Zorgprogramma (organisatie)

De programmatische aanpak van een zorgprogramma bestaat uit de volgende stappen:

Aan de hand van in- en exclusiecriteria wordt bepaald wie in aanmerking komt voor een zorgprogramma. Vervolgens wordt afgesproken hoe de mensen opgespoord worden: via casefinding of populatiescreening. Op basis van de aanwezige HIS-registraties en met behulp van een VIPLive rapport vindt de selectie van patiënten plaats.
.
Voor een zorgprogramma wordt een HIS protocol aangemaakt. Zorgverleners in de huisartsenpraktijk kunnen zo op een eenduidige manier de uitkomsten van hun begeleiding registreren in een meetwaardentabel.
Syntein heeft een overzicht gemaakt van de bepalingen die minimaal in het HIS protocol moeten staan. Deze set registraties worden gebruikt voor het tonen van de NHG indicatoren in het ketenzorgdashboard. 

Binnen de praktijk worden taken verdeeld en werkafspraken gemaakt. Denk  hierbij aan: 


De  regionale verwijs- en samenwerkingsafspraken staan beschreven op de samenwerkingspagina. Op de pagina  "Bij wie kunt u terecht" staan de samenwerkingspartners genoemd. En op de pagina kwaliteit & indicatoren treft u meer informatie over de kwaliteitscylcus van de chronische zorg.