Samenwerking

Syntein heeft in zorgprogramma’s de werkafspraken met eerste- en tweedelijns zorgprofessionals vastgelegd. De inzet van huisarts, praktijkondersteuner, assistente en diëtist vallen direct onder de vergoeding van het zorgprogramma. Dit gaat niet ten laste van het eigen risico van de patiënt. Bij het programma diabetes geldt dit ook voor de fundus foto en het voetonderzoek door een podotherapeut.

Kosten van medicatie en laboratoriumonderzoek vallen wel onder het eigen risico. De patiënt betaalt dit zelf, zolang het eigen risico nog niet verbuikt is. Deze kosten staan onder de naam 'ketenzorg Syntein' vermeld op het kostenoverzicht van de verzekeraar.