Ketenpartners

De diëtist  
Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH-S. Het gespecialiseerde voedings- of dieetadvies wordt gegeven door een diëtist. Indien er sprake is van medisch noodzakelijke zorg, geldt geen eigen risico en er is geen maximum per patiënt. Voor diëtetiek buiten het zorpgrogramma’s kan maximaal 3 uur gedeclareerd worden. Indien van toepassing is ook een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.
De verwijzingen binnen de keten gaan via VIPLive. Met toestemming van de patiënt worden zorg gerelateerde meetwaarden met de diëtist gedeeld. De diëtist koppelt na verwijzing altijd terug.

Podotherapie / pedicure
De voetbehandeling door podotherapeuten betreft behandeling van huid- en nagelproblemen en voetvorm- en standsafwijkingen bij patiënten met een matig verhoogd (Simm’s 1) of hoog risico op ulcera (Simm’s 2 en 3).

Optometrist 
Tenminste één keer per twee jaar wordt bij elke diabetespatiënt een fundusonderzoek uitgevoerd. Het doel is om tijdig risico’s op te sporen en complicaties te voorkomen. De huisarts besteedt het fundusonderzoek uit aan een optometrist in de eerste lijn. Syntein heeft hierover afspraken met de optometristen van Briljant Oogzorg. Bij medische noodzaak kan doorverwezen worden naar een oogarts voor het fundusonderzoek