Inzet subcutane pomp, update jan2022

Om de paar jaar wordt de procedure 'inzet pomp bij palliatieve sedatie' herzien en geactualiseerd. Hieronder kunt u de nieuwste versie downloaden.

De belangrijkste punten en veranderingen (per januari 2022) op een rijtje:
  • De pompmachtiging hoeft niet meer door de huisarts te worden ingevuld, maar regelt het TTV-team zelf.
  • De 1st volgende pomp-ophoging kan al worden afgesproken en genoteerd op het uitvoeringsverzoek UVV.
  • De 1e gift midazolam wordt toegediend door de huisarts of in aanwezigheid van de huisarts. Dit is volgens de richtlijn starten palliatieve sedatie. Midazolam tabletten /midazolam spray worden niet als 1e gift aangemerkt.
  • Naast de medische besluitvorming en handeling is de inzet van de pomp ook een belangrijk markeer moment.
  • Als er een wijziging plaats vindt ten aanzien van de pompstand, regelt de huisarts zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging voor het TTV-team. Dit kan door middel van een sms of via email.
  • In bijlage 4 vindt u de belangrijkste telefoonnummers en consultatieteams.
  • Bij vragen kan ook Marlies van den Belt worden geconsulteerd, kaderhuisarts palliatieve zorg, contact via Syntein, of via email : m_vandenbelt@hotmail.com.