Inzicht

VIPLive biedt inzicht in zorg en populatie van de praktijk. Inzicht / Zorg en populatie geeft drie mogelijkheden:
  1. Rapporten
  2. Ketenzorgdashboard met 1) populatie  2) zorg
  3. Patienten selecteren
 
1  Aandachtspunten rapporten: 
  • Onder de categorie Zorgmanagement rapport vindt u de Chronische nierschade 2018, CVRM 2019, Osteoporose en Registratiescan chronische en basiszorg.
  • Voor de chronische integrale (keten)zorg worden kwartaal rapporten (met meerdere tabblade) en de oproepagenda gebruikt. Dit rapport geeft inzicht welke patiënten misschien gemist zijn en/of (nog) opgeroepen moeten worden. Klik hier voor meer informatie over hoe de oproepagenda gebruikt kan worden. Klik hier voor handleiding rapporten aanvragen

2  Aandachtspunten ketenzorgdashboard:
  • Bij iedere grafiek of tabel is op praktijkniveau een doorklikmogelijkheid naar de achterliggende patiëntenlijst. Wanneer een beveiligde sessie is gestart, zijn ook naam en geboortedatum van de patiënten getoond.
  • De standaard meetperiode voor indicatoren is 12 maanden, tenzij anders vermeld.
  • Voor alle zorgprogramma's heeft het tabblad 'populatie' dezelfde opbouw, namelijk een trechter naar de groep patiënten die u uiteindelijk gedeclareerd heeft in het geselecteerde zorgprogramma.
  • 'Zorg' laat proces- en uitkomstindicatoren van de gedeclareerde patiënten zien. De praktijk wordt daarbij vergeleken met de zorggroep en, indien van toepassing, de regio. Door op een procesindicator te klikken, krijgt u de keuze uit 3 opties.
  • Klik hier voor de handleiding ketenzorgdashbord.
Meer informatie over mogelijkheden

3  Patiënten selecteren: klik hier voor de handleiding.

Overige handleidingen vindt u in de bovenste menubalk in VIPLive.