Ketenpartners

De verwijzingen binnen de keten gaan via VIPLive. Met toestemming van de patiënt worden zorg gerelateerde meetwaarden met de diëtist of podotherapeut gedeeld.

De diëtist  
Het algemene voedingsadvies wordt gegeven door de POH-S. Het gespecialiseerde voedings- of dieetadvies wordt gegeven door een diëtist. Indien er sprake is van medisch noodzakelijke zorg, geldt geen eigen risico en is er geen maximum per patiënt. Voor diëtetiek buiten het zorpgrogramma kan maximaal 3 uur gedeclareerd worden. Indien van toepassing is ook een vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk.

De podotherapeut / pedicure
Bij mensen met diabetes (suikerziekete) wordt tenminste eenmaal per jaar de voeten onderzocht. Het  doel van dit onderzoek  is het inschatten van het risico op het krijgen van wondjes aan de voeten. Wanneer er sprake is van een verhoogd risico, wordt verwezen naar een podotherapeut. Het verhoogde risico wordt uitgedrukt in een zorgprofiel. Een zorgprofiel is een soort ‘zorgzwaarte pakket’  De podotherapeut kan voor de medisch noodzakelijke zorg een pedicure inschakelen om de behandelingen uit te voeren

Medisch noodzakelijke voetzorg voor mensen met diabetes mellitus wordt alleen vergoed uit de basisverzekering wanneer:

  • er risico bestaat op het krijgen van wonden ( vanaf zorgprofiel 2) 
  • er door een podotherapeut een zorgprofiel en individueel behandelplan is vastgesteld.
In de praktijkwijzer voetzorg Syntein (zie downloads) staan de samenwerkingsafspraken met de pdotherapeut beschreven. In.het  'Vergoedingenoverzicht Podotherapie'  staan de vergoedingen vanuit de aanvullende verzekering (o.a. voor zooltjes).

De optometrist 
Tenminste één keer per drie jaar wordt bij iemand met diabetes een preventief oogonderzoek (fundusfoto) uitgevoerd. Het doel van dit onderzoek is  om tijdig Retinopathie op te sporen. Rethinopathie is een beschadiging van het netvlies bij diabetes (suikerziekte).
Het fundusonderzoek in onze regio wordt uitgevoerd door de optometristen van Briljant Oogzorg. Wanneer er een medische noodzaak is kan doorverwezen worden naar een oogarts. 
In de praktijkwijzer preventieve oogzorg Syntein (zie downloads) staan de samenwerkingsafspraken met de optometrist beschreven.