VIP Live huisartsen

Syntein werkt voor de ketenzorg met Calculus VIPLive om werkprocessen te vereenvoudigen. Huisartsen en POH's registreren in het HIS. VIPLive wordt gebruikt voor het declaratieproces, samenwerkingsactiviteiten (bijvoorbeeld verwijzingen) en inzicht.

Extracties
Een extractie is nodig om de gegevens in VIPLive te verversen, bijvoorbeeld om te declareren richting de zorggroep. Daarnaast krijgt de praktijk na het maken van extractie inzicht in de laatste stand van zaken. Ook ketenpartners krijgen na het maken van een extractie inzicht in de meest recente meetwaarden en medicatie van de patiënten die zij behandelen. We adviseren om regelmatig  een extractie te maken. Tenminste een keer per maand maar bij voorkeur een keer per week. Klik hier voor meer informatie over het maken van een extractie.

VIPLive huisartsen kent drie functionaliteiten:
  1. inzicht
  2. declaratie
  3. samenwerken

Stappenplan VIPLive
  1. U heeft een account nodig. Klik hier voor het aanvragen van een nieuw account  Een wachtwoord heeft u nodig voor de beveiligde omgeving en om te declareren.
  2. Inloggen via de website of Inloggen via SSO (Zorgportaalknop)
Aandachtspunten
  1. Een aantal onderdelen in VIPLive is encrypted. Hiervoor heeft u autorisatie en een persoonlijk wachtwoord nodig.
  2. Wachtwoord vergeten?  Klik hier. 
  3. Een extractie is nodig om de gegevens in VIPLive te verversen, om te declareren richting de zorggroep en om inzicht te krijgen in de laatste stand van zaken. Ook voor ketenpartners geeft een extractie inzicht in de meest recente meetwaarden en medicatie van de patiënten die zij behandelen. We adviseren om regelmatig  een extractie te maken (minimaal een keer per maand, bij voorkeur wekelijk). Klik hier voor meer informatie over het maken van een extractie. 

Klik hier voor de complete handleiding VIPLive ketenzorg
Klik hier voor meer informatie over het maken van een extractie.