RTA

Regionale transmurale afspraken (RTA)
 
Syntein en het Maasziekenhuis Pantein streven naar een dynamische samenwerkingsrelatie waarbij huisarts en specialist optimaal gebruik maken van elkaars deskundigheid.  Er zijn voor de programmatische zorg verwijs- en terugverwijsafspraken gemaakt: zogenaamde RTA afspraken.
De afspraken zijn gebaseerd op de NHG standaarden en de richtlijnen van de federatie van medisch specialisten, afgestemd op de regionale situatie.
 
De uitgangspunten voor de verwijsafspraken tussen de huisarts en de specialist zijn:
  • de huisarts is eindverantwoordelijk voor patiënten zonder complexe zorg
  • de specialist is eindverantwoordelijk voor patiënten met complexe zorg
  • er is sprake van een heldere vraagstelling bij verwijzing of consultatie met daarbij de noodzakelijke patiëntgegevens
  • er is sprake van een heldere terugrapportage over de bevindingen en (behandel)adviezen
  • bij de beslissing over consulteren en (terug) verwijzen wordt rekening gehouden met de situatie van de patiënt, de levensverwachting, het effect van de interventie op de lange termijn en de co-morbiditeit