Positieve Gezondheid & Meer Tijd voor de Patient

Om Positieve Gezondheid & Meer Tijd voor de Patiënt in de praktijk te brengen, heeft Syntein verschillende instrumenten ontwikkeld. Een van deze instrumenten is het interventieboek, met hierin een beschrijving van 20 interventies in het kader van Positieve Gezondheid / Meer Tijd voor de Patient, aangevuld met tips en ervaringen uit de huisartsenpraktijken. U kunt het boek hieronder downloaden.

Daarnaast ontwikkelde Syntein een toolkit ten aanzien van Positieve Gezondheid & Meer Tijd voor de Patiënt. Deze is hier te downloaden. Deze toolkit biedt praktische tools, video's en tips voor het implementeren van Positieve Gezondheid bij huisartsenpraktijken.

Wil je meer ervaringsverhalen lezen, dan verwijzen we graag naar een aantal andere publicaties uit de regio, namelijk de publicaties ‘Beter Gezonder’ en ‘Positieve gezondheid in de praktijk ²‘

Syntein heeft een escaperoom ontwikkeld, bedoeld om zorgverleners en zorgvragers op een laagdrempelige manier te laten ontdekken op welke manier zij Positieve Gezondheid kunnen implementeren in hun eigen werk en/of rol. Op de website van het netwerk Positieve Gezondheid Noordelijke Maasvallei is meer informatie te vinden.