Scholingscyclus

Scholingscyclus chronische zorg en ouderenzorg 
Syntein organiseert met de kaderartsen medisch inhoudelijke scholingen. De scholingen worden cyclisch aangeboden. 

Diabetes
  • Scholingscyclus van drie jaar, waarbij jaarlijks een scholing voor de POH's georganiseerd wordt. Thema's: voetzorg, fundus en de nieren.
  • Jaarlijkse startcursus Langerhans insuline therapie (3 dagdelen), in samenwerking met andere regionale huisartsenorganisaties (RHO's)
  • Minimaal 1 x per 3 jaar een verdiepingscursus Langerhans
 
Opmerking: De starttraining Langerhans wordt georganiseerd voor huisartspraktijken waar insuline voorgeschreven wordt. Deze bekwaamheid onderhoud je door te blijven nascholen. Syntein adviseert dringend om tenminste één keer de startcursus te volgen en daarna tenminste één keer per drie jaar een vervolgcursus / verdiepingscursus te volgen.


COPD
  • Jaarlijkse basistraining spirometrie in de huisartsenpraktijk bij COPD en Astma (SPIRTAC 3 dagdelen) 
  • Minimaal 1 x per 2 jaar een verdiepende masterclass.
Opmerking: De kaderarts en Syntein adviseren dringend om tenminste één keer de basiscursus SPIRTAC te volgen en daarna tenminste een keer per twee jaar de verdiepende masterclass.


CVRM
  • Jaarlijkse scholing i.s.m. de vakgroep cardiologie Maasziekenhuis.

Ouderenzorg 
  • De thema's multimorbiditeit, casemanagement, cognitieve stoornissen en polyfarmacie wisselen elkaar jaarlijks af.

Naast bovenstaande scholingen in het kader van zorgprogramma's vinden overstijgend jaarlijks de volgende scholingen plaats: 
  • "Eendaagse" (april) georganiseerd door Syntein
  • "Tweedaagse" (september) georganiseerd door de WDH

 Het actuele programma is te vinden in de agenda.