Ouderenzorg

Via onderstaande links zijn praktijkwijzers, formulieren en diverse informatie te vinden aangaande ouderenzorg.

Syntein was deelnemer en projectleider van het project Netwerk Gezond Oud & Thuis in Cuijk. Dit project liep in 2019/2020 en had twee doelstellingen. Enerzijds wilde het netwerk de inzet van casemanagers uitbreiden, waardoor niet alleen mensen met dementie een casemanager hebben. Anderzijds was het de bedoeling om het netwerk van alle beschikbare ondersteuning en zorg die in Cuijk beschikbaar is, te verstevigen. In de praktijk betekent dat informele en professionele zorg elkaar weten te vinden om zo de kwetsbare ouderen persoonsgerichte zorg te kunnen bieden. Deze samenvatting doet verslag van het verloop en vervolg van het project.