HIS Registratie

Patiënten worden  in een zorgprogramma geïncludeerd op basis van een aantal registraties.
De volgende registraties zijn belangrijk:
-   ICPC registratie,
-   huisarts is hoofdbehandelaar
-   bepaling  deelname ketenzorg
Voor meer informatie zie het  stroomdiagram en  de handleiding  registratie hoofdbehandelaar en zorgweigeraar.

Minimale set  & ketenzorgdashboard
Het ketenzorg dashboard geeft inzicht in de populatie van een zorgprogramma en de gegeven zorg. Bij  populatie kan de praktijk snel het aantal chronische patiënten zien met een leeftijdsverdeling  en het  hoofdbehandelaarschap van het geselecteerde zorgprogramma.
Bij het onderdeel zorg kan de praktijk inzicht krijgen in een aantal proces-  en uitkomst indicatoren. De praktijk kan zo eenvoudig achterhalen welke patiënten extra aandacht nodig hebben.
Klik hier voor meer informatie over het ketenzorgdashbord en de definities van de indicatoren.
Klik hier voor de minimale set HIS registraties die nodig zijn voor weergave van de indicatoren