Kwaliteit & indicatoren

De kwaliteit van de zorgprogramma's wordt als volgt geborgd:

Indicatoren
  • InEen/NHG-indicatoren
    InEen en NHG stellen de landelijke indicatorenset vast. Deze indicatoren worden jaarlijks gemonitord in de landelijke Spiegel- en benchmark. Voor alle praktijken is dit een verplicht onderdeel.
  • Focusindicatoren
    Het kwaliteitsteam kiest vanuit bovenstaande indicatorenset een aantal indicatoren waarop Syntein zich de komende twee jaar richt, de focusindicatoren (zie document onderstaand). Het betreft indicatoren waarbij het verbeterpotentieel het grootst is.
Spiegelinformatie
Spiegelinformatie is direct beschikbaar voor de praktijkmedewerker in dashboard applicatie VIPLive. Dit is voor de praktijkmedewerkers een handig instrument om de populatie en zorguitkomsten in beeld te houden.
 
Praktijkbezoeken
Tenminste een maal per twee jaar bezoeken een medisch adviseur en coördinator van Syntein de praktijk voor een kwaliteitsgesprek. De verzamelde kennis, spiegelinformatie en gesprekinformatie zijn een bron van informatie in het verbetertraject van de integrale zorg.
 
Praktijkvariatie
Syntein neemt deel aan de landelijke benchmark en volgt de trends t.o.v. de sector. Syntein heeft kernteams gevormd om invulling te geven aan optimale gezondheid.
Ongewenste en niet beoogde praktijkvariatie wordt zichtbaar via de VIPLive data. .
 
Kernteam en consultatie
Syntein's kwaliteitskernteam bestaat uit kaderhuisartsen, een (medisch) adviseur en een coördinator. Dit team consulteert regelmatig experts. Jaarlijks worden verbeterpunten en streefnormen vastgesteld. 
 
Scholingscyclus
Syntein organiseert met de specialisten jaarlijks medisch inhoudelijke scholingen:
  • Eendaagse in april
  • Tweedaagse in september
Syntein actualiseert jaarlijks het scholingsplan integrale zorg. De scholingen zijn geaccrediteerd. Ze zijn niet verplicht, maar worden wel goed bezocht. Het actuele programma is te vinden in de agenda.