Stoppen met roken

Het effect van een “stoppen-met-rokenadvies” door een dokter is groot.  Zelfs een korte opmerking door een arts (of verloskundige) over de effecten van roken, leidt  bij 8% van de rokende spreekuurbezoekers tot een geslaagde stoppoging!

Zorgstandaard Stoppen met Roken 2019
De nieuwe standaard van het Partnership Stop met Roken beschrijft de norm voor goede zorg bij tabaksverslaving (stoppen met roken) en sluit aan op de Richtlijn Behandeling Tabaksverslaving en Stoppen met Roken Ondersteuning (2016). Bekijk de Zorgstandaard Tabaksverslaving en de bijbehorende Samenvattingskaart.

Behandelopties
Geef advies op maat.  Exploreer de wensen van de patiënt en kijk wat bij hem of haar past. U kunt de patiënt wijzen op zelfmanagement, in de huisartsenpraktijk behandelen of verwijzen naar Sinefuma.
 

Aanmelding:

  • patiënt kan zich zelf aanmelden via rookvrijookjij.nl
  • verwijzing via ZorgDomein
  • verwijzing via VIPLive 
Uw verwijzing is veel effectiever dan zelfverwijzing voor deelname en wordt daarom aanbevolen boven zelfverwijzing.