Samenwerken VIP Live

VIP Samenwerken is een communicatiemiddel, gekoppeld aan HIS. Hiermee is het mogelijk om direct vanuit HIS andere zorgverleners te consulteren en berichten uit te wisselen met en over patiënten. De berichten kun je ook weer inladen in HIS. Zo voorkom je dubbele registratie.
VIP Samenwerken kent de volgende functionaliteiten:
  • een beveiligde chatfunctie met andere zorgverleners 
  • en/óf met de patient en eventuele mantelzorgers
  • gezondheidsplannen delen
  • beeldbellen met VIPLive (nieuw 2020) 
  • activeren patienten App op afstand 
  • versturen van vragenlijsten ter voorbereiding van het consult 
Het systeem is ook via een app te gebruiken. VIP Samenwerken kan bijvoorbeeld ingezet worden voor MDO 's. De huisartsenpraktijk kan VIPLive gebruiken om veilig te communiceren met zorgverleners buiten de huisartsenpraktijk. De huisartsenpraktijk kan zorgverleners hiervoor uitnodigen. Er klapt een menuutje met de optie zorgverlener uitnodigen uit wanneer u in VIPLive rechts boven op uw naam gaat staan. Werkdagen en afwezigheid kunt u instellen via mijn profiel