Behandeling problematisch medicatiegebruik

Woensdag 09 september 2020
Problematisch Medicatiegebruik bij Aanhoudende Pijn
 
Novadic-Kentron biedt vanaf maart 2019 behandeling voor overmatig gebruik van pijnmedicatie zoals Oxycodon of Fentanyl, vanwege aanhoudende pijnklachten. De behandeling richt zich zowel op de pijnklachten als op het middelengebruik. Deze behandeling wordt aangeboden in regio Midden- Brabant en Noord-Oost Brabant.
 
De behandeling biedt een geïntegreerde benadering gericht op de interactie tussen het problematisch middelengebruik en de aanhoudende pijnklachten. Doelstellingen van het programma zijn
-Voldoende controle of abstinentie van het probleemmiddel
-Pijnvermindering en/of voldoende pijnmanagementvaardigheden
-Behalen participatiedoelen
-Toeleiden naar nazorg (bijv. Basisggz NK, Basisggz GGZ, Fysiotherapie extern, Ergotherapie extern, Revalidatie)
-Significante afname zorgconsumptie en de verwachting dat dit zo blijft.
-Verandering pijnattributies
-Toegenomen fysieke activiteit
 
De behandeling maakt gebruik van bewezen effectieve interventies voor aanhoudende pijn, zoals pijneducatie, Acceptance and Committment Therapy, en pijnuitdoving door middel van Graded Exposure. Deze methodieken zijn geïntegreerd in de reguliere verslavingsbehandeling. In het kort houdt de behandeling in dat patiënten na de intake 4 middagen groepstherapie volgen met daarnaast individuele gesprekken op maat, waarna ze starten met de detoxificatie. Dit laatste kan klinisch zijn of poliklinisch. De mogelijkheden worden vooraf door de verslavingsarts met patiënt doorgesproken. Vanaf oktober wordt de behandeling uitgebreid met Virtual Reality behandeling voor aanhoudende pijn
 
Informatie over aanmelden vindt u op de website.

Novadic Kentron streeft ernaar om binnen 1 week na aanmelding een intake gesprek te bieden, en de behandeling binnen 1 maand na intake te laten starten. Naast het behandelaanbod bieden zij ook bijscholing over preventie en behandeling van problematisch gebruik van bij aanhoudende pijn.