Project STERK

Vrijdag 15 oktober 2021
Eind september heeft Syntein, in samenspraak met Karin Roskes, kaderhuisarts ouderenzorg, besloten te gaan deelnemen aan het project STERK. Dit project wordt door Vilans georganiseerd en gefinancierd op verzoek van het Zorginstituut Nederland. Project STERK is een onderdeel van een breder project “Samen Beslissen”. Binnen de vakgroepen Geriatrie ziekenhuizen is besloten om overal op alle poliklinieken van de ziekenhuizen het format van Topics-SF te gaan hanteren waarbij een inschatting van de kwetsbaarheden van ouderen wordt gemaakt, in combinatie met hun behandelwensen op dat moment. Ook het Maas ziekenhuis gaat hier mee werken. Het project STERK  gaat op drie locaties in Nederland onderzoeken of hierbij ook een verbinding te maken is met de huisartsenzorg. Hierbij zijn samenwerking, digitaal uitwisselbaar maken van de behandelwensen en Advanced Care Planning (ACP) de belangrijkste onderzoeksdoeleinden.

Syntein gaat samen met DOH Eindhoven (en Catharine ziekenhuis) en Gezondheidscentrum Didam (en Rijnstate ziekenhuis) dit project voor twee jaar draaien. Het rede voor het besluit van de Syntein om hieraan deel te nemen was omdat de doelstelling van het project precies overeenkomen met onze eigen doelstellingen voor ouderenzorg in onze regio. (Samenwerking met zorgpartners, digitale medische overdracht en ACP ontwikkeling in de ouderenzorg).
Het project start in januari 2022. Hiervoor gaan we op zoek naar 5 – 10 huisartsenpraktijken in onze regio die willen deelnemen aan dit project. Er zal begeleiding geboden gaan worden aan de deelnemende praktijken op het gebied van scholing, verslaglegging en digitale ondersteuning. Hiervoor komt een projectteam onder leiding van Karin Roskes. Belangstellende huisartsenpraktijken en voor aanvullende informatie kunnen zich melden bij Karin Roskes k.roskes@syntein.nl of Syntein. Dus als je zin hebt in iets nieuws met doorontwikkeling op het gebied van ouderenzorg: Meld je aan!