ACP

Waarom ACP?
Samen met de patiënt de behandelwensen bespreken, geeft duidelijkheid voor alle partijen en vergroot de regie mogelijkheden van de patiënt. Daarnaast voorkomt het mogelijk onwenselijke behandelingen en opnames in het ziekenhuis. Het is een genuanceerd gesprek tussen zorgverlener en patiënt.

De behandelwensen worden vastgelegd in het HIS onder de probleemepisode A20 behandelwensen. Hierin wordt kort de behandelwens omschreven. De huisarts kan er ook voor kiezen dit in te vullen via VIP live (zie koppeling Advance Care Planning (ACP) - VIPLive Samenwerken - Confluence (atlassian.net) of via onderstaand formulier in te vullen samen met de patiënt en deze toe te voegen aan het HIS. Indien de patiënt toestemming geeft voor het delen van de behandelwensen kan dit formulier ook gedeeld worden met andere zorgverleners. Via het LSP kan op de huisartsenpost de episode A20 behandelwensen ingezien worden.

Form_uniform_vastleggen_ACP_eerstinvullen.pdf (palliaweb.nl)

De uitkomst van de behandelwensen kan steeds wisselend zijn en is veranderlijk. Het checken en zo nodig bijstellen van de wensen is op elk beslismoment dus opnieuw gewenst.
De deskundigheid van de zorgverlener is geborgd door gebruikmaking van o.a. de toolkit ACP van
de NHG en de KNMG Handreiking ”Tijdig spreken over het levenseinde” of de “11 spelregels voor praten over het einde. Inhoudelijk zal Syntein zorg dragen voor nascholing aan de huisartsen en POHs over hoe dit gesprek te voeren.

Klik hier voor ACP Module VGZ Zorgproces 2024