Inzicht

VIPLive biedt inzicht in zorg en populatie van de praktijk. Inzicht / Zorg en populatie geeft drie mogelijkheden:
  1. Rapporten
  2. Ketenzorgdashboard 
  3. Patienten selecteren
Rapporten 
Voor de chronische integrale (keten)zorg worden kwartaal rapporten (met meerdere tabbladen) en
de oproepagenda gebruikt. De oproepagenda geeft inzicht welke patiënten misschien gemist zijn en/of (nog) opgeroepen moeten worden. Het kwartaalrapport  geeft inzicht in de patienten in de keten (inclusie) en patienten met hetzelfde ziektebeeld die buiten de keten vallen (exclusie).

Voor de ouderenzorg kan het ouderenrapport gebruikt worden.
Op de startpagina wordt de populatie ouderen zichtbaar gemaakt. Hier is een doorklik naar de bijbehorende patiënten- en indicatorenlijsten mogelijk. In het tabblad ‘Monitoring Indicatoren’ vindt u informatie over patiënten die mogelijk kwetsbaar zijn, opgesplitst naar de leeftijdscategorieën 60-75 en 75+. De ICPC indicatoren en Meetwaarden indicatoren zijn niet opgesplitst naar leeftijd, maar omvatten de patiënten ≥ 60 jaar.


Ketenzorgdashboard chronische (keten)zorg:
Bij iedere grafiek of tabel is op praktijkniveau een doorklikmogelijkheid naar de achterliggende patiëntenlijst. Wanneer een beveiligde sessie is gestart, zijn ook naam en geboortedatum van de patiënten getoond.

Voor alle zorgprogramma's heeft het tabblad 'populatie' dezelfde opbouw, namelijk een trechter naar de groep patiënten die u uiteindelijk gedeclareerd heeft in het geselecteerde zorgprogramma.
De tabblz. 'Zorg' laat proces- en uitkomstindicatoren van de gedeclareerde patiënten zien. De standaard meetperiode voor indicatoren is 12 maanden, tenzij anders vermeld.
De praktijk wordt daarbij vergeleken met de hagro en de regio. Ook kan de praktijk zijn score vergelijken met  de (InEen) streefnormen. 

Patiënten selecteren:
De functionaliteit Patiënten selecteren wordt gebruikt om vrij te kunnen filteren in de praktijkpopulatie. Deze handleiding beschrijft de definities van de verschillende kolommen die gebruikt kunnen worden in de filtertool.