Declaratie

Praktijken ontvangen periodiek van Calculus een e-mail met de vraag en instructies om ptiëntenlijsten aan te leveren Voor het declaratieproces worden praktijken worden gevraagd een HIS Extractie te maken. Wanneer de verwerking van de extractie is afgerond kan de medewerker (met een toegewezen financiële rol) de patiëntenlijsten aanvragen. Hiervoor moet een beveiligde sessie gestart worden. De sessie wordt gestart door op het ‘slotje’ rechts bovenin te klikken  met een persoonlijke wachtwoord.
 
Onder de knop ‘Declareren:  kies je zorggroepdeclaraties. Daar vind je het ‘Bundeloverzicht’  Klik vervolgens op de knop  ‘patiëntenlijsten aanvragen’. de lijsten voor het nieuwe kwartaal worden dan klaargezet.

Hoogstwaarschijnlijk moet er nog  voor een aantal patiënten de hoofdbehandelaar bepaald worden voordat de lijst definitief aangeleverd wordt  richting de zorggroep.
In de nieuwe tabel ‘Patiënten vanaf dit kwartaal uit de keten – vorig kwartaal wel gedeclareerd’ zijn de patiënten te zien die vanaf dit kwartaal uit de keten zijn gegaan (en vorig kwartaal nog wel zijn gedeclareerd).      
Deze tabel staat onder de tabel met ‘te bepalen patiënten’ maar boven de knop ‘opslaan en terugkeren’.  In deze tabel is het mogelijk de betreffende patiënten alsnog te includeren als zij ten onrechte uit de keten zijn door bijvoorbeeld een foutieve HIS registratie.
Let op! Het is uiteraard na aanpassing op VIPLive wel van belang ook de registraties in het HIS na te kijken en aan te passen voor een volgend kwartaal.
Handleidingen en instructies:
Klik hier voor meer informatie over het maken van een extractie. 
Klik hier voor volledige handleiding voor huisartsenpraktijken. 
Klik hier voor de instructie betalingsspecificatie