COPD

Het zorgproces COPD is gebaseerd op de NHG zorgstandaard bestaat uit de volgende stappen:

Preventie Opsporen  Diagnose stellen en samen beslissen ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Instellen behandeling & zorgprogramma Begeleiden en monitoring  (jaargesprek / controle beleid)
  • evalueren van van de ziektelast (de 4 subdomeinen),
  • het rookgedrag,
  • de therapietrouw en gebruik van medicatie, 
  • het effect van de niet-medicamenteuze behandeling 
  • samen beslissen: aanpassen behandeling en de frequentie van de monitoringsconsulten (bij een lichte ziektelast tenminste 1 x jaar en bij een verhoogde ziektelast 2 x per jaar).
Spirometrie Zelfmanagement
Longaanval Verwijzing en consultatie