HIS registratie & Inclusie

Patiënten worden in een zorgprogramma geïncludeerd op basis van een aantal registraties.
De volgende registraties zijn belangrijk:
-   ICPC registratie
-   huisarts is hoofdbehandelaar
-   bepaling deelname ketenzorg
Voor meer informatie zie het stroomdiagram/

Minimale set & ketenzorgdashboard
Het ketenzorg dashboard geeft inzicht in de populatie van een zorgprogramma en de gegeven zorg. Bij 'populatie' kan de praktijk snel het aantal chronische patiënten zien met een leeftijdsverdeling  en het hoofdbehandelaarschap van het geselecteerde zorgprogramma.
Bij het onderdeel zorg kan de praktijk inzicht krijgen in een aantal proces- en uitkomst indicatoren. De praktijk kan zo eenvoudig achterhalen welke patiënten extra aandacht nodig hebben.
Onderstaande links geven meer informatie.