VIP patient

"Ik ben VIP" biedt patiënten en mantelzorgers de Calculus VIP app die in gebruik vergelijkbaar is met WhatsApp.  Zij kunnen met de app gemakkelijk én veilig berichten en foto’s uitwisselen met zorgverleners die VIP Samenwerken gebruiken. Ook kunnen zij meetwaarden bijhouden en delen met zorgverleners die via VIP Samenwerken bij hen zijn betrokken. Verder kunnen zij hun gezondheidsplan inzien. Dit is een doelen en actie plan dat in VIP Samenwerken is opgesteld door een zorgverlener. Voor patiënten is er ook een webportaal  (www.ikbenvip.nl) beschikbaar dat vergelijkbare mogelijkheden biedt als de app. Werkdagen en afwezigheid kunt u instellen via mijn profiel. 
  • activeren app (op afstand)
  • thuismetingen doorgeven (met terugkoppeling  Medlab naar His)
  • vragenlijsten sturen (bijvoorbeeld COPD met terugkoppeling MedLab naar His)
  • thuismetingen invullen door wijkverpleging