Inzet subcutane pomp, update jan2022

Om de paar jaar wordt de procedure 'inzet pomp bij palliatieve sedatie' herzien en geactualiseerd. Hieronder kunt u de nieuwste versie downloaden.

De belangrijkste punten en veranderingen (per januari 2022) op een rijtje:
  • De pompmachtiging hoeft niet meer door de huisarts te worden ingevuld, maar regelt het TTV-team zelf.
  • De huisarts vult altijd het uitvoeringsverzoek in en ondertekent. Bij een eventuele wijziging en ophoging van de stand van de pomp is de afspraak dat de huisarts deze schriftelijk bevestigt via SMS of via de mail van TTV oost. De verpleegkundige legt dit vervolgens vast in het dossier van de patient.
  • De 1st volgende pomp-ophoging kan al worden afgesproken en genoteerd op het uitvoeringsverzoek UVV.
  • De 1e gift midazolam wordt toegediend door de huisarts of in aanwezigheid van de huisarts. Dit is volgens de richtlijn starten palliatieve sedatie. Midazolam tabletten /midazolam spray worden niet als 1e gift aangemerkt.
  • Naast de medische besluitvorming en handeling is de inzet van de pomp ook een belangrijk markeer moment.
  • Als er een wijziging plaats vindt ten aanzien van de pompstand, regelt de huisarts zo spoedig mogelijk een schriftelijke bevestiging voor het TTV-team. Dit kan door middel van een sms of via email.
  • Bij vragen kan ook Marlies van den Belt worden geconsulteerd, kaderhuisarts palliatieve zorg, contact via Syntein, of via email : m_vandenbelt@hotmail.com.