
Wijkcentrum de Nielt, Cuijk
Van
Donderdag 04 april 2019
19:00 uur
Tot
Donderdag 16 mei 2019
20:30 uur
Lees verder ›

Eendaagse scholing

Locatie
St. Agatha
Datum
Maandag 01 april 2019
12:00 uur
tot 12:00 uur

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 'Lean werken'
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Woensdag 27 maart 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Mill
Datum
Maandag 18 maart 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

'Rookvrij! Ook jij?’ (voor geïnteresseerden)

Groepstraining
Locatie: Cultureel Centrum Myllisweerd, Kerkstraat 3, 5451 BM Mill
 • Een bewezen effectieve training, 82% is na afloop daadwerkelijk gestopt
 • 7 bijeenkomsten van 1,5 uur onder begeleiding van een zorgprofessional
 • Geheel of gedeeltelijk vergoed, afhankelijk van uw zorgverzekeraar
 • Op een locatie bij u in de buurt:
Aanmelden en meer informatie:

     www.rookvrijookjij.nl / info@rookvrijookjij.nl / 076 – 88 951 95


 
 
 
Locatie
Cultureel Centrum Myllisweerd, Mill
Datum
Dinsdag 12 maart 2019
19:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 2: Organisatie handboek en documentatie
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 26 februari 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

POH-netwerk & Scholing

Scholing: retinopathie, jaargesprek en/of casuïstiek DM 
Van
Woensdag 20 februari 2019
15:00 uur
Tot
Zondag 20 januari 2019
20:30 uur
Lees verder ›

POH-netwerkoverleg en scholing (DM)

Vier keer per jaar komen de praktijkondersteuners en gespecialiseerd verpleegkundigen die werkzaam zijn bij de huisartsenpraktijken, aangesloten bij Syntein, bij elkaar om informatie uit te wisselen.
Na het netwerkoverleg vindt een scholing plaats, waarbij soms tevens doktersassistenten aansluiten. Inloop vanaf 14.30 uur. Opgeven via info@syntein.nl 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 19 februari 2019
15:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Vrijdag 15 februari 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Bergen
Datum
Donderdag 31 januari 2019
20:00 uur
tot 21:30 uur

Scholing 'zorg aan statushouders' voor doktersassistenten

In deze scholing krijg je meer achtergrondinformatie over statushouders, hun ervaringen en belevingswereld. De scholing wordt verzorgd door Pharos, het expertisecentrum voor gezondheidsverschillen.
 
Wat komt er tijdens de scholing aan bod?
·         Informatie over de achtergronden van verschillende groepen statushouders;
·         Verwachtingen van statushouders ten aanzien van de gezondheidszorg;
·         Ziektegedrag en ziektebeleving van statushouders;
·         Gezondheidsrisico’s van statushouders, m.n. voor de psychische gezondheid en de stressfactoren waarmee zij te maken kunnen hebben;
·         Tips over omgaan met de verschillende verwachtingen van statushouders.
 
Vluchtelingenwerk zal vertellen wat zij doen en kunnen betekenen voor statushouders in de gemeente. De trainer werkt samen met een sleutelpersoon met een vluchtelingenachtergrond.
Ook worden de samenwerkingsafspraken tussen vluchtelingenwerk en de huisartsenpraktijk kort toegelicht.
 
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 31 januari 2019
17:30 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Stoppen met Roken

LET OP!
De erste bijeenkomst is op donderdag, de overige bijeenkomsten zijn op woensdagen
 
Locatie
BiblioPlus, De Reatssingel 1, Boxmeer
Datum
Woensdag 30 januari 2019
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Donderdag 24 januari 2019
20:00 uur
tot 21:30 uur

Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk voor huisartsen en POH's

Met enige trots laten we jullie weten dat het gelukt is om de training van Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” naar de regio te halen.
Deze scholing is als eerste onder de aandacht gebracht bij huisartsen en POH’s van de pilotpraktijken Positieve Gezondheid. Vanuit deze praktijken hebben we al een aantal aanmeldingen ontvangen.
 
Op ons verzoek wordt een expliciete combi gemaakt met het concept van Machteld en het “spinnenwebgesprek”. De training beslaat drie dagen en wordt verzorgd door de volgende docenten:
 
 1.   Fredrike Bannink is klinisch psycholoog, en internationaal keynote speaker, trainer en auteur van meer dan 30 boeken op het gebied ban oplossingsgerichte gespreksvoering, positieve psychologie, positieve cognitieve gedragstherapie en positieve supervisie.
 2.   Pieter Janssen is huisarts in Gezondheidscentrum Veldhuizen in Ede. Samen met dit gezondheidscentrum en andere partners heeft hij Gezondhuizen opgezet, een project voort positieve en oplossingsgerichte gezondheidsbevordering. Hij heeft met Fredrike het boek “Positieve Gezondheidszorg, oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” geschreven.
 3.   Eva Kuiper is orthopedagoog, universitair docent pedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en ook co-auteurs en trainers van Fredrike.
 
