Diabetes Mellitus

Het zorgproces Diabetes Mellitus type 2 bestaat uit de volgende stappen:

Opsporen (geen onderdeel van het zorgprogramma)

Diagnose  (geen onderdeel van het zorgprogramma)

Instellen behandeling  Controle beleid
  • periodieke controle 
  • jaargesprek 
  • preventieve voetzorg 
  • preventieve oogzorg praktijkwijzer en folder Syntein preventieve oogzorg DM
Verwijzing en consultatie