CVRM

Het zorgproces CVRM bestaat uit de volgende stappen:

Opsporen (geen onderdeel van het zorgprogramma)

Diagnose risicoscore CVRM (geen onderdeel van het zorgprogramma)

Instellen behandeling  Controle beleid
  • periodieke controle
  • jaargesprek
Verwijzing en consultatie