POH GGZ

Huisartsen kunnen ervoor kiezen de contractering van hun POH GGZ door Syntein te laten verzorgen. Syntein vraagt dan namens de praktijk de POH GGZ module aan bij de zorgverzekeraars. Deze module bestaat uit een opslag op het inschrijftarief, een vergoeding voor verrichtingen en CET-gelden (consultatie, e-Health en triage). 

Wanneer Syntein deze module namens de huisartsenpraktijk aanvraagt, ontvangt Syntein hiervoor de gelden van de zorgverzekeraars. Syntein verdeelt deze gelden per kwartaal onder de betrokken partijen. Huisartsen ontvangen een bedrag voor algemene kosten (zoals overlegtijd en verzekeringen) en een bedrag voor facilitering. Syntein verzorgt de betaling aan de leveranciers van (bijvoorbeeld) de POH-GGZ, consultatie, eHealth en triage.

Het gaat hierbij om een voorschot. Via nacalculatie worden niet bestede middelen terug gevorderd. Door deze vorm van contractering ligt de administratieve last niet bij de huisartsenpraktijken, maar bij Syntein.