De training vindt plaats in de scholingsruimte bij Syntein telkens van  13.00 – 20.00 uur op 29 oktober &  26 november 2019 & 21 januari 2020. Er ruimte voor ongeveer 20 personen (meer dan de helft van de plaatsen is al ingevuld).
Onze gedachte is om zoveel mogelijk huisartsen en POH’s deel te laten nemen. De kosten bedragen € 265,= per deelnemer, accreditatie wordt aangevraagd.

Wil je deze training Fredrike Bannink Oplossingsgericht werken in de huisartsenpraktijk” niet missen? Meld je dan snel aan want vol = vol.  Aanmelden kan via een reply op deze email o.v.v. naam, functie en praktijknaam
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 21 januari 2019
13:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Langerhans, module 3 (voor huisartsen en POH)

Exacte tijdstip (aan het einde van de middag) volgt. 

De startcursus ‘Insuline in de eerste lijn’ is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Het gaat om de volgende drie modules:

Module 1
Pathofysiologie, zelfcontrole, Injectietechniek, Insuline profielen

Module 2
Startschema’s, aanpassing dosering en bijzondere aspecten insulinetherapie
 • intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk)
Module 3
Opfrissen theorie en bespreken casuïstiek


Eindtermen
De cursist kan verantwoord insulineprofielen instellen, kent startschema’s, insulineprofielen en adviezen voor aanpassing.

NB. Syntein neemt 50% voor haar rekening van de totale curus, bestaande uit de drie modules.
Het totaalbedrag per deelnemer is 495,-euro, de kosten per deelnemer voor de huisartsenpraktijk zijn 247,50 euro, Syntein betaalt de andere helft. Je schrijft jezelf in voor drie modules samen (= totale cursus). Opgeven kan via info@syntein.nl
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 15 januari 2019
17:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Scholingsmodule Hazo24

Scholingsmodule 1: Beleid
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Woensdag 09 januari 2019
18:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Bergen
Datum
Dinsdag 08 januari 2019
10:00 uur
tot 11:00 uur

Workshop spirometrie techniek

Spirometrie basistechniek blaastechnieken en oefenen
Bedoeld door doktersassistenten en POH, op locatie
Locatie
Volgt nog
Van
Maandag 07 januari 2019
12:00 uur
Tot
Woensdag 10 april 2019
14:00 uur
Lees verder ›

Start groepstraining Stoppen met Roken

Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Dinsdag 11 december 2018
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Mill
Datum
Maandag 03 december 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek St. Anthonis
Datum
Donderdag 29 november 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur

Langerhans, module 2 (voor huisartsen en POH)

De startcursus ‘Insuline in de eerste lijn’ is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners.
Het gaat om de volgende drie modules:

Module 1
Pathofysiologie, zelfcontrole, Injectietechniek, Insuline profielen

Module 2
Startschema’s, aanpassing dosering en bijzondere aspecten insulinetherapie
 • intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk)
Module 3
Opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

Eindtermen

De cursist kan verantwoord insulineprofielen instellen, kent startschema’s, insulineprofielen en adviezen voor aanpassing.

NB. Syntein neemt 50% voor haar rekening van de totale curus, bestaande uit de drie modules.
Het totaalbedrag per deelnemer is 495,-euro, de kosten per deelnemer voor de huisartsenpraktijk zijn 247,50 euro, Syntein betaalt de andere helft. Je schrijft jezelf in voor drie modules samen (= totale cursus). Opgeven kan via info@syntein.nl
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 27 november 2018
18:15 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Langerhans, module 1 (voor huisartsen en POH)

De startcursus ‘Insuline in de eerste lijn’ is bedoeld voor huisartsen en praktijkondersteuners.

Het gaat om de volgende drie modules:

Module 1
Pathofysiologie, zelfcontrole, Injectietechniek, Insuline profielen


Module 2
Startschema’s, aanpassing dosering en bijzondere aspecten insulinetherapie
 • intermezzo van 1 tot 2 maanden voor het huiswerk)
Module 3
Opfrissen theorie en bespreken casuïstiek

Eindtermen
De cursist kan verantwoord insulineprofielen instellen, kent startschema’s, insulineprofielen en adviezen voor aanpassing.

NB. Syntein neemt 50% voor haar rekening van de totale curus, bestaande uit de drie modules.
Het totaalbedrag per deelnemer is 495,-euro, de kosten per deelnemer voor de huisartsenpraktijk zijn 247,50 euro, Syntein betaalt de andere helft. Je schrijft jezelf in voor drie modules samen (= totale cursus). Opgeven kan via info@syntein.nl
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 27 november 2018
13:30 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Gennep
Datum
Donderdag 22 november 2018
20:00 uur
tot 20:30 uur

Tips & Tricks CGM (CGM Huisartsen voor apotheekhoudende huisartsen)

Opgeven via info@syntein.nl 
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 20 november 2018
19:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Gennep
Datum
Vrijdag 16 november 2018
10:00 uur
tot 11:00 uur

Masterclass Spirometrie (voor duo huisarts met POH)

Bedoeld voor duo huisarts en POH, inclusief casuïstiek. 
Opgeven via info@syntein.nl 
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 15 november 2018
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Energiek voelen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Donderdag 08 november 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur

Basis spirometrie (voor POH en assistenten)

Opfrismodule, in combinatie met POH-netwerk
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Donderdag 08 november 2018
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Goed slapen, thema workshop (voor patiënten)

Twintig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen*. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien bent u beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw
gemeente, ingegaan op hoe slaap uw gezondheid positief beïnvloedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Voor wie? Voor iedereen die lekker wil slapen en/of anderen hier mee wil helpen!
Locatie
Bibliotheek St. Anthonis
Datum
Donderdag 18 oktober 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Goed slapen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Twintig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen*. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien bent u beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw
gemeente, ingegaan op hoe slaap uw gezondheid positief beïnvloedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Voor wie? Voor iedereen die lekker wil slapen en/of anderen hier mee wil helpen!
Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Donderdag 04 oktober 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Afwezigheid Syntein-team

Op maandag 1 oktober 2018 zijn wij minder goed bereikbaar vanwege een scholingsdag voor het gehele team. Indien u een dringende aangelegenheid voor ons heeft, belt u dan s.v.p. 06-10671792, Corné van Asten, directeur Syntein.  
Datum
Maandag 01 oktober 2018
07:00 uur
tot 18:00 uur
Lees verder ›

WDH (voor huisartsen)

Jaarlijkse tweedaagse voor huisartsen, het programma en de officiële agenda volgt spoedig via email. 
Opgeven kan via info@wdhboxmeer.nl
Van
Vrijdag 28 september 2018
12:00 uur
Tot
Zaterdag 29 september 2018
12:00 uur
Lees verder ›

Goed slapen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Twintig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen*. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien bent u beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw
gemeente, ingegaan op hoe slaap uw gezondheid positief beïnvloedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Voor wie? Voor iedereen die lekker wil slapen en/of anderen hier mee wil helpen!
Locatie
Bibliotheek Mill
Datum
Donderdag 27 september 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Jij ook? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
Ellen Hoffmannplein 2
6591 CP  Gennep
Locatie
Bibliotheek Gennep
Datum
Donderdag 27 september 2018
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Goed slapen, thema workshop (voor geïnteresseerden)

Twintig procent van de Nederlanders van 12 jaar of ouder heeft problemen met slapen*. Zij vallen moeilijk in slaap of worden te vroeg wakker. Goed slapen verdient daarom aandacht. Na een goede nachtrust zijn lichaam en geest bij het wakker worden uitgerust. Bovendien bent u beter bestand tegen ziekten, vermoeidheid en burn-out. In deze workshop, vol praktische tips, wordt met een huisarts uit uw
gemeente, ingegaan op hoe slaap uw gezondheid positief beïnvloedt en hoe u hieraan zelf kunt bijdragen.

Voor wie? Voor iedereen die lekker wil slapen en/of anderen hier mee wil helpen!
Locatie
Bibliotheek Bergen
Datum
Woensdag 19 september 2018
20:00 uur
tot 21:30 uur
Lees verder ›

Escapekamer (voor geïnteresseerden)

Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Maandag 17 september 2018
10:00 uur
tot 11:00 uur

Rookvrij! Ook jij? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
Kaneelstraat 64
5431 DZ  Cuijk
Locatie
Bibliotheek Cuijk
Datum
Woensdag 12 september 2018
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Ook jij? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
Kaneelstraat 64
5431 DZ  Cuijk
Locatie
Bibliotheek te Cuijk
Datum
Woensdag 12 september 2018
10:00 uur
tot 11:30 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Jij ook? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
De Raetsingel 1
5831 KC  Boxmeer
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Maandag 10 september 2018
19:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Rookvrij! Ook jij? (voor geïnteresseerden)

De training bestaat uit zeven bijeenkomsten, waarbij deelnemers na de derde groepsbijeenkomst stoppen met roken. Aan het eind van de training is gemiddeld 82% van de deelnemers gestopt met roken en twaalf maanden na de stopdag is gemiddeld 39% van de mensen nog steeds rookvrij.
De training is opgenomen in het Kwaliteitsregister Stoppen met Roken, gecertificeerd bij het centrum voor Gezond Leven en voldoet aan de CBO richtlijnen en de Zorgmodule Stoppen Met Roken.
Het is ook mogelijk om patiënten door te verwijzen naar de telefonische coaching. Meer informatie en een overzicht van de reeds geplande trainingen vindt u in de bijlage en op www.rookvrijookjij.nl

Opgeven voor de groepsbijeenkomst kan via deze link 

Biblioplus 
De Raetsingel 1
5831 KC  Boxmeer
Locatie
Bibliotheek Boxmeer
Datum
Maandag 10 september 2018
16:00 uur
tot 17:30 uur
Lees verder ›

Gericht werken met Positieve Gezondheid (voor dokterassistenten)

Samen met de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) ontwikkelt Syntein een nascholing voor doktersassistenten gericht op het werken met Positieve Gezondheid.

Er vindt een pilot in onze regio plaats voor alle assistenten van de “Positieve Gezondheids-prakijken” (Afferden, Bergen, Gennep en St. Anthonis). Later zal de scholing ook landelijk beschikbaar zijn via de NVDA-academie. De ontwikkeling van de scholing vindt in onze regio plaats, daarom zijn er geen deelnamekosten aan de scholing verbonden. De nascholing duurt ong. drie uur en vindt plaats bij Syntein (in Boxmeer) in groepen. 

Het doel is dat deelnemers aan het einde van de scholing weten wat Positieve Gezondheid is en wat zij daaraan vanuit hun eigen werk kunnen bijdragen. Er zijn daarvoor drie settingen uitgekozen: aan de telefoon, in de behandelkamer en aan de balie.

Paul Ram, oud-huisarts en nu als docent aan de NVDA en universiteit van Maastricht verbonden, zal de scholing samen met Maud Brakels, doktersassistente in Afferden, geven. 
 
Neem bij vragen over deze pilot contact op met Janneke van den Berg, 0485-745317 of J.vdBerg@syntein.nl 
 
Locatie
Syntein
Datum
Vrijdag 07 september 2018
13:00 uur
tot 16:00 uur
Lees verder ›

Opvolgavond nefropathie (voor POH)

Opvolgavond van 20 februari 2018. Inclusief casuïstiek DM

Opgeven kan via info@syntein.nl
 
Locatie
Syntein, Boxmeer
Datum
Dinsdag 04 september 2018
17:30 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

Gericht werken met Positieve Gezondheid (voor dokterassistenten)

Samen met de Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten (NVDA) ontwikkelt Syntein een nascholing voor doktersassistenten gericht op het werken met Positieve Gezondheid.
 
Er vindt een pilot in onze regio plaats voor alle assistenten van de “Positieve Gezondheids-prakijken” (Afferden, Bergen, Gennep en St. Anthonis). Later zal de scholing ook landelijk beschikbaar zijn via de NVDA-academie. De ontwikkeling van de scholing vindt in onze regio plaats, daarom zijn er geen deelnamekosten aan de scholing verbonden. De nascholing duurt ong. drie uur en vindt plaats bij Syntein (in Boxmeer) in groepen. 
 
Het doel is dat deelnemers aan het einde van de scholing weten wat Positieve Gezondheid is en wat zij daaraan vanuit hun eigen werk kunnen bijdragen. Er zijn daarvoor drie settingen uitgekozen: aan de telefoon, in de behandelkamer en aan de balie.

Paul Ram, oud-huisarts en nu als docent aan de NVDA en universiteit van Maastricht verbonden, zal de scholing samen met Maud Brakels, doktersassistente in Afferden, geven. 
 
Neem bij vragen over deze pilot contact op met Janneke van den Berg, 0485-745317 of J.vdBerg@syntein.nl 
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 29 augustus 2018
17:00 uur
tot 20:00 uur
Lees verder ›