Samenwerkingspartners

Fysiotherapie 
Voor verwijzing naar een beweegprogramma voor patiënten met COPD, DM of CVRM die onder behandeling zijn van de huisarts kunt u in uw eigen regio terecht bij een fysiotherapeut die zich heeft gespecialiseerd in COPD of Claudicatio en/of leefstijl.
Voor meer informatie over fysiotherapie zie de website van netwerk van fysiotherapeuten eerstelijns land van Cuijk en kop van Noordlimburg  https://www.fyne.nl/praktijken/
 Meer informatie over  vergoedingen over bijvoorbeeld looptherapie kunt u vinden op
https://zorgvergoeding.com

Ergotherapie
Ergotherapie kan een uitkomst zijn o.a. voor ouderen en mensen met een chronische aandoening. Bijvoorbeeld bij vermoeidheid en kortademigheid kan de ergotherapeut mensen inzicht geven in de meest optimale energiebesteding en dagindeling. Zo nodig met behulp van hulpmiddelen.
Vanuit de basisverzekering hebben verzekerden recht op vergoeding van tien uur ergotherapie per jaar. Na deze tien uur kan aanspraak worden gemaakt op een aanvullende verzekering. De kosten van ergotherapie vallen onder het verplichte eigen risico