Kwaliteit & indicatoren

De kwaliteit van de zorgprogramma's wordt als volgt geborgd:

Indicatoren
NHG (en Ineen) indicatoren zijn gebaseerd op evidence-based aanbevelingen uit de NHG-Standaarden Ze bieden inzicht in de samenstelling van de eigen praktijkpopulatie en in de eigen prestaties op proces- en uitkomstniveau. 
  • InEen/NHG-indicatoren
    InEen en NHG stellen de landelijke indicatorenset vast. Deze indicatoren worden jaarlijks gemonitord in de landelijke Spiegel- en benchmark. Voor alle praktijken is dit een verplicht onderdeel.
  • Syntein normen 
    De kaderhuisartsen van Syntein bepalen focus indicatoren . Dit zijn indicatoren  waarbij het verbeterpotentieel het grootst is en daarom volgen,
Spiegelinformatie
Spiegelinformatie is direct beschikbaar voor de praktijkmedewerker in dashboard applicatie VIPLive. Dit is voor de praktijkmedewerkers een handig instrument om de populatie en zorguitkomsten in beeld te houden.
 
Praktijkbezoeken
Tenminste een maal per twee jaar bezoeken een medisch adviseur en coördinator van Syntein de praktijk voor een kwaliteitsgesprek. De verzamelde kennis, spiegelinformatie en gesprekinformatie zijn een bron van informatie in het verbetertraject van de integrale zorg.
 
Praktijkvariatie
Syntein neemt deel aan de landelijke benchmark en volgt de trends t.o.v. de sector. Syntein heeft kernteams gevormd om invulling te geven aan optimale gezondheid.
Ongewenste en niet beoogde praktijkvariatie wordt zichtbaar via de VIPLive data.
 
Kernteam en consultatie
Syntein's kwaliteitskernteam bestaat uit kaderhuisartsen, een (medisch) adviseur en een coördinator. Praktijken kunnen de kaderhuisarts  via VIPLive direct consulteren.  Dit team consulteert regelmatig experts. Jaarlijks worden verbeterpunten en streefnormen vastgesteld. 
 
Privacy en informatiebeveiliging
Syntein gaat zorgvuldig om met persoonlijke informatie. Zij neemt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) serieus. Syntein gebruikt voor de chronische (keten) zorg VIPLive Calculus. Klik hier voor meer informatie over de beveiliging van gegevens in VIPLive.