Ondersteuning familieleden mensen met psychische problemen

Vrijdag 19 februari 2021

Ondersteuning voor familieleden en naasten van mensen met psychische problemen

De gemeenten in de regio Land van Cuijk werken in 2021 samen met Indigo Preventie om familie en naasten van mensen met psychische problemen te ondersteunen. De ondersteuning kan individueel, in een groep of via een onlinecursus. Voor collega's in het veld biedt Indigo preventie, voorlichting, deskundigheidsbevordering en consultatie aan. Zie bijlage.

Voor dit preventieaanbod is geen verwijzing van de huisarts of beschikking nodig. Gratis voor jeugd. Volwassenen kleine vergoeding voor het cursusmateriaal.