Evaluatie Inkoop XL

Dinsdag 19 maart 2019

Syntein en Inkoop XL zijn in juli 2018 een inkoopsamenwerking aangegaan. Doelstelling van deze samenwerking is Syntein en haar leden te faciliteren bij het efficiënt en eenvoudig centraal inkopen en decentraal bestellen van generieke producten en diensten. Bovendien leidt inkoopsamenwerking tot schaalvoordelen. Inkoop XL beschikt over een bestelomgeving waarin verschillende leveranciers verbonden zijn.

Inmiddels staan 22 huisartspraktijken geregistreerd bij Inkoop XL. De gezamenlijke besparing hierdoor is aanzienlijk.

Onlangs is een traject voor LED-verlichting afgesloten. Op korte termijn volgt een contract voor afval- en archiefvernietiging. Verder lopen er op dit moment gesprekken met aanbieders van schoonmaakdiensten, personeelsdiensten en accountants.