Agenda

Congres POH-GGZ 29 mei Thema: van Dromen naar Doen,

Samen ervoor zorgen dat de zorg blijft stromen. Toekomstbestendige GGZ-zorgverlening in de huisartsenzorg. Wat als jij mocht bepalen hoe dit eruit moet zien? En nog belangrijker: hoe komen we daar? Locatie: Verkadefabriek in Den Bosch. Meer informatie: pohggzcongres.nl
Locatie
Den Bosch
Datum
Woensdag 29 mei 2024
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room VOL

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 30 mei 2024
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

E-learning effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten (te volgen op eigen moment)

Een moeder met een ziek kind die per se de dokter wil spreken. Een patiënt die moeite heeft met het invullen van een formulier. Herkenbaar? Als doktersassistent heb je te maken met patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dat betekent dat zij moeite hebben met het begrijpen, toepassen en vinden van informatie over hun gezondheid.

Een kwart van de Nederlanders heeft beperkte gezondheidsvaardigheden. Hoe herken je deze groep en hoe communiceer je helder en begrijpelijk? In onze nieuwe e-learning leer je dat in 30 minuten en krijg je aan de hand van 4 video’s praktische handvatten.

De e-learning kost 12 euro en levert 0,5 accreditatiepunt op.

Door en voor doktersassistenten

Deze e-learning is gemaakt samen met doktersassistenten van Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra (SAG) en specifiek gericht op voorbeelden dagelijkse praktijk van doktersassistenten.

Wat is de inhoud van de e-learning?

De e-learning Effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten bestaat uit twee korte modules.

Module 1: Beperkte gezondheidsvaardigheden herkennen en bespreken

1a: Wat zijn gezondheidsvaardigheden?

1b: Hoe herken je beperkte gezondheidsvaardigheden?

1c: Hoe bespreek je beperkte gezondheidsvaardigheden met de patiënt?


Module 2: Effectief communiceren

2a: Begrijpelijke taal gebruiken

2b: Concrete taal gebruiken

2c: Terugvragen

2d: Open vragen stellen

2e: Hulpvraag achterhalen

E-learning effectief communiceren in de zorg voor doktersassistenten (pharos.nl)

Locatie
N.v..t. digitaal
Datum
Zaterdag 01 juni 2024
12:00 uur
tot 12:00 uur
Lees verder ›

Training Het goede gesprek bij beperkte gezondheidsvaardigheden

Bij sommige patiënten lijken behandel- en leefstijladviezen niet aan te komen. Deze patiënten komen vaker terug op het spreekuur en/of gesprekken lopen stroef. Je twijfelt of de patiënt wel voldoende kennis heeft over de ziekte en zijn eigen lichaam. Daarnaast spelen er soms meerdere aandoeningen of meerdere problemen (bijvoorbeeld schulden of stress) waardoor je je voor kan stellen dat afvallen of stoppen met roken niet lukt. Hierdoor kun je de patiënt niet goed helpen, terwijl je je wél daar voor inzet.
 
Door op een andere, persoonsgerichte manier met deze patiënten in gesprek te gaan, kun je meer informatie ophalen en een betere passende behandeling geven. In dit persoonsgerichte gesprek neem je de (sociale) context van de patiënt mee. Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt. Door breder uit te vragen op sociaal, maatschappelijk en psychologisch domein leer je de patiënt en zijn leefwereld beter kennen. Hierdoor heb je beter zicht op de problemen en welke behandeling passend is.
 
De training bestaat uit 2 delen:
 1. Training door Pharos (1 dagdeel), in combinatie met e-learning
 2. Opvolgbijeenkomsten (2 maal 3 uur) door kaderarts
 
 • Huisartsen en POH die geen training m.b.t. gespreksvoering in het kader van MTVP gevolgd hebben, adviseren we beide delen te volgen. Zij krijgen voorrang omdat het volgen van beide delen geldt als een van de scholingen voor MVTVP (kernelement 3. ‘Het voeren van het goede gesprek’).
 • Huisartsen en POH’s die eerder de training ‘Oplossingsgericht Werken in de huisartsenpraktijk’  gevolgd hebben, kunnen ook deelnemen aan deel 1 (de training van Pharos). Deze training wordt bij voldoende animo nog een keer aangeboden.
 
  Deel datum accr.
punten
Kosten
Excl. BTW
Gereduceerd tarief (bijdrage SAN)
Training Pharos
incl. e-learning
1. dinsdag 4 juni
15.00 – 18.30
3
2
€ 250 € 140
Opvolgbijeenkomst kaderarts 2A dinsdag 17 sept
17.30 – 20.30
3    
  2B dinsdag 26 nov
17.30 – 20.30
3    
Iindien in geheel gevolgd

Totaal
 
    11 € 360,- € 220,-
 
Aanmelden via deze link
Locatie
Boothuis Oeffelt
Datum
Dinsdag 04 juni 2024
15:00 uur
tot 18:30 uur
Lees verder ›

Basis training: Positieve Gezondheid

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die de training Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd en in de praktijk dagelijks werken met de triagewijzer.
 
Positieve Gezondheid (PG) is het vermogen van mensen om veerkrachtig om te gaan met de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven, en daarbij zoveel mogelijk eigen regie te voeren. In de praktijk betekent dat dat je als doktersassistente kan proberen mensen te ondersteunen in het zoeken naar wat wel kan, ondanks ziekte of problemen. Werken vanuit PG zorgt voor een andere benadering van patiënten en samenwerken binnen je team vanuit een positieve invalshoek.
 
In deze training leer je wat je als doktersassistente kunt doen met Positieve Gezondheid in je dagelijks werk. Je leert persoonsgericht communiceren vanuit een positieve invalshoek: wat is de hulpvraag, en wat kan de patiënt wél, gegeven de beperkingen die er zijn? Je maakt kennis met oplossingsgericht vragen stellen. Ook krijg je tips hoe je binnen je team positief met elkaar om kunt gaan, met respect voor elkaars zienswijzen en het geven van positieve feedback.
Na de training ben je in staat aspecten van Positieve Gezondheid (PG) toe te passen in je contacten met patiënten en teamleden. Deze interactieve cursus is een mix van kennis verwerven, vaardigheden oefenen, reflectie en ervaringen uitwisselen t.a.v. positief samenwerken met de patiënt en met collega’s.
 
Leerdoelen
 • Ken je de definitie en hulpmiddelen van Positieve Gezondheid
 • Weet je welke mogelijkheden Positieve Gezondheid heeft voor jouw manier van werken
 • Kun je aspecten van Positieve Gezondheid toepassen tijdens triage aan balie en telefoon, behandeling en eigen spreekuur
 • Heb je kennis gemaakt met oplossingsgericht vragen stellen
 • Beschik je over tips en tricks om binnen het team samen te werken vanuit een positieve invalshoek
Na deze training kun je deelnemen aan de extra training Lastige gesprekken bij triage en neem je jaarlijks deel aan de verplichte opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk en de jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Positieve Gezondheid.

Docent: Karin Roskes
Aanmelden Via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 06 juni 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 13 juni 2024
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk VOL

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Aanmelden: via deze link
 
18 januari / 21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
18 januari ook in de middag mogelijk van 14.00 – 17.00 uur.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 13 juni 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Praktische spiro voor beginners

Praktische spiro” voor beginners 17 juni
Praktische nascholing spirometrie bijeenkomst voor DA en POH met geringe spirometrie ervaring
(en iedereen die wil oefenen). Duur  2,5 uur
 
De gehele bijeenkomst zal in het teken staan van de praktische uitvoering. Door middel van verschillende oefeningen zal inzichtelijk worden gemaakt wat de invloed is op de uitslag bij technisch niet goed afgenomen blaaspogingen. Verder is er aandacht voor kalibratie, hygiëne en kwaliteitscontrole.
 
Beginnende praktijkondersteuners kunnen na de praktische spiro ook aanmelden voor de spirometriecursus SPIRTAC voor huisarts en POH. Deze start 3 oktober en bestaat uit 3 sessies.  Bijeenkomst 2 staat op 18 november en bijeenkomst 3 staat op 16 januari 2025 gepland.
 
Kosten: Voor deze praktische module voor de DA & beginnende POH worden geen extra kosten in rekening gebracht.  
 
Kosten: voor de Spirtac voor bijeenkomst 1 t/m 3 is €120,- per persoon)

Aanmelden Deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Maandag 17 juni 2024
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Netwerkbijeenkomst Mentale Gezondheid Noordelijke Maasvallei

Door & Voor, Novadic Kentron en de GGD de Netwerkbijeenkomst Mentale Gezondheid Noordelijke Maasvallei
Locatie
Valkhoeve in Mill
Datum
Dinsdag 18 juni 2024
14:00 uur
tot 16:30 uur
Lees verder ›

Wagro-Café

Waarnemers nodigen wij uit voor een kick-off bijeenkomst van het Wagro-Café in de Syntein-regio op donderdag 20 juni van 15.00 tot 17.00 uur bij Syntein (3e etage, Bereklauw 1 te Boxmeer, er is voldoende parkeergelegenheid).

Er zijn veel actuele ontwikkelingen waarop Syntein als Regionale Huisartsen Organisatie (RHO) zoveel mogelijk wil inspelen, met als belangrijkste doel een toekomstbestendige huisartsenzorg.
Daarom gaat Syntein graag, onder het genot van een drankje en een hapje, in gesprek om te bekijken waar wensen en behoeften liggen, van de waawrnemers en hidha's alsmede te inventariseren wat Syntein hierin kan betekenen.

De agenda ziet er als volgt uit:
 
14.45         Inloop
15.00         Welkom
                    Kennismaking
                    Uitwisseling, bespreken thema’s

17.00         Afsluiting
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 20 juni 2024
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

POH netwerk & aansluitende scholing

Van 15.00 -17.00 Netwerk en aasluitend scholing door kaderarts Karin Roskes

Onderwerp:
De overeenkomsten en de verschillen binnen de Ouderen- en de chronische zorg

 
Datum
Donderdag 04 juli 2024
15:00 uur
tot 19:30 uur
Lees verder ›

BHV-training 2024

Syntein werkt voor het geven van BHV trainingen ook in 2024 weer samen met Veiligheidspiramide.
De BHV trainingen zijn gepland:
 
Dezelfde BHV-scholing is ook te volgen op woensdag 4 september 2024
van 16.00 – 20.30 uur bij Syntein.
 
Geschikt voor BHV-herhaling en nieuwe BHV’ers
nieuwe BHV’ers dienen vooraf een E-learning te volgen
voor herhaler is indien gewenst een E-instruct mogelijk

  
Om een passend trainingsprogramma op maat aan te bieden, vragen wij u om maximaal 7 onderwerpen aan te vinken waarvan u vindt  dat deze aan bod moet komen tijdens de BHV training. De vaste items zijn: Reanimatie en AED

Keuzes
 • Kleine blusmiddelen, oefenen met diverse blusmiddelen
 • Portofoon gebruik bij calamiteit
 • Table top oefening (oefening waarbij d.m.v. een platte grond scenario’s worden geoefend)
 • “Ken je huis ronde” Waar zijn de nooduitgangen, waar bevinden zich de BHV-middelen etc.
 • Gebruik van een Evac Chair
 • Brandgevaar van Accu’s in scootmobielen en overige elektrisch apparatuur
 • Scenario’s oefenen, eventueel met Lotus, bijv. iemand zit vast in de lift
 • Ontruimingsoefening
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken,   ontwrichtingen en wervelletsels
 • In contact komen met gevaarlijke stoffen/ chemische brandwonden
De gewenste onderwerpen kunt u ook tijdens uw aanmelding doorgeven.
  
Kosten en overige informatie
 
Kosten training € 85,00 (excl. 21% BTW)
E-learning (opleiding) Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 26,500 (excl. BTW)
Duur E-learning: ong. 3 uur
E-Instruct (herhaling) Optioneel € 10,00 (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie Syntein Boxmeer
BHV certificaat Ja
Aanmelden voor de training op 4 juli’24 via deze link
voor de training op 4 september’24 via deze link
(graag voor 20 augustus)
Annuleren Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training, worden u de volledige kosten in rekening gebracht.  
Informatie
Heeft u vragen over de BHV scholing, neem dan contact op met Elly Kahlert e.kahlert@syntein.nl
of via telefoonnummer: 06-81379741.
 
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 04 juli 2024
16:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

BHV-training 2024

Syntein werkt voor het geven van BHV trainingen ook in 2024 weer samen met Veiligheidspiramide.
De BHV trainingen zijn gepland:
  
Geschikt voor BHV-herhaling en nieuwe BHV’ers
nieuwe BHV’ers dienen vooraf een E-learning te volgen
voor herhaler is indien gewenst een E-instruct mogelijk

  
Om een passend trainingsprogramma op maat aan te bieden, vragen wij u om maximaal 7 onderwerpen aan te vinken waarvan u vindt  dat deze aan bod moet komen tijdens de BHV training. De vaste items zijn: Reanimatie en AED

Keuzes
 • Kleine blusmiddelen, oefenen met diverse blusmiddelen
 • Portofoon gebruik bij calamiteit
 • Table top oefening (oefening waarbij d.m.v. een platte grond scenario’s worden geoefend)
 • “Ken je huis ronde” Waar zijn de nooduitgangen, waar bevinden zich de BHV-middelen etc.
 • Gebruik van een Evac Chair
 • Brandgevaar van Accu’s in scootmobielen en overige elektrisch apparatuur
 • Scenario’s oefenen, eventueel met Lotus, bijv. iemand zit vast in de lift
 • Ontruimingsoefening
 • Uitwendige wonden: brandwonden, oogletsels, kneuzingen en verstuikingen, botbreuken,   ontwrichtingen en wervelletsels
 • In contact komen met gevaarlijke stoffen/ chemische brandwonden
De gewenste onderwerpen kunt u ook tijdens uw aanmelding doorgeven.
  
Kosten en overige informatie
 
Kosten training € 85,00 (excl. 21% BTW)
E-learning (opleiding) Verplicht voor nieuwe BHV’ers
Extra kosten € 26,500 (excl. BTW)
Duur E-learning: ong. 3 uur
E-Instruct (herhaling) Optioneel € 10,00 (excl. BTW) per jaar een tool om de basistheorie op frissen en te onderhouden
Max. aantal deelnemers 12
Accreditatie Niet geaccrediteerd
Locatie Syntein Boxmeer
BHV certificaat Ja
Aanmelden voor de training op 7 maart ’24  via deze link
(graag voor 20 februari)
voor de training op 4 september’24 via deze link
(graag voor 20 augustus)
Annuleren Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang van de training, worden u de volledige kosten in rekening gebracht.  
Informatie
Heeft u vragen over de BHV scholing, neem dan contact op met Elly Kahlert e.kahlert@syntein.nl
of via telefoonnummer: 06-81379741.
 
Locatie
Syntein
Datum
Woensdag 04 september 2024
16:00 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 12 september 2024
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

POH netwerk Casus DM

POH netwerk (casus DM)


Voor deze netwerkbijeenkomst is kaderarts Patrick Schrömbges uitgenodigd. .
De bijeenkomst zal vooral in het teken staan van uitwisselen en casusbesprekingen.. 
Een leerzame interactieve POH bijeenkomst.

Aansluitend is de 1e de opvolgbijeenkomst voor de deelnemers van de training "Het goede gesprek bij beperkte gezondheidsvaardigheden". Deze training is gestart 4 juni 2024 en is op inschrijving. . 

Aanmelden netwerk van 15.00 - 17.00 uur via deze link
 
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 17 september 2024
15:00 uur
tot 17:00 uur
Lees verder ›

1e opvolgbijeenkomst beperkte gezondheidsvaardigheden

door Patrick Schrömbges

Bij sommige patiënten lijken behandel- en leefstijladviezen niet aan te komen. Deze patiënten komen vaker terug op het spreekuur en/of gesprekken lopen stroef. Je twijfelt of de patiënt wel voldoende kennis heeft over de ziekte en zijn eigen lichaam. Daarnaast spelen er soms meerdere aandoeningen of meerdere problemen (bijvoorbeeld schulden of stress) waardoor je je voor kan stellen dat afvallen of stoppen met roken niet lukt. Hierdoor kun je de patiënt niet goed helpen, terwijl je je wél daar voor inzet.
 
Door op een andere, persoonsgerichte manier met deze patiënten in gesprek te gaan, kun je meer informatie ophalen en een betere passende behandeling geven. In dit persoonsgerichte gesprek neem je de (sociale) context van de patiënt mee. Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt. Door breder uit te vragen op sociaal, maatschappelijk en psychologisch domein leer je de patiënt en zijn leefwereld beter kennen. Hierdoor heb je beter zicht op de problemen en welke behandeling passend is.
 
De training bestaat uit 2 delen:
 1. 4 juni Training door Pharos (1 dagdeel), in combinatie met e-learning
 2. 17 september en 26 november opvolgbijeenkomsten (2 maal 3 uur) door kaderarts
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 17 september 2024
17:30 uur
tot 20:30 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

Data 2024

- 25 september 2024, module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- 13 november 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten: 8 bij het volgen van alle modules
Kosten: Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijken

Aanmelden 
Locatie
Ede
Datum
Woensdag 25 september 2024
14:30 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Spirometriecusus Spirtac voor HA en POH

Spirometriecursus SPIRTAC
Spirometrie in relatie tot Astma en/of COPD


Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. En hoe gek het ook klinkt niet de patiënt maar wij, de uitvoerders en beoordelaars, zijn de grootste bron van ruis in de uitslag en de beoordeling van de spirometrie….
In een aantal bijeenkomsten gaan wij u enthousiast maken over de juiste uitvoering en beoordeling van het spirogram. Zodat een juiste diagnose en behandeling kan worden bedacht
 
CERTIFICAAT
De cursus is opgebouwd uit drie verschillende bijeenkomsten die samen voor maximaal 8 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.
U ontvangt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • Huisartsen en praktijkondersteuners doorlopen alle 3 bijeenkomsten.
 • Aan beginnende POH’s  wordt gevraagd  vooraf de bijeenkomst “praktische spiro” te volgen (17 juni)
 • Een portefolia van enkele spiro’s
 
bijeenkomst 1:  3 oktober 2024
bijeenkomst 2: 18 november 2024
bijeenkomst 3: 16 januari 2025
 
Kosten: voor de Spirtac €120,- per persoon (voor bijeenkomst 1 t/m 3)

Aanmelden via Deze link
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 03 oktober 2024
17:30 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Datum
Maandag 07 oktober 2024
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Kosten: € 89,- excl. BTW
Aanmelden: via deze link
 
21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 10 oktober 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Lastige gesprekken bij triage

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes die minimaal de triagetraining 2: Veilige triage in de dagpraktijk hebben gevolgd (of vergelijkbaar) en ervaren zijn in triage en werken met triagewijzer.
 
Omschrijving training
In deze training krijg je handvatten om communicatietechnieken in te zetten om ook bij lastige gesprekken de patiëntveiligheid en je eigen werkplezier in stand te houden. Het kan lastig zijn om veilige triage te blijven doen en helder te blijven communiceren.
Bij lastige gesprekken kun je denken aan:
 • beller die informatie geeft die niet spoort met het werkelijke toestandsbeeld en daarmee een “onterecht” consult probeert te versieren;
 • breedsprakige beller die niet tot de kern kan komen;
 • beller die juist geen informatie wil geven;
 • eisende beller;
 • verwarde oudere;
 • ongeruste ouder.
 
Aan de hand van voorbeelden uit de praktijk gaan we samen door de theorie van handige gesprekstechnieken, staan we stil bij wat er gebeurt met jou als doktersassistente en welk effect jouw gedrag weer op de ander heeft, en oefenen we met elkaar de lastige gesprekken.
 
Leerdoelen
 • Je kunt veilige triage toepassen ook in moeilijkere situaties en past de triagewijzer en de communicatie regels van de NHG kernfeedback lijst toe
 • Je hebt inzicht in je eigen kracht en herkent je allergie en je valkuilen (kernkwadranten van Ofman)
 • Je kent de Roos van Leary en kunt deze theorie in de praktijk toepassen
 • Je leert technieken als: samenvatten, inbreken, regie nemen in gesprek, grenzen stellen, uitnodigen, samen beslissen, persoonsgericht communiceren
 • Je kunt positief feedback geven volgens de 4G methode
 
Voorbereiding
 1. Casus inbrengen met daarbij een vraag aan de groep/trainer. De casus mag een opname zijn van het gesprek, of het gesprek uitgeschreven.
 2. Bestudeer de tekst en de afbeelding van Roos van Leary. Probeer in jouw casus te markeren waar de patiënt en jij in het gesprek binnen deze roos bewegen.
 3. Bekijk de kernfeedback lijst met de vraag: welke vaardigheden kunnen jou helpen bij een lastig gesprek? Noteer de nummers en waarom je deze kiest.
Stuur jouw voorbereiding uiterlijk 1 week voorafgaand aan de training naar Elly Kahlert: e.kahlert@syntein.nl

Tijdstip: 14.00 - 17.00 uur of 18.00 – 21.00
Docent:  Karin Roskes
Kosten: € 89,- excl. BTW
Aanmelden Via deze link
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 07 november 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›

Startcursus Langerhans insulinetherapie (VOL)

Deze scholing is VOL.  Bij interesse neem contact op met Ilse Bruijs i.bruijs@syntein.nl 

Data 2024

- 25 september 2024, module 1 en 2 (14.30 - 21.15) 

- 13 november 2024, module 3 (17.30 - 21.15)

Docenten: Daniël Tavenier (kaderarts diabetes) en Annejet Eerkens-Kok (diabetesverpleegkundige).

Locatie: Ede

Accreditatiepunten: 8 bij het volgen van alle modules
Kosten: Indicatie: € 240,00 (excl. btw)  pp voor de Syntein praktijken

Aanmelden 
Locatie
Ede
Datum
Woensdag 13 november 2024
17:30 uur
tot 21:15 uur
Lees verder ›

Spirometriecursus Spirtac voor HA en POH (2e bijeenkomst)

Spirometriecursus SPIRTAC
Spirometrie in relatie tot Astma en/of COPD


Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. Spirometrie is een essentieel onderdeel bij het vaststellen en vervolgen van de longaandoeningen astma en/of COPD. En hoe gek het ook klinkt niet de patiënt maar wij, de uitvoerders en beoordelaars, zijn de grootste bron van ruis in de uitslag en de beoordeling van de spirometrie. In een aantal bijeenkomsten gaan wij u enthousiast maken over de juiste uitvoering en beoordeling van het spirogram. Zodat een juiste diagnose en behandeling kan worden bedacht
 
CERTIFICAAT
De cursus is opgebouwd uit drie verschillende bijeenkomsten die samen voor maximaal 8 nascholingspunten geaccrediteerd zijn.
U ontvangt een certificaat als aan onderstaande voorwaarden is voldaan:
 • Huisartsen en praktijkondersteuners doorlopen alle 3 bijeenkomsten.
 • Aan beginnende POH’s  wordt gevraagd  vooraf de bijeenkomst “praktische spiro” te volgen (17 juni)
 • Een portefolia van enkele spiro’s
 
(bijeenkomst 1:  3 oktober 2024)
bijeenkomst 2:18 november 2024
bijeenkomst 3:16 januari 2025
 
Kosten: voor de Spirtac €120,- per persoon (voor bijeenkomst 1 t/m 3)

Aanmelden via Deze link
Locatie
Syntein
Van
Maandag 18 november 2024
17:30 uur
Tot
Zaterdag 18 november 2023
21:00 uur
Lees verder ›

Open Escape Room (voor geïnteresseerden)

Voor iedereen die het gedachtegoed van Positieve Gezondheid wil ervaren, ontwikkelde Syntein een aantal jaren geleden de escaperoom ‘Positieve Gezondheid, er is geen escape!’ Wil je weten of de escaperoom ook past binnen jouw organisatie, wil je een escaperoom begeleiden en/of ben je gewoon benieuwd: er staan een aantal escaperooms met open inschrijving op de agenda.
Wat we doen - Netwerk Positieve Gezondheid | Noordelijke Maasvallei


Wilt u meedoen aan onze Escape Room? Klik dan hier voor het aanmeldformulier 

Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 21 november 2024
10:00 uur
tot 11:00 uur
Lees verder ›

POH netwerk

Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 26 november 2024
15:00 uur
tot 17:00 uur

2e opvolgbijeenkomst beperkte gezondheidsvaardigheden

door Patrick Schrömbges

Bij sommige patiënten lijken behandel- en leefstijladviezen niet aan te komen. Deze patiënten komen vaker terug op het spreekuur en/of gesprekken lopen stroef. Je twijfelt of de patiënt wel voldoende kennis heeft over de ziekte en zijn eigen lichaam. Daarnaast spelen er soms meerdere aandoeningen of meerdere problemen (bijvoorbeeld schulden of stress) waardoor je je voor kan stellen dat afvallen of stoppen met roken niet lukt. Hierdoor kun je de patiënt niet goed helpen, terwijl je je wél daar voor inzet.
 
Door op een andere, persoonsgerichte manier met deze patiënten in gesprek te gaan, kun je meer informatie ophalen en een betere passende behandeling geven. In dit persoonsgerichte gesprek neem je de (sociale) context van de patiënt mee. Niet de ziekte staat centraal, maar de patiënt. Door breder uit te vragen op sociaal, maatschappelijk en psychologisch domein leer je de patiënt en zijn leefwereld beter kennen. Hierdoor heb je beter zicht op de problemen en welke behandeling passend is.
 
De training bestaat uit 2 delen:
 1. 4 juni Training door Pharos (1 dagdeel), in combinatie met e-learning
 2. 17 september en 26 november opvolgbijeenkomsten (2 maal 3 uur) door kaderarts
Locatie
Syntein
Datum
Dinsdag 26 november 2024
17:30 uur
tot 20:28 uur
Lees verder ›

Jaarlijkse opfrisbijeenkomst: Veilige triage in de dagpraktijk

Voor wie is de bijeenkomst bestemd?
Doktersassistentes met ruime ervaring in het werken met de triagewijzer.
 
Goede triage is belangrijk in huisartsenpraktijken. De urgentie van een zorgvraag is niet altijd duidelijk. Goede triage bestaat uit 3 onderdelen: ABCDE-criteria toepassen, de ingangsklacht beoordelen aan de hand van de specifieke triagecriteria en het vaststellen van urgentie verhogende of verlagende factoren. De NHG-TriageWijzer helpt je bij het stellen van de juiste vragen om goede triage te kunnen toepassen. Heldere en veilige communicatie is een vaardigheid die hierbij helpt.

Ook als je al jaren met de triagewijzer werkt- er altijd ruimte is voor verbetering. Eén keer per jaar weer uitgebreid stilstaan bij efficiënte en veilige triage is leuk, nuttig en nodig.
Tijdens deze training wordt kort de structuur van het triagegesprek gezamenlijk herhaald. Dit is bekende stof voor de deelnemers. Het merendeel van de interactieve training bestaat uit tijd ervaringen uitwisselen, wat gaat goed, wat is lastig, en met elkaar oefenen in kleine groepjes.
 
Voorbereiding
Van te voren ontvang je informatie. Je wordt gevraagd dit goed door te nemen en daarnaast je eigen leerdoelen kenbaar te maken voorafgaand aan de training zodat we hier op kunnen aansluiten. Leidend is de NHG-Triagewijzer en het gespreksmodel “NHG Kernset Feedbacklijst triage en communicatie”.
 
Leerdoelen
 • Korte opfrissing van de theorie: structuur van veilige triage- en persoonsgericht adviesgesprek.
 • Oefenen met praktijkvoorbeelden: veiligstellen van de ABCDE, kiezen van de juiste ingangsklacht(en), vaststellen urgentie en zorgaanbod, overleg met de huisarts
 • Gebruik van de NHG Triagewijzer, schriftelijk of digitaal
 • Oefenen: gespreksstructuur in triage aan de hand van (eigen) voorbeelden
 • Heldere en veilige communicatie met de patiënt
 • Zelfstandig persoonsgerichte voorlichting en advies geven.
Je kennis van veilige triage en heldere communicatie is weer opgefrist. Je bent in staat het triagegesprek gestructureerd te voeren zodat het efficiënt verloopt met optimale veiligheid voor de patiënt. Na deze training kun je deelnemen aan de basis training Positieve Gezondheid

Docent: Karin Roskes
Kosten: € 89,- excl. BTW
Aanmelden: via deze link
 
18 januari / 21  maart / 13  juni / 10 oktober / 28 november
18 januari ook in de middag mogelijk van 14.00 – 17.00 uur.
Locatie
Syntein
Datum
Donderdag 28 november 2024
18:00 uur
tot 21:00 uur
Lees verder ›
Agenda archief