Zorgprogramma (inhoud)

Syntein organiseert integrale zorg voor mensen met diabetes, COPD en hart- en vaatziekten en legt zorginhoudelijke afspraken vast in zorgprogramma's. Bovendien verbindt Syntein disciplines en organisaties in de regio die deze zorg leveren. Bekostiging van integrale zorg vindt soms ook integraal plaats, via keten-DBC’s. Syntein is hoofdcontractant van deze zorg in de regio en maakt hierover afspraken met de preferente zorgverzekeraars VGZ en CZ. Syntein is hierdoor de aannemer van integrale zorg in de Noordelijke Maasvallei. Huisartsenpraktijken en eerstelijns samenwerkingspartners zijn op hun beurt onderaannemers van Syntein. 

Zorgprogramma's zijn bedoeld voor mensen met een chronische aandoening. Zij krijgen een totaalpakket aan zorg, specifiek afgestemd op hun persoonlijke behoefte. De huisarts is hierbij meestal het eerste aanspreekpunt. In het zorgprogramma zijn vervolgens de zorgverlening, de betrokkenheid van de patiënt, de kwaliteit van zorg en de wijze van verantwoording vastgelegd. Doelstelling van integrale zorg is een zorgpakket op maat, het voorkomen van dubbele handelingen en het verlagen van 'muren' tussen zorgverleners